Sunteți pe pagina 1din 4

1.2.

Determinarea suprafeţei specifice

Suprafața specifică a unei pulberi este o valoare medie a condițiilor superficiale a


acesteia. Această caracteristică corelează diverse proprietăți (activitatea chimică, capacitatea de
adsorbție, proprietăți catalitice etc.) cu caracteristicile geometrice ale pulberii. Metoda prezentă
este recomandată pentru determinarea suprafeței specifice a pulberilor fine (0,5-50μm), deviația
de la acest domeniu de dimensiuni crește erorile de determinare a suprafeței specifice.
Există două tipuri de măsurători pentru determinarea suprafeței specifice bazate pe
adsorbția gazelor sau pe permeabilitate, prima fiind mai exactă. Metodele bazate pe
permeabilitate sunt mai simple, mai ușor de realizat și nu necesită o aparatură sofisticată. Ele
pornesc de la determinarea coeficientului de permeabilitate vâscoasă și calculează suprafața
specifică ținând cont de porozitatea agregatului de pulberi.

Fig. 1.6. Principiul determinării suprafeței specifice bazate pe permeabilitate.

Permeabilitatea este caracteristica unui material poros de a permite trecerea unui fluid sub
acţiunea gradientului de presiune (fig. 1.6). Parametrul structural care determină permeabilitatea
este porozitatea deschisă şi intercomunicantă a acestuia.
Legea lui Darcy pentru mediul poros stabileşte dependenţa dintre căderea de presiune p şi
debitul fluidului Q, care trece printr-un material poros, descrisă cu relaţia:

𝑄ℎ𝜂
𝛥𝑝 = (1.4)
𝑆 𝜓𝑉
unde: Q este debitul fluidului în m3/s, h - grosimea elementului filtrant în m,  - vâscozitatea
dinamică a fluidului în N·s/m2 sau Pa·s, S - aria permeabilă în m2, p - căderea de presiune în
N/m2 și V - coeficientul de permeabilitate vâscoasă în m2.
Prin evaluarea pantei curbei p = f(Q) pentru un material poros permeabil, luând în
considerare grosimea, aria secţiunii permeabile şi vâscozitatea fluidului de încercare, se poate
determina coeficientul de permeabilitate V, care reprezintă o constantă pentru structura poroasă
respectivă.

Fig. 1.7. Curba variației căderii de presiune cu debitul în regim de curgere laminară.

Coeficientul de permeabilitate vâscoasă v se defineşte prin debitul volumetric cu care un


fluid de vâscozitate unitară (1 N·s/m2) trece prin aria unitară (1 m2) a stratului filtrant sub
acţiunea unei căderi de presiune unitare (1 N/m2), când rezistenţa opusă la curgerea fluidului este
determinată numai de vâscozitate. Ea se determină din panta dreptei, cu relaţia:
ℎ𝜂 𝛥𝑝2 −𝛥𝑝1
= (1.5)
𝑆𝜓𝑣 𝑄2 −𝑄1

rearanjând ecuația obținem:

ℎ 𝜂 (𝑄2 −𝑄1 )
𝜓𝑣 = (1.6)
𝑆 (𝛥𝑝2 −𝛥𝑝1 )

Suprafața specifică (Asp) se definește ca raportul dintre suprafața totală a porilor


intercomunicanți şi volumul lor. Legătura dintre coeficientul de permeabilitate vâscoasă și
suprafața specifică se realizează prin valoarea porozității conform ecuației Kozeny - Carman:

1 𝑃3
𝐴𝑠𝑝 = √5 (1−𝑃)2
(1.7)
𝜌𝑚 𝑣
unde: 𝜌𝑚 este densitatea teoretică a materialului, în kg/m3 și P este porozitatea, adimensional.

Modul de lucru

 Se va cântări cantitatea de pulbere introdusă în suport;


 Se va calcula porozitatea agregatului de pulbere;
 Se va măsura căderea de presiune la diferite debite de fluid (5-10
determinări);
 Se va trasa curba de dependenţă căderea de presiune în funcție de debit;
 Se va calcula coeficientul de permeabilitate vâscoasă;
 Se va determina suprafața specifică.

Tabelul 1.2. Rezultatele măsurătorilor.


Q, l/h
Q, m3/s
p, mmHg
p, N/m2

Tabelul 1.3. Rezultatele calculelor.


Nr. Dimensiunile, m S, , Q, p, ρ, v10-12, Asp,
crt. h d m2 N·s/m 2 m3/s N/m 2 Kg/m3 m 2 m2/g,
1

În tabelele 1.4 şi 1.5 se dau relaţiile de conversie ale unităţilor de măsură pentru
vâscozitatea dinamică, respectiv presiune.

Tabelul 1.4. Relaţii de conversie ale unităţilor de măsură pentru vâscozitate.


dyn  s N s kgf  s
1  1P (Poise) 1 2
 103 cP 1
cm 2
m m2
dyn  s
1  1P 1 0,1 1,02·10 –2
cm 2
N s
1  103 cP 10 1 0,102
m2
kgf  s
1 98,1 9,81 1
m2

Tabelul 1.5. Relaţii de conversie pentru unităţi de măsură a presiunii.


at mmHg mmH2O Pa

at
1 736 104 9,81·104
(1at = 1kgf/cm2)
mmHg
1,36·10 –3 1 13,6 133,3
(1 Torr =1mmHg)

mm H2O
10–4 7,36·10 –2 1 9,81
(1mmH2O=1kgf/m2)

Pa
1,02·10–5 7,5·10 –3 0,102 1
(1Pa = 1N/m2)

Tabelul 1.6 redă valorile vâscozităţii dinamice şi a densităţii unor fluide utilizate.

Tabelul 1.6. Valori ale vâscozităţii şi densităţii fluidelor.


Vâscozitatea, Densitatea,
Fluidul
Poise g/cm3
Aer 1,82·10 –4 1,29
Argon 2,21·10 –4 1,78
Azot 1,75·10 –4 1,25
Apă 10,05·10 –3 1,00
Glicerină 15,00·10 –3 1,26