Sunteți pe pagina 1din 4

Întrebări de control la Prevenția anomaliilor dento-maxilare

1. Definiți noțiunea de ortodonție și enumerați sarcinile ei.


2. Definiți și descrieți noțiunea de stomatologie preventivă și prevenție în ortodonție.
3. Evidențiați nivelurile stomatologiei preventive.
4. Identificați și descrieți obiectivele ortodonției preventive.
5. Determinați tipurile de prevenție.
6. Descrieți măsurile profilactico-preventive la diferite tipuri de vîrstă.
7. Enumerați aparatele ortodontice indicate pe diferite grupe de vîrstă.
8. Descrieți acțiunea fiecărui aparat ortodontic indicat la diferite grupe de vîrstă.
9. Identificați elementele de prevenție primară în stomatologie.
10. Evidențiați elementele de prevenție primară în ortodonție.
11. Identificați elementele de prevenție secundară.
12. Identificați elementele de prevenție terțiară.
13. Definiți și descrieți noțiunea de prevenție colectivă.
14. Definiți și descrieți noțiunea de prevenție individuală.
15. Clasificați factorii nocivi în dezvoltarea normală a ADM.
16. Descrieți fiecare factor ce influențează negativ dezvoltarea normală a ADM.
17. Determinați acțiunea profilactică în fiecare categorie de vîrstă.
18. Definiți noțiunea de dispensarizare.
19. Enumerați și descrieți etapele de dispensarizare.
20. Evidențiați și redați grupele de dispensarizare.
21. Obiceiurile vicioase. Noțiune. Clasificare.
22. Obiceiurile vicioase bucale. Definiție. Clasificare.
23. Obiceiuri vicioase exobucale (atitudini vicioase de postură). Noțiune. Clasificare.
Consecințe.
24. Obiceiuri vicioase prin disfuncție (respirație bucală, deglutiție atipică etc.) și impactul
asupra sistemului stomatognat.
25. Metode de combatere și profilaxie a atitudinilor vicioase de postură.
26. Obiceiuri vicioase de interpoziție heterotropă cu/fără succiune. Mecanism de acțiune
asupra sistemului stomatognat.
27. Obiceiuri vicioase de interpoziție autotrop cu/fără succiune. Mecanism de acțiune asupra
sistemului stomatognat.
28. Tabloul clinic al unui pacient cu obicei vicios de interpoziție a unui obiect sau a unei părți
a corpului.
29. Combaterea obiceiurilor vicioase de interpoziție auto-/heterotrop. Metode.
30. Principii de tratament ortodontic în cazul practicării obiceiurilor vicioase bucale.
31. Combaterea obiceiurilor vicioase bucale. Metode.
32. Combaterea obiceiurilor vicioase bucale. Aparate ortodontice indicate în dependență de
vârsta pacientului.
33. Reeducarea funcțională. Noțiune. Metode.
34. Reeducarea funcțională. Noțiune. Avantaje.
35. Obicei vicios de sugere a policelui. Consecințe asupra dezvoltării sistemului stomatognat.
36. Obicei vicios de sugere a policelui. Tablou clinic.
37. Obicei vicios de sugere a buzei superioare. Tablou clinic.
38. Obicei vicios de sugere a buzei inferioare. Tablou clinic.
39. Principiile terapiei funcționale în tratamentul anomaliilor dentomaxilare produse prin
practicarea obiceiurilor vicioase bucale.
40. Antrenamentul muscular în tratamentul anomaliilor dentomaxilare produse prin
practicarea obiceiurilor vicioase. Metode. Avantajele miogimnasticii musculaturii
orobucale.
41. Caracteristică generală a anomaliilor dento-maxilare. Definiție.
42. Factorii de bază în creșterea și formarea scheletului facial.
43. Profilaxia anomaliilor dento-maxilare. Definiție. Caracteristică generală.
44. Dezvoltarea ontogenetică a aparatului dento-maxilar. Perioade și termeni.
45. Profilaxia prenatală a anomaliilor dento-maxilare. Descriere generală.
46. Profilaxia primară în perioada prenatală a anomaliilor dento-maxilare. Măsuri și realizare.
47. Acțiuni de evitare a abuzului de medicamente și noxe chimice în contextul dezvoltării
armonioase a aparatului dento-maxilar.
48. Acțiuni de profilaxie a anomaliilor dento-maxilare în actul și momentul nașterii.
49. Profilaxia postnatală a anomaliilor dento-maxilare. Descriere generală.
50. Acțiuni de profilaxie postnatală a anomaliilor dento-maxilare.
51. Rolul alimentației naturale a copilului sugar în dezvoltarea și formarea aparatului dento-
maxilar.
52. Terapia medicală generală în contextul profilaxiei postnatale a anomaliilor dento-maxilare.
53. Asigurarea desfășurării funcțiilor aparatului dento-maxilar și rolul lor în dezvoltare și
formarea aparatului dento-maxilar.
54. Rolul integrității arcadelor dentare în profilaxia postnatală a anomaliilor dento-maxilare.
55. Afecțiunile ereditare și impactul lor asupra dezvoltării aparatului dento-maxilar.
56. Aberațiile comozomiale. Definiție, clasificare.
57. Sindromul Langdon Down. Epidemiologie, manifestări clinice în teritoriul oro-maxilo-
facial.
58. Sindromul Klinefelter. Manifestări clinice în regiunea oro-maxilo-facială.
59. Sindromul Turner. Manifestări clinice în regiunea oro-maxilo-facială.
60. Sindromul displazic ectodermal. Manifestări clinice în regiunea oro-maxilo-facială.
61. Etiologia plurifactorială a anomaliilor dento-maxilare. Noțiuni generale. Terapia cu
conținut profilactic a anomaliilor dento-maxilare.
62. Factorii etiologici și de risc ai anomaliilor dento-maxilare. Clasificare.
63. Factorii etiologici generali ai anomaliilor dento-maxilare. Descriere generală.
64. Factorii etiologici loco-regionali ai anomaliilor dento-maxilare. Descriere generală.
65. Factorii filogenetici în apariția anomaliilor dento-maxilare. Tendințele filogenetice ale
aparatului dento-maxilar.
66. Factorii ontogenetici în apariția anomaliilor dento-maxilare. Noțiuni de ontogenie a
aparatului dento-maxilar.
67. Modificări ale aparatului dento-maxilar produse sub acțiunea factorilor nocivi în perioada
de organogeneză.
68. Impactul factorilor nocivi în perioada de morfogeneză a aparatului dento-maxilar.
69. Factorii ereditari în apariția anomaliilor dento-maxilare. Descriere generală. Numiți
anomalii dento-maxilare transmise ereditar.
70. Factorii endocrini în apariția anomaliilor dento-maxilare. Numiți perioadele de acțiune ale
glandelor endocrine asupra dezvoltării dinților.
71. Rolul hipofizei asupra dezvoltării aparatului dento-maxilar. Acțiuni nocive în hiper- și
hiposecreția hormonilor hipofizari.
72. Rolul tiroidei în dezvoltarea aparatului dento-maxilar. Acțiuni nocive în hiper- și
hiposecreția tiroxinei.
73. Paratiroidele și suprarenalele în dezvoltarea aparatului dento-maxilar. Acțiuni nocive în
hiper- și hiposecreția de parathormon și cortizon.
74. Factorii metabolici în dezvoltarea somatică generală și a aparatului dento-maxilar.
Rahitismul în teritoriul oro-maxilo-facial.
75. Factorii loco-regionali funcționali și influența lor asupra modelării aparatului dento-
maxilar.
76. Disfuncția respiratorie și rolul ei în apariția anomaliilor dento-maxilare. Îngustarea
maxilarului superior la respiratorul oral.
77. Cauze locale în etiologia anomaliilor dento-maxilare. Descriere generală.
78. Impactul cariei dentare și a complicațiilor ei asupra dezvoltării aparatului dento-maxilar.
79. Factorii locali în apariția anomaliilor dento-maxilare. Lipsa abraziunii fiziologice și
persistența dinților temporari drept cauză a unor anomalii.
80. Anomaliile de volum și de inserție ale țesuturilor moi adiacente și rolul lor în apariția
anomaliilor dento-maxilare.
81. Numiți factorii ce influențează creșterea și dezvoltarea masivului facial. Funcțiile
aparatului dentomaxilar.
82. Care sunt forțele exercitate de musculatura peribucală și influența acestora asupra
sistemului stomatognat.
83. Numiți consecințele unui hipotonus a musculaturii peribucale (m. Orbicularis oris, m-ii
limbii, m. Mastera etc.)
84. Numiți consecințele unui hipertonus a musculaturii peribucale (m. Orbicularis oris, m-ii
limbii, m. Mastera etc.)
85. Disfuncțile sistemului stomatognat. Varietăți
86. Deglutiția. Noțiune. Varietăți fiziologice și patologice.
87. Deglutiția infantilă patologică. Mecanism de acțiune asupra sistemului stomatognat.
Consecințe. Clasificare.
88. Deglutiție fiziologică. Varietăți. Influența deglutiției asupra dezvoltării aparatului
dentomaxilar.
89. Respirația orală. Etiologie. Mecanismul influenței acesteia asupra dezvoltării aparatului
dentomaxilar.
90. Respirația orală. Tabloul clinic al unui pacient respirator bucal cronic.
91. Disfuncțiile fonatorii și influența acestora asupra aparatului dento-maxilar.
92. Disfuncțiile masticatorii și influența acestora asupra aparatului dento-maxilar.
93. Abordarea interdisciplinară a disfuncțiilor sistemului stomatognat.
94. Metode de diagnostic utilizate în disfuncțiile sistemului stomatognat la copii.
95. Tratamentul profilactic și precoce a deglutiției patologice.
96. Tratamentul profilactic și precoce a consecințelor respirației bucale asupra sistemului
stomatognat.
97. Tratamentul profilactic și precoce a disfuncțiilor fonatorii.
98. Tratamentul profilactic și precoce a disfuncțiilor masticatorii.
99. Tabloul clinic al unui pacient cu deglutiție infantilăNumiți probele clinice utilizate în
diagnosticul disfuncțiilor sistemului stomatognat la copii.
100. Noțiune de miogimnastică. Obiectivele miogimnasticii la copii de diferite vârste;
101. Indicațiile către miogimnastică
102. Exercițiile necesare pentru reeducarea deglutiției
103. Exercițiile pentru reeducarea respirației orale
104. Exercițiile pentru reeducarea fonației
105. Noțiune de cinematică mandibulară
106. Mușchii implicați în cinematica mandibulară
107. Noțiunea de deglutiție atipică. Mecanismul deglutiției somatice
108. Disfuncțiile masticatorii la copii de diferite vârste. Eficacitatea masticatorie
109. Influența disfuncției a masticației asupra eficienței masticatorie a aparatului dento-
maxilar.
110. Noțiunea de pierdere precoce a dinților temporari.Cauze.
111. Termenii de erupție dentară a dinților temporari
112. Termenii de erupție a dinților permanenți
113. Dereglările procesului de erupție dentară
114. Indicațiile de utilizarea menținătoarelor de spațiu mobile și fixe
115. Noțiunea de tratament interceptiv
116. Obiectivele tratamentului interceptiv la copii cu diferite vârste.
117. Tratament interceptiv în cazul poziției posterioare a mandibulei
118. Muschii propulsori a mandibulei cu scop de avansare anterioară
119. Examenul dinamicii mandibulare
120. Examenul profilului facial
121. Disfuncțiile aparatului dento-maxilar ce induc la compresiune de maxilar.
122. Zonele de creștere a maxilarului superior
123. Asimetria facială. Noțiune. Cauzele ce induc la apariția asimetriei faciale.
124. Noțiunea de disarmonie în plan vertical.
125. Examenul clinic facial în plan vertical
126. Determinarea proporționalității faciale
127. Determinarea expresivității pliciilor nazo-labiale și mentonieră
128. Etapele de înălțare fiziologică a ocluziei dentare
129. Mijloace de înățare ocluzală artificială în funcție de vîrstă
130. Metode interceptive de creare a spațiului pe arcada dentară.