Sunteți pe pagina 1din 3

Tema 3 Actul juridic civil

1. Notiunea si clasificarea actelor juridice civile


Manifestarea de vointa facuta cu intentia de a produce efecte juridice, respectiv, de a naste, modifica ori
stinge un raport juridic concret - reprezinta actul juridic civil.
Sensurile expresiei ,,act juridic civil”
Intr-un prim sens, actul juridic civil desemneaza tocmai manifestarea de vointa cu intentia de a produce
efecte juridice civile - pentru acest sens se utilizeaza formula negotium juris - adica operatiune juridica.
In al doilea sens, actul juridic civil desemneaza inscrisul constatator al manifestarii de vointa, adica
suportul material. Pentru acest al doilea sens, se foloseste formula de instrumentum probationis (adica inscrisul
autentic sau sub semnatura privata).

Clasificarea actelor juridice civile


1. - acte unilaterale. Este act juridic unilateral cel care rezulta dintr-o singura vointa - exemplu
testamentul, acceptarea succesiunii, renuntarea la o mostenire, oferta, promisiunea publica de recompense etc.
- acte bilaterale. Este bilateral actul juridic civil care reprezinta vointa concordanta a doua parti.
Exemplul tipic de act civil bilateral este contractul civil: vanzarea cumpararea, imprumutul, depozitul etc.
- acte multilaterale. Este multilateral actul juridic rezultat din acordul de vointa ce provine de la trei sau
mai multe parti - exemplu: contractul civil de societate.
Nu trebuie confundata clasificarea actelor juridice civile in unilaterale si bilaterale, cu clasificarea
contractelor civile in unilaterale (ce dau nastere la obligatii numai pentru una din parti) - donatia, imprumutul
si bilaterale sau sinalagmatice (care dau nastere la obligatii pentru ambele parti - vanzarea cumpararea).
2. - acte cu titlu oneros. Este cu titlu oneros acel act juridic civil in care, in schimbul folosului
patrimonial procurat de o parte celeilalte, se urmareste obtinerea altui folos patrimonial. - exemplu: contractul
de vanzare cumparare, antrepriza, locatiunea etc.
Actele cu titlu oneros se subclasifica in:
- acte comutative - la a caror incheiere partile cunosc existenta si intinderea obligatiilor lor (exemplu:
contractul de vanzare cumparare, contractul de antepriza etc). - acte aleatorii - la a caror incheiere partile nu
cunosc intinderea obligatiilor, existand sansa unei pierderi si a unui castig (exemplu: contractul de renta viagera,
contractul de vanzare cu clauza de intretinere).
- acte cu titlu gratuit. Este cu titlu gratuit este acel act juridic civil prin care se procura un folos patrimonial
fara a se urmari obtinerea altui folos patrimonial in schimb (exemplu: donatia, comodatul, imprumutul fara
dobanda, mandatul gratuit).
Actele cu titlu gratuit se clasifica in
- liberalitati. Este liberalitate acel act cu titlu gratuit prin care dispunatorul isi micsoreaza patrimoniul
prin folosul patrimonial procurat (exemplu: donatiile si legatele).
- acte dezinteresate. Este act dezinteresat acel act cu titlu gratuit prin care dispunatorul procura un
avantaj patrimonial fara a-si micsora patrimonial (exemplu: mandatul gratuit, depozitul nerenumerat,
comodatul)
3. - acte constitutive. Este constitutiv actul juridic civil care da nastere la un drept subiectiv civil care
n-a existat anterior (exemplu: ipoteca conventionala, amanetul ori gajul).
- acte translative. Este translativ actul civil care are ca efect stramutarea unui drept subiectiv civil
dintr-un patrimoniu in alt patrimoniu (exemplu: donatia, vanzarea-cumpararea).
- acte declarative. Este declarativ actul civil care are ca efect consolidarea ori definitivarea unui drept
subiectiv preexistent (exemplu: partajul). O specie aparte de act declarativ este actul confirmativ - este acel act
prin care o persoana renunta la dreptul sau de a ataca cu actiunea in anulabilitate un act juridic civil, la a carui
incheiere a fost incalcata o dispozitie legala ce ocroteste un interes personal, individual.
Actul constitutiv si cel translativ isi produc efectele numai pentru viitor (ex nunc), pe cand actul
declarativ isi produce efectele pentru trecut (ex tunc).
4. - acte de conservare. Este act de conservare acel act juridic care are ca efect preintampinarea
pierderii unui drept subiectiv civil. Este avantajos pentru autorul sau deoarece, cu o cheltuiala mica, se salveaza
un drept de o valoare mai mare (exemplu: intreruperea unei prescriptii prin actiunea in justitie, somatia,
inscrierea unei ipoteci).
- acte de administrare. Actul de administrare - este acel act juridic prin care se realizeaza o normala
punere in valoare a unui bun ori a unui patrimoniu (exemplu inchirierea unui bun, culegerea fructelor,
asigurarea unui bun etc.).
- acte de dispozitie. Actul de dispozitie este acel act juridic civil care are ca rezultat iesirea din
patrimoniu a unui bun sau drept ori grevarea unui bun cu o sarcina reala (ipoteca, gaj).
5. - acte patrimoniale. Este patrimonial actul juridic civil care are un continut evaluabil in bani,
asemenea acte sunt cele care privesc drepturile reale si de creanta (exemplu: contractul de vanzare-cumparare,
donatie, imprumut etc.).
- acte nepatrimoniale. Este nepatrimonial actul juridic civil care are un continut neevaluabil in bani.
(exemplu: conventia parintilor unui copil din afara casatoriei, in sensul stabilirii numelui de familie al acestuia).
6. - acte consensuale. Este consensual actul juridic civil care se incheie prin simpla manifestare de
vointa. Actul consensual reprezinta regula, din punctul de vedere al formei in care se incheie actele juridice
civile.
- acte solemne. Solemn este acel act juridic care trebuie sa imbrace o forma prescrisa de lege. Forma
speciala, solemna pentru un asemenea act este o conditie de validitate (de valabilitate) (exemplu: donatia,
ipoteca conventionala, testamentul).
- acte reale. Este real este actul juridic civil care se incheie in mod valabil daca manifestarea de vointa
este insotita de remiterea bunului (predarea materiala). (exemplu: imprumutul, depozitul, darul manual).
7. - acte intre vii. Actul intre vii - inter vivos - este actul juridic civil care-si produce efectele neconditionat de
moartea autorului ori autorilor. Majoritatea actelor civile sunt acte intre vii.
- acte pentru cauza de moarte - mortis causa. Actul pentru cauza de moarte este actul juridic care nu-si
produce efectele decat la moartea autorului (exemplu: testamentul).
8. - acte subiective. Este act subiectiv actul juridic civil al carui continut este determinat prin vointa autorului
sau autorilor lui. Majoritatea actelor civile intra in aceasta categorie.
- acte conditie. Este act conditie actul juridic la a carui incheiere partile isi exprima vointa doar in privinta
nasterii actului, continutul lui fiind predeterminat de norme de la care partile nu pot deroga (exemplu:
casatoria).
9. - acte pure si simple. Este pur si simplu actul civil care nu cuprinde o modalitate (termen, conditie, sarcina).
(exemplu: acceptarea ori renuntarea la mostenire).
- acte afectate de modalitati. Este afectat de modalitati actul civil care cuprinde o modalitate, constand in
termen, conditie sau sarcina (exemplu: contractul de asigurare, donatia cu sarcini, vanzarea cumpararea cu
clauza de intretinere - in care e prezent termenul).
10. - acte principale. Este principal actul juridic civil care are o existenta de sine statatoare, soarta sa
nedepinzand de soarta juridica a altui act juridic. Majoritatea actelor juridice intra in aceasta categorie.
- acte accesorii. Este accesoriu actul a carui soarta juridica depinde de soarta altui act juridic, principal
(exemplu: clauza penala, fidejusiunea, gajul, ipoteca conventionala, arvuna).
11. - acte cauzale. Este cauzal actul juridic a carui valabilitate implica analiza cauzei ori scopului (daca scopul
este immoral, actul juridic respectiv este lovit de nulitate).
- acte abstracte. Este abstract (necauzal) actul juridic civil care este detasat de elementul cauza, valabilitatea sa
neimplicand analiza acestui element. Sunt abstracte actele juridice constatate prin titlurile de valoare - inscrisuri
care incorporeaza operatiuni juridice (exemplu: obligatiunea CEC).
12. - acte strict personale. Strict personal este actul juridic civil care nu poate fi facut decat personal, fara a
putea fi incheiat prin reprezentare (exemplu: testamentul).
- acte ce pot fi facute si prin reprezentare. Majoritatea actelor juridice civile este formata din actele ce pot fi
incheiate personal, dar pot fi incheiate si prin reprezentant (mandatar).Normele care reglementeaza actul strict
personal sunt de stricta interpretare si aplicare, deoarece constituie exceptia.
13. - acte numite (tipice). Este numit actul juridic civil care are o denumire stabilita de legea civila, precum si o
reglementare proprie. Majoritatea actelor juridice civile sunt tipice.
- acte nenumite, atipice. Este nenumit actul juridic care nu are o denumire si o reglementare proprie (exemplu:
contractul de vanzare cumparare cu clauza de intretinere.
14. - acte cu executare dintr-o data (uno ictu). Act cu executarea dintr-o data este actul juridic a carui
executare presupune o singura prestatie din partea debitorului. Se mai numeste si act cu executare instantanee
(exemplu: darul manual).
- acte cu executare succesiva. Cu executare succesiva este acel act a carui executare presupune mai multe
prestatii esalonate in timp (exemplu: contractul de renta viagera, contractul de intretinere. In cazul neexecutarii
culpabile a obligatiei de catre debitor, pentru contractul cu executare dintr-o data se aplica rezolutiunea, iar
pentru contractul cu executare succesiva se aplica rezilierea.

S-ar putea să vă placă și