Sunteți pe pagina 1din 1

MINISTERUL EDUCAŢIEI, CULTURII ŞI CERCETĂRII AL REPUBLICII MOLDOVA

UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA

REFERAT
TEMPERAMENTUL – COMPATIBILITĂȚI
TEMPERAMENTALE

Autor
POSLAVSCHI Valeria

__________________

Verificat
CERLAT Raisa,
dr., conf. univ.

__________________

Chişinău – 2018