Sunteți pe pagina 1din 34

Coeficientul de indatorare gloabala (CIG) Rata gradului de indatora

Indicatorul gradului de in

Coeficientul de indatorare la termen (CIT) L


ata gradului de indatorare (Ri)

ndicatorul gradului de indatorare (Levierul)

Datorii >1 an
=
Cap. Propriu * 100
2010
Structura Pasiv Valoare (lei) Pondere
Capital propriu 905,131.00 26.61%
Datorii >1an 811,466.00 23.86%
Datorii<1an 1,684,433.00 49.53%
Total pasiv 3,401,030.00 100%
Datorii totale 2,495,899.00
Cap.permanent 1,716,597.00

Coeficientul de indatorare gloabala (CIG)


Datorii totale
=
CIG 2010 Total pasiv
Datorii totale
=
CIG 2010 Cap.propriu

Coeficientul de indatorare la termen (CIT)


Datorii >1an
CIT 2010 = Cap.propriu
Datorii >1an
CIT 2010 = Cap.permanent

Datorii <1 an
Rata datoriile pe termen scurt 2010 =
Total pasiv

Capital propriu
Rata autonomiei globale 2010 =
Total pasiv

Datorii totale
Rata datoriilor totale 2010 =
Total pasiv
Rata gradului de indatorare (Ri)
Datorii totale
Ri = x 100
Active totale

Indicatorul gradului de indatorare in institutiile financiare

Datorii >1 an = 811,466.00 90%


Cap. Propriu 905,131.00
(CIG)

= 0.733866 > 0.67

= 2.7575 >2

n (CIT)
Structura pasivelor socie

= 0.896518 <1

= 0.472718 <0.5 Capital propriu

Datorii<1an; 50%

= 49.53% Datorii >1an; 2

= 27%

= 73%
ului de indatorare (Ri)
2,495,899.00
= = 73.39% >60%
3,401,030.00

n institutiile financiare

pasivelor societatii in 2010

Capital propriu; 27%

Datorii<1an; 50%

Datorii >1an; 24%


2011
Structura Pasiv Valoare (lei) Pondere
Capital propriu 977,552.00 29%
Datorii >1an 531,127.00 16%
Datorii<1an 1,870,508.00 55%
Total pasiv 3,379,187.00
Datorii totale 2,401,635.00
Cap.permanent 1,508,679.00

Coeficientul de indatorare gloabala (CIG)


Datorii totale
= =
CIG 2011 Total pasiv
Datorii totale
= =
CIG 2011 Cap.propriu

Coeficientul de indatorare la termen (CIT)


Datorii >1an
CIT 2011 = =
Cap.propriu
Datorii >1an
CIT 2011 = =
Cap.permanent

Datorii <1 an
Rata datoriile pe termen scurt 2010 = =
Total pasiv

Capital propriu
Rata autonomiei globale 2010 = =
Total pasiv

Datorii totale
Rata datoriilor totale 2010 = =
Total pasiv
Rata gradului de indatorare (Ri)
Datorii totale
Ri = x 100 =
Active totale

Indicatorul gradului de indatorare in institutiile financiare

Datorii >1 an = 531,127.00 54%


G) Cap. Propriu 977,552.00

0.710714 > 0.67

2.456785 >2 Structura pasivelor societatii in 2

T)

0.543324 <1 Capital propriu; 29%

0.352048 < 0.5 Datorii<1an; 55%

Datorii >1an; 16%


28%

29%

71%
ui de indatorare (Ri)
2,401,635.00
= 71.07% >60%
3,379,186.00

le financiare

societatii in 2011

al propriu; 29%

rii >1an; 16%


2012
Structura Pasiv Valoare (lei) Pondere
Capital propriu 1,279,237.00 30%
Datorii >1an 545,936.00 13%
Datorii<1an 2,469,471.00 58%
Total pasiv 4,294,644.00
Datorii totale 3,015,407.00
Cap.permanent 1,825,173.00

Coeficientul de indatorare gloabala (CIG)


Datorii tota
CIG 2012 =
Total pasiv
Datorii tota
CIG 2012 =
Cap.propri

Coeficientul de indatorare la termen (CIT)


Datorii >1
CIT 2012 =
Cap.propri
Datorii >1
CIT 2012 =
Cap.perma

Datorii <1
Rata datoriile pe termen scurt 2010 =
Total pasiv

Capital pro
Rata autonomiei globale 2010 =
Total pasiv

Datorii tota
Rata datoriilor totale 2010 =
Total pasiv
Rata gradului de indatorare
Datorii totale
Ri = x 100 =
Active totale

Indicatorul gradului de indatorare in institutiile financiare

Datorii >1 = 545,936.00 43%


la (CIG) Cap. Propriu 1,279,237.00

= 0.702132 > 0.67


Structura pasivelor societatii
= 2.357192 >2

en (CIT)
Capital propriu; 30%
= 0.426767 <1

= 0.299115 < 0.5 Datorii<1an; 58%


Datorii >1an; 13%

= 22%

= 30%

= 70%
lui de indatorare (Ri)
3,015,407.00
= 70.21% > 60%
4,294,644.00

tutiile financiare

or societatii in 2012

apital propriu; 30%

%
torii >1an; 13%
2013
Structura Pasiv Valoare (lei) Pondere
Capital propriu 1,552,624.00 32%
Datorii >1an 222,203.00 5%
Datorii<1an 3,032,318.00 63%
Total pasiv 4,807,145.00 100%
Datorii totale 3,254,521.00
Cap.permanent 1,774,827.00

Coeficientul de indatorare gloabala (CIG)


Datorii totale
CIG 2013 =
Total pasiv
Datorii totale
CIG 2013 =
Cap.propriu

Coeficientul de indatorare la termen (CIT)


Datorii >1an
CIT 2013 =
Cap.propriu
Datorii >1an
CIT 2013 =
Cap.permanent

Datorii <1
Rata datoriile pe termen scurt 2010 =
Total pasiv

Capital pro
Rata autonomiei globale 2010 =
Total pasiv

Datorii tota
Rata datoriilor totale 2010 =
Total pasiv
Rata gradului de indatorare
Datorii totale
Ri = x 100 =
Active totale

Indicatorul gradului de indatorare in institutiile financiare

Datorii >1 = 222,203.00 14%


la (CIG) Cap. Propriu 1,552,624.00

= 0.677017 > 0.67


Structura pasivelor in 20
= 2.096142 >2

en (CIT)
Capital propriu; 32%
= 0.143114 <1
Datorii<1an; 63%
Datorii >1an; 5%
= 0.125197 < 0.5

= 7%

= 32%

= 68%
lui de indatorare (Ri)
3,254,521.00
= 67.70% > 60%
4,807,145.00

tutiile financiare

sivelor in 2013

ital propriu; 32%


%
Datorii >1an; 5%
2014
Structura Pasiv Valoare (lei) Pondere
Capital propriu 1,842,375.00 21%
Datorii >1an 870,689.00 10%
Datorii<1an 4,550,969.00 52%
Venituri in avans 1,513,635.00 17%
Total pasiv 8,777,668.00
Datorii totale 5,421,658.00
Cap.permanent 2,713,064.00

Coeficientul de indatorare gloabala (CIG)


Datorii totale
CIG 2014 =
Total pasiv
Datorii totale
CIG 2014 =
Cap.propriu

Coeficientul de indatorare la termen (CIT)


Datorii >1an
CIT 2014 =
Cap.propriu
Datorii >1an
CIT 2014 =
Cap.permanent

Datorii <1 an
Rata datoriile pe termen scurt 2014 =
Total pasiv

Capital propriu
Rata autonomiei globale 2014 =
Total pasiv

Datorii totale
Rata datoriilor totale 2010 =
Total pasiv
Rata gradului de indatorare (Ri
Datorii totale
Ri 2014 = x 100 =
Active totale

Indicatorul gradului de indatorare in institutiile financiare

Datorii >1 = 870,689.00 47%


(CIG) Cap. Propriu 1,842,375.00

= 0.617665 < 0.67


Structura pasivelor in 20
= 2.942755 >2

(CIT)

= 0.472591 <1
Capital propriu; 21%
Venituri in avans; 17%
= 0.320925 <0.5 Datorii >1an; 10%

Datorii<1an; 52%

= 19%

= 21%

= 62%
adului de indatorare (Ri)
5,421,658.00
= 61.77% >60%
8,777,668.00

n institutiile financiare

pasivelor in 2014

Capital propriu; 21%


; 17%
Datorii >1an; 10%

rii<1an; 52%
2015
Structura Pasiv Valoare (lei) Pondere
Capital propriu 1,971,372.00 10%
Datorii >1an 7,342,609.00 37%
Datorii<1an 5,729,720.00 29%
Venituri in avans 4,992,095.00 25%
Total pasiv 20,035,796.00
Datorii totale 13,072,329.00
Cap.permanent 9,313,981.00

Coeficientul de indatorare gloabala (CIG)


Datorii totale
CIG 2015 =
Total pasiv
Datorii totale
CIG 2015 =
Cap.propriu

Coeficientul de indatorare la termen (CIT)


Datorii >1an
CIT 2014 =
Cap.propriu
Datorii >1an
CIT 2014 =
Cap.permanent

Datorii <1 an
Rata datoriile pe termen scurt 2015 =
Total pasiv

Capital propriu
Rata autonomiei globale 2015 =
Total pasiv

Datorii totale
Rata datoriilor totale 2010 =
Total pasiv
Rata gradului de indatorare
Datorii totale
Ri 2015 = x 100 =
Active totale

Indicatorul gradului de indatorare in institutiile financiare

Datorii >1 = 7,342,609.00 372%


Cap. Propriu 1,971,372.00
(CIG)

= 0.652449 < 0.67

= 6.631082 >2 Structura pasivelor i

(CIT) Capital prop


= 3.724619 >1 Venituri in avans; 25%

= 0.788343 > 0.5 Datorii >1an;

Datorii<1an; 29%

= 29%

= 10%

= 65%
ului de indatorare (Ri)
13,072,329.00
= 65.24% > 60%
20,035,796.00

titutiile financiare

a pasivelor in 2015

Capital propriu; 10%


n avans; 25%

Datorii >1an; 37%

ii<1an; 29%
Grad de
An indatorare
2010 73.39%
Evo
2011 71.07% indatora
2012 70.21%
75.00%
2013 67.70%
2014 61.77%
70.00%
2015 65.24%

65.00%

60.00%

55.00%
2009 2010

Grad de Cifra de Total Total


An indatorare afaceri(lei) active(lei) datorii(lei)
2010 73.39% 5,229,856.00 3,401,030.00 2,495,899.00
2011 71.07% 5,568,266.00 3,379,186.00 2,401,635.00
2012 70.21% 7,391,681.00 4,294,644.00 3,015,407.00
2013 67.70% 7,594,863.00 4,807,145.00 3,254,521.00
2014 61.77% 11,513,273.00 8,777,668.00 5,421,658.00
2015 65.24% 13,495,238.00 20,035,796.00 13,072,329.00
Evolutia Ratei gradului de
indatorare in perioada 2010 - 2015
75.00%

70.00%

65.00%

60.00%

55.00%
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Numar Profit %profit


angajati net(lei) in CA
17.00 288,865.00 6%
17.00 70,868.00 1%
18.00 301,684.00 4%
35.00 273,389.00 4%
45.00 289,754.00 3%
62.00 128,996.00 1%
grafic 1

5 2016
Evolutia indatorarii globale in total pasiv
Specificatie 2010 2011 2012 2013 2014
Rata indatorarii globale
73.38% 71.07% 70.21% 67.70% 61.76%
in total pasiv
Valoare maxima 67% 67% 67% 67% 67%

Evolutia indatorarii globale in capital propriu


Specificatie 2010 2011 2012 2013 2014
Rata indatorarii globale
2.7575 2.4567 2.3571 2.096 2.9475
in capital propriu
Valoare maxima 2 2 2 2 2

Evolutia indatorarii la termen in capital propriu


Specificatie 2010 2011 2012 2013 2014
Rata indatorarii
89.65% 54.33% 42.67% 14.31% 47.25%
la termen in cap. propriu
Valoare maxima 100% 100% 100% 100% 100%
Evolutia indatorarii la termen in capital permanent
Specificatie 2010 2011 2012 2013 2014
Rata indatorarii
la termen in 47.27% 35.20% 29.91% 12.52% 32.09%
cap.permanent
Valoare maxima 50% 50% 50% 50% 50%

Autonomia Financiara Globala


Specificatie 2010 2011 2012 2013 2014

Rata autonomiei globale 27.00% 28.00% 30.00% 32.00% 21.00%

Valoare minima 33% 33% 33% 33% 33%

Rata de indatorare pe termen scurt


Specificatie 2010 2011 2012 2013 2014
Rata de indatorare
27.00% 28.00% 30.00% 32.00% 21.00%
pe termen scurt

Evolutia Ratei gradului de indatorare


Specificatie 2010 2011 2012 2013 2014
Rata gradului de indatorare 73.38% 71.07% 70.21% 67.70% 61.76%

Valoare maxima 60% 60% 60% 60% 60%


l pasiv
2015 Formula de calcul

65.24%
Datorii totale Evolutia indatorarii glob
Total pasiv
67% Maxim
total pasiv
75.00%

70.00%

Axis Title 65.00%

60.00%

55.00%
1 2 3 4

l propriu
2015 Formula de calcul Evolutia indatorarii glo
6.63
Datorii totale capital propriu
Cap.propriu
2 Maxim 7
6
5
4
Axis Title 3
2
1
0
1 2 3 4

al propriu Evolutia indatorarii la termen in


2015 Formula de calcul
Datorii >1an 400.00%
372.46%
Cap.propriu 350.00%
100% Maxim 300.00%
250.00%
200.00%
150.00%
100.00%
50.00%
0.00%
1 2 3 4

Evolutia indatorarii la termen in capit


90.00%
permanent Evolutia indatorarii la termen in capit
2015 Formula de calcul
Datorii >1an 90.00%
78.83%
Cap.permanent 80.00%
50% Maxim 70.00%
60.00%
50.00%
Axis Title 40.00%
30.00%
20.00%
10.00%
0.00%
1 2 3 4
a
2015 Formula de calcul

10.00%
Capital propriu
Evolutia Ratei autonomiei
Total pasiv
33% Minim 35.00%

30.00%

25.00%

20.00%
Axis Title
15.00%

10.00%

5.00%

0.00%
1 2 3 4

curt
2015 Formula de calcul Evoutia ratei de indato
10.00%
Datorii<1an pe termen scurt
Total pasiv
40%

30%

20%

10%

0%
2009 2010 2011 2012 2013 2
Evoutia ratei de indatorare
pe termen scurt

orare
2015 Formula de calcul Evolutia ratei gradului de ind
80.00%
70.00%
60.00%
Evolutia ratei gradului de ind
Datorii totale
65.24% 80.00%
Active totale
60% Maxim 70.00%
60.00%
50.00%
40.00%
30.00%
20.00%
10.00%
0.00%
1 2 3 4
datorarii globale in
otal pasiv

3 4 5 6

datorarii globale in
pital propriu

3 4 5 6

la termen in capital propriu

3 4 5 6

ermen in capital permanent


ermen in capital permanent

3 4 5 6

i autonomiei globale

3 4 5 6

tei de indatorare
ermen scurt

2012 2013 2014 2015 2016


outia ratei de indatorare
termen scurt

adului de indatorare
adului de indatorare

3 4 5 6
Evoutia ratei de
indatorare
An pe termen scurt
2010 27%
2011 28%
2012 30%
2013 32%
2014 21%
2015 10%

40%

30%

20%

10%

0%
2009 20
Evoutia ratei de indatorare
pe termen scurt
40%

30%

20%

10%

0%
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Evoutia ratei de indatorare
pe termen scurt

S-ar putea să vă placă și