Sunteți pe pagina 1din 2

Ministerul Educației al Republicii Moldova

Universitatea de Stat din Moldova.

Departamentul : Economie, marketing,turism.

Lucru individual la disciplina “Fiscalitate”

Evidența Contribuabililor în Republica


Moldova.

A elaborat :
Studentul grupei CON1703,
Zosim Dumitru.
Coordonator:
Vișanu Tatiana
Data,luna,anul ______________
Nota ______________
CUPRINS
INTRODUCERE...........................................................................................1

CAPITOLUL 1. Evidența Contribuabililor în Republica Moldova.........2

1.1 Procedura de luare la evidență a contribuabililor ..........................................3


1.2 Scoaterea din evidența fiscală a contribuabililor............................................4

CAPITOLUL 2. Evidența contribuabililor. Atribuirea codului fiscal.................6


2.1. Atribuirea codului fiscal.............................................................................7
2.2. Locul, termenele şi modul de atribuire a codului fiscal...................................8
BIBLIOGRAFIE...........................................................................................9