Sunteți pe pagina 1din 45

INSTITUȚIA PUBLICĂ UNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ ŞI RED.

: 01
FARMACIE “NICOLAE TESTEMIŢANU” DATA: 10.12.2015
DIN REPUBLICA MOLDOVA
Catedra de chirurgie oro-maxilo-facială pediatrică, pedodonție și PAG. 1 / 45
ortodonție

"Aprobat" Discutate şi întărite la şedinţa


Decanul Facultăţii de Stomatologie Catedrei de chirurgie oro-maxilo-facială
prof.univ., dr. hab.şt.med. pediatrică, pedodonţie şi ortodonţie
S. Ciobanu procesul verbal nr. 1
de la"_30_""_august__" 2018
"___" "____________" 2018 conf. univ., dr.șt.med.
S. Railean

Teste de evaluare pentru examenul de promovare la


disciplina Ortodonție,
pentru studenții Facultății de Stomatologie, anul V, semestrul IX

1. CS Indicați termenul de erupție al molarului unu temporar:


a) 6 luni
b) 12 luni
c) *18 luni
d) 24 luni
e) 30 luni

2. CS Marcați distanța după care se calculează indicele facial:


a) Of- Gn şi Au- Au
b) N- Gn şi Go- Go
c) Of- Pg şi Au- Au
d) Tr- Gn şi Zy- Zy
e) *N- Gn şi Zy- Zy

3. CS Indicați punctele cutanate ce determină etajele feţei:


a) Tr- Of; Of- Sn; Sn- Pg
b) Tr- N; N- Sn; Sn- Pg
c) Tr- Of; Of- Sn; Sn- Gn
d) *Tr- N; N- Sn; Sn- Gn
e) Tr- Of; Of- St; St- Gn

4. CS Numiți vârsta când se termină creşterea condiliană reziduală:


a) 8-9 ani
b) 10-12 ani
c) 12-14 ani
d) 14-16 ani
e) *18-21 ani

5. CS Indicați la ce vârstă se manifestă deglutiţia infantilă:


a) *0-6 luni
b) 4-6 ani
c) 5-6 ani
d) 6-9 ani
e) 12-14 ani
INSTITUȚIA PUBLICĂ UNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ ŞI RED.: 01
FARMACIE “NICOLAE TESTEMIŢANU” DATA: 10.12.2015
DIN REPUBLICA MOLDOVA
Catedra de chirurgie oro-maxilo-facială pediatrică, pedodonție și PAG. 2 / 45
ortodonție

6. CS Numiți varietatea de malocluzie când e necesar testul de retropulsie a mandibulei:


a) retrognaţie mandibulară
b) *prognaţie mandibulară
c) laterognaţie mandibulară
d) ocluzie adîncă adevărată
e) endognaţie maxilară

7. CS Indicați malocluzia când apare hipotonicitatea muşchilor pterigoidieni externi:


a) *ocluzia distalizată
b) ocluzia deschisă
c) ocluzia mezializată
d) laterodeviaţia mandibulară
e) ocluzia inversă bilaterală

8. CS Precizați vârsta după care se instalează deglutiţia de tip adult:


a) 6 luni
b) 18 luni
c) 1 an
d) *2-3 ani
e) 7 ani

9. CS Indicați când șanțul labio-mentonier este accentuat:


a) ocluzia deschisă
b) *etajul inferior al feţei micşorat
c) angrenajul invers frontal
d) etajul inferior al feţei mărit
e) asimetriile faciale

10. CS Precizați varietatea de anomalie dento-maxilară, în care apare treapta labială inversată:
a) *acoperire incisivă inversă
b) inocluzie verticală
c) laterognație
d) transpoziție dentară
e) înghesiure incizivo-canină

11. CS Marcați varietatea de anomalie dento-maxilară în care apare faciesul adenoidian:


a) clasa a I-a
b) clasa a III-a anatomică
c) *clasa a II-a/1
d) clasa a III-a funcţională
e) clasa a II-a/2

12. CS Indicați cum se apreciază clinic simetria maxilară:


a) cheia lui Angle
b) linia frenului buzei inferioare
c) linia frenului lingual
d) *linia frenurilor labiale
e) adâncimea vestibuluilui cavității bucale
INSTITUȚIA PUBLICĂ UNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ ŞI RED.: 01
FARMACIE “NICOLAE TESTEMIŢANU” DATA: 10.12.2015
DIN REPUBLICA MOLDOVA
Catedra de chirurgie oro-maxilo-facială pediatrică, pedodonție și PAG. 3 / 45
ortodonție

13. CS Numiți anomalia dento- maxilar în care profilul facial este convex:
a) clasa II/2
b) *clasa II/1
c) clasa III-a, forma gnatică
d) clasa I Angle
e) clasa III-a, forma dento-alveolară

14. CS Numiți ce se amprentează mai întâi la copii:


a) arcada superioară
b) bolta palatină
c) *arcada inferioară
d) hemiarcada dreaptă
e) hemiarcada stânga

15. CS Numiți preparatul care se adaugă pentru a prelungi timpul de priză a ghipsului:
a) *citrat de sodiu
b) sulfat de sodiu
c) sare de bucătărie
d) sulfat de potasiu
e) eozină

16. CS Indicați după cât timp apare fenomenul de sinereză a alginatului:


a) 1 min
b) 5 min
c) *10 min
d) 40 min
e) 60 min

17. CS Numiți până la ce vârstă sutura medio-palatină este activă:


a) 12 ani
b) 15 ani
c) 18 ani
d) *21 ani
e) 30 ani

18. CS Indicați în ce perioadă mugurele molarului de şase ani începe să se dezvolte:


a) în săptămâna 8-a a perioadei intrauterine
b) în săptămâna 10-a a perioadei intrauterine
c) *în luna a 4-a a vieţii intrauterine
d) în primul an de viaţă
e) la vârsta de 3-5 ani

19. CS Marcați cîți metri se rezervează pentru o instalație Unit în secţia de ortodonţie:
a) 5 m²
b) *7 m²
c) 10 m²
d) 12 m²
e) 14 m²
INSTITUȚIA PUBLICĂ UNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ ŞI RED.: 01
FARMACIE “NICOLAE TESTEMIŢANU” DATA: 10.12.2015
DIN REPUBLICA MOLDOVA
Catedra de chirurgie oro-maxilo-facială pediatrică, pedodonție și PAG. 4 / 45
ortodonție

20. CS Numiți care este regimul de sterilizare a instrumentelor în cabinetul de ortodonţie:


a) t 120º - 2 ore
b) t 100º - 2,5 ore
c) *t 180º - 60 min
d) t 200º - 30 min
e) t 180º - 30 min

21. CS Indicați ce perioadă de timp ocupă organogeneza:


a) primele 2 săptămîni de viaţă intrauterină
b) *primele 3 luni ale vieţii intrauterine
c) prima lună de viaţă extrauterină
d) prima săptămînă de viaţă extrauterină
e) prima lună de viaţă intrauterină

22. CS Indicați ce perioadă de timp ocupă morfogeneza:


a) de la 2, pînă la 6 luni de viaţă intrauterină
b) de la 1 lună de viaţă intrauterină, pînă la maturitate
c) de la 2 săptămîni, pînă la 9 luni de viaţă intrauterină
d) de la naştere, pînă la 12 ani de viaţă
e) *de la 3 luni de viaţă intrauterină, pînă la maturitate

23. CS Numiţi varietatea de ocluzie fiziologică din cele enumerate:


a) ocluzie mezializată
b) inocluzie verticală
c) *ocluzie ortognatică
d) ocluzie distalizată
e) ocluzie încrustată

24. CS Numiți malocluzia cea mai frecvent întălnită:


a) malocluzia de clasa II/2 Angle
b) ocluzia adîncă
c) *malocluzia de clasa II/1 Angle
d) laterodeviația mandibulară
e) inocluzia verticală

25. CS Marcați care poate fi cauza recesiunii gingivale:


a) respiraţia bucală
b) deglutiţia atipică
c) *inserţie înaltă a frenului buzei inferioare
d) obiceiurile vicioase
e) igiena incorectă a cavităţii bucale

26. CS Indicați care este metoda ce determină studiul diametrelor transversale a maxilarelor:
a) Snaghina
b) Van der Linder
c) Tweed- Merifeld analiza spaţiului total
d) Korkhaus
e) *Pont
INSTITUȚIA PUBLICĂ UNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ ŞI RED.: 01
FARMACIE “NICOLAE TESTEMIŢANU” DATA: 10.12.2015
DIN REPUBLICA MOLDOVA
Catedra de chirurgie oro-maxilo-facială pediatrică, pedodonție și PAG. 5 / 45
ortodonție

27. CS Marcați varietatea de profil facial în malocluzia de clasa II/1, forma gnatică:
a) *profil convex
b) profil concav
c) profil rectiliniu
d) profil puţin concav
e) profil puţin convex

28. CS Numiți ce studiază electromiografia:


a) este o metoda de studiu a mișcării mandibulei în timpul masticatiei
b) studiul stării articulației temporo-mandibulare
c) studiul stării circulatiei sanguine a ATM
d) *metoda de înregistrarea biopotențialului mușchilor în timpul contracției
e) este o metoda de studiu al stării mușchilor masticatori

29. CS Numiți definiția transpoziţiei:


a) rotaţia dintelui în jurul axului longitudinal
b) deplasarea mezială a unui dinte
c) deplasarea mezială a grupului lateral de dinţi
d) dereglare de erupţie dentară
e) *schimbarea dinţilor vecini cu locul său pe arcada dentară

30. CS Ce este hipodonţia:


a) prezenţa dinţilor supranumerari
b) anomalie de formă a dintelui
c) *reducerea numerică a dinţilor de pe arcada dentară
d) anomalia de ocluzie
e) anomalia grupului de dinți

31. CS Numiți criteriul de determinare a macrodonţiei:


a) suma mezio-distală a 4 incisivi superiori de la 28 pănă la 32 mm
b) *suma mezio–distală a 4 incisivi superiori de la 32 mm şi mai mult
c) suma mezio–distală a 4 incisivi inferiori pănă la 35 mm
d) corelaţia dintre incisivii superiori şi cei inferiori
e) suma mezio-distală a 4 incisivi superiori mai puţin de 28 mm

32. CS Indicați când este utilizat regulatorul funcţiei Frenкel, tip ІІІ:
a) malocluzia de clasa І Angle
b) *malocluzia de clasa ІІI-a Angle
c) malocluzia de clasa ІІ/ 2 Angle
d) malocluzia de clasa ІІ/ 1 Angle
e) laterognație

33. CS Numiți indicațiile utilizării bionatorului Balters, tip ІІ:


a) malocluzia de clasa ІІ /1 Angle
b) laterognație
c) *inocluzia verticală
d) ocluzia adîncă
e) malocluzia de clasa ІІІ-a Angle
INSTITUȚIA PUBLICĂ UNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ ŞI RED.: 01
FARMACIE “NICOLAE TESTEMIŢANU” DATA: 10.12.2015
DIN REPUBLICA MOLDOVA
Catedra de chirurgie oro-maxilo-facială pediatrică, pedodonție și PAG. 6 / 45
ortodonție

34. CS Numiți definiția aparatelor de contenţie:


a) menţinătoare de spaţiu
b) aparate folosite în tratamentul malocluziilor
c) aparate ce previn formarea anomaliilor dento-maxilare
d) aparate de înlăturare a deprinderilor vicioase
e) *aparate folosite la stabilizarea rezultatelor obţinute

35. CS Numiți ce este o mişcare de pivot în jurul axului radicular:


a) mişcare de versiune
b) gresiune
c) ingresie
d) *rotaţie
e) deplasare corporală

36. CS Numiți ce este deplasarea rădăcinii dintelui în plan vestibulo-oral:


a) *mişcarea de torgue
b) rotaţie
c) deplasare corporală
d) gresiune
e) intruzie

37. CS Numiți elementul ce se foloseşte la înclinarea orală a grupului incisiv:


a) *arcul vestibular de retracţie
b) arcul Coffin
c) șurubul ortodontic
d) gutiere ocluzale
e) croşete

38. CS Ce numim recidivă:


a) perioda de stabilizare a rezultatelor tratamentului ortodontic activ
b) complicaţie în perioda tratamentulu ortodontic activ
c) apariţia mobilităţii patologice a dinţilor
d) *dezechilibrul dintre formă şi funcţie apărut după finalizarea tratamentului ortodontic
e) dereglare fncţională

39. CS Indicați aparatele ortodontice utilizate în tratamentul laterognaţiei mandibulare:


a) mobilizabile cu acţiune mecanică
b) *mobilizabile cu plan înclinat în regiunea laterală
c) scutul vestibular
d) bionatorul Balters tip ІІІ
e) reglatorul Fränkel tip ІІ

40. CS Care element al aparatului ortodontic mobilizabil posedă funcţie de ancorare și de retruzie a
dinților:
a) *arcul vestibular
b) arcul în „S”
c) arcul în „ciupercă”
d) croşetul Adams
INSTITUȚIA PUBLICĂ UNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ ŞI RED.: 01
FARMACIE “NICOLAE TESTEMIŢANU” DATA: 10.12.2015
DIN REPUBLICA MOLDOVA
Catedra de chirurgie oro-maxilo-facială pediatrică, pedodonție și PAG. 7 / 45
ortodonție

e) croșetul Stahl

41. CS Indicați părțile componente ale arcului vestibular:


a) ansa, bucla, zona de retenţie
b) bucla în ,,S” și zona de retenţie
c) curbura centrală, două bucle
d) curbura centrală, zone de retenţie
e) *curbura centrală, două bucle, zone de retenţie

42. CS Numiți indicația de utilizare a reglatorului funcțional Frankel, tip III:


a) clasa I Angle
b) clasa II/1 Angle
c) clasa II/2 Angle
d) *clasa III Angle
e) ocluzia încrucișată

43. CS Care dintre elementele reglatorului funcţional Frankel va stimula creşterea sagitală a
arcadelor dento-alveolare:
a) arcul vestibular
b) arcurile de pe canini
c) arcul palatal
d) *pelotele labiale
e) scuturile laterale

44. CS Marcați tipul de acțiune al aparatului ortodontic fix:


a) funcţional
b) intermitent
c) *mecanic
d) mixt
e) pasiv

45. CS Indicați raportul căror dinți împarte malocluzia de Clasa a II-aAngle în două subdiviziuni:
a) *incisivi
b) canini
c) premolari
d) molari unupermanenți
e) molari doitemporari

46. CS Ce se evidențiază în etiologia malocluziei de Clasa II/2 Angle:


a) *caracterul ereditar al patologiei
b) rahitismul
c) deglutiţia infantilă
d) respirațiа orală
e) pierderea precoce a dinţilor temporari

47. CS Marcați tipul de malocluzie care poate fi însoțit de inocluzie sagitală negativă:
a) clasa II/1 Angle
b) clasa II/2 Angle
c) *clasa III Angle, forma adevărată
INSTITUȚIA PUBLICĂ UNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ ŞI RED.: 01
FARMACIE “NICOLAE TESTEMIŢANU” DATA: 10.12.2015
DIN REPUBLICA MOLDOVA
Catedra de chirurgie oro-maxilo-facială pediatrică, pedodonție și PAG. 8 / 45
ortodonție

d) ocluzia încrucișată
e) inocluzia verticală

48. CS Precizați sarcina tratamentului malocluziei de Clasa III-a Angle, forma funcţională :
a) expansiunea transversală a ardcadei dentare superioare
b) stimularea creşterii arcadei dentare superioare
c) stimularea creşterii arcadei dentare inferioare
d) propulsarea mandibulei
e) *retropulsarea mandibulei, în poziţie corectă

49. CS Numiți tipul tratamentului malocluziei de Clasa III-a Angle, forma adevărată, dentiția permanentă:
a) ortodontic, cu aparat funcţional
b) ortodontic, cu aparat mecanic
c) ortodontic, cu aparat extraoral
d) *complex, ortodontic-chirurgical
e) miofuncțional

50. CS Precizați care dintre malocluziile sagitale poate recidiva frecvent:


a) clasa I Angle
b) clasa II/1 Angle
c) *clasa II/2 Angle
d) clasa III Angle, forma falsă
e) clasa III Angle, forma funcţională

51. CS Precizați indicația către tratamentul protetic la copii:


a) macrodenție
b) microdenţie
c) hiperdenție
d) *anodenţie parţială sau totală
e) erupţie dentară precoce

52. CS Precizați frecvența schimbului protezelor parțial mobilizabile la copii:


a) la 2 luni
b) * la 6-8 luni
c) la 1,5 ani
d) la 2 ani
e) la2,5 ani

53. CS Care etapă în cursul tratamentului anomaliilor dento-maxilare o numim de contenție:


a) profilactică
b) terapeutică
c) chirurgicală
d) ortodontică activă
e) *postortodontică,de stabilizare

54. CS Indicați durata perioadei de contenţie în cazul tratamentului ortodontic cu aparat fix:
a) 6 luni
b) 10 luni
c) 12 luni
INSTITUȚIA PUBLICĂ UNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ ŞI RED.: 01
FARMACIE “NICOLAE TESTEMIŢANU” DATA: 10.12.2015
DIN REPUBLICA MOLDOVA
Catedra de chirurgie oro-maxilo-facială pediatrică, pedodonție și PAG. 9 / 45
ortodonție

d) ½ din cea ortodontică


e) *identică cu cea ortodontică

55. CS Indicați durata contenţiei în cazul tratamentului ortodontic cu aparat mobilizabil:


a) 1 an
b) 2 ani
c) 3 ani
d) *½ din cea ortodontică
e) identică cu cea ortodontică

56. CS Precizați tipul de malocluzie provocat la copii de viciul de poziție la somn cu capul în
extensie:
a) mezializată
b) *distalizată
c) supraocluzie
d) infraocluzie
e) ocluzie încrucişată

57. CS Cum se numește rotația dintelui în jurul axei longitudinale:


a) vestibuloversie
b) palatoversie
c) mezioversie
d) distoversie
e) *tortoanomalie

58. CS Cum se numește deplasarea dintelui pe verticală, de la planul ocluzal:


a) extruzie
b) *intruzie
c) protruzie
d) retruzie
e) entopie

59. CS Numiți elementul aparatului mobilizabil care provoacă retruzia dinților anteriori:
a) *arcul vestibular
b) arcul Coffin
c) arcul de protracție
d) gutiera ortodontică
e) șurubul ortodontic

60. CS Cum se califică apariția mobilității dentare patologice după tratamentul ortodontic:
a) *complicație
b) eroare
c) recidivă
d) remisie
e) retenție

61. CS În ce patologii e mărit unghiul SNB:


a) retrognaţia mandibulară
INSTITUȚIA PUBLICĂ UNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ ŞI RED.: 01
FARMACIE “NICOLAE TESTEMIŢANU” DATA: 10.12.2015
DIN REPUBLICA MOLDOVA
Catedra de chirurgie oro-maxilo-facială pediatrică, pedodonție și PAG. 10 / 45
ortodonție

b) prognaţia maxilară
c) *prognaţia mandibulară
d) retrognaţia bimaxilară
e) micrognaţia mandibulară

62. CS Ce fenomen reflectă prezența diastemelor şi tremelor de pînă la 2 mm la copii de 4-5 ani:
a) *creşterea fiziologică în sens sagital
b) anomalie de dezvoltare a dinţilor
c) distalizarea dinţilor anteriori
d) mezializarea dinţilor laterali
e) factor de risc

63. CS Prognosticul formării cărei ocluzii patologice este prezența planului postlacteal în treaptă
dreaptă la vîrsta de 6 ani:
a) *distalizată
b) mezializată
c) deschisă
d) adîncă
e) încrucişată

64. CS Ce varietate a planului postlacteal stabilizează o relaţie molară de clasa I Angle:


a) în treaptă dreaptă
b) în treaptă distală de 2mm
c) *în treaptă mezială de 2mm
d) în treaptă mezializată mai mare de 2mm
e) în treaptă distală de 5mm

65. CS Ce varietate a planului postlacteal stabilizează o relaţie molară mezială:


a) în treaptă dreaptă
b) în treaptă distală
c) în treaptă mezială-2mm
d) *în treaptă mezializată marcată
e) în treaptă distală marcată

66. CS În ce perioadă a dentiției, fiecare dinte contactează cu 2 antagonişti în afară de incisivul


inferior central şi ultimul molar superior:
a) temporară formată
b) mixtă, prima perioadă
c) *permanentă, perioadă finală
d) mixtă, perioada a doua
e) temporară, la etapa de formare
INSTITUȚIA PUBLICĂ UNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ ŞI RED.: 01
FARMACIE “NICOLAE TESTEMIŢANU” DATA: 10.12.2015
DIN REPUBLICA MOLDOVA
Catedra de chirurgie oro-maxilo-facială pediatrică, pedodonție și PAG. 11 / 45
ortodonție

67. CS Care din afirmațiile de mai jos poate fi aplicată în caracterizarea anodonţiei unilaterale de
incisiv lateral superior:
a) *dinţii temporari persistă timp îndelungat pe arcadă
b) este indicată extracţia dinţilor temporari cît mai devreme
c) migrarea mezială se poate realizează la orce vîrstă
d) nu este obligatorie extracţia incisivului lateral de partea opusă
e) se recomandă extracţii dirijate în scop ortodontic

68. CS Ce schimbări pot determina dinţii supranumerari:


a) tulburări nervoase senzitive de tip nevralgiform
b) tulburări nervoase motorii sau vegetative (vasomotorii)
c) *tulburări de erupţie
d) tulburări de dezvoltare
e) formaţiuni tumorale maligne

69. CS Ce varietate de anomalie este meziodensul:


a) de poziţie
b) *de număr
c) de formă
d) de dimensiuni
e) de ocluzie

70. CS Care este cauza formei false a malocluziei de clasa III Angle:
a) deplasărea mandibulei spre anterior
b) *subdezvoltarea maxilarului superior
c) subdezvoltarea maxilarului inferior
d) dezvoltare în exces a maxilei
e) dezvoltare în exces a mandibulei

71. CS Marcați semnele formei funcţionale a malocluziei de clasa III Angle:


a) dezvoltarea în exces a mandibulei
b) dezvoltarea în exces a maxilei
c) subdezvoltarea maxilarului inferior
d) subdezvoltarea maxilarului superior
e) *deplasarea mandibulei spre anterior

72. CS Specificați criteriul de divizare a malocluziilor de clasa II Angle în două subdiviziuni:


a) raportul caninilor
b) *raportul dinţilor frontali
c) raportul molarilor de şase ani
d) raportul molarilor de lapte
e) raportul premolarilor în plan transversal

73. CS Precizați cauza dezvoltării malocluziei de clasa II/2 Angle:


INSTITUȚIA PUBLICĂ UNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ ŞI RED.: 01
FARMACIE “NICOLAE TESTEMIŢANU” DATA: 10.12.2015
DIN REPUBLICA MOLDOVA
Catedra de chirurgie oro-maxilo-facială pediatrică, pedodonție și PAG. 12 / 45
ortodonție

a) dereglări respiratorii
b) rahitizm
c) deglutiţie infantilă
d) pierdere precoce a dinţilor de lapte
e) *caracter eriditar al patologiei

74. CS Marcați malocluzia cu fantă sagitală negativă:


a) *malocluzia de clasa III Angle, forma adevărată
b) malocluzia de clasa II/2 Angle
c) maloluziile trasversale
d) inocluzia verticală
e) malocluzia de clasa II/1 Angle

75. CS Care este una din sarcinile tratamentului malocluziei de clasa III Angle, forma funcţională:
a) stimularea creşterii arcadei dentare superioare
b) expansiunea ardcadei superioare
c) *deplasarea mandibulei spre posterior
d) stimularea creşterii arcadei inferioare
e) deplasarea mandibulei spre anterior

76. CS Selectați malocluzia sagitală care cel mai des recidivează posttratament:
a) de clasa II/1 Angle
b) *malocluzia II/2 Angle
c) de clasa III Angle, forma falsă
d) de clasa III Angle, forma funcţională
e) de clasa I Angle

77. CS În care perioadă de vârstă e indicat tratamentul cu bionatorul Balters:


a) dentiţie temporară
b) *dentiţie mixtă timpurie
c) dentiţie mixtă tardivă
d) dentiţie permanentă
e) la nou-născut

78. CS În tratamentul cărei malocluzii e indicat reglatorul Frankel, tip I:


a) de clasa II/2
b) *de clasa II/1
c) ocluzie mezializată
d) ocluzie încrucişată
e) ocluzie dreaptă

79. CS Care sunt indicaţiile utilizării reglatorului de funcție Frankel, tip II:
a) *malocluzie de clasa II/2
b) malocluzie de clasa II/1
c) ocluzie mezializată
d) ocluzie încrucişată
INSTITUȚIA PUBLICĂ UNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ ŞI RED.: 01
FARMACIE “NICOLAE TESTEMIŢANU” DATA: 10.12.2015
DIN REPUBLICA MOLDOVA
Catedra de chirurgie oro-maxilo-facială pediatrică, pedodonție și PAG. 13 / 45
ortodonție

e) ocluzie dreaptă

80. CS În care patologie se utilizează reglatorul Frankel de funcție, tip III:


a) malocluzie de clasa II/2
b) malocluzie de clasa II/1
c) *malocluzie de clasa III
d) ocluzie încrucişată
e) ocluzie deschisă

81. CS Indicați locul plasării pelotelor laterale la reglatorul de funcţie Frankel, tip I:
a) se întind la procesele alveolare superior şi inferior în zonele laterale
b) se întind la procesele alveolare superior şi ocolesc procesul alveolar inferior
c) *se întind la procesele alveolare inferior şi ocolesc procesul alveolar superoir
d) ocolesc ambele procese alveolare
e) se extend în zona frontală inferioară

82. CS Marcați indicaţia utilizării bionatorului Balters, tip I:


a) *raport distalizat
b) inocluzie verticală
c) ocluzie mezializată
d) ocluzie încrucişată
e) ocluzie dreaptă

83. CS Precizați indicaţiile utilizării bionatorului Balters, tip III:


a) raport distalizat
b) raport distalizat cu protruzia incisivilor superiori
c) *ocluzie mezializată
d) ocluzie încrucişată
e) inocluzie verticală

84. CS Numiți grupa de aparate ortodontice la care se referă activatorul Andresen-Haupl :


a) aparate mecanice
b) aparate funcţionale
c) *aparate funcţionale de direcţie
d) aparate exobucale
e) monobloc cu acţiune mixtă

85. CS Precizați mecanizmul de acțiune a activatorului Andresen-Haupl:


a) în plan sagital
b) în plan transversal
c) în plan vertical
d) *în trei planuri
e) în două planuri

86. CS Precizați caracteristicile reglatorului de funcţie Franкel, tipul ІІІ:


a) se utilizează în detiția permanentă, după terminarea creșterii
INSTITUȚIA PUBLICĂ UNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ ŞI RED.: 01
FARMACIE “NICOLAE TESTEMIŢANU” DATA: 10.12.2015
DIN REPUBLICA MOLDOVA
Catedra de chirurgie oro-maxilo-facială pediatrică, pedodonție și PAG. 14 / 45
ortodonție

b) *e indicat în malocluzia de clasa ІІI Angle


c) are pelote labiale la arcada inferioară
d) arcul vestibular e plasat în sectorul frontal superior
e) nu poate fi utilizat in dentiția mixtă

87. CS Care din elementele de mai jos fac parte din construcția bionatorului Balters, tip ІІ:
a) pelote labiale
b) *scut lingual acrilic
c) scuturi acrilice laterale
d) arcuri linguale
e) șurub ortodontic

88. CM Enumerați anomaliile dento-maxilare în care dinamica mandibulară este blocată:


a) *angrenaje inverse frontale
b) *angrenaje inverse laterale
c) ocluzia deschisă frontală
d) *ocluzia inversă frontală
e) inocluzia sagitală pozitivă

89. CM Indicați când pot apărea interferenţele ocluzale:


a) *obturaţii ocluzale defectuoase
b) *erupţia anormală a dinţilor
c) *blocări ale dinamicii mandibulare
d) erupția tardivă a dinților temporali
e) *nonatriţia caninilor temporali

90. CM Indicați ce mase de amprentare se utilizează la amprentarea copiilor:


a) ghips
b) *termoplastice
c) siliconice
d) *alginate
e) gutaperca

91. CM Indicați hotarele amprentei de la maxilarul superior:


a) *frenul buzei superioare
b) *şanţul vestibular
c) *bolta palatină
d) şanţul paralingual
e) *arcada dentară superioară

92. CM Enumerați disfuncțiile și dizarmoniile apărute în malocluzia de clasa II/1 Angle:


a) *subdezvoltarea muşchiului orbicular
b) subdezvoltarea muşchiului maseter
c) hipotonusul muşchilor mentonieri
d) dezvoltarea în exces a mușchiului orbicular
e) *protruzia incisivilor superiori cu prezenţa tremelor

93. CM Enumerați factorii etiologici în apariția malocluziei de clasa III-a Angle:


INSTITUȚIA PUBLICĂ UNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ ŞI RED.: 01
FARMACIE “NICOLAE TESTEMIŢANU” DATA: 10.12.2015
DIN REPUBLICA MOLDOVA
Catedra de chirurgie oro-maxilo-facială pediatrică, pedodonție și PAG. 15 / 45
ortodonție

a) respirația orală
b) *nonatriția cuspizilor caninilor temporali
c) inserție joasă a frenului buzei superioare
d) inserție înaltă a frenului buzei inferioare
e) *obicei de sugere a buzei superioare

94. CM Numiți malocluzia în care este prezentă înghesuirea incizivo-canină superioară:


a) malocluzia clasa III-a Angle, forma gnatică
b) *malocluzia clasa I Angle
c) malocluzia clasa II/1 cu spațiere interdentare
d) *malocluzia clasa II/2 Angle
e) ocluzia adâncă, forma “în acoperiș”

95. CM Precizați în ce varietate de malocluzie este prezentă inocluzia sagitală:


a) *malocluziei de clasa III Angle, forma adevărată
b) malocluziei de clasa II/2 Angle
c) laterodeviația mandibulară
d) inocluzia verticală
e) *malocluzia de clasa II/1 Angle

96. CM Numiți formele arcadei dentare în malocluzia de clasa II/1, II/2 Angle:
a) arcada asimetrică superioară
b) *în forma de "V"
c) *forma trapez
d) în litera"M"
e) arcada asimetrică inferioară

97. CM Enumerați cauzele contactelor premature a dinţilor:


a) *nonatriția cuspizilor a caninilor temporari
b) abraziunea patologică uniformă a dinţilor
c) *proteze dentare confecţionate incorect
d) *obturaţii dentare modelate incorect
e) *anomalii de poziţie a dinţilor izolați

98. CM Enumerați semnele clinice al malocuziei de clasa III Angle, forma gnatică:
a) prezenţa înghesuirii dentare la arcada inferioară
b) *înclinaţia orală a dinţilor frontali inferiori
c) *treme şi diastemă la arcada inferioară
d) *macroglosie
e) profil facial convex

99. CM Numiți obiectivele de tratament din cadrul malocluziei de clasa III-a Angle:
a) *plastia frenului scurt al limbii
b) *şlefuirea cuspizilor neabraziați a caninilor temporari
c) inhibarea creşterii maxilarului superior
d) *efectuarea saltului articular (acoperii incisive)
e) stimularea creșterii maxilarului inferior

100. CM Determinați care sunt valorile studiului unghiular în prognatismul mandibular:


INSTITUȚIA PUBLICĂ UNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ ŞI RED.: 01
FARMACIE “NICOLAE TESTEMIŢANU” DATA: 10.12.2015
DIN REPUBLICA MOLDOVA
Catedra de chirurgie oro-maxilo-facială pediatrică, pedodonție și PAG. 16 / 45
ortodonție

a) ung.SNA=82
b) *ung.SNB> 80
c) ung.IMPA=86
d) *ung.ANB<0
e) *ung.FMA >28

101. CM Marcați sălile de bază a laboratorului de tehnică dentară:


a) *sala de modelare
b) garderoba
c) baia
d) *sala de sudare
e) *sala de gipsare

102. CM Indicați cauzele apariţiei diastemei superioare:


a) *inserţia joasă a frenului buzei superioare
b) *meziodensul
c) macrodonţie
d) dereglări de respiraţie
e) deglutiţie infantilă

103. CM Enumerați obiectivele de tratament a diastemei superioare:


a) *frenuloplastia buzei superioare
b) extracţia dinţilor 14 şi 24
c) expansiunea maxilarului superior
d) *înlăturarea dintelui supranumerar
e) alungirea segmentului incisiv

104. CM Indicați aparatele ortodontice utilizate în tratamentul diastemei:


a) *aparat ortodontic fix
b) *aparat mobilizabil cu arcuri” în diapazon”
c) regulatorul funcţiilor Frankel,tip I
d) bionatorul Balters, tip II
e) aparat mobilizabil cu arcuri de protracție

105. CM Enumeraţi perioadele de înălţare fiziologică a ocluziei:


a) după erupţia incizivilor temporari
b) după erupţia caninilor temporari
c) *după erupţia molarilor temporari
d) *după erupţia molarului de şase ani
e) *după erupţia caninului şi molarului doi permanent

106. CM Enumerați metodele biometrice utilizate în depistarea compresiunii de maxilar:


a) *metoda Linder –Harth
b) metoda Gherlach
c) indicele Bolton
d) *metoda Pont
e) metoda Korkhaus

107. CM Numiți metodele radiologice folosite în malocluziile sagitale:


INSTITUȚIA PUBLICĂ UNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ ŞI RED.: 01
FARMACIE “NICOLAE TESTEMIŢANU” DATA: 10.12.2015
DIN REPUBLICA MOLDOVA
Catedra de chirurgie oro-maxilo-facială pediatrică, pedodonție și PAG. 17 / 45
ortodonție

a) *ortopantomografia
b) tomografia ATM
c) *cefalometria de profil
d) radiografia în film muşcat
e) reografia

108. CM Numiți parametrii cefalometrici în malocluzia de clasa II/1:


a) *creşterea facială de tip anterior
b) micşorarea înălţimii posterioare a feţei
c) *unghi goniac micşorat
d) *unghi SNB micşorat
e) unghi SNA micşorat

109. CM Enumerați semnele clinice caracteristice în respiraţia orală:


a) *în repaos buzele formează o fantă deschisă
b) *buze uscate şi fisurate
c) *maxilarul inferior ocupă o retropoziţie
d) deglutiţie infantilă
e) fren scurt lingual

110. CM Numiți semnele clinice caracteristice hipofuncției muşchiului orbicular:


a) *fanta labială interdeschisă în repaos
b) *cuplarea buzelor forţată
c) plica nazo-labială exprimată
d) *plica mentonieră nivelată
e) deglutiţie infantilă

111. CM Numiți premizele apariției a malocluziei de clasa III-a Angle:


a) *cuspizii neabraziaţi a caninilor temporari
b) inserţie înaltă al frenului buzei inferioare
c) pierderea precoce a dinţilor laterali
d) *proteze confecţionate incorecte ce cauzează alunecarea anterioară a mandibulei
e) dereglări de fonaţie

112. CM Enumerați aparatele ortodontice folosite în tratamentul malocluziei de clasa III-a Angle:
a) *aparatul Bruckl-Reichenbach
b) *regulatorul funcției Frankel, tip III
c) arcul transpalatin Quad-Helix
d) regulatorul funcţiei Frenkel, tip II
e) menţinător de spaţiu

113. CM Enumerați metodele de creare a spaţiului în arcada dentară:


a) *deplasări mezio-distale a dinţilor
b) extracții dentare în cazul deficitului de spațiu<4mm
c) *expansiune de maxilar
d) *extracţii dentare în cazul deficitului de spaţiu > 4 mm
e) miogimnastica

114. CM Enumerați dereglările procesului de erupţie:


INSTITUȚIA PUBLICĂ UNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ ŞI RED.: 01
FARMACIE “NICOLAE TESTEMIŢANU” DATA: 10.12.2015
DIN REPUBLICA MOLDOVA
Catedra de chirurgie oro-maxilo-facială pediatrică, pedodonție și PAG. 18 / 45
ortodonție

a) macrodonţia
b) vestibuloversia
c) *incluzia dentară
d) *dinţi natali
e) hipodonţia

115. CM Enumeraţi anomaliile de dezvoltare a dinţilor izolați:


a) transpoziţie
b) *macrodonţie
c) *anodonţie
d) ectopie dentară
e) entopie dentară

116. CM Numiți manoperele de tratament în cazul pierderii precoce a dinţilor temporari:


a) *menţinătoare de spațiu
b) *proteză mobilă parţială cu dinţi artificiali
c) *punţi protetice demontabile
d) punţi protetice fixe
e) tehnica adezivă fixă

117. CM Enumerați semnele clinice caracteristice pentru ectopia de canini superiori:


a) *deficit de spaţiu pentru dinţii 13 şi 23 pe arcada dentară
b) dereglări de deglutiţie
c) inserţie joasă a frenului buzei superioare
d) *nivelarea plicei nazo-labiale
e) *localizarea dinţilor 13 şi 23 în afara arcadei dentare

118. CM Enumerați semnele clinice caracteristice în malocluzia de clasa ІІ/ 1 Angle:


a) *compresiune de maxilar
b) *protruzia grupului frontal
c) relaţia molară mezială
d) *mărirea etajului inferior
e) *prezența unui overget pozitiv

119. CM Indicați aparatele ortodontice utilizate în tratamentul malocluziei ІІ /1 Angle:


a) menținător de spațiu
b) *aparate ortodontice mobilizabile
c) *activatorul Аnderezen-Haupl
d) reglatorul funcţiei Frankel, tip III
e) *tehnica adezivă fixă

120. CM Selectaţi factorii etiologici care pot interveni în apariţia malocluziei de clasa ІІІ Angle:
a) *ereditatea
b) *dezvoltarea în exces a maxilarului inferior
c) *hipoplazia maxilarului superior
d) rahitismul- tulburarea metabolismului calciului
e) tulburările de dezvoltarea primului arc bronhial

121. CM Enumerați semnele clinice caracteristice pentru malocluzia de clasa ІІІ Angle:
INSTITUȚIA PUBLICĂ UNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ ŞI RED.: 01
FARMACIE “NICOLAE TESTEMIŢANU” DATA: 10.12.2015
DIN REPUBLICA MOLDOVA
Catedra de chirurgie oro-maxilo-facială pediatrică, pedodonție și PAG. 19 / 45
ortodonție

a) *relaţia molară mezializată


b) profilul feţei convex
c) *profilul concav, treapta buzelor inversată
d) *relaţia inversă frontală
e) relaţia molară neutră

122. CM Selectaţi metodele de diagnostic în anomaliile de ocluzie în sens sagital:


a) *ortopantomografia maxilarelor
b) *teleradiografia de profil
c) teleradiografia în face
d) teleradiografia axială
e) *examenul biometric al modelelor de gips (metoda Pont, Korkhaauz, Gherlach)

123. CM Numiți metodele de tratament utilizate în malocluzia de clasa ІІІ Angle, dentiția
permanentă:
a) aplicarea aparatelor ortodontice mobilizabile cu acţiune mecanică
b) aparatul Bruckl-Reichenbach
c) *dispozitiv exofacial de tip Delaire
d) *tehnica adezivă fixă
e) miogimnastica

124. CM Selectați sinonimele sindromului de ocluzie adîncă :


a) laterodeviație mandibulară
b) *termenii de ,,over bite,, şi ,,deep bite,,
c) sindromul progenic
d) laterognaţia mandibulară
e) *supraalveolodonţie incisivă şi infraalveolie molară

125. CM Selectaţi factorii etiologici care pot interveni în apariţia sindromului de ocluzie adâncă:
a) *factorul genetic
b) *obiceiuri vicioase
c) *caria dentară şi consecinţele ei, în special edentaţia în zonele leterale
d) macroglosia
e) macrognaţia maxilarului inferior

126. CM Care din cauzele date pot interveni în apariția ocluziei adănci, forma „ în acoperiş,,:
a) *factorul genetic
b) *obiceiuri vicioase (respiraţie orală, deglutiţie infantilă, sugerea limbii)
c) dezvoltarea în exces a maxilarului inferior
d) prognaţia maxilarului inferior
e) caria dentară şi consecinţele ei

127. CM Alegeţi metodele de diagnostic pentru studiul sindromului de ocluzie adîncă:


a) *ortopantomografia maxilarelor
b) *teleradiografia în profil
c) *studiul biometric al modelelor de gips
d) spirometria
e) radiografia cu ,,film muşcat,,
INSTITUȚIA PUBLICĂ UNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ ŞI RED.: 01
FARMACIE “NICOLAE TESTEMIŢANU” DATA: 10.12.2015
DIN REPUBLICA MOLDOVA
Catedra de chirurgie oro-maxilo-facială pediatrică, pedodonție și PAG. 20 / 45
ortodonție

128. CM Indicaţi tratamentul sindromului de ocluzie adîncă, dentiţia permanentă:


a) miogimnastica
b) regulatorul funcţiilor Frankel, tip ІІ
c) *aparate ortodontice fixe
d) aparatul Brukl-Reicheinbah
e) *aparate ortodontice mobile cu platou retroincisival

129. CM Numiți semnele clinice caracteristice pentru inocluzia verticală:


a) *relaţia molară neutră
b) *incompentență labială
c) *profilul feţei rectiliniu
d) etajul inferior micşorat
e) acoperirea incisivă 1/3 cu prezența contractului incisivo-tuberal

130. CM Selectați care este suma incisivă pentru aprecierea dezvoltării transversale a arcadelor:
a) suma celor 4 incisivi superiori în dentiţia temporară
b) *suma celor 4 incisivi superiori în dentiţia permanentă

c) nu poate fi făcută cînd nu sunt toţi incisivii pe arcadă

d) *este în limite normale între 28-32 mm

e) la arcada inferioară suma celor 4 incisivi

131. CM Enumerați semnele clinice în sindromul de inocluzie verticală, forma adevărată:


a) dezvoltarea în exces a maxilarului inferior
b) *scurtarea dento-alveolară în regiunea frontală
c) *alungirea dento-alveolară în regiunea laterală
d) *profilul feţei rectiliniu
e) *prezența fantei verticale, cuplarea forţată a buzelor

132. CM Selectaţi metodele de diagnostic aplicate în cazul sindromului de inocluzie verticală:


a) *studiul antropometric
b) *studiul biometric al modelelor de gips
c) *ortopantomografia maxilarelor
d) *teleradiografia facială
e) teleradiografia de profil

133. CM Selectaţi varietăţile de anomalii de ocluzie în sens transversal:


a) malocluzia de clasa ІІІ-a Angle
b) *laterodeviaţia mandibulară
c) *laterognaţie
d) sindromul de ocluzie adîncă
e) sindromul de inocluzie deschisă

134. CM Selectaţi factorii etiologici a anomaliilor de ocluzie în sens transversal:


a) *dezvoltarea neconcordantă a celor două hemiarcade
b) malpoziţii dentare izolate
INSTITUȚIA PUBLICĂ UNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ ŞI RED.: 01
FARMACIE “NICOLAE TESTEMIŢANU” DATA: 10.12.2015
DIN REPUBLICA MOLDOVA
Catedra de chirurgie oro-maxilo-facială pediatrică, pedodonție și PAG. 21 / 45
ortodonție

c) *dezvoltarea în exces unilaterală a mandibulei


d) deglutiţia atipică
e) respiraţia orală

135. CM Selectați semnele clinice caracteristice în laterognaţie:


a) *asimetria facială cu devierea mentonului
b) proeminarea plicii labio-mentonieră
c) relaţia molară neutră
d) *deviaţia liniei frenurilor şi a liniei interincizive
e) *subdezvoltarea a unei jumătăţi a mandibulei

136. CM Numiți metodele de diagnostic aplicate în studiul anomaliilor de ocluzie în sens


transversal:
a) *ortopantomografia maxilarelor
b) *teleradiografia (în face) facială
c) teleradiografia axială
d) radiografia cu film ,,muşcat,,
e) *studiul antropometric

137. CM Numiți elementele de ancorare a aparatelor ortodontice mobilizabile:


a) arcul Coffin
b) *croşetul Adams
c) *gutiere
d) *croşetul Ştahl
e) *croşetul Schwarz

138. CM Selectați elementele de expansiune maxilară:


a) *şurubul ortodontic
b) *arcul Coffin
c) arcul vestibular de retractie
d) arcul în forma de ciuperca
e) arcul în diapazon

139. CM Selectaţi aparatele ortodontice folosite în cazul malocluziilor în sens sagital:


a) *tehnica adezivă fixă
b) *reglatorul funcţiilor Frankel, tip II
c) bionatorul Balters, tip II
d) menţinătore de spaţiu
e) *aparate ortodontice mobilizabile

140. CM Selectaţi părţile componente ale protezelor mobile parțiale:


a) brăcketul
b) *baza din acrilat
c) *dinţi artificiali
d) gutiere ocluzale
e) *croşete

141. CM Numiți aparatele utilizate în tratamentul anodonţiei secundare parţiale, dentiţia mixtă:
a) protezele mobile totale
INSTITUȚIA PUBLICĂ UNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ ŞI RED.: 01
FARMACIE “NICOLAE TESTEMIŢANU” DATA: 10.12.2015
DIN REPUBLICA MOLDOVA
Catedra de chirurgie oro-maxilo-facială pediatrică, pedodonție și PAG. 22 / 45
ortodonție

b) dinţi cu pivot
c) *proteze mobile parţiale
d) *menţinătoare de spaţiu
e) aparate ortodontice fixe

142. CM Numiți cînd sunt utilizate protezele mobile parţiale:


a) *pierderea precoce a dinţilor temporari
b) *menținerea spațiului pentru dinţii permanenţi
c) restabilitarea ocluziei patologice
d) normalizarea curbei ocluzale Spee
e) *anodonţii parţiale

143. CM Enumeraţi complicaţiile întălnite în urma aplicării forţelor excesive:


a) stabilirea incorectă a diagnozei
b) *apariţia mobilităţii patologice dentare
c) *rezorbţii radiculare
d) stabilirea incorectă a planului de tratament
e) *afecţiuni ale periodonţiului

144. CM Precizați eventualele complicaţii în cursul tratamentului ortodontic:


a) *rezorbţii radiculare apicale
b) *rezorbţii radiculare laterale
c) rezorbţii radiculare ale dinţilor temporari
d) *hipercementoze
e) curburi radiculare

145. CM Indicați remodelările tisulare în tratamentul compresiunii maxilarului superior:


a) * deplasarea în plan transversal a dinţilor laterali
b) deplasarea dinţilor frontali inferiori
c) *întinderea şi aplatizarea bolţii palatine
d) *lărgirea suturii palatine
e) redresarea articulației temporo-mandibulare

146. CM Enumerați elementele de ancorare ale aparatelor mobilizabile:


a) arcul Coffin
b) *gutiera ortodontică
c) *croşetul Adams
d) *croșetul Schwarz
e) *croșetul Stahl

147. CM Indicați părțile componente ale activatorului Andresen-Häupl:


a) *arc vestibular
b) arcul în ,,ciupercă”
c) *masa acrilică interocluzală
d) *placa palatină
e) *placa linguală

148. CM Identificați dezavantajele activatorului Andresen-Häupl:


a) *aparat voluminos și incomod
INSTITUȚIA PUBLICĂ UNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ ŞI RED.: 01
FARMACIE “NICOLAE TESTEMIŢANU” DATA: 10.12.2015
DIN REPUBLICA MOLDOVA
Catedra de chirurgie oro-maxilo-facială pediatrică, pedodonție și PAG. 23 / 45
ortodonție

b) costisitor
c) *nu acţionează la nivelul bazelor osoase
d) *nu permite exercitarea funcţiilor de masticație, fonație
e) nu necesită îngrijire sanitaro-igienică

149. CM Care aparat funcţional se utilizează în tratamentul malocluziei de clasa ІІ Angle:


a) *activatorul Andresen-Häupl
b) bionatorul Baltres tip ІІ
c) reglatorul Frankel tip І
d) *reglatorul Frankel tip ІІ
e) reglatorul Franкel tip ІІІ

150. CM Care dintre elementele reglatorului de funcție Frankel vor stimula creşterea transversală a
arcadelor dento-alveolare:
a) arcul vestibular
b) *arcul palatal
c) arcul lingual
d) pelotele labiale
e) *scuturile laterale

151. CM Numiți indicațiile de utilizare a protezelor parțial mobilizabile la copii:


a) discromie dentară
b) hipoplazie dentară
c) *anodenţie parţială sau totală
d) *erupție dentară tardivă
e) *extracţie precoce a dinţilor temporari

152. CM Indicați tratamentul anodonției reduse:


a) terapeutic, restaurativ
b) chirurgical
c) *ortodontic
d) *protetic
e) *asociat, ortodontic - protetic

153. CM Precizați eventualele complicaţii în cursul tratamentului ortodontic:


a) hipoplazie dentară
b) *hipercementoză
c) *resorbție radiculară apicală
d) *resorbție radiculară marginală
e) *mortificare a pulpei dentare

154. CM Caracterizați sindromul de compresiune maxilară cu înghesuire dentară:


a) *diametrul premolar și molar redus
b) *raport molar distalizat
c) raport molar mezializat
d) *retrodenție cu supraacoperire incisivă
e) inocluzie verticală

155. CM Indicați situațiile cînd respiraţia orală este obicei vicios:


INSTITUȚIA PUBLICĂ UNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ ŞI RED.: 01
FARMACIE “NICOLAE TESTEMIŢANU” DATA: 10.12.2015
DIN REPUBLICA MOLDOVA
Catedra de chirurgie oro-maxilo-facială pediatrică, pedodonție și PAG. 24 / 45
ortodonție

a) *aparat dento-maxilar și respirator funcțional


b) *pasaj aerian naso-faringian penetrabil
c) *organe ORL asanate
d) anomalii de dezvoltare ale organelor ORL
e) vegetații adenoide

156. CM Ce poate provoca acţiunea nocivă în perioada prenatală:


a) *anomalii de dezvoltare a dinţilor, maxilarelor
b) *anomalii congenitale
c) *vicii de sistem
d) dereglări de deglutiţie
e) dereglări de respiraţie

157. CM Marcați tipul de anomalie provocat de frenul lingual scurt:


a) vestibuloversia incisivilor inferiori
b) *linguoversia incisivilor inferiori
c) alungirea arcadei dento-alveolare inferioare
d) *scurtarea arcadei dento-alveolare inferioare
e) propulsia mandibulei

158. CM Indicați anomaliile dento-maxilare provocate de deglutiţia infantilă:


a) ocluzie adîncă
b) *inocluzie verticală
c) *protruzie incisivă
d) tortopoziţie dentară
e) transpoziţie dentară

159. CM Precizați situațiile clinice de indicare a miogimnasticii muşchilor propulsori a mandibulei:


a) compresiune maxilară
b) laterognație mandibulară
c) retrognație superioară
d) *retrognație inferioară
e) *ocluzie adîncă asociată cu hipoplazie mandibulară

160. CM Marcați situațiile de utilizare a aparatelor ortodontice cu scop profilactic:


a) *prevenirea apariției anomaliilor dento-maxilare
b) *pierderea precoce a dinţilor temporari – menținător de spațiu
c) tratamentul interceptiv al anomaliilor dento-maxilare
d) tratamentul curativ al anomaliilor dento-maxilare
e) perioada de contenție

161. CM Numiți elementele aparatului mobilizabil care provoacă expansiune transversală a


maxilarelor:
a) arcul vestibular
b) *arcul Coffin
c) arcul în diapazon
d) baza acrilică
e) *șurubul ortodontic bilateral
INSTITUȚIA PUBLICĂ UNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ ŞI RED.: 01
FARMACIE “NICOLAE TESTEMIŢANU” DATA: 10.12.2015
DIN REPUBLICA MOLDOVA
Catedra de chirurgie oro-maxilo-facială pediatrică, pedodonție și PAG. 25 / 45
ortodonție

162. CM Numiți elementele aparatului fix care se colează la smalț:


a) arcul ortodontic
b) *bracket-ul
c) *butonul
d) ligatura metalică
e) *tubul ortodontic

163. CM Selectaţi aparatele ortodontice utilizate în tratamentul ectopiilor dentare:


a) profilactice
b) *mobilizabile
c) mobile funcţionale
d) *fixe
e) bărbița și capelina

164. CM Numiți aparatele utilizate în tratamentul malocluziilor sagitale:


a) profilactice
b) bionatorul Balters tip II
c) *reglatorul Fränkel tip II
d) *mobilizabile
e) *tehnica adezivă fixă

165. CM Enumerați părțile componente ale protezei parțial mobilizabile:


a) *baza acrilică
b) bracket-uri
c) *dinți artificiali
d) *croșete
e) masa acrilică interocluzală

166. СM Numiți construcțiile utilizate în anodonția secundară în perioada ocluziei mixte:


a) *proteza parțial mobilizabilă
b) proteza totală
c) proteza fixă
d) *menținătoare de spațiu
e) dinți cu pivot

167. CM Numiți elementele componente a aparatului ortodontic mobilizabil:


a) *baza acrilică
b) carcasa
c) *elemente active
d) elemente pasive
e) *elemente de ancorare

168. CM Precizați metodele de diagnostic a anodonţiilor reduse:


a) studiul fotostatic
b) studiul biometric de model
c) *radiografia retroalveolară
d) *ortopantomografia
e) teleradiografia axială
INSTITUȚIA PUBLICĂ UNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ ŞI RED.: 01
FARMACIE “NICOLAE TESTEMIŢANU” DATA: 10.12.2015
DIN REPUBLICA MOLDOVA
Catedra de chirurgie oro-maxilo-facială pediatrică, pedodonție și PAG. 26 / 45
ortodonție

169. CM Precizați metodele de diagnostic a anomaliilor de ocluzie:


a) *examenul exo-, endooral
b) *studiul fotostatic
c) periotestometria
d) *teleradiografia de profil
e) *teleradiografia de față

170. CM Marcați avantajele extracției dentare în ortodonție:


a) *oferă stabilitate rezultatului obținut
b) *evoluție favorabilă pentru molarul trei
c) *învinge înghesuirea dento-alveolară primară
d) provoacă biprotruzie
e) provoacă dereglări funcţionale

171. CM Enumerați eventualele complicații la utilizarea în tratament a forțelor ortodontice în exces:


a) carie dentară
b) *resorbție radiculară
c) *mobilitate patologică
d) *necroză pulpară
e) *parodontopatie

172. CM Numiți semnele clinice ale ocluziei distalizate:


a) centrul estetic deviat
b) plica labio-mentonieră ștearsă
c) *profil facial convex
d) *punctul Sn înaintea liniei N-Pg
e) *inocluzie sagitală pozitivă

173. CM Precizați indicațiile extracției dentare în ortodonție:


a) anodenție întinsă
b) arcade dentare cu spațieri
c) endoalveolie cu deficit de spațiu de 5-6 mm
d) *extracția dinților supranumerari
e) *extracția de echilibru

174. CM Indicați mijloacele de profilaxie a compresiunii maxilare:


a) asigurarea alimentaţiei raţionale a mamei în timpul sarcinii
b) diversificarea precoce a alimentaţiei în primul an de viaţă
c) *decondiţionarea tuturor obiceiurilor vicioase
d) *eliberarea pasajului aerian nazo-faringian
e) prevenirea cariei dentare

175. CM Caracterizați disjuncţia intermaxilară:


a) * desfacerea suturii medio-palatine
b) *provoacă creștere transversală și hiperactivitate a suturilor perimaxilare
c) *se realizează la nivelul arcadei superioare
d) se realizează la nivelul ambelor maxilare
e) *se utilizează forţe ortodontice medii şi mari
INSTITUȚIA PUBLICĂ UNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ ŞI RED.: 01
FARMACIE “NICOLAE TESTEMIŢANU” DATA: 10.12.2015
DIN REPUBLICA MOLDOVA
Catedra de chirurgie oro-maxilo-facială pediatrică, pedodonție și PAG. 27 / 45
ortodonție

176. CM Precizați indicațiile disjuncţiei intermaxilare:


a) anomalia dinților izolați
b) exoalveolia superioară
c) *îngustarea severă a arcadei superioare, cu boltă ogivală
d) *compresiunea maxilarului superior
e) *ocluzia inversă uni sau bilaterală

177. CM Selectați elementele aparatelor mobile care stimulează extruzia dinților laterali permanenți
în dentiția mixtă:
a) scutul lingual
b) croşetul Scwartz
c) platoul retroincisiv
d) *gutiera unilaterală în zona dinților temporari
e) *gutierele bilaterale în zona dinților temporari

178. CM Numiți măsurile de tratament profilactic al anomaliilor din grupa prognaţiilor


mandibulare:
a) *prevenirea apariţiei şi înlăturarea contactelor premature ocluzale
b) *dispenzarizarea copiilor ce provin din familii cu prognaţii mandibulare
c) *saltul articular
d) frenuloplastia buzei superioare
e) *decondiţionarea tipului de propulsie

179. CM În ce situații planul postlacteal este patologic:


a) *în treaptă distalizată
b) *în treapta dreaptă
c) *în treaptă mezială accentuatăîn prima fază a erupţiei molarilor de 6 ani
d) în treapta uşor mezială
e) în treapta dreaptă la vârsta de 3 ani

180. CM Ce varietate a planului postlacteal stabilizează o relaţie molară de clasa II Angle:


a) în treaptă dreaptă la 3 ani
b) *în treaptă distală la 6 ani
c) în treaptă mezială - 2mm
d) în treaptă mezializată marcată
e) *în treaptă distală marcată

181. CM În ce malocluzii este redusă dimensiunea etajului inferior a feței:


a) ocluzia adîncă în acoperiş
b) *ocluzia аdîncă prăbuşută
c) ocluzia inversă laterală
d) ocluzia lingualizată bilaterală
e) *supraacoperirea frontală 2/3
INSTITUȚIA PUBLICĂ UNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ ŞI RED.: 01
FARMACIE “NICOLAE TESTEMIŢANU” DATA: 10.12.2015
DIN REPUBLICA MOLDOVA
Catedra de chirurgie oro-maxilo-facială pediatrică, pedodonție și PAG. 28 / 45
ortodonție

182. CM Selectați semnele orale ale prognaţiei mandibulare cu macrognaţie:


a) *diasteme mari în dentiţia temporară la arcada inferioară
b) disociere a ritmului de erupţie între dinţii superiori şi inferiori
c) dinţii inferiori erup mai greu
d) *distanţe mari între germenii dinţilor succesionali inferiori
e) *baza alveolară la nivelul arcadei inferioare micşorată în sens sagital

183. CM Ce semne patologice pot fi prezente în retrognaţie superioară:


a) *profil concav
b) *subnazale posterior planului nazo-frontal
c) subnazale mezial planului nazo-frontal
d) procheilie superioară
e) etaj inferior mărit

184. CM Selectați varietățile raportului dinților frontali în plan vertical:


a) inocluzie sagitală
b) *supraacoperire incisivă 1/3
c) *inocluzie verticală
d) devierea centrului estetic
e) *cap la cap

185. CM Care din afirmațiile de mai jos caracterizează anodonţia de incisiv:


a) de cele mai multe ori simetrică
b) *se însoţeşte de nanismul dintelui omolog
c) *se transmite întotdeauna ereditar
d) *se însoţeşte de modificări de volum ale celorlalţi dinţi
e) se întălneşte doar la dinţii temporari

186. CM Selectați varietățile raportului dinților frontali în plan transversal:


a) inocluzie sagitală
b) inocluzie verticală
c) *devierea liniei interincisivale inferioare
d) ocluzie inversă
e) *devierea liniei interincisivale superioare

187. CM Selectați varietățile raportului dinților frontali în plan sagital:


a) *inocluzie sagitală
b) inocluzie verticală
c) devierea centrului estetic
d) *ocluzie inversă
e) supraacoperire frontală
INSTITUȚIA PUBLICĂ UNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ ŞI RED.: 01
FARMACIE “NICOLAE TESTEMIŢANU” DATA: 10.12.2015
DIN REPUBLICA MOLDOVA
Catedra de chirurgie oro-maxilo-facială pediatrică, pedodonție și PAG. 29 / 45
ortodonție

188. CM Ce varietăți de malocluzii pot însoți ocluzia distalizată:


a) *compresiunea de maxilar
b) pseudoprognaţia mandibulară
c) retrognaţia maxilară
d) *ocluzia adîncă acoperită
e) *retrognaţia mandibulară

189. CM Numiți măsurile de tratament curativ în prognaţia mandibulară:


a) *frînarea creşterii mandibulare
b) stimularea dezvoltării ambelor maxilare
c) *deplasarea mandibulei distal
d) *efectuarea saltului articular
e) micșorarea acoperirii incisivale

190. CМ Care din afirmațiile de mai jos caracterizează dezvoltarea dinţilor supranumerari:
a) *ca formaţiuni total independente
b) *са un dinte din seria normală
c) doar în dentiţia temporară
d) doar în dentiţia permanentă
e) *pot fi întîlniți în ambele dentiţii

191. CM Care din afirmațiile de mai jos caracterizează metoda de determinare a dezvoltării
diametrelor transversale a arcadelor dentare:
a) suma a patru incisivi superiori în dentiția temporară
b) *suma a patru incisivi superiori în dentiția permanentă
c) e imposibil de determinat când lipsește un incisiv
d) *suma a patru incisivi superiori în normă este de 28-32 mm
e) suma a patru incisivi inferiori

192. CM În care patologii se întâlnește majorarea unghiurilor SNA,SNB:


a) retrognaţia mandibulară
b) *prognaţia maxilară
c) *prognaţia mandibulară
d) retrognaţia maxilară
e) micrognaţie mandibulară

193. CM Marcați cauzele contactelor premature a dinţilor:


a) *cuspizi neabraziați a caninilor
b) abraziunea patologică uniformă a dinţilor
c) *proteze dentare confecţionate incorect
d) *obturaţii prost modelate
e) *anomalii de poziţie a dinţilor
INSTITUȚIA PUBLICĂ UNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ ŞI RED.: 01
FARMACIE “NICOLAE TESTEMIŢANU” DATA: 10.12.2015
DIN REPUBLICA MOLDOVA
Catedra de chirurgie oro-maxilo-facială pediatrică, pedodonție și PAG. 30 / 45
ortodonție

194. CM Selectați semnele clinice al malocuziei de clasa III Angle, forma adevărată:
a) prezenţa înghesuirii dentare la arcada superioară
b) *înclinaţie orală a dinţilor frontali inferiori
c) *treme şi diastemă la arcada inferioară
d) *macroglosie
e) diastemă superioară

195. CM Evidențiați măsurile curative în tratamentul malocluziei de clasa III Angle, formă funcţională:
a) *plastia frenului scurt al limbii
b) *şlefuirea cuspizilor neabraziați a caninilor
c) stimularea creşterii maxilarului superior
d) *remodelarea obturaţiilor incorecte
e) plastia frenului buzei superioare

196. CM Enumerați patologiile însoțite de diametre transversale a arcadelor dentare micșorate:


a) malocluziei de clasa III Angle, forma adevărată
b) *malocluziei de clasa III Angle, forma falsă
c) maloziei de clasa III Angle, forma funcţională
d) *malocluziei de clasa II/1 Angle
e) inocluzia verticală

197. CM Marcați obiectivele tratamentului malocluziei de clasa III Angle, forma falsă:
a) frenuloplastia limbii
b) şlefuirea cuspizilor neabrazia şi a caninilor temporari
c) *stimularea creşterii maxilarului superior
d) remodelarea obturaţiilor incorecte
e) *normalizarea respirației nazale

198. CM Numiți sarcinile tratamentului malocluziei II/1 Angle:


a) stimularea creşterii maxilarului superior
b) *normalizarea respiraţiei nazale
c) *miogimnastică pentru stimularea dezvoltării muşchiului orbicular al buzelor
d) extracţie dirijată după Hotz
e) *instalarea mandibulei în raport de clasa I

199. CM Selectați afirmațiile care caracterizează particularitățile constructive ale reglatorului


funcției Frankel, tipIII:
a) *pelotele labiale sunt plasate la arcada superioară
b) *arcul vestibular se află la arcada inferioară
c) arcul oral se află la arcada inferioară
d) pentru expansiunea arcadelor se utilizează șurubul
e) pelotele labiale sunt plasate la arcada inferioară

200. CM Marcați dezavantajele activatorului Andrezen-Haupl:


a) *este un aparat voluminos
INSTITUȚIA PUBLICĂ UNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ ŞI RED.: 01
FARMACIE “NICOLAE TESTEMIŢANU” DATA: 10.12.2015
DIN REPUBLICA MOLDOVA
Catedra de chirurgie oro-maxilo-facială pediatrică, pedodonție și PAG. 31 / 45
ortodonție

b) *nu permite exercitatea funcţiilor de bază


c) *nu acţionează la nivelul bazelor osoase
d) este foarte scump
e) necesită o igienă foarte riguroasă a cavităţii bucale

201. CS Masivul facial se dezvoltă din:


a) *din foița ectodermală
b) din stomodeum
c) din muguri maxilari superiori
d) din țesut conjuctiv
e) din mesoderm

202. CS La ce vârstă are loc trecerea deglutiției infantile la cea de adult:


a) 6 ani
b) 12 ani
c) *18 luni
d) 9 ani
e) 18 ani

203. CS Lipsa mugurilor dentari poartă denumirea de:


a) anodonție dobândită
b) extracții dentare precoce
c) *anodonție primară
d) lipsa dintelui în arcada dentară
e) anodonție secundară

204. CS Stomodeumul reprezintă:


a) cavitatea bucală a nou născutului
b) cavitatea bucală a adultului
c) cavitatea bucală la 2 ani
d) *cavitatea bucală primitivă
e) cavitatea bucală la 3 luni după naștere

205. CS Numiți cele două părți ale limbii:


a) anterioară și posterioară
b) laterală dreaptă și stânga
c) *orală (corpul) și faringiană (baza)
d) superioară și inferioară
e) limba are o singură parte

206. CS În ce săptămână de dezvoltare apare partea cefalică:


a) 3 luni de dezvoltare intrauterină
b) *în săptămâna a 4-a dezvoltare intrauterină
c) în săptămâna 36
d) în trimestrul II de sarcină
e) în trimestrul III de sarcină

207. CS Planul poslactal poate fi:


a) plan postlactal în treapta anterioară
INSTITUȚIA PUBLICĂ UNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ ŞI RED.: 01
FARMACIE “NICOLAE TESTEMIŢANU” DATA: 10.12.2015
DIN REPUBLICA MOLDOVA
Catedra de chirurgie oro-maxilo-facială pediatrică, pedodonție și PAG. 32 / 45
ortodonție

b) plan postlactal în treapta posterioară


c) *plan postlactal în treaptă mezializată
d) plan postlactal în treaptă superioară
e) plan postlactal în treaptă inferioară

208. CS Care este prima perioadă de înălțare fiziologică din dentiția permanentă:
a) erupția caninilor temporari
b) erupția caninilor permanenți
c) erupția molarului 1 permanent
d) eruptia premolarilor
e) *erupția molarilor permanenți

209. CS Ce formă au arcadele dentare în dentiția temporară:


a) hiperbolă
b) formă de ”V”
c) trapez
d) *semicerc
e) semielipsă

210. CS La ce vârstă începe erupția dentiției temporare:


a) *6 luni
b) 10 luni
c) 24 luni
d) 3 ani
e) 6 ani

211. CM Marcați din ce este reprezentat tubul neural la începutul dezvoltării:


a) *proencefal
b) *mezencefal
c) *rombencefal
d) talamus
e) cerebelul

212. CM Numiți muguri faciali:


a) *un mugur frontal
b) *doi muguri nazali interni
c) *doi muguri nazali externi
d) *doi muguri maxilari superiori
e) doi muguri maxilari inferiori

213. CM Din mugurii nazali externi se vor forma:


a) palatul primar
b) *partea superioară a orbitei
c) palatul secundar
d) *partea internă a orbitei
e) *părțile laterale ale nasului

214. CM Din mugurii maxilari superiori se va forma:


INSTITUȚIA PUBLICĂ UNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ ŞI RED.: 01
FARMACIE “NICOLAE TESTEMIŢANU” DATA: 10.12.2015
DIN REPUBLICA MOLDOVA
Catedra de chirurgie oro-maxilo-facială pediatrică, pedodonție și PAG. 33 / 45
ortodonție

a) *palatul secundar
b) septul nazal
c) *palatul primar
d) usul incisiv
e) buza inferioară

215. CM Numiți grupele de mușchi de la nivelul masivului facial:


a) *mușchii masticatori
b) *mușchii mimici
c) *limbei
d) mușchiul temporal
e) mușchiul pterigoidian extern

216. CM Etapele de dezvoltare a sitemului dentar sunt:


a) *creșterea și diferențierea celulară
b) *mineralizarea țesuturilor dentare
c) schimbul întârziat al dentiției
d) *erupția dentară
e) schimbul fiziologic al dentiției

217. CM Numiți ciclul erupției și uzurii dinților după Schaur și Massler:


a) *erupția intraosoasă
b) erupția extraosoasă
c) *perforarea mucoasei
d) *ocluzie completă și începutul uzurii
e) *erupția continuă și uzură progresivă

218. CM Numiți etiologia respirației orale:


a) *obstrucția nazală
b) *cavitatea nazală îngustă
c) *vegetații adenoide
d) erupție tardiva
e) frenul scurt al limbii

219. CM Care sunt efectele extracției precoce a dinților temporari:


a) defecte de dicție
b) *modificarea erupției dinților permanenți
c) *reducerea spațiului restant pentru dinții permanenți
d) defect estetic
e) *oprirea în dezvoltare a osului alveolar și a maxilarelor

220. CM Care sunt stadiile de dezvoltare dentară:


a) stadiul intraalveolar
b) stadiul de erupție
c) *stadiul de inițiere
d) *stadiul de proliferare
e) *stadiul de histodiferențiere

221. CS Indicați valoarea unghiului SNB în retrognatismul mandibular:


INSTITUȚIA PUBLICĂ UNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ ŞI RED.: 01
FARMACIE “NICOLAE TESTEMIŢANU” DATA: 10.12.2015
DIN REPUBLICA MOLDOVA
Catedra de chirurgie oro-maxilo-facială pediatrică, pedodonție și PAG. 34 / 45
ortodonție

a) *76o
b) 80o
c) 85o
d) 90o
e) 101o

222. CS Care sunt primii centri de osificare ale oaselor carpiene:


a) osul piramidal
b) *osul mare și osul cu cârlig
c) osul trapez și semilunar
d) osul scafoid
e) osul pisiform și osul cu cârlig

223. CS Incidențele pentru executarea teleradiografiei:


a) *frontală, de profil, axială
b) sagitală, transversală, verticală
c) frontală, sagitală, axială
d) verticală, transversală, axială
e) de profil, frontală, transversală

224. CS Valoarea cărui unghi stabilește tipul de creștere al pacientului:


a) IMPA
b) SNA
c) *FMA
d) ANB
e) SNB

225. CS În ce patologii e mărit unghiul SNA:


a) retrognaţia mandibulară
b) *prognaţia maxilară
c) prognaţia mandibulară
d) retrognaţia bimaxilară
e) micrognaţia mandibulară

226. CS Valorile unghiului IMPA se măresc în cazul:


a) *vestibuloversiei incisivilor inferiori
b) vestibuloversiei incisivilor superiori
c) retruzia incisivilor inferiori
d) retruzia incisivilor superiori
e) intruzia incisivilor inferiori

227. CS La pacienții cu tipar de creștere hiperdivergent,valoarea unghiului FMA:


a) *se mărește
b) se micșorează
c) nu se modifică
d) nu se ia în considerație
e) ramâne constantă
INSTITUȚIA PUBLICĂ UNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ ŞI RED.: 01
FARMACIE “NICOLAE TESTEMIŢANU” DATA: 10.12.2015
DIN REPUBLICA MOLDOVA
Catedra de chirurgie oro-maxilo-facială pediatrică, pedodonție și PAG. 35 / 45
ortodonție

228. CS La pacienți cu prognație mandibulară adevarată, valoarea unghiului SNB:


a) se micșorează
b) *se marește
c) nu se modifică
d) este negativă
e) nu este informativă pentru stabilirea diagnosticului

229. CS La pacienți cu inocluzie verticală, valoarea unghiului FMA:


a) se micșorează
b) nu se modifică
c) *se marește
d) nu este informativă
e) ramâne constantă

230. CS Unghiul ANB reprezintă:


a) relațiile antero-posterioare ale maxilarelor
b) *diferența între ung. SNA și ung. SNB
c) poziția incisivilor inferiori
d) poziția maxilei față de baza craniului
e) poziția mandibulei față de baza craniului

231. CS Valorile unghiului ANB se măresc în:


a) malocluzii de clasa III Angle
b) ocluzii deschise
c) *malocluzii de clasa II Angle
d) ocluzii adânci
e) malocluzii de clasa I Angle

232. CS La ce distanță față de focarul de emisie a rezelor X se poziționează pacientul pentru


realizarea teleradiografiei:
a) 1m
b) 8m
c) *3-5m
d) 6m
e) 5-8m

233. CS Planul orizontal Frankfurt reprezintă o linie ce unește punctele:


a) Go-Gn
b) SNP- SNA
c) *Po-Or
d) N-Gn
e) Se-Gn

234. CS Planul mandibular se formează prin unirea punctelor:


a) *Go-Gn
b) Se-N
c) N-Ba
d) N-Pog
INSTITUȚIA PUBLICĂ UNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ ŞI RED.: 01
FARMACIE “NICOLAE TESTEMIŢANU” DATA: 10.12.2015
DIN REPUBLICA MOLDOVA
Catedra de chirurgie oro-maxilo-facială pediatrică, pedodonție și PAG. 36 / 45
ortodonție

e) SNP-SNA

235. CS Unghiul facial se formează la intersecția:


a) pl. Frankfurt - pl. mandibular
b) *pl. Frankfurt - pl. facial
c) pl. Frankfurt - ung. axei Y
d) pl. Frankfurt - NA
e) pl. Frankfurt - NB

236. CS Unghiul Z reprezintă punctul de intersecție a:


a) pl. Frankfurt - pl. mandibular
b) pl. Frankfurt - NA
c) pl. Frankfurt - ung. axei Y
d) *pl. Frankfurt - linia ce unește mentonul cutanat și buza cea mai proeminentă
e) pl. Frankfurt - pl. facial

237. CS Care sunt indicațiile către realizarea teleradiografiei în norma frontală:


a) patologii în sens sagital
b) patologii în sens transversal
c) patologii în sens vertical
d) *patologii în sens vertical și transversal
e) anomalii de poziție

238. CS La ce vârsta apar primii centri de osificare a oaselor carpiene:


a) 2-4 ani
b) 3-5 ani
c) *luna a 4-a de viață
d) 5-6 ani
e) 8-11 ani

239. CS Valoarea cărui unghi se micșorează, în ocluzia adânca:


a) SNA
b) IMPA
c) ANB
d) AoBo
e) *FMA

240. CM Determinați care sunt valorile studiului unghiular în prognatismul mandibular:


a) ung. SNA=82
b) *ung. SNB> 80
c) ung. IMPA=86
d) *ung. ANB<0
e) *ung. FMA >28

241. CM Numiți metodele radiologice folosite în malocluziile sagitale:


a) *ortopantomografia
b) tomografia ATM
c) *cefalometria de profil
d) radiografia în film muşcat
INSTITUȚIA PUBLICĂ UNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ ŞI RED.: 01
FARMACIE “NICOLAE TESTEMIŢANU” DATA: 10.12.2015
DIN REPUBLICA MOLDOVA
Catedra de chirurgie oro-maxilo-facială pediatrică, pedodonție și PAG. 37 / 45
ortodonție

e) reografia

242. CM Numiți parametrii cefalometrici în malocluzia de clasa II/1:


a) *creşterea facială de tip anterior
b) micşorarea înălţimii posterioare a feţei
c) *unghi goniac micşorat
d) *unghi SNB micşorat
e) unghi SNA micşorat

243. CM Enumerați indicațiile radiografiei cu film mușcat(Simpson):


a) *aprecierea localizării dinților distopici
b) aprecierea de ansamblu a arcadelor dentare
c) *estimarea raportului dintre dinți și formațiunile anatomice învecinate
d) aprecierea stării oaselor maxilare
e) *masurarea diametrelor meziodistale ale dinților neerupți

244. CM În care patologii se întâlnește majorarea unghiurilor SNA, SNB:


a) retrognaţia mandibulară
b) *prognaţia maxilară
c) *prognaţia mandibulară
d) retrognaţia maxilară
e) micrognaţie mandibulară

245. CM La analiza ortopantomografiei putem depista:


a) *prezenţa sau absenţa dinţilor temporari şi definitivi pe arcade dentare
b) *prezența mugurilor dinţilor neerupţi
c) *gradul de resorbţie a dinţilor temporari
d) tipul ocluziei
e) poziţia în ansamblu a masivului facial faţă de baza craniului

246. CM Avantajele ortopantomografiei:


a) prețul redus
b) *simplitatea folosirii
c) *claritatea imaginii cu posibilități mai bune de diagnostic
d) *confortul în timpul execuției
e) *economia de timp

247. CM Enumerați recomandările pentru limitarea iradierii:


a) *limitarea strictă a fascicolului de radiație pe regiunea interesată
b) *acoperirea cu material de protecție a zonelor înconjurătoare
c) *limitarea examenului radiologic
d) *utilizarea tehnicii de precizie pentru a nu repeta examenul
e) micșorarea dozei de radiație

248. CM Analiza teleradiografiei oferă informații despre:


a) *poziția în ansamblu a masivului facial față de baza craniului
b) * rapoartele maxilarelor între ele și față de baza craniului
c) vârsta pacientului
INSTITUȚIA PUBLICĂ UNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ ŞI RED.: 01
FARMACIE “NICOLAE TESTEMIŢANU” DATA: 10.12.2015
DIN REPUBLICA MOLDOVA
Catedra de chirurgie oro-maxilo-facială pediatrică, pedodonție și PAG. 38 / 45
ortodonție

d) *rapoartele parților moi cu scheletul osos subiacent


e) simetria feței

249. CM Reguli de poziționare a pacientului pentru efectuarea teleradiografiei de profil:


a) *capul menținut în cefalostat
b) *planul Frankfurt să fie paralel cu podeaua
c) *arcadele dentare să fie în ocluzie centrică
d) *fanta labială să fie închisă și buzele relaxate
e) arcadele dentare să fie în poziție de postură

250. CM Analiza ortopantomografiei permite aprecierea:


a) vârstei exacte a pacientului
b) *prezența elementelor de patologie dentară apicală
c) *traumatisme dento-alveolare
d) *calitatea tratamentelor apicale
e) gradul de resorbție a dinților temporari

251. CM Care sunt metodele de interpretare a teleradiografiei de profil:


a) *Steiner
b) *Ricketts
c) Angle
d) *Downs
e) *Tweed

252. CM Care sunt planurile ce delimitează triunghiul lui Tweed:


a) *axa incisivului central inferior
b) *planul orizontal de la Frankfurt
c) planul facial
d) planul ocluzal
e) *planul mandibular

253. CM Analiza estetică a țesuturilor moi dupa Tweed include:


a) *măsurarea grosimii buzei superioare
b) estetica zâmbetului
c) simetria feței
d) *măsurarea grosimii mentonului
e) *determinarea unghiului Z

254. CM Determinați care sunt valorile studiului unghiular în retrognatism maxilar:


a) *ung. SNA<82
b) ung. SNB>80
c) ung. IMPA=90
d) *ung. ANB<0
e) ung. FMA>28

255. CM Care sunt metodele examenului radiologic utilizate în ortodonție:


a) *ortopantomografia
b) *teleradiografia
c) *tomografia computerizată
INSTITUȚIA PUBLICĂ UNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ ŞI RED.: 01
FARMACIE “NICOLAE TESTEMIŢANU” DATA: 10.12.2015
DIN REPUBLICA MOLDOVA
Catedra de chirurgie oro-maxilo-facială pediatrică, pedodonție și PAG. 39 / 45
ortodonție

d) examenul fotografic
e) radiografia retroalveolară izometrică ortoradială

256. CM Cefalometria în norma frontală oferă informații despre:


a) patologia în sens sagiatal
b) *forma și marimea craniului
c) *patologii în sens transversal și vertical
d) *densitatea osoasă
e) *prezența sinostozelor precoce

257. CM Care sunt valorile studiului unghiular în retrognatismul mandibular:


a) ung. SNA=82
b) *ung. SNB<80
c) ung. IMPA=86
d) *ung. ANB>0
e) ung. FMA>28

258. CM Ce modificări cefalometrice se depistează în malocluzii de clasa II Angle:


a) *ung. SNA=82
b) *ung. SNB<80
c) *ung. ANB>2
d) *ung. AoBo>2
e) ung. SNB>80

259. CM Enumerați patologiile în care se indică realizarea teleradiografiei frontale:


a) ocluzii distalizate
b) *ocluzii incrucișate
c) *ocluzie deschisă
d) *asimetrii faciale și dento-alveolare
e) *laterodeviații

260. CM Enumerați schimbările cefalometrice în malocluzii de clasa III Angle:


a) *ung. ANB<0
b) *ung. SNB>80
c) *ung. SNA<80
d) *ung. FMA>25
e) ung. SNB<80

261. CM În prognația mandibulară falsă, se observă următoarele modificări cefalometrice:


a) ung. IMPA=90
b) *ung. SNA<80
c) ung. SNA>80
d) *ung. Goniac - nemodificat
e) ung. SNB>80

262. CM Ce modificări a parametrilor cefalometrici se depistează în ocluzia deschisă:


a) ung. Goniac<120
b) *ung. Goniac>120
c) *ung. Condilian>137
INSTITUȚIA PUBLICĂ UNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ ŞI RED.: 01
FARMACIE “NICOLAE TESTEMIŢANU” DATA: 10.12.2015
DIN REPUBLICA MOLDOVA
Catedra de chirurgie oro-maxilo-facială pediatrică, pedodonție și PAG. 40 / 45
ortodonție

d) *ung. FMA>27
e) ung. FMA<27

263. CM În care tipuri de anomalii se indică realizarea cefalometriei frontale:


a) malocluzii sagiatale
b) *patologii de dezvoltare în plan vertical
c) *patologii de dezvoltare în plan transversal
d) *patologii de dezvoltare în plan vertical și transversal
e) toate enumerate mai sus

264. CM Unghiul goniac reprezintă:


a) *valoarea lui se micșorează în prognație mandibulară
b) *se formează la intersecția pl. mandibular și tangentă la cel mai anterior punct din adâncitura
ramului vertical al mandibulei
c) *în normă are o valoare de 120
d) *valaorea lui crește în retrognații mandibulare anatomice
e) se formează la intersecția pl. facial și pl. mandibular

265. CM În care patologii se întâlnește micșorarea unghiurilor SNA, SNB:


a) *retrognaţia mandibulară
b) prognaţia maxilară
c) prognaţia mandibulară
d) *retrognaţia maxilară
e) micrognaţie mandibulară

266. CM Determinați care sunt valorile studiului unghiular în prognatismul maxilar:


a) *ung. SNA>82
b) ung. SNB>80
c) ung. IMPA=86
d) *ung. ANB>0
e) ung. FMA>28

267. CM Enumerați caracteristicile indicelui facial:


a) *influențează forma feței
b) analizează țesuturile moi
c) *în normă are o valoare de 0,65-0,75
d) *valoarea indicelui se micșorează în rotația posterioară a mandibulei
e) valoarea indicelui se marește în rotatia posterioară a mandibulei

268. CM Care este însemnătatea realizării radiografiei pumnului și a mâinii:


a) depistarea patologiilor ortodontice
b) *aprecierea vârstei biologice a pacientului
c) *compararea stadiei de dezvoltare dento-maxilare și a creșterii somatice a copilului
d) *evoluarea vârstei osoase
e) determinarea sexului pacientului

269. CM Selectați dezavantajele ortopantomografiei:


a) este costisitoare
INSTITUȚIA PUBLICĂ UNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ ŞI RED.: 01
FARMACIE “NICOLAE TESTEMIŢANU” DATA: 10.12.2015
DIN REPUBLICA MOLDOVA
Catedra de chirurgie oro-maxilo-facială pediatrică, pedodonție și PAG. 41 / 45
ortodonție

b) tehnica de realizare complicată


c) *se execută doar în incidență orizontală
d) *nu permite nici o incidență verticală
e) *prezența unui ușor efect de creștere asupra dimensiunii arcadei

270. CS Indicați aparatul ortodontic utilizat în tratamentul laterognaţiei mandibulare:


a) mobilizabil cu acţiune mecanică
b) *mobilizabil cu plan înclinat în regiunea laterală
c) scutul vestibular
d) bionatorul Balters tip ІІІ
e) reglatorul Fränkel tip ІІ

271. CM Precizați eventualele complicaţii în cursul tratamentului ortodontic:


a) *rezorbţii radiculare apicale
b) *rezorbţii radiculare laterale
c) rezorbţii radiculare ale dinţilor temporari
d) *hipercementoze
e) curburi radiculare

272. CM Indicați remodelările tisulare în tratamentul compresiunii maxilarului superior:


a) *deplasarea în plan transversal a dinţilor laterali
b) deplasarea dinţilor frontali inferiori
c) *întinderea şi aplatizarea bolţii palatine
d) *lărgirea suturii palatine
e) redresarea articulației temporo-mandibulare

273. CS Care element al aparatului ortodontic mobilizabil posedă funcţie de ancorare și de


retruzie a dinților:
a) *arcul vestibular
b) arcul în „S”
c) arcul în „ciupercă”
d) croşetul Adams
e) croșetul Stahl

274. CM Enumerați elementele de ancorare ale aparatelor mobilizabile:


a) arcul Coffin
b) *gutiera ortodontică
c) *croşetul Adams
d) *croșetul Schwarz
e) *croșetul Stahl

275. CM Indicați elementele constitutive ale activatorului Andresen-Häupl:


a) *arc vestibular
b) arcul în ,,ciupercă”
c) *masa acrilică interocluzală
d) *placa palatină
e) *placa linguală

276. CM Care aparat funcţional se utilizează în tratamentul malocluziei de clasa a ІІ-a Angle:
INSTITUȚIA PUBLICĂ UNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ ŞI RED.: 01
FARMACIE “NICOLAE TESTEMIŢANU” DATA: 10.12.2015
DIN REPUBLICA MOLDOVA
Catedra de chirurgie oro-maxilo-facială pediatrică, pedodonție și PAG. 42 / 45
ortodonție

a) *activatorul Andresen-Häupl
b) bionatorul Baltres tip ІІ
c) reglatorul Fränkel tip І
d) *reglatorul Fränkel tip ІІ
e) reglatorul Fränкel tip ІІІ

277. CM Care dintre elementele reglatorului funcţional Fränkel vor stimula creşterea transversală
a arcadelor dento-alveolare:
a) arcul vestibular
b) *arcul palatal
c) arcul lingual
d) pelotele labiale
e) *scuturile laterale

278. CS Marcați tipul de acțiune al aparatului ortodontic fix:


a) funcţional
b) intermitent
c) *mecanic
d) mixt
e) pasiv

279. CS Precizați sarcina tratamentului malocluziei de Clasa a III-a Angle, forma funcţională :
a) expansiunea transversală a ardcadei dentare superioare
b) stimularea creşterii arcadei dentare superioare
c) stimularea creşterii arcadei dentare inferioare
d) propulsarea mandibulei
e) *retropulsarea mandibulei, în poziţie corectă

280. CS Numiți tipul tratamentului malocluziei de Clasa a III-a Angle, forma adevărată:
a) ortodontic, cu aparat funcţional
b) ortodontic, cu aparat mecanic
c) ortodontic, cu aparat extraoral
d) *complex, ortodontic-chirurgical
e) miofuncțional

281. CM Numiți indicațiile de utilizare a protezelor parțial mobilizabile la copii:


a) discromie dentară
b) hipoplazie dentară
c) *anodenţie parţială sau totală
d) *erupție dentară tardivă
e) *extracţie precoce a dinţilor temporari

282. CS Precizați frecvența schimbului protezelor parțial mobilizabile la copii:


a) la 2 luni
b) * la 6-8 luni
c) la 1,5 ani
d) la 2 ani
e) la 2,5 ani
INSTITUȚIA PUBLICĂ UNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ ŞI RED.: 01
FARMACIE “NICOLAE TESTEMIŢANU” DATA: 10.12.2015
DIN REPUBLICA MOLDOVA
Catedra de chirurgie oro-maxilo-facială pediatrică, pedodonție și PAG. 43 / 45
ortodonție

283. CM Caracterizați sindromul de compresiune maxilară cu înghesuire dentară:


a) * diametru premolar și molar redus
b) * raport molar distalizat
c) raport molar mezializat
d) * retrodenție cu supraacoperire incisivă
e) inocluzie verticală

284. CM Ce poate provoca acţiunea nocivă în perioada prenatală:


a) *anomalii de dezvoltare a dinţilor, maxilarelor
b) *anomalii congenitale
c) *vicii de sistem
d) dereglări de deglutiţie
e) dereglări de respiraţie

285. CM Indicați anomaliile dento-maxilare provocate de deglutiţia infantilă:


a) ocluzie adîncă
b) *inocluzie verticală
c) *protruzie incisivă
d) tortopoziţie dentară
e) transpoziţie dentară

286. CM Marcați situațiile de utilizare a aparatelor ortodontice cu scop profilactic:


a) *prevenirea apariției anomaliilor dento-maxilare
b) *pierderea precoce a dinţilor temporari – menținător de spațiu
c) tratamentul interceptiv al anomaliilor dento-maxilare
d) tratamentul curativ al anomaliilor dento-maxilare
e) contenția rezultatelor

287. CS Cum se numește deplasarea dintelui pe verticală, de la planul ocluzal:


a) extruzie
b) *intruzie
c) protruzie
d) retruzie
e) entopie

288. CM Numiți elementele aparatului mobilizabil care provoacă expansiune transversală a


maxilarelor:
a) arcul vestibular
b) *arcul Coffin
c) arcul în diapazon
d) baza acrilică
e) *șurubul ortodontic bilateral

289. CM Numiți elementele aparatului fix care se colează la smalț:


a) arcul ortodontic
b) *bracket-ul
INSTITUȚIA PUBLICĂ UNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ ŞI RED.: 01
FARMACIE “NICOLAE TESTEMIŢANU” DATA: 10.12.2015
DIN REPUBLICA MOLDOVA
Catedra de chirurgie oro-maxilo-facială pediatrică, pedodonție și PAG. 44 / 45
ortodonție

c) *butonul
d) ligatura metalică
e) *tubul ortodontic

290. CM Selectaţi aparatele ortodontice utilizate în tratamentul ectopiilor dentare:


a) profilactice
b) * mobilizabile
c) mobile funcţionale
d) *fixe
e) bărbița și capelina

291. CM Numiți aparatele utilizate în tratamentul malocluziilor sagitale:


a) profilactice
b) bionatorul Balters tip II
c) *reglatorul Fränkel tip II
d) *mobilizabile
e) *fixe cu bracket-uri

292. CM Enumerați părțile componente ale protezei parțial mobilizabile:


a) *baza acrilică
b) bracket-uri
c) *dinți artificiali
d) *croșete
e) masa acrilică interocluzală

293. СM Numiți construcțiile utilizate în anodenția secundară în perioada ocluziei mixte:


a) *proteza parțial mobilizabilă
b) proteza totală
c) proteza fixă
d) *menținătorul de spațiu
e) dinte cu pivot

294. CM Numiți elementele componente ale aparatului ortodontic mobilizabil:


a) *baza acrilică
b) carcasa
c) *elemente active
d) elemente pasive
e) *elemente de ancorare

295. CM Precizați metodele de diagnostic ale anodonţiilor reduse:


a) studiul fotostatic
b) studiul biometric de model
c) *radiografia retroalveolară
d) *ortopantomografia
e) teleradiografia axială

296. CM Precizați metodele de diagnostic ale anomaliilor de ocluzie:


a) *examenul exo-, endooral
b) *studiul fotostatic
INSTITUȚIA PUBLICĂ UNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ ŞI RED.: 01
FARMACIE “NICOLAE TESTEMIŢANU” DATA: 10.12.2015
DIN REPUBLICA MOLDOVA
Catedra de chirurgie oro-maxilo-facială pediatrică, pedodonție și PAG. 45 / 45
ortodonție

c) periotestometria
d) *teleradiografia de profil
e) *teleradiografia de față

297. CM Marcați avantajele extracției dentare în ortodonție:


a) *oferă stabilitate rezultatului obținut
b) *evoluție favorabilă pentru molarul trei
c) *învinge înghesuirea dento-alveolară primară
d) provoacă biprotruzie
e) provoacă dereglări funcţionale

298. CM Numiți semnele clinice ale ocluziei distalizate:


a) centrul estetic deviat
b) plica labio-mentonieră ștearsă
c) *profil facial convex
d) *punctul Sn înaintea liniei N-Pg
e) *inocluzie sagitală pozitivă

299. CM Precizați indicațiile extracției dentare în ortodonție:


a) anodenție întinsă
b) arcade dentare cu spațieri
c) endoalveolie cu deficit de spațiu de 5-6 mm
d) *extracția dinților supranumerari
e) *extracția de echilibru

300. CM Indicați mijloacele de profilaxie a compresiunii maxilare:


a) asigurarea alimentaţiei raţionale a mamei în timpul sarcinii
b) diversificarea precoce a alimentaţiei în primul an de viaţă
c) *decondiţionarea tuturor obiceiurilor vicioase
d) *eliberarea pasajului aerian nazo-faringian
e) prevenirea cariei dentare

S-ar putea să vă placă și