Sunteți pe pagina 1din 11

Proiect didactic

Data: 9.05.2019

Nivelul II : grupa mare

Propunător: LUNGU ADRIANA

Domeniul: Ştiinţe

Tema anuală: ,,Când, cum şi de ce se întâmplă?”

Tema lectiei: : ,,Albina și fluturașul”-observare insecte

Tema săptămânii:,,Din lumea celor care nu cuvântă””

Tipul lectiei : Predare-învățare

Obiective de referinţă :

- Dezvoltarea capacităţii de cunoaştere, de înţelegere şi de investigare a mediului


înconjurător

Obiective operaţionale:

Cognitive:

Pe parcursul şi în timpul activităţii copiii vor fi capabili:

OC1: să încadreze albina și fluturele în mediul înconjurător;

OC2: să numească părţile componente ale albinei și fluturelui ;

OC3: să descrie caracteristicile părţilor corpului ale albinei și fluturelui ;

OC4: să precizeze care este mediul de viaţă al albinei și fluturelui şi foloasele.

Psihomotorii:

OPM1: - să utilizeze materialele puse la dispoziţie conform sarcinii didactice;

Afective :

OA1: - vor manifesta interes pentru observarea insectelor;

OA2:- vor manifesta interes pentru îngrijirea şi ocrotirea insectelor.

Strategia didactică

Metode si procedee: observaţia, demonstraţia, conversaţia, explicaţia, metoda cubului.


Mijloace de învăţământ: albine, fluturi, planşe, sticker, puzzle, stimulente.

Forme de organizare: frontal, individual, pe grupe.

Resurse:

Umane : preşcolarii grupei mari – 14 copii

Temporale: 30 min

Spaţiale: sala de grupă

Bibliografice:

1. Proiectarea didactică în învăţământul preşcolar, Mătăsaru Maria,Chiriloaie Maria şi


colaboratorii săi, Editura C.C.D. Bacău 2008
2. Curriculum pentru educaţie timpurie a copiilor de la 3 la 6/7 ani, Bucureşti 2009
3. Ghid de bune practice pentru educaţia timpurie a copiilor între 3- 6/7 ani, M.E.C.T.,
2008.
4. Cunoaşterea mediului înconjurător şi Educaţie ecologică, Ed. V&I Integral Bucureşti
2000;
5. Revista Învăţămantului Preşcolar, nr.1-2/2009,M.E.C.I.
SCENARIUL DIDACTIC

Etapele activităţii Obiective Conţinut şi sarcini de învăţare Strategii didactice Evaluare


operaţionale
Metode Mijloace Forme

1. Captarea Are loc Întâlnirea de dimineaţã, în conversaţia ecusoane frontal


atenţiei cadrul cãreia, copiii şi educatoarea,
aşezaţi în semicerc, se salutã şi se
prezintã.
Copiii vor avea în piept ecusoane
ilustrând diverse insecte (albinuţe,
fluturaşi). Educatoarea îi salută în
funcţie de acestea:
“- Bunã dimineaţa, albinuţelor si
fluturaşilor”
Captarea atenţiei se va realiza prin
prezenţa la activitate a Zânei
Primãvara, care a venit la noi în
grupã pentru a-i ruga pe copii sã o
ajute sã cunoascã cât mai multe
lucruri despre insecte. Aceasta le va
spune copiilor două ghicitori:

- “La trup are aripioare


Și zboară din floare-n floare
Harnică-i ca gospodina
Ghicește cine-i ?.........e albina”
ghicitoare.
(Albina)
- “Cine zboară printre flori
În zig-zag de-atâtea ori
Uite aici pe o floare
Două aripi gălbioare”
(Fluture)

2. Enunţarea Prezentarea denumirii activităţii şi a explicaţia frontal Observarea


temei şi a obiectivelor. comportamentului
obiectivelor
În cadrul acestei activităţi vom
observa si analiza albina si fluturașul
şi vom vedea care sunt asemănările
dar şi deosebirile acestor două
insecte. Am rugămintea să fiţi atenţi,
să participăm cu toţii la activitate.

3.Actualizarea Voi adresa câteva întrebări copiilor: conversaţia frontal Observarea


cunoştinţelor - Ce anotimp a sosit ? comportamentului
- Cine vesteşte sosirea acestui
anotimp?

- Ce transformări au loc în mediul


înconjurător?

- Ce insecte ies la suprafață și zboară


prin grădini?
4.Prezentarea OC1 Se trece la activitatea de învățare- observarea insecte frontal Observarea
conţinutului observare: comportamentului
OC2 albine
Voi avea pe măsuţă o albină si un
OC3 fluture și diverse planșe cu acestea. fluturi
Voi face o scurtă introducere despre
OC4 insecte .
Apoi voi descriere caracteristicile
OPM1 următoarelor insecte: explicaţia planse
OA1 ALBINA
Se prezintă copiilor un tablou si o
planșă si descriu caracteristicile
albinei:
Corpul albinei este alcătuit din cap,
torace, abdomen).
Capul are doi ochi, aparatul bucal ,
două antene subțiri. Antenele o ajută
săse orienteze, să ajungă la floricele
și apoi la stup. Toracele face legătura
între cap și abdomen.
Se face sinteza parțială și se continuă
cu explicatii detliate despre
abdomenul albinuței, aripile,
piciorușele.
Abdomenul este acoperit cu puf demonstraţia
maro și galben așezat sub forma unor
dungi. planse
Albina are 6 piciorușe
Aripile sunt foarte subțiri, incolore,
cu care zboară din floare-n floare. Ele
parcurg distanțe foarte mari. Cu insecte
piciorușele se agață de floricele și
culeg polenul si nectarul din ele.
Se face sinteza generală albine
Albinele culeg nectar din floricele și îl
aduc la căsuța lor care se numește
stup. Ele trăiesc în familii mari
numite roiuri explicaţia

FLUTURELE
Analiza corpului:

-care sunt părțile care alcătuiesc


corpul fluturelui

Fluturele este o insectă și are corpul conversaţia


împărțit în trei părți: capul, toracele
și abdomenul.

Capul

-două antene lungi și îndoite, sunt


folosite pentru detectarea mirosului si
a mișcărilor aerului.

-doi ochii care sunt bine dezvoltați și


foarte sensibili la mișcare

-gura fluturelui este sub forma unei


trompe care îl ajută să sugă ca printr-
demonstraţia planse
un pai, sucul dulce al florilor.

Toracele
insecte
-are inserate două perechi de aripi-
din față și din spate

Aripile sunt subțiri, delicate,


acoperite cu solzi colorați. Acestea se
pot rupe foarte ușor în mâini. fluturi

Picioarele sunt 6 la număr și îl ajută


pe fluture mai mult să se agațe de
explicaţia
flori sau frunze. Fluturele nu prea
merge.
Abdomenul are forma ovală și este
format din 9 inele.

Mediul/durata de viață
conversaţia
Fluturii se găsesc peste tot în lume,
acolo unde nu este nici prea cald, nici
prea frig.

Fluturii au nevoie de mult soare


pentru a zbura. Le plac florile,
copacii înfloriți și verzi. Majoritatea
fluturilor nu trăiesc mai mult de
planse
câteva săptămâni, însă există specii
care pot trăi până la câteva luni. demonstraţia
Hrană insecte
Fluturii, ca și albinele, se hrănesc cu explicaţia
sucul dulce al florilor, care se
numește nectar. . fluturi

conversaţia

5. Dirijarea OA1 Voi chema câțiva copii în față și le voi conversaţia Planse frontal Aprecieri verbale
învăţării indica anumite elemente de pe planșă
OC2 pe care ei să le denumească.
OC3 Voi pune cîteva întrebări despre cele
OC4 două insecte:

Din ce este alcătuit corpul albinei?


(cap, torace, abdomen)
Ce formă are capul și ce vedeți la
cap?(ochi, gură, două antene subțiri).

Ce are pe abdomen? ( aripi și 6


piciorușe)
- Cum sunt aripile și la ce folosesc?
(sunt foarte subțiri, incolore, cu care
zboară din floare-n floare. Ele
parcurg distanțe foarte mari). Cu
piciorușele se agață de floricele și
culeg nectarul din ele.

conversaţia planse Aprecieri verbale


Din ce este alcătuit corpul fluturelui?
(cap, torace, abdomen)
Ce formă are capul și ce vedeți la
cap?(ochi, gură, două antene subțiri).

Ce are pe abdomen? (aripi și 6


piciorușe).
- Cum sunt aripile și la ce folosesc?
(sunt colorate , cu care zboară din
floare-n floare).

Cu ce se hrănesc fluturii?

Copiii vor stabili împreună cu


educatoarea asemănările şi
deosebirile dintre cele două insecte:

6.Obţinerea OC1 Copiii sunt împărțiți pe 2 grupe exerciţiu puzzle Pe grupe Aprecieri verbale
performanţei
OC2 - grupa albinuțelor conversaţia

OPM1 - grupa fluturașilor.

Fiecare copil primeşte câte un set de


elemente decupate din care trebuie să
construiască Albina și Fluturașul.

7. Feedback-ul OC3 Copiii rămân împărțiți pe 2 grupe

Fiecare grup îşi alege un lider care va


da cu zarul ( cubul). conversaţia cubul individual Aprecieri verbale

Fiecare grup va trebui să analizeze o


albina sau un fluturaș , din
perspectiva cerinţei ce corespunde
cifrei de pe una din feţele cubului.
Astfel
Cifra 1: descrie , copiii având
sarcina să spună forma,
culoarea,mărimea insectei, etc.
Cifra 2: compară, asemănări şi
deosebiri faţă de alte insecte; Cifra 3:
asociază, la ce te gândeşti când vezi o
albină sau un fluture, ce simţi?
Cifra 4: analizează, caracteristicile
observate la albină/fluture, părţile
sale componente;
Cifra 5: aplică, ce foloase avem de la
albină/fluture, cum ne ajută?;
Cifra 6 : argumentează pro sau
contra în ceea ce priveşte importanţa
albinelor/fluturașilor pentru om,
plante.

8. Evaluare OC1 Voi pune câteva întrebări copiilor: conversaţia stimulente frontal Aprecieri verbale

OC2 - Despre ce insecte am discutat


astăzi?
OC3 - Care sunt părţile componente ale
unei albine/ fluture ?
- Ce culoare au albinele/
fluturașii?

Voi face aprecieri verbale si voi


împărți stimulente.
9. Retenţia OC4 conversaţia frontal
-„Ce formă are capul albinei/
OA2 fluturelui?”(rotundă) „Dar Aprecieri verbale
abdomenul?(alungită)”
- „Câte picioare are
albina/fluturele?”(şase)
-„Câte aripioare?”(2 perechi)
10.Transferul OA2 Copiii vor spune cum ocrotesc şi conversaţia individual Aplauze şi
îngrijesc insectele. aprecieri verbale