Sunteți pe pagina 1din 1

BAREM CLINIC ANUL V – E.P.I.

1. Examen clinic cervico-facial şi oral al pacientului


diagnosticat cu edentatie partial intinsa.Completarea foii
de observatie in format electronic– 1/student;
2. Interpretarea examenelor paraclinice în E.P.I. Indici clinico-
biologici.
 Examene radiologice—1/student(radiografii retro-
dento-alveolare ; radiografii digitale ,OPT,
Tomografie);
 Studii de model –1/student;
3. Stabilirea diagnosticului si a planului de tratament.
4. Elaborarea solutiilor clasice si moderne de tratament la
cazul clinic analizat.Formularea solutiei de electie
5. Pregătiri nespecifice în E.P.I.—1/student;
6. Pregătiri specifice în E.P.I. pentru suportul dento-parodontal
sau muco-osos—1/ student;
7. Prepararea a minim 2 substructuri organice si protezarea
de urgenta prin Masca Scutan -1/ student;
8. Amprentarea preliminara-1/ student;
9. Amprentarea functionala-1/ student;
10. Inregistrarea relatiilor mandibulo-craniene si transferul
pe simulator -1/ student;
11. Verificarea clinica a machetei protezei partial amovibile
-1/ student;
12. Adaptarea imediata, primara, secundara, tertiara a
protezelor partial amovibile -1/ student;
13. Realizarea unei proteze scheletate/grupa
14. Reoptimizarea unei proteze scheletate- 1/grupa;

SEF DISCIPLINA:
PROF.DR.NORINA FORNA