Sunteți pe pagina 1din 1

UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE „GR. T.

POPA” IAŞI
FACULTATEA DE MEDICINĂ DENTARĂ
DISCIPLINA DE PREVENTIE ORO-DENTARA

PREVENTIE ORO-DENTARA
ANUL III MEDICINĂ DENTARĂ
AN UNIVERSITAR 2010-2011
BAREMURI
MANOPERA NUMĂR

1. Examen clinic în concept profilactic 1/stud


2. Determinarea indicilor epideniologici CAO si CAOS 1/stud
3. Determinarea indicelui de igienă orală OHI 1/stud
4. Determinarea indicilor cantitativi de placă bacteriană. 1/stud
5. Determinarea indicilor calitativi de placă bacteriană.
6. Determinarea CPITN şi a indicilor de inflamaţie parodontală. 1/stud
7. Detartraj manual, sonic şi ultrasonic. 1/stud
8. Finisarea suprafeţelor detartrate. 1/stud
9. Sigilarea şanţurilor şi gropiţelor. 1/stud
10. Restaurarea preventivă cu răşini de tip I. 1/stud
11. Restaurarea preventivă cu răşini de tip II.
12. Aplicarea metodelor de fluorizare locală cu geluri 1/stud
13. Aplicarea metodelor de fluorizare locală cu lacuri
14. Determinarea riscului carios 1/stud
15. Individualizarea metodelor de tratament în concept profilactic 1/stud
16. Aplicarea metodelor de educaţie pentru sănătatea orală. 1/stud

COMPETENŢE

 Efectuarea unui examen clinic în concept profilactic;


 Formarea de abilităţi privind diagnosticul de carie dentară şi de gingivită prin examen clinic şi paraclinic
 Cuantificarea indicilor de placă şi de inflamaţie parodontală;
 Aplicarea metodele de prevenţie primară a cariei dentare şi parodontopatiei
 Aplicarea principiilor minim invazive în prevenţia secundară a cariei dentare
 Educarea pacienţilor cu privire la etiologia şi prevenţia afecţiunilor orale şi încurajarea acestora pentru
asumarea responsabilităţii asupra propriei stări de sănătate orale.
 Acordarea îngrijirilor profilactice de sănătate orală la toate grupele de vârstă (copii, adolescenţi, adulţi,
vârstnici) conform conceptelor actuale privind prevenţia afecţiunilor orale şi conservarea sănătăţii orale şi
generale.
 Dezvoltarea strategiilor de prevenire şi corectare a deficienţelor pacientului cu privire la igiena orală şi
controlul comportamentelor nesanogene.
 Furnizarea consilierii nutriţionale relevante pentru sănătatea orală
 Individualizarea planului de tratament profilactic şi aplicarea individualizată a metodele de educaţie pentru
sănătatea orală.
 Aplicarea principiilor de promovare a sănătăţii şi prevenire a afecţiunilor orale

SEF DISCIPLINA
CONF. DR. LUCIA-MAGDA BARLEAN