Sunteți pe pagina 1din 13

PLANIFICARE CALENDARISTICĂ

Unitatea de OB. Nr.


Conţinuturi Data Obs.
învăţare ore

1.1.  Materiale din natură


1.2.  tehnici combinate: decupare,
2.1. rupere, împletire, lipire, vopsire,
ACTIVITĂŢI CU înnodare, şnuruire
2.3.
MATERIALE DIN
3.1.  Covor din frunze 15 IX
NATURĂ 1
3.2.  Dansatorii 22 IX
1
 Peisaj 29 IX
1
 Vază cu flori 6X
1
 Struguri 1
13 X
 Coşuleţ cu gladiole 20 X
1
 Aricii harnici 27 X
1
 Căsuţa bunicilor- evaluare 10 XI
1
 Hârtia
 tehnici combinate: trasarea
unui contur, decuparea, lipirea,
ruperea, îndoirea
 Căsuţa ciupercuţă 1 17 XI
 Baloane colorate 1 24 XI
 Crizanteme de toamnă 1 8 XII
 Castelul 1 15 XII
ACTIVITĂŢI CU  Podoabe pentru Pomul de
MATERIALE Crăciun 1 5I
SINTETICE  Evantai 1 12 I
 Covor ţărănesc 1 19 I
 Iepuraşul 1 26 I
 Barca 1 9 II
 Pe lac 1 16 II
 Paharul 1 23 II
 Coiful 1 2 III
 Solniţa 1 9 III
 La baltă - evaluare
1 16 III
 Materiale plastice
 însuşiri ale materialelor
plastice
 construcţii din material
ACTIVITĂŢI CU plastic: cu piese existente în
MATERIALE
SINTETICE
comerţ şi din materiale
refolosibile 23 III
 Tablou pentru mama 1 30 III
 Platoul ornat 1 6 IV
 Vas cu flori 1 13 IV
 Suport de creioane - evaluare 1
 Fire şi materiale textile
1.1.  însuşiri ale firelor şi
1.2. materialelor textile
2.1.  cusături utilitare (tiv, nasturi)
ACTIVITĂŢI CU 2.2. tehnici combinate: înnodare, 27 IV
MATERIALE 2.3. şnuruire, împletire manuală 4V
SINTETICE 3.1. - Vaza cu garofiţe 1 11 V
3.2. - Perniţa de ace 1 18 V
4.1. - Împletituri 1 25 V
4.2. - Coaserea tivului şi a nasturilor 1
- Fata şi băiatul(colaj) - evaluare 1

ACTIVITĂŢI  Folosirea aparatelor


1.3. electrocasnice 1 1 VI
DESFĂŞURATE
3.2.  Pregătirea micului dejun 1 8 VI
ÎN
4.1.  Reguli pentru o alimentaţie 1 15 VI
GOSPODĂRIE
sănătoasă
EDUCAŢIE TEHNOLOGICĂ

1. Utilizarea unor tehnici de lucru cu diverse materiale şi ustensile


1.1 să stabilească asemănări şi deosebiri între corpuri din mediul apropiat, pe baza unor
observaţii proprii
1.2 să prelucreze materiale folosind ustensile adecvate şi tehnici variate
1.3 să utilizeze produse alimentare, în condiţii adecvate de igienă

2. Proiectarea, confecţionarea şi evaluarea unor produse simple


2.1 să alcătuiască un plan de lucru pentru a realiza un produs
2.2 să confecţioneze produse utile, folosind materiale şi tehnici variate

2.3 să aprecieze calitatea produsului finit, raportat la proiectul iniţial

3. Dezvoltarea capacităţii de cooperare în scopul realizării unui produs


3.1 să realizeze produse colective

3.2 să-şi asume responsabilităţi în activitatea de grup

4. Dezvoltarea simţului practic, a celui estetic şi a responsabilităţii


pentru modificarea mediului natural, ca răspuns la nevoile şi dorinţele
oamenilor
4.1 să valorifice experienţa pozitivă locală în activităţile de prelucrare a mediului

4.2 să descopere soluţii de valorificare optimă a materialelor refolosibile în combinaţie cu alte


materiale

4.3 să identifice surse de poluare, care pot afecta calitatea vieţii, atunci când omul modifică
mediul
Anexa 3 la Ordinul ministrului educaţiei şi cercetării nr. 5198 / 01.11.2004

MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII


CONSILIUL NAŢIONAL PENTRU CURRICULUM

PROGRAME ŞCOLARE PENTRU CLASA A III-A

EDUCAŢIE TEHNOLOGICĂ
Aprobat prin Ordin al Ministrului

Nr. 5198 / 01.11.2004

Bucureşti, 2004
ARIA CURRICULARĂ: TEHNOLOGII
DISCIPLINA: EDUCAŢIE TEHNOLOGICĂ
CLASA : a-III-a
NR. ORE PE SĂPTĂMÂNĂ: 1
PLANIFICARE ANUALĂ
EDUCAȚIE TEHNOLOGICĂ - CLASA a III-a
AN ȘCOLAR 2017 - 2018
1 oră / săptămână

Nr. Denumirea unității de învățare Nr. ore Perioada


crt.
1. ACTIVITĂŢI CU MATERIALE DIN NATURĂ 8 SEMESTRUL I
2. ACTIVITĂŢI CU MATERIALE SINTETICE (hârtia) 8 16 ore
3. ACTIVITĂŢI CU MATERIALE SINTETICE (hârtia) 6 SEMESTRUL II
4. ACTIVITĂŢI CU MATERIALE SINTETICE (materiale plastice) 4 18 ore
5. ACTIVITĂŢI CU MATERIALE SINTETICE ( fire și materiale textile) 5
6. ACTIVITĂŢI DESFĂŞURATE ÎN GOSPODĂRIE 3
TOTAL ORE / AN 34
UNITATEA DE ÎNVĂŢARE: ACTIVITĂŢI CU MATERIALE DIN NATURĂ

DETALIERI DEMERS
OB. NR.
DE CONŢINUTURI DATA DIDACTIC ŞI EVALUARE OBS.
OP. ORE
CONŢINUT RESURSE
Covor din frunze 1.1. - observarea caracteristicilor materialelor - frunze uscate, lipici, Evaluare continuă
care fac parte din aceeaşi categorie 11IX foarfecă, acuarele,
- identificarea unor corpuri / materiale care pensulă Observarea
1
sunt potrivite / nepotrivite, utilizării în - suport de hârtie sistematică a elevilor
activităţile legate de şcoală, joacă - conversaţia, demonstraţia
1.2. - folosirea corectă a unor tehnici de lucru - activitate independentă Munca independentă
Dansatorii – - dialog dirijat pe tema necesităţii de a - frunze uscate, lipici, Evaluare continuă
lucrare din frunze alcătui un plan înainte de realizarea oricărui 22 IX foarfecă, acuarele,
produs (evidenţierea consecinţelor care apar pensulă Observarea
1
ca urmare a nerespectării etapelor parcurse - suport de hârtie sistematică a elevilor
pentru obţinerea unui produs); - conversaţia, demonstraţia
2.1. - selectarea celor mai potrivite materiale şi - activitate independentă Munca independentă
instrumente, în funcţie de scopul urmărit; - frunze uscate, lipici, Evaluare continuă
Peisaj - lucrare foarfecă, acuarele,
- descrierea acţiunilor desfăşurate în cadrul
din frunze pensulă Observarea
fiecărei etape a realizării unui produs; 1 29 IX
- suport de hârtie sistematică a elevilor
- ordonarea logică a etapelor unei activităţi - conversaţia, demonstraţia
(scopuri, mijloace, dificultăţi, rezultate, - activitate independentă Munca independentă
Vază cu flori - consecinţe etc.), din perspectiva planificării
- frunze uscate, lipici, Evaluare continuă
lucrare din frunze unei activităţi proprii (realizarea unui
foarfecă, acuarele,
produs necesar în viaţa de zi cu zi);
pensulă Observarea
2.2. - realizarea unor compoziţii decorative
1 - suport de hârtie sistematică a elevilor
pentru design interior, a unor colaje 6X - conversaţia, demonstraţia
2.3. - exprimarea unor opinii privind produsele - activitate independentă Munca independentă
proprii sau ale altora, după criterii
funcţionale şi estetice
Struguri- – lucrare 1.1. - observarea caracteristicilor materialelor - frunze Evaluare continuă
din seminţe şi care fac parte din aceeaşi categorie
frunze - identificarea unor corpuri / materiale care Observarea
sunt potrivite / nepotrivite, utilizării în - lipici, foarfecă sistematică a elevilor
1 13 X
activităţile legate de şcoală, joacă
1.2. - folosirea corectă a unor tehnici de lucru Munca independentă
- dialog dirijat pe tema necesităţii de a - seminţe de dovleac şi
alcătui un plan înainte de realizarea oricărui pepene verde
Coşuleţ cu produs (evidenţierea consecinţelor care apar Evaluare continuă
gladiole – lucrare ca urmare a nerespectării etapelor parcurse
din seminţe şi pentru obţinerea unui produs); - suport de hârtie Observarea
frunze 2.1. - selectarea celor mai potrivite materiale şi sistematică a elevilor
20 X
instrumente, în funcţie de scopul urmărit;
1 - conversaţia Munca independentă
- descrierea acţiunilor desfăşurate în cadrul
fiecărei etape a realizării unui produs;
2.2. - ordonarea logică a etapelor unei activităţi - demonstraţia
(scopuri, mijloace, dificultăţi, rezultate,
Aricii harnici – consecinţe etc.), din perspectiva planificării Evaluare continuă
unei activităţi proprii (realizarea unui - activitate independentă
lucrare din seminţe
şi frunze produs necesar în viaţa de zi cu zi); Observarea
2.3. - realizarea unor compoziţii decorative
sistematică a elevilor
pentru design interior, a unor colaje 1 27 X
- exprimarea unor opinii privind produsele Munca independentă
proprii sau ale altora, după criterii
funcţionale şi estetice
3.1. - desfăşurarea de activităţi în echipă / grup,
pentru realizarea unor proiecte, construcţii,
Evaluare - Căsuţa - carton, lipici, crenguţe, Evaluare continuă
*mini-machete, etc., folosind tehnici de
bunicilor - frunze uscate, seminţe,
lucru învăţate şi materiale diverse;
machetă foarfecă Observarea
- asamblarea produselor parţiale în vederea
1 -conversaţia,demonstraţia sistematică a elevilor
obţinerii unui produs final al grupului 10 XI - activitate pe grupe
3.2. - stabilirea regulilor de desfăşurare a
Munca independentă
activităţilor în grup şi a responsabilităţilor
fiecărui membru al grupului
UNITATEA DE ÎNVĂŢARE: ACTIVITĂŢI CU MATERIALE SINTETICE – HÂRTIA (1)

DETALIERI DEMERS
OB. NR.
DE CONŢINUTURI DATA DIDACTIC ŞI EVALUARE OBS.
OP. ORE
CONŢINUT RESURSE
Căsuţa ciupercuţă- 1.1. - observarea caracteristicilor materialelor - hârtie colorată, lipici, Evaluare continuă
Tehnica ruperii 1 17 XI foarfecă, coală albă A4
care fac parte din aceeaşi categorie
libere - ruperea liberă Observarea
Baloane colorate - - identificarea unor corpuri / materiale care - conversaţia, demonstraţia sistematică a elevilor
Tehnica ruperii 1 24 XI - activitate independentă
sunt potrivite / nepotrivite, utilizării în
libere Munca independentă
Crizanteme de activităţile legate de şcoală, joacă Evaluare continuă
toamnă – tehnica 1.2. - folosirea corectă a unor tehnici de lucru 8 XII
1 - hârtie colorată, lipici,
decupării, asam- Observarea
blării şi lipirii - dialog dirijat pe tema necesităţii de a foarfecă, coală albă A4 sistematică a elevilor
Castelul - tehnica alcătui un plan înainte de realizarea oricărui - decuparea, asamblarea,
decupării, asam- 1 15 XII Munca independentă
blării şi lipirii produs (evidenţierea consecinţelor care apar lipirea, plierea
Podoabe pentru ca urmare a nerespectării etapelor parcurse - coală albă A4 Evaluare continuă
Pomul de Crăciun 1 5I
– Plierea hârtiei pentru obţinerea unui produs); - conversaţia Observarea
Evantai 2.1. - demonstraţia sistematică a elevilor
- selectarea celor mai potrivite materiale şi
Brazi împodobiţi - 12 I
1 - activitate independentă
Plierea şi ţeserea instrumente, în funcţie de scopul urmărit; Munca independentă
benzilor de hârtie
Covor ţărănesc - - descrierea acţiunilor desfăşurate în cadrul - hârtie colorată, lipici Evaluare continuă
ţeserea benzilor de fiecărei etape a realizării unui produs; - decuparea, lipirea,
hârtie 1 19 I ţeserea cu benzi de hârtie Observarea
- ordonarea logică a etapelor unei activităţi - conversaţia, demonstraţia sistematică a elevilor
- activitate independentă
(scopuri, mijloace, dificultăţi, rezultate,
Iepuraşul 1 - hârtie colorată Munca independentă
Găina, Casa consecinţe etc.), din perspectiva planificării - coală albă A4
- Tehnica Tangram 26 I - foarfecă
Casa unei activităţi proprii (realizarea unui - lipici Evaluare continuă
Barca - Tehnica 1 9 II - decuparea
2.2. produs necesar în viaţa de zi cu zi);
Tangram - lipirea Observarea
Compoziţie - realizarea unor compoziţii decorative - Tehnica Tangram sistematică a elevilor
„Pe lac”- Tehnica - conversaţia
pentru design interior, a unor colaje folosind 1
Tangram 16 II - demonstraţia Munca independentă
2.3. diferite tehnici - activitate independentă
Batista, Paharul- 23 II - hârtie colorată, lipici, Evaluare continuă
- exprimarea unor opinii privind produsele 1
Tehnica Origami foarfecă
Barca, Coiful, - proprii sau ale altora, după criterii 2 III - decuparea, lipirea Observarea
1
Tehnica Origami - Tehnica Origami sistematică a elevilor
4.2. funcţionale şi estetice
Solniţa- Tehnica 1 - conversaţia,
Origami - selectarea în recipiente separate a unor 9 III demonstraţia Munca independentă
- activitate independentă
materiale (hârtie, sticlă, plastic, lemn, fier
Evaluare – „La - hârtie colorată, lipici, Evaluare sumativă
baltă” – etc.), pentru a fi reutilizate/ reciclate, foarfecă, coală albă A4
compoziţie asamblate în construcţii, machete, - decuparea, lipirea Observarea
realizată prin - Tehnicile Tangram şi sistematică a elevilor
tehnici diferite 2.2. ornamente 1 16 III Origami
- realizarea unor produse adecvate - activitate independentă Munca independentă

sărbătorilor specifice (locale), în funcţie de


anotimp

UNITATEA DE ÎNVĂŢARE: ACTIVITĂŢI CU MATERIALE SINTETICE – MATERIALE PLASTICE (2)


DETALIERI DEMERS
OB. NR.
DE CONŢINUTURI DATA DIDACTIC ŞI EVALUARE OBS.
OP. ORE
CONŢINUT RESURSE
Tablou pentru 1.1. - observarea caracteristicilor materialelor - farfurie de unică folosinţă Evaluare continuă
mama - lucrare din care fac parte din aceeaşi categorie - flori artificiale
materiale plastice - identificarea unor corpuri / materiale care - lipici, foarfecă Observarea
sunt potrivite / nepotrivite, utilizării în 1 23 III - activitate independentă sistematică a elevilor
activităţile legate de şcoală, joacă
1.2. - folosirea corectă a unor tehnici de lucru Munca independentă
- dialog dirijat pe tema necesităţii de a
Platoul ornat - alcătui un plan înainte de realizarea oricărui - farfurie de unică folosinţă Evaluare continuă
lucrare din produs (evidenţierea consecinţelor care apar - ascuţituri de creion
materiale plastice ca urmare a nerespectării etapelor parcurse 30 III - lipici, foarfecă Observarea
1 - activitate independentă
pentru obţinerea unui produs); sistematică a elevilor
2.1. - selectarea celor mai potrivite materiale şi
instrumente, în funcţie de scopul urmărit; Munca independentă
Vas cu flori – - descrierea acţiunilor desfăşurate în cadrul - sticlă de plastic,foarfecă Evaluare continuă
lucrare din fiecărei etape a realizării unui produs; - flori artificiale
materiale plastice 6 IV - activitate independentă Observarea
- ordonarea logică a etapelor unei activităţi 1
sistematică a elevilor
(scopuri, mijloace, dificultăţi, rezultate,
consecinţe etc.), din perspectiva planificării Munca independentă
unei activităţi proprii (realizarea unui
Evaluare - Suport - sticlă de plastic Evaluare sumativă
produs necesar în viaţa de zi cu zi);
de creioane - foarfecă
2.2. - realizarea unor compoziţii decorative
- activitate independentă Observarea
pentru design interior, a unor colaje 1 13 IV sistematică a elevilor
2.3. - exprimarea unor opinii privind produsele
proprii sau ale altora, după criterii
Munca independentă
funcţionale şi estetice

UNITATEA DE ÎNVĂŢARE: ACTIVITĂŢI CU MATERIALE SINTETICE – FIRE ŞI MATERIALE TEXTILE (3)


DETALIERI DEMERS
OB. NR.
DE CONŢINUTURI DATA DIDACTIC ŞI EVALUARE OBS.
OP. ORE
CONŢINUT RESURSE
Ieduţii pe punte 4.1. - exerciţii-joc de analiză a unui produs, după - fire textile Evaluare continuă
Vaza cu garofiţe – criterii practice şi estetice 1 27 IV
lucrare din fire 2.2. - realizarea unor colaje prin diferite tehnici - hârtie suport A4 Observarea
Perniţa de ace sub 4.1. - confecţionarea unor produse utile şi de sistematică a elevilor
formă de floare – bun gust, valorificând tradiţiile locale 4V - material textil
1
lucrare cu - exerciţii-joc de analiză a unui produs, după Munca independentă
materiale textile criterii practice şi estetice - nasturi
Împletituri în 2,3 2.3. - exprimarea unor opinii privind produsele 11 V Evaluare continuă
1 - papiotă
şi 4 fire proprii sau ale altora, după criterii
Coaserea tivului si funcţionale şi estetice Observarea
a nasturilor, 2.2. - realizarea unor compoziţii decorative - aţă, ac sistematică a elevilor
înnodarea pentru design interior, a unor colaje,
ciucurilor accesorii de vestimentaţie etc., prin 1 - activitate frontală şi Munca independentă
tehnicile: împletire manuală, cusături 18 V individuală
utilitare, înnodare, şnuruire, sau alte tehnici
Evaluare – Fata şi 2.3. exprimarea unor opinii privind produsele - materiale textile Evaluare sumativă
băiatul –colaj din proprii sau ale altora, după criterii
fire şi materiale funcţionale şi estetice - fire textile Observarea
1 25 V
textile 2.2. - realizarea unor compoziţii decorative sistematică a elevilor
pentru design interior, a unor colaje folosind - activitate independentă
diferite tehnici Munca independentă

UNITATEA DE ÎNVĂŢARE: ACTIVITĂŢI DESFĂŞURATE ÎN GOSPODĂRIE


DETALIERI DEMERS
OB. NR.
DE CONŢINUTURI DATA DIDACTIC ŞI EVALUARE OBS.
OP. ORE
CONŢINUT RESURSE
Folosirea 2.1. - ordonarea logică a etapelor unei activităţi - prăjitor de pâine Evaluare continuă
aparatelor - selectarea celor mai potrivite materiale şi 1 1 VI
electrocasnice instrumente, în funcţie de scopul urmărit Observarea
Pregătirea micului 1.3. - definirea în termeni accesibili a noţiunilor - sanwich maker sistematică a elevilor
dejun “consumator”, “termen de valabilitate”,
“aliment nealterat / alterat Munca independentă
- identificarea procedeelor folosite pentru - diferite alimente
păstrarea igienei în alimentaţie: citirea
termenului de valabilitate de pe produse,
păstrarea acestora în condiţii - veselă
corespunzătoare etc.; 1 8 VI
- respectarea normelor de protecţie şi - activitate pe grupe
prevenirea unor accidente, în cazul folosirii
frigiderului;
- prezentarea importanţei alimentelor;
- identificarea consecinţelor negative ce pot
apărea ca urmare a nerespectării normelor
de igienă în alimentaţie.
Evaluare – Reguli 1.3. - definirea în termeni accesibili a noţiunilor - activitate independentă Evaluare sumativă
pentru o alimentaie “consumator”, “termen de valabilitate”, 15 VI Observarea
1
sănătoasă “aliment nealterat / alterat sistematică a elevilor
Munca independentă