Sunteți pe pagina 1din 1

Ministerul Finanţelor Publice 10-01-2018

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală


Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice TIMIŞOARA
Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Timiş An fiscal 2018

SITUATIA ANALITICA DEBITE PLATI SOLDURI

Contribuabil: HÉMARD CLAUDIA


CNP: 2780905354771
Adresa: Localitatea TIMIŞOARA, Cal TORONTALULUI, nr. 74, sc. A, ap. 8, et. 1, judetul TIMIŞ
OBLIGATII ACHITAT
O
P Tip Nr. Data P&S Valoare Tip Nr.doc. Data Cat Suma
doc. doc. scadentei Oblig doc. Plata

50 Impozit pe venituri din activitati agricole 909 - 0 = 909


BD 1 26oct2015 4 203
BD 1 15dec2015 4 203
BD 1 27apr2017 32 3
BD 1 27apr2017 2 5
BD 1 15dec2017 1 492
ap 31dec2017 2 2
ap 31dec2017 32 1
89 Penalitati nedepunere sau depunere cu intarziere -50 - 0 = -50
SS 5 20aug2014 0 -25
SS 5 16iun2015 0 -25
100 Disponibil din sume incasate din infiintarea -145 - 0 = -145
popririi(banca/tert) asupra sumelor ce se cuvin debitorilor
SS 6 04apr2017 0 -145
111 Contrib. de asigurari sociale de sanatate datorate de pers.care 313 - 0 = 313
realizeaza venituri din activ.independente si persoanele care
nu realizeaza venituri
BD 7 26oct2015 4 72
BD 7 15dec2015 4 72
BD 7 15dec2017 1 168
ap 31dec2017 2 1
112 Contributii de asigurari sociale de stat datorate de pers.care -13 - 0 = -13
realizeaza venituri din activ.indep., activ.agricole si asocieri
fara pers.juridica
- BD 7 03ian2017 2 14
- BD 8 03ian2017 32 6
. SS 7 08noi2016 0 -33

Inspector Editat
Titius Florin

Pag. 1 din 1