Sunteți pe pagina 1din 1

Universitatea de Medicină şi Farmacie Gr. T.

Popa Iaşi
Facultatea de Medicină Dentară
Disciplina Dermatologie orală
Anul de studiu II (2010-2011)

Baremuri

19. DISCIPLINA DERMATO-VENEROLOGIE

MD 2.1.6 Dermato-venerologie
1. Examenul clinic al pielii, şi mucoasei orale: inspecţie, palpare - 7/student
2. Recunoaşterea şi diferenţierea modificărilor patologice cutaneo-mucoase pe imagini
video – 1 caz/capitol de patologie (9)/student
3. Manevre utilizate pentru diagnosticul clinic pozitiv:
- grataj metodic Brocq – 2/student
- vitropresiune – 7/student
- examen cu lampa Wood – 2/student
- citodiagnostic Tzanck – 2/student

Competenţe

19. DISCIPLINA DERMATO-VENEROLOGIE

MD 2.1.6 Dermato-venerologie
1. Cunoaşterea elementelor de diagnostic pentru tipurile principale de leziuni
cutaneo-mucoase: prin modificări de culoare, leziuni elementare solide, leziuni cu
conţinut lichid, leziuni prin lipsă de substanţă, deşeuri şi sechele cutanate.
2. Cunoaşterea protocolului de diagnostic şi tratament al leziunilor orale.
3. Identificarea leziunilor orale şi încadrarea nosologică.
4. Cunoaşterea manevrelor practice pentru evaluare clinică şi paraclinică a
modificărilor patologice cutanate şi mucoase.