Sunteți pe pagina 1din 2

PLAN ANUAL DE PREGĂTIRE PLAN ELABORAT DE: MERT CIPRIAN

Anul 2014 - 2015


OBIECTIVE PE FACTORII ANTRENAMENTULUI DE THAI BOXING GRUPA DE VÂRSTĂ 18 – 20 ANI/AVANSAȚI CLASĂ B +
PREGĂTIRE FIZICĂ MULTILATERALĂ PREGĂTIRE FIZICĂ SPECIFICĂ PREGĂTIRE TEHNICĂ PREGĂTIRE TACTICĂ PREGĂTIRE TEORETICO – METODICĂ PREGĂTIRE PSIHOLOGICĂ
Are drept scop: Se realizează folosind mijloace Este orientată spre obţinerea unei Prin acest factor al Obişnuirea cu sistemul de
întărirea organismului şi din thai boxing. tehnici corecte de execuţie a loviturilor Obiective: antrenamentului se realizează autocontrol:
dezvoltarea calităţilor motrice specifice Obiective sunt: cu brațele,picioarele și genunchii,a formarea „simțului ringului”,a principiul participării active şi graficul meciului
planificarea performanţei
şi nespecifice, în vederea obţinerii de dezvoltarea rezistenţei eschivelor și deplasării pe ring,precum utilizării acestuia în favoarea sa și conştiente şi se accelerează creşterea planificarea pauzelor
performanţe de înalt nivel specifice și a combinațiilor specifice şi defavoarea adversarului măiestriei sportive obişnuirea cu lucrul independent
Ca obiective: dezvoltarea forţei specifice încercarea de eliminare a greşelilor de pregătirea meciurilor,conform cu Se vor folosi: dezvoltarea calităţilor moral-volitive
dezvoltarea caliţilor motrice dezvoltarea mobilităţii tehnică, învăţate anterior. adversarii cunoscuți și competițiile lecţii teoretice Direcţiile şi elementele de conţinut
călirea organismului articulare vizate filme ale pregătirii psihologice sunt:
însuşirea unor deprinderi motrice dezvoltarea vitezei sub toate dezvoltarea capacităţii de chinograme pregătirea inteligentă
necesare efortului specific aspectele ei creștere a ritmului/presiunii asupra discuţii cu sportivii, cu latura afectivă
latura volitivă
adversarului,pe parcursul meciului campioni, medici, psihologi, antrenori
dezvoltarea gândirii tactice şi a
capacităţii de a decide rapid
LUNILE OCT. NOV . DEC. IAN. FEBR. MARTIE APR. MAI IUNIE IULIE AUG. SEPT.
SĂPTĂMÂNILE 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 12 3 4 1 2 3 4
CALENDARUL INTERN
COMPETIŢIONAL INTERNAŢIONAL 2
3
3 9 24
PERIOADA 9 15 31
PERIODIZAREA
MACROCICLURI
PREGĂTIRE FIZICĂ
MULTILATERALĂ
PREGĂTIRE FIZICĂ
SPECIFICĂ
PONDEREA PREGĂTIRE
FACTORILOR TEHNICĂ

ANTRENA- PREGĂTIRE
TACTICĂ
MENTULUI PREGĂTIRE
TEORETICĂ
PREGĂTIRE
PSIHOLOGICA

CAMPIONATUL
MONDIAL DE
GRAFICUL CAMPIONATUL THAI BOXING
FORMEI NAȚIONAL DE
CUPA REGELUI THAI BOXING
SPORTIVE
BANGKOK
CAMPIONATUL
EUROPEAN DE
THAI BOXING
LA CLUB
FORME CENTRE DE PREGĂTIRE
DE CANTONAMENT
PREGĂTIRE ODIHNĂ
REFACERE
NUMĂR ZILE DE PREGĂTIRE : 24 12 18 24 24 12 18 16 24 18 12 24
1/zi – 5(1,5h) 2/zi – 10(3h) 2/zi – 10(3h) 2/zi – 20(3h)
NUMĂR ANTRENAMENTE 2/zi - 40 2/zi - 30 2/zi - 40 2/zi - 40 2/zi - 28 2/zi - 40 2/zi - 20 2/zi - 40
2/zi – 10(3h) 1/zi – 5(1,5h) 1/zi – 10(1,5h) 1/zi – 5(1,5h)
NUMĂR ANTRENAMENTE
NUMĂR ORE DE ANTRENAMENT 3h/antr.=120h 37,5h 3h/antr.=90h 3h/antr.=120h 3h/antr.=120h 37,5h 45h 3h/antr.=84h 3h/antr.=120h 67,5h 3h/antr.=60h 3h/antr.=120h
NUMĂR ORE DE ANTRENAMENT
NUMĂR ZILE DE COMPETIŢIE : 7 7 2 8
VOLUM TOTAL ANUAL :
37,5h+7zile x 37,5h+7zile x 2zile x 12h + 8zile x 12h +
TOTAL ORE PREGĂTIRE + CONCURS : 120h 90h 120h 120h 45h 120h 67,5h 120h
12h/zi=121,5h 12h=121,5h 84h=108h 60h=156h
PROBE DE CONTROL
ANTRENAMENT CU INTENSITATE: Medie + Ridicata
VIZITA MEDICALĂ