Sunteți pe pagina 1din 3

PROIECT DE ACTIVITATE

Popunător : Oleacu Raluca Bianca


Grupa : mijlocie
Categoria de activitate : Educarea limbajului
Denumirea activităţii : Povestirea educatoarei
Subiectul: Iedul cu trei capre,de Octav-Pancu Iași
Tip de activitate : transmitere și însușire de cunoștințe
Obiectivul fundamental : Dezvoltarea creativităţii şi expresivităţii limbajului oral.
Obiective operaţionale:
a) cognitive :
O1 : să reţină titlul şi autorul;
O2 : să redea conţinutul povestirii pe baza imaginilor, în ordinea desfăşurării momentelor principale;
O3 : să găsească mesajul povestirii;
O4 : să-şi îmbogăţească vocabularul cu cuvinte şi expresii noi : “zăpuşeală”, “şiret”, “a se repezi glonţ”;
b.) psiho-motorii:
O5- să –şi dirijeze efortul oculo-motor către centrul de interes vizat de educatoare;
O6- să mânuiască materialele didactice puse la dispoziţie;
c) afective – O7-să-şi exprime atitudinea faţă de faptele personajelor.
Strategii didactice :
Metode şi procedee : povestirea, explicaţia, problematizarea, conversaţia, jocul.
Mijloace de învăţământ : siluete ale personajjelor din poveşti cunoscute, planşe reprezentând momentele principale din poveste
METODE DE EVALUARE ŞI AUTOEVALUARE:
a.) continuă- observare curentă, analiza şi corectarea răspunsurilor, aprecieri verbale, chestionarea
orală, buline cu faţă zâmbitoare
b.) finală- prin întrebări
Resurse :
Umane:preșcolarii
Temporale : 20 minute;
Locul desfășurării:sala de grupă
Bibliografie : 1.*** “ Programa activităţilor instructiv-educative în grădiniţa de copii”, Ed. I.
Integral, Bucureşti, 2005.
2. *** “Limba şi literatura română. Metodica activităţilor instructiv-educative
din învăţământul preşcolar”, Ed, Didactica Nova, Craiova, 2004.
3. Nicola, Ioan. “Tratat de pedagogie şcolară”,Ed. Aramis, Bucureşti, 2000.
4. Schlezak, Felicia. “Poezii şi basme pentru grădiniţă” ed.Dania, Cluj-Napoca, 1993
Etapele Ob. Activitatea educatoarei Activitatea preșcolarilor Strategii Evaluarea
activităţii op. didactice
1. Moment Asigur condiţiile necesare unei bune Participă la aranjarea Explicația Observarea
organizatoric desfăşurări a activităţii; măsuţelor şi a scăunelelor sistematica
- aerisirea sălii de grupă;
- aranjarea mobilierului în semicerc
- pregătirea materialului didactic
2. Captarea Se realizează prin prezentarea cutiuţei Copiii le vor scoate din Conversaţia Observarea
atenţiei. poveştilor sub formă de surpriză. Înăuntrul cutie, le vor numi şi vor sistematica
cutiei se vor afla următoarele personaje: menţiona povestea din care
Scufiţa Roşie, Albă-ca-Zăpada, Cocoşul şi fac parte
Iedul.
3. Anunţarea Se vor anunţa titlul poveştii, autorul şi Copiii ascultă cu atenţie şi Conversaţia Observarea
temei şi a sarcinile copiilor de a asculta povestea repetă tema activităţii. Explicaţia sistematica
obiectivelor. pentru a putea să o repovestească.
4.Dirijarea Urmează povestirea propriu-zisă Copiii sunt atenţi la Povestirea Aprecieri
învățării Pe parcursul povesitirii voi explica unele povestire. Explicaţia verbale
O4 cuvinte: nădragi, ştergar, târg . Jocul
Planşe
Activitate
frontală
5.Obținerea O1 “V-a plăcut povestea? De cine v-a plăcut Copiii răspund la întrebări Conversaţia Chestionare
performanței mai mult? De ce? menţionând numele Povestirea orală
O2 Haideţi să cunoaştem mai bine personajele!” personajului şi rolul acestuia Problematizarea Aprecieri
Prezint personajele în următoarea ordine: în poveste, iar apoi le vor Imagini din verbale
O3 iedul, cele trei capre, vulpea, ursul lupul. aşeza în căsuţă poveste
6. Evaluarea. O7 Se va realiza printr-o scurtă întrebare: Copiii răspund la întrebări. Exerciţiu
”Care sunt animalele domestice şi care sunt
animalele sălbatice din poveste?”
În completare preșcolarii pot lucre pe fise de
lucru individuale.(Anexa 1).
7. Încheierea Aprecieri individuale şi colective şi Copiii sunt încântaţi de Audiţie Fac
activităţii acordarea recompenselor o bulină şi o recompensele primite aprecieri
bomboană. asupra
modului de
desfăşurarea
a activităţii.
Le voi da
buline .

Anexa 1.
IEDUL CU TREI CAPRE
de Octav Pancu Iasi
Cine îl îmbracă pe iezişor?
Uneşte fiecare personaj cu elementele caracteristice!

S-ar putea să vă placă și