Sunteți pe pagina 1din 4

INSTITUȚIA PUBLICĂ UNIVERSITATEA DE STAT DE RED.

: 01
MEDICINĂ ŞI FARMACIE “NICOLAE TESTEMIŢANU” DATA: 10.12.2015
DIN REPUBLICA MOLDOVA
Catedra de chirurgie oro-maxilo-facială pediatrică, pedodonție și PAG. 1/4
ortodonție

"Aprobat" Discutate şi întărite la şedinţa


Decanul Facultăţii de Catedrei de chirurgie oro-maxilo-
Stomatologie facială pediatrică, pedodonţie şi
prof.univ., dr. hab.şt.med. ortodonţie
S. Ciobanu procesul verbal nr. 1
de la"_30_""_august__" 2018
"___" "____________" 2018 conf. univ., dr.șt.med.
S. Railean

Întrebările pentru examenul de promovare la


disciplina Ortodonție,
pentru studenții Facultății de Stomatologie, anul V, semestrul IX
1. Istoricul dezvoltării ortodonției.
2. Definiți noțiunea de ortodonție și enumerați sarcinile ei.
3. Obiectivul ortodonţiei, organizarea secţiei, deontologie.
4. Terminologia în Ortodonţie. Radicalul. Prefixul. Calificativul.
5. Dezvoltarea embriologică a feţei. Dezvoltarea cefalică la sfîrşitul primei luni.
6. Aspecte ortodontice în particularitățile regiunii maxilo-faciale la nou-născut.
7. Ocluzia în dentaţia temporară. Planul post- lacteal. Poziţiile planului post-lacteal.
8. Ocluzia în dentaţia mixtă. Caracteristica clinico-morfologică.
9. Ocluzia în dentaţia permanentă. Caracteristica clinico-morfologică.
10. Numiți factorii ce influențează creșterea și dezvoltarea masivului facial. Funcțiile aparatului
dentomaxilar.
11. Deglutiţia atipică.Tipuri de deglutiţie.Tulburările în dezvoltarea aparatului dento- maxilar provocate
de deglutiţie atipică.
12. Dereglari de respiratie. Tabloul clinic al respiratiei orale. Tratamentul.
13. Obiceiurile vicioase în apariţia anomaliilor dento-maxilare.
14. Metodele speciale de examinare a funcţiilor aparatului dento-maxilar, electromiografia,
miotonometria, palatografia.
15. Examenul facial si intraoral al pacientului ortodontic.
16. Examenul antropometric. Determinarea dimensiunilor faciale
17. Examenul fotostatic. Interpretarea fotografiei de profil.
18. Examenul radiologic în Ortodonţie. Incidenţa endoorala cu film ocluzal ( Simpson).
19. Ortopantomografia. Tehnica de realizare. Aprecierea scheletului masivului facial.
20. Teleradiografia: definitia, tehnica efectuarii, tipurile, punctele cutanate și scheletale.
INSTITUȚIA PUBLICĂ UNIVERSITATEA DE STAT DE RED.: 01
MEDICINĂ ŞI FARMACIE “NICOLAE TESTEMIŢANU” DATA: 10.12.2015
DIN REPUBLICA MOLDOVA
Catedra de chirurgie oro-maxilo-facială pediatrică, pedodonție și PAG. 2/4
ortodonție

21. Metode de interpretare cefalometrică utilizate în practica ortodontică.


22. Amprenta în ortodonţie. Instrumente.Clasificarea materialelor de amprentare folosite in ortodontie.
23. Turnarea modelului în ghips, tipuri de modele, metode de soclare.
24. Indicele alveolo-maxilar după Korkhaus.
25. Indicele alveolo-maxilar după Pont.
26. Etiopatogenia anomaliilor dento-maxilare.
27. Influența factorilor genetici, endocrini și funcționali în dezvoltarea normală a aparatului dento-
maxilar.
28. Clasificarea anomaliilor dento-maxilare dupa Angle.
29. Clasificarea germană a anomaliilor dento-maxilare.
30. Tulburări în erupţia dentară. Cauzele. Metodele de diagnostic şi de tratament.
31. Aspecte clinice ale incluziei dentare. Tratamentul curativ al incluziei dentare.
32. Anomalii dentare de numar. Varietati. Clinica. Diagnostic. Tratament.
33. Anomalii dentare de volum. Definitie. Varietati. Criteriul de determinare a macrodentiei.
34. Varietăți ale anomaliilor dentare de formă şi structură. Diagnostic. Tratament
35. Tortopoziţia dentară. Definiţie. Tabloul clinic. Diagnostic. Tratament.
36. Ectopia dentară. Tratamentul curativ al ectopiei dentare.
37. Transpoziţia dentară. Tratamentul transpoziţiei dentare.
38. Entopia dintilor. Definitie. Cauze. Clinica. Diagnostic. Tratament.
39. Disarmonia dento-alveolară cu înghesuire dentară. Cauzele. Manifestările clinice.
40. Metode de creare a spatiului in arcada dentara.Tratamentul inghesuirii dentare.
41. Diastema. Varietăţi clinice. Etiologie. Clinică. Tratament.
42. Malocluzia de clasa II/1 Angle. Cauze, tablou clinic și radiologic.
43. Obiectivele tratamentului malocluziei de clasa II/1 după Angle în perioada dentiţiei mixte.
44. Malocluziile de clasa II-2 Angle. Clinica. Tratamentul.
45. Retrognatia maxilarului inferior. Etiologia. Clinica. Diagnostic. Tratament.
46. Cauzele, tabloul clinic şi tratamentul formei false a malocluziei de clasa III Angle.
47. Etiopatogenia, clinica şi tratamentul formei adevărate a malocluziei de clasa III Angle.
48. Factori patologici în dezvoltarea formei funcționale a malocluziei de clasa III Angle. Clinica, tablou
radiologic, tratament.
49. Anomaliile tesuturilor moi. Clinica. Diagnostic. Tratament.
50. Biomecanica forţelor ortodontice în deplasările dentare.
51. Restructurările tisulare la deplasarea orizontală şi verticală a dinţilor în tratamentul ortodontic.
52. Clasificarea aparatelor ortodontice.
53. Aparatele ortodontice mobilizabile. Definiţie. Avantaje şi dezavantaje.Elemente de ancorare a
aparatelor ortodontice mobilizabile.
INSTITUȚIA PUBLICĂ UNIVERSITATEA DE STAT DE RED.: 01
MEDICINĂ ŞI FARMACIE “NICOLAE TESTEMIŢANU” DATA: 10.12.2015
DIN REPUBLICA MOLDOVA
Catedra de chirurgie oro-maxilo-facială pediatrică, pedodonție și PAG. 3/4
ortodonție

54. Elementele active ale aparatelor ortodontice mobilizabile.


55. Aparatele ortodontice mobile. Definiţie. Avantaje şi dezavantaje.
56. Activatorul Andrezen-Haupl. Elementele componente. Indicaţii.
57. Reglatorul funcţiei Frankel. Elementele componente. Tipurile de regulatoare.
58. Bionatorul Balters. Tipurile existente. Elementele componente. Indicaţii.
59. Definiți și descrieți noțiunea de stomatologie preventivă și prevenție în ortodonție.
60. Factorii de bază în creșterea și formarea scheletului facial.
61. Profilaxia anomaliilor dento-maxilare. Definiție. Caracteristică generală.
62. Identificați și descrieți obiectivele ortodonției preventive.
63. Dezvoltarea ontogenetică a aparatului dento-maxilar. Perioade și termeni.
64. Profilaxia prenatală a anomaliilor dento-maxilare. Descriere generală.
65. Descrieți măsurile profilactico-preventive la diferite tipuri de vîrstă.
66. Profilaxia primară în perioada prenatală a anomaliilor dento-maxilare. Măsuri și realizare.
67. Profilaxia postnatală a anomaliilor dento-maxilare. Descriere generală.
68. Identificați elementele de prevenție terțiară.
69. Disfuncțiile masticatorii și influența acestora asupra aparatului dento-maxilar.
70. Metode de diagnostic utilizate în disfuncțiile sistemului stomatognat la copii.
71. Afecțiunile ereditare și impactul lor asupra dezvoltării aparatului dento-maxilar.
72. Tratamentul profilactic și precoce a deglutiției patologice.
73. Tratamentul profilactic și precoce a disfuncțiilor masticatorii.
74. Evidențiați și redați grupele de dispensarizare.
75. Factorii etiologici și de risc ai anomaliilor dento-maxilare. Clasificare.
76. Obiceiuri vicioase exobucale (atitudini vicioase de postură). Noțiune. Clasificare. Consecințe.
77. Factorii etiologici generali ai anomaliilor dento-maxilare. Descriere generală.
78. Factorii etiologici loco-regionali ai anomaliilor dento-maxilare. Descriere generală.
79. Factorii ereditari în apariția anomaliilor dento-maxilare. Descriere generală. Numiți anomalii dento-
maxilare transmise ereditar.
80. Influența disfuncției a masticației asupra eficienței masticatorii a aparatului dento-maxilar. Noțiune
de pierdere precoce a dinților temporari. Cauze.
81. Indicațiile de utilizarea menținătoarelor de spațiu mobile și fixe.
82. Menţinătoare de spaţiu. Particurităţi de confecţionare în perioadă de dezvoltare a copilului.
83. Noțiunea de tratament interceptiv. Obiectivele tratamentului interceptiv la copii cu diferite vârste.
INSTITUȚIA PUBLICĂ UNIVERSITATEA DE STAT DE RED.: 01
MEDICINĂ ŞI FARMACIE “NICOLAE TESTEMIŢANU” DATA: 10.12.2015
DIN REPUBLICA MOLDOVA
Catedra de chirurgie oro-maxilo-facială pediatrică, pedodonție și PAG. 4/4
ortodonție

84. Anomaliile de volum și de inserție ale țesuturilor moi adiacente și rolul lor în apariția anomaliilor
dento-maxilare.
85. Disfuncțiile aparatului dento-maxilar ce induc la compresiune de maxilar.
86. Termenii de erupție dentară a dinților temporari.
87. Termenii de erupție a dinților permanenți.
88. Zonele de creștere a maxilarului superior.
89. Etapele de înălțare fiziologică a ocluziei dentare.
90. Metode interceptive de creare a spațiului pe arcada dentară.

Şef studii,
dr. șt. med., conf. univ. I. Spinei

S-ar putea să vă placă și