Sunteți pe pagina 1din 1

A V I Z

la teza de licență:

Vinăriile Moldovei ca destinație turistică.Studiul de caz Castel MIMI

elaborată de Verlan Adrian,


sp.Turism

Teza de licență – Vinăriile Moldovei ca destinație turistică. Studiu de caz Castel


MIMI, tratează vasta problematică în studierea potențialului turismului viti-vinicol din
Republicii Moldova.
Fiind structurat conform unei consecutivităţi logice, conţinutul tezei reflectă
următoarele aspecte ale subiectului investigat. Esenţa şi specificul vinariilor din RM,
instrumentelor şi măsurilor folosite pentru dezvoltarea acestui domeniu.
O atenţie deosebită este acordată caracterizării Castelului MIMI naturii şi
definirii turismuui viti-vinicol, clasificării acestora conform criteriilor general
recunoscute.
Înalte aprecieri merită capitol al lucrării care trasează pe scurt evoluţia şi
aspectele utilizarii potențialului viti-vinicol al Republicii Moldova.
Semnificaţia tezei sporeşte considerabil datorită concluziilor care vin să
generalizeze principalele idei şi teze expuse în lucrare.
Reieşind din cele nominalizate, susţinem că autorul Verlan Adrian a reuşit să
realizeze o lucrare ştiinţifică originală, datorită stilului clar, concis şi argumentat şi
care întruneşte toate condiţiile de rigoare.
Îmi exprim deplina convingere că importanţa teoretică şi practică a acestui
studiu constituie un motiv destul de temeinic pentru ca teza să fie apreciată cu o notă
maximă.

S-ar putea să vă placă și