Sunteți pe pagina 1din 1

ÎNALTPREASFINȚITE STĂPÂNE,

Subsemnatul(a),___________________________________________, cu domiciliul
în localitatea ___________, județul ___________, absolvent al Școlii/Facultății ___________
_________________________, cu adâncă smerenie, Vă rog să binevoiți a-mi acorda
Arhiereasca Binecuvântare în vederea participării la examenul de
______________________, sesiunea _______________, anul
școlar/universitar___________.
În acest sens, ținând cont de prevederile din Protocolul cu privire la predarea
disciplinei Religie - cultul ortodox în învățământul preuniversitar și la organizarea
învățământului teologic ortodox preuniversitar și universitar, încheiat între Ministerul
Educației Naționale (nr. 9217/29.05.2014), Patriarhia Română (nr. 5120/29.05.2014) și
Secretariatul de Stat pentru Culte (nr. C-927/30.05.2014), mă angajez să respect
prevederile statutare, canoanele și regulamentele bisericești, precum și celelalte hotărâri ale
autorităților bisericești, normative pentru desfășurarea activităților didactice.
Totodată, îmi asum cu responsabilitate prevederile referitoare la retragerea avizului
scris (binecuvântarea arhierească), consemnate în partea a II-a a documentului sus amintit:
Art. 27 (Abateri grave de la doctrina și morala cultului), Art. 28 (Abateri administrative),
Art. 29 (Prejudiciul Patrimoniului bisericesc) și consemnările aferente, fiind conștient de
faptul că încălcarea acestora atrage după sine pierderea statutului de elev
seminarist/student teolog.

Data: Sărut Dreapta,

ÎPS Sale, Înaltpreasfințitului Părinte Dr. IRINEU,


Arhiepiscop al Craiovei și Mitropolit al Olteniei