Sunteți pe pagina 1din 2

TEST DE VERIFICAREA CUNOSTINTELOR

Vocabular si fonetica

Clasa a V-a

Citeşte cu atenţie textul următor:

Lăsasem în urmă acum calea cea mare si bătută şi ne îndreptam pe o reţea de poteci
tăiate de paşii muntenilor pe coamele şi coastele ierboase ale Hălăucei.Dimineaţa era mareaţă,iar
geana de foc a unui soare curat incepuse a se aprinde după piscurile înalte ale munţilor râpoşi din
stânga Ozanei;neguri fumegânde pluteau în văzduhul adânc al văilor,iar prin lumina cu care
răsăritul începuse a inunda nemărginirile,cel mai mult dacă mai ajungeau până la noi câteva raze de
strălucitoare. Mergeam tăcuţi şi cu noi mergea întreaga fire. Niciun murmur de pârâiaş,niciun
ciripit de pasăre,nicio şoaptă de vânt,niciun clătinat de frunze nu tulbura liniştea adâncă a pădurilor
ce străbăteam.Fagii înalţi cu trunchiuri albe treceau pe lângă noi.

(C.Hogaş)

1.Rescrie dintre cuvintele urmatoare pe cele derivate:


muntenilor,ierboase,mareaţă,râpoşi,nemărginirile,strălucitoare,pârâiaş,trunchiuri. 0,70p

2.Scrie trei termeni din familia lexicala a cuvantului munte. 0,30p

3.Anulează cuvintele care nu fac parte din familia lexicală a cuvântului pădure:
pădurice,pădurar,pădurilor,păduros,păduri,împăduri. 1p

4.Scrie cate un cuvant derivat cu sufixele:-aş,-esc,-eşte,-ar 1p

5.Scrie câte un cuvânt derivat cu prefixul :în- de la cuvintele : pădure ,bogat,piatră,nou. 1p

6.Subliniaza cuvintele derivate cu prefixul în- : înnobila,împrospata,încet,înlocui,înec,înot,înnopta


1p

7.Rescrie ,din enunţul următor toate cuvintele cu diftongi:Dimineaţa era mareaţă,iar geana de foc a
unui soare curat incepuse a se aprinde. 1p

8.Câte sunete sunt in cuvintele:mergeam,tăcuţi,treceau,liniştea,trunchiuri. 1p

9.Printre cuvintele următoare s-au strecurat câteva care nu conţin diftongi;anulează aceste
cuvinte:calea,reţea,tăiate,pluteau,vailor,ajungeau,stalucitoare ,mergeam,niciun,nicio. 1p

10.Desparte in silabe cuvintele:străbăteam,întreaga,clătinat,pârăiaş,înalţi . 1p

Se acorda un punct din oficiu.

SUCCES!
Barem:

1.Cate 0,10 p pentru fiecare cuvant derivat:


muntenilor,ierboase,mareata,raposi,nemarginirile,stralucitoare,paraias

2.Pentru fiecare termen ,cate 0,10p(muntean,munteanca,muntenesc,munteneste etc)

3.Pentru ficare cuvant cate 0,50p(padurilor,paduri)

4.Pentru fiecare derivat corect 0,25p(copilas,tineresc,batraneste,scolar etc)

5.Pentru fiecare derivat scris corect cate 0,25p(impaduri,imbogati,impietri,innoi)

6Cate 0,25p pentru fiecare derivat cu prefixul „in-„(innobilaimprospata,inlocui,innopta)

7.Pentru fiecare cuvant cu diftong 0,20p(dimineata,mareata, iar,unui,soare)

8.Cate 0,20p pentru fiecare raspuns


corect(mergeam=6s;tacuti=6s;treceau=6s;linistea=8s;trunchiuri=8s)

9.

Pentru fiecare cuvant care nu contine diftong cate 0,20p(pluteau,vailor,mergeam,niciun,nicio)

10.Petr. fiecare cuv. corect despartit in silabe 0,20p(stra-ba-team,in-trea-ga,cla-ti-nat,pa-ra-ias,i-nalti.