Sunteți pe pagina 1din 6

IP UNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ ȘI FARMACIE ”NICOLAE

TESTEMIȚANU”

Catedra Odontologie, parodontologie și patologie orală

DISCIPLINA - PARODONTOLOGIE

SUBIECTE PENTRU EXAMENE DE PROMOVARE PENTRU REZIDENȚII ANUUI I,


DISCIPLINA ”PARODONTOLOGIE”

CHIȘINĂU, 2017
RED.: 04

BDE 7.5.1 DATA: 21.01.2016


BILET DE EXAMINARE
Pag. 2 / 6

Catedra Odontologie, parodontologie și patologie orală

Biletul 1

1. Obiectul de studiu al Parodontologiei. Aspectul interdisciplinar al Parodontologiei ca


ramură medicio-chirurgicală stomatologiei generale. Terminologie.

2. Criterii moderne de diagnostic în gingivite și parodontite marginale. Metode de


identificare a microflorei parodontotogene.

3. Parodontita marginală cronică forma medie. Tabloul clinic, tratamentul, profilaxie.

Șef catedră S.Ciobanu


Dr. hab. șt.m., prof. universitar

Responsabil, șef studii Eni L.


Dr. hab. șt.m., prof. universitar

RED.: 04

BDE 7.5.1 DATA: 21.01.2016


BILET DE EXAMINARE
Pag. 2 / 6

Catedra Odontologie, parodontologie și patologie orală

Biletul 2

1. Bilogia structurală a parodonțiului de înveliș. Aspecte morfo-funcționale a


comopnentelor structurale gingivale: macromorfologic – tip gingie, sistemul ligamentar
supraalveolar și micromorfolofic (histologic) – epiteliul, corionul.

2. Examenul clinic parodontal (relevarea plăcii bacteriene), inclusiv vigilența oncologică.


3. Tehnici moderne de înlăturarea a depozitelor moi ș dure supra- și subgingivale
(detartrajul manual și cu ultrasunete, SRP/ ”scaling-root planing”, controlul asupra plăcii
bacteriene).
Șef catedră S.Ciobanu
Dr. hab. șt.m., prof. universitar

Responsabil, curs parodontologie V.Nicolaiciuc


Dr. hab. șt.m., prof. universitar
RED.: 04

BDE 7.5.1 DATA: 21.01.2016


BILET DE EXAMINARE
Pag. 3 / 6

Catedra Odontologie, parodontologie și patologie orală

Biletul 3

1.Epidemiologia bolii parodontale. Rolul plăcii bacteriene în apariția și evoluția bolii


parodontale.

2.Determinarea statusului dento-parodontal și a indicilor de îmbolnăvire gingivo-


parodontală.

3.Parodontita marginală cronică forma ușoară. Tabloul clinic, diagnosticul, planul de


tratament, profilaxie.

Șef catedră S.Ciobanu


Dr. hab. șt.m., prof. universitar

Responsabil, curs parodontologie V.Nicolaiciuc


Dr. hab. șt.m., prof. universitar

RED.: 04

BDE 7.5.1 DATA: 21.01.2016


BILET DE EXAMINARE
Pag. 3 / 6

Catedra Odontologie, parodontologie și patologie orală

Biletul 4

1. Clasificarea afecțiunilor parodontale.

2. Etape și tehnici moderne de tratament parodontal complex.

3. Tratamentul pungii parodontale prin chiuretaj parodontal și debridare

Șef catedră S.Ciobanu


Dr. hab. șt.m., prof. universitar

Responsabil, curs parodontologie V.Nicolaiciuc


Dr. hab. șt.m., prof. universitar
RED.: 04

BDE 7.5.1 DATA: 21.01.2016


BILET DE EXAMINARE
Pag. 4 / 6

Catedra Odontologie, parodontologie și patologie orală

Biletul 5

1. Bilogia structurală a parodonțiului de susținere. Aspecte morfo-funcționale al


parodonțiului profund: macro- și micromorfologic ale cementului radicular, desmodonțiu,
osului alveolar.

2. Principiile de bază privind etapizarea examenului clinic obiectiv al parodonțiului


marginal sănătos și în condiții de îmbolnăvire.

3. Rolul debridării gingivo-parodontale în prevenirea îmbolnăvirii parodonțiului marginal


pentru obținerea unei susceptibilități spre un răspuns regenerative eficient.

Șef catedră S.Ciobanu


Dr. hab. șt.m., prof. universitar

Responsabil, curs parodontologie V.Nicolaiciuc


Dr. hab. șt.m., prof. universitar

RED.: 04

BDE 7.5.1 DATA: 21.01.2016


BILET DE EXAMINARE
Pag. 4 / 6

Catedra Odontologie, parodontologie și patologie orală


Biletul 6
1.Rolul factorilor locali favoriznați și a factorilor generali în apariția și evoluția bolii
parodontale.
2.Elaborarea diagnosticului și a planului de tratament complex al pacientului parodontopat.
3. Parodontita marginală cronică forma gravă, tabloul clinic, tratamentul, profilaxia. Noțiune
de parodontită refractară.
Șef catedră S.Ciobanu
Dr. hab. șt.m., prof. universitar

Responsabil, curs parodontologie V.Nicolaiciuc


Dr. hab. șt.m., prof. universitar
RED.: 04

BDE 7.5.1 DATA: 21.01.2016


BILET DE EXAMINARE
Pag. 5 / 6

Catedra Odontologie, parodontologie și patologie orală


Biletul 7

1. Particularitățile formelor clinice de gingivite cronice de etiologie microbiană în


combinație cu alți factori locali și sistemici asociați.

2. Interpretării rezultatelor examinelor complementare în boala parodontală (radiologice,


microbiologice, imunologice, biochimice) în viziune structurării unui plan de tratament
complex.

3. Chiuretajul gingival.

Șef catedră S.Ciobanu


Dr. hab. șt.m., prof. universitar

Responsabil, curs parodontologie V.Nicolaiciuc


Dr. hab. șt.m., prof. universitar

RED.: 04

BDE 7.5.1 DATA: 21.01.2016


BILET DE EXAMINARE
Pag. 5 / 6

Catedra Odontologie, parodontologie și patologie orală


Biletul 8

1. Concepții moderne în mecanismul patogenic, în debutul și evoluția bolii parodontale.

2. Anestezia în parodontologie. Însușirea tehnicilor curente de anestezie în


stomatologie/parodontologie.

3. Scheme și tehnici de administrare și aplicare a substanțelor medicamentoase în


gingivite și parodontite marginale.
Șef catedră S.Ciobanu
Dr. hab. șt.m., prof. universitar

Responsabil, curs parodontologie V.Nicolaiciuc


Dr. hab. șt.m., prof. universitar
RED.: 04

BDE 7.5.1 DATA: 21.01.2016


BILET DE EXAMINARE
Pag. 6 / 6

Catedra Odontologie, parodontologie și patologie orală


Biletul 9

1. Rolul factorilor locali favoriznați și a factorilor generali în apariția și evoluția bolii


parodontale.

2. Eliminarea factorilor locali de risc prin tratamentul leziunilor odontale, itrogenii,


extracția dinților.

3. Tehnica chiuretajului subgingival pe câmp închis.

Șef catedră S.Ciobanu


Dr. hab. șt.m., prof. universitar

Responsabil, curs parodontologie V.Nicolaiciuc


Dr. hab. șt.m., prof. universitar

RED.: 04

BDE 7.5.1 DATA: 21.01.2016


BILET DE EXAMINARE
Pag. 6 / 6

Catedra Odontologie, parodontologie și patologie orală


Biletul 10

1. Managementul parodontal la bolnavii cu afecțiuni generale/sistemice (diabetul zaharat,


fumatul, sarcina).

2. Profilaxia prin igienizare în inflamațiile parodonțiului marginal.

3. Abcesul parodontal marginal. Acțiuni de urgență.


Șef catedră S.Ciobanu
Dr. hab. șt.m., prof. universitar

Responsabil, curs parodontologie V.Nicolaiciuc


Dr. hab. șt.m., prof. universitar