Sunteți pe pagina 1din 7

Universitatea de Stat din Moldova

Facultatea de Ştiințe Economice

DEPARTAMENTUL ECONOMIE, MARKETING ŞI TURISM

CODREANU MARIA

FB1701

Atelierul “FERICIRE”

Chișinău, 2018

1
Despre Atelierul Fericire

Tânăra antreprenoare, Inga Ungureanu, deja de 4 ani, confecționează buchete


din fructe la comandă. Ea oferă o gamă largă de buchete, folosind toate fructele pe
care și le dorește clientul.
Totul a început întâmplător, a aplicat la un proiect oferit de către stat, a
câștigat, iar acum ea să se bucure de un succes enorm, grație calității și aspectului
estetic al buchetelor. Fiind amplasată în Chișinău, Atelierul de confecționare,
“Fericire”, este dotat cu spații de depozitare care îi permit antreprenoarei să
confecționeze mai multe buchete ele fiind păstrate corespunzător. Aceasta a fost
posibil, datorită creditului pe care l-a luat în 2017 pe un termen de 3 ani.
Are 3 angajați, care o ajută cu pregătirea materialelor necesare pentru
confecționarea buchetelor, însăți buchetele sunt confecționate de ea. Un buchet este
confecșionat maxim într-o oră.
Primește cel mai multe comenzi în ajunul sărbătorilor de Anul Nou, 14
februarie și 8 martie. Iar lunar în medie confecționează câte 45 de buchete. Prețul
buchetelor este în dependență de mărimea buchetului, cantitatea și felul fructelor.
Are un segment de clienți fideli, cărora le oferă reduceri și bonificații! Pagina
de facebook este unica modalitate de promovare la care a recurs.
Chiar dacă pe piață mai sunt prestate astfel de service, Inga Ungureanu se
deosebește prin ideile noi și forme ale buchetelor nestandarte.
Confecționează buchete pentru orice vârstă și gen, ceea ce își dorește clientul,
aceea face, a afirmat că “de fiecare dată când clienții vin după comandă, sunt
mulțumiți și încântați de rezultatul final”.
Pe parcursul a 4 ani de zile, a întâlnit multe greutăți care au determinat-o să
meargă mai departe. Este pentru Inga Ungureanu, o plăcere să aducă zâmbete pe
fețele tuturor care apelează la servicile ei. Depune dragoste, suflet și emoții în fiecare
buchet.

2
Are MISIUNEA de a oferi clienților o gamă largă de buchete dulci, delicioase
și personalizate, la prețuri accesibile și pentru orice ocazie, grație creativității și
varietății de fructe de calitate !

OBIECTIVE
Pentru realizarea obiectivului suprem de
maximizare a profitului, sunt elaborate
următoarele obiective:

1. Obiectiv Fundamental - Mărirea


numărului de consumatori cu 10 % în 2019;
2. Obiectiv derivat de gradul I –
Introducerea unor produse noi;
3. Obiective derivate de gradul II - Crearea
unor buchete noi îmbinate cu dulciuri și cu
elemente decorative precum ambalaj
personalizat, buchete din fructe autohtone
și buchete din fructe exotice;
4. Obiective specific – Aprovizionarea cu
materie primă calitativă, fructe prospete și
sănătoase, ;
5. Obiectiv individual – Inga Ungureanu să confecționeze minim 70 buchete pe
lună.

3
ANALIZA SWOT
Puncte forte Puncte slabe
1. Existența unei imagine bune 1. Promovare insuficientă
2. Aspectul estetic al buchetelor 2. Prețuri instabile
3. Gamă variată de fructe de calitate 3. Venit sezonier
4. Timp scurt la realizarea unui buchet 4. Lipsa materiei prime proprii
5. Comenzi speciale 5. Credit
6. Sortiment larg de buchete
7. Personal cu experiență

Oportunități Pericol
1. Perioada sărbătorilor 1. Prezența concurenței pe piață
2. Posibilități de livrare 2. Creșterea costului la fructe
3. Prezență clienților receptivi pe piață 3. Condițiile climaterice
4. Utilizarea internetului 4. Calamități naturale
5. Idee nouă pe piață 5. Politica fiscală
6. Susținerea tinerilor antreprenori
7. Lărgirea segmentului de piață

4
I. Matricea de evaluare a factorilor interni
Nr Factori (j) Y(j) N (j) P (j)
1 Existența unei imagini bune 0,1 4 0,4
2 Aspectul estetic al buchetelor 0,05 3 0,15
3 Sortiment larg de fructe de calitate 0,05 4 0,2
4 Timp scurt la realizarea buchetului 0,1 4 0,4
5 Comenzi speciale 0,05 3 0,15
6 Gamă variată de buchete 0,1 3 0,3
7 Personal cu experiență 0,1 4 0,4
8 Promovare insuficientă 0,1 2 0,2
9 Prețuri instabile 0,1 2 0,2
10 Venit sezonier 0,05 2 0,1
11 Lipsa materiei prime proprii 0,1 2 0,2
12 Credit 0,1 1 0,1
TOTAL 1 33 2,8

Totalul rezultatului produsului valorilor, (2,8), relevă o capacitate de adaptare


medie a atelierului Fericire la cerințele mediului intern.

5
II. Matrice de evaluare a factorilor externi

Nr. Factori (j) Y (j) N (j) P (j)


1 Perioada sărbătorilor 0,2 4 0,8
2 Posibilități de livrare 0,1 4 0,4
3 Prezența clienților receptivi 0,1 4 0,4
4 Utilizarea internetului 0,05 4 0,2
5 Idee nouă pe piață 0,1 4 0,2
6 Susținerea tinerilor antreprenori 0,1 3 0,3
7 Lărgirea segmentului de piață 0,05 4 0,2
8 Prezența concurenței 0,1 2 0,2
9 Creșterea costului la fructe 0,05 1 0,05
10 Condițiile climaterice 0,05 2 0,1
11 Calamități naturale 0,05 1 0,05
12 Politica fiscală 0,05 2 0,1
TOTAL 1 35 3

Rezultatul obținut la totalul produsului valoric de (3,00), corespunde unor


posibilități în care atelierul Fericire, răspunde la solicitările factorilor externi,
valorificând oportunitățile de dezvoltare și evitând pericolul.

6
III. Cadranele strategiilor de dezvoltarea a afacerii

oportunități

Puncte slabe Puncte forte

Amenințări

Concluzie

În urma analizei celor 2 matrici (MEFI: Matricea de Evaluare a Factorilor


Interni si MEFE: Matricea de Evaluare a Factorilor Externi) reies cele 2 punctaje:
MEFI: Σ Pj = 2,8
MEFE: Σ Pj = 3
Strategia generică ce corespunde atelierului Fericire, are tendințe de creștere,
fiindcă indicatorii produselor valorice, înregistrează valori mai mari ca 2, astfel
există șanse de dezvoltare a firmei. Strategie activă, concretizată în măsuri de
perfecționare a diferitelor laturi de activitate pentru atenuarea sau eliminarea
slăbiciunilor și presupune concentrarea pe un segment de piață sau pe un produs.
Pentru asigurarea succesului pe segmentul de piață țintit, în cadrul planului strategic,
am identificat câteva variabile care pot fi ajustate:
 Costul producției  Cheltuielile publicitare
 Calitatea fructelor  Încrederea clientului