Sunteți pe pagina 1din 1

Proiect co-finanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

Titlul proiectului: START UP AIR - Antreprenoriat Inovativ în regiunea Nord-Vest


Axa prioritară: 3 - Locuri de muncă pentru toți
Obiectiv tematic: 8: Promovarea unor locuri de muncă durabile și de calitate și sprijinirea mobilității lucrătorilor
Apel proiecte: Creșterea ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil non-agricol din zona urbană
Cod proiect: POCU/82/3/7/103955

Agendă curs Tehnologia Informaţiei şi


Comunicaţii în Afaceri

1. Sesiunea 1
1.1. Scurtă Introducere 16:30
1.2. Ce înseamnă "TIC" 16:45
1.3. Unelte de colaborare 17:00
1.4. Distribuirea dinamică a sarcinilor 17:30
1.5. Site-uri web 17:45

2. Sesiunea 2
2.1. Unelte de "Social Media" 18:30
2.2. Unelte financiare 19:00
2.3. Tehnologii creative 19:30
2.4. Încheiere și feedback 20:00