Sunteți pe pagina 1din 1

PROGRAMUL NAŢIONAL DE DEZVOLTARE RURALĂ

Program finanţat de Uniunea Europeană şi Guvernul României prin


FONDUL EUROPEAN AGRICOL PENTRU DEZVOLTARE RURALĂ
EUROPA INVESTEȘTE ÎN ZONELE RURALE. Uniunea Europeană

Autoritatea Contractantă:
Proiect finanţat cu fonduri europene nerambursabile prin
Programul Naţional de Dezvoltare Rurală (PNDR):
AGENȚIA PENTRU
............................................................................................... FINANȚAREA
............................................................................................... INVESTIȚIILOR RURALE
...............................................................................................
din cadrul
............................................................................................... Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale
Beneficiar: ...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
Proiectant: ........................................................
........................................................
Valoarea totală eligibilă a proiectului: ......................................... Euro Executant: ........................................................
din care, ........................................................
finanţare publică prin PNDR: ............................................ Euro Demarare: ......./.........../.................
cofinanţarea privată a beneficiarului: ............................................ Euro Finalizare: ......./.........../.................

Împreună creştem satul românesc. www.afir.info