Sunteți pe pagina 1din 51

INSTITUȚIA PUBLICĂ UNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ ŞI RED.

: 01
FARMACIE “NICOLAE TESTEMIŢANU” DATA: 10.12.2015
DIN REPUBLICA MOLDOVA
Catedra de chirurgie oro-maxilo-facială pediatrică, pedodonție și PAG. 1 / 51
ortodonție

"Aprobat" Discutate şi întărite la şedinţa


Decanul Facultăţii de Stomatologie Catedrei de chirurgie oro-maxilo-facială
prof.univ., dr. hab.şt.med. pediatrică, pedodonţie şi ortodonţie
S. Ciobanu procesul verbal nr. 1
de la"_30_""_august__" 2018
"___" "____________" 2018 conf. univ., dr.șt.med.
S. Railean

Teste de evaluare pentru examenul de promovare la


disciplina Chirurgia oro-maxilo-facială pediatrică,
pentru studenții Facultății de Stomatologie, anul V, semestrul IX
1. CS Numiți tratamentul pentru dinţii de lapte cu o resorbţie patologică a rădăcinilor mai mult de
1/4 - 1/3:
a) extracţia dentară, după examenul radiologic
b) imobilizarea cu aparate ortodontice
c) tratamentul endodontic
d) tratamentul dentar fără obturarea canalelor radiculare, amputarea vitală
e) rămîn fără tratament pentru supravegherea în dinamică
R. A (C.161)

2. CМ Indicați situațiile în care dinţii primari cu periodontite cronice sunt înlăturaţi:


a) pînă la schimbul fiziologic au mai rămas 2 ani
b) resorbţia şi perforaţia planşeului dentar
c) exacerbări repetate
d) pulpite acute purulente
e) hemoragii din canalele radiculare
R. A, B, C (C.161)

3. CS Selectați metoda de tratament în cazul unui chist radicular suprainfectat pornit de la un dinte
de lapte:
a) conservativ prin administrarea antibioticilor
b) endodontic al dintelui cu scop de a menţine spaţiu pe arcada dentară
c) chirurgical prin decolarea periostului
d) extracţia dintelui cauză
e) drenarea transodontală a dintelui cauză urmat de tratamentul acestui dinte
R. D (C.161)

4. CS Indicați tactica de tratament în cazul unei periostite acute odontogene, pornită de la un dinte
de lapte:
a) tratament conservativ prin administrarea antibioticilor
b) tratament endodontic al dintelui cauză
c) extracţia dintelui cauză
d) drenare transodontală cu scop de a păstra dintele cauză
e) deschiderea abcesului subperiostal pe cale chirurgicală
INSTITUȚIA PUBLICĂ UNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ ŞI RED.: 01
FARMACIE “NICOLAE TESTEMIŢANU” DATA: 10.12.2015
DIN REPUBLICA MOLDOVA
Catedra de chirurgie oro-maxilo-facială pediatrică, pedodonție și PAG. 2 / 51
ortodonție

R. C (C.161)

5. CS Numiți care va fi tactica de tratament în cazul unei periostite acute purulente odontogene cu
punctul de pornire 74, 75, 84, 85:
a) extracţia dentară obligatorie urmată de periostotomie
b) protecţie antibacteriană
c) drenare transodontală şi periostotomie la nivelul dintelui cauză
d) pînă la vîrsta de 3 ani dinţii se vor trata conservativ
e) deschiderea abcesului subperiostal
R. A (C.85)

6. CS Indicați vîrsta copilului cînd înălţimea apofizei alveolare este mai mare decît corpul
mandibular:
a) preşcolară
b) preşcolară mică
c) sugaci
d) şcolară mică
e) şcolară medie
R. C (C.23)

7. CS Marcați în ce perioadă de vîrstă orificiul mandibular se proiectează mai jos cu 5 mm de


apofiza alveolară:
a) 9 luni-1,5 ani
b) 3,5-4 ani
c) 6-9 ani
d) 12-14 ani
e) 14-16 ani
R. A (C.23)

8. CS Numiți vîrsta copilului, la care orificiul mandibular este localizat cu 6 mm mai sus de
suprafeţele masticatorii ale molarilor:
a) 9 luni-1,5 ani
b) 1-3 ani
c) 3,5-4 ani
d) 12 ani
e) 9 ani
R. E (C.23)

9. CS Precizați în ce perioadă de vîrstă a copilului, inervaţia simpatică predomină asupra celei


parasimpatice:
a) pînă la 3 ani
b) pînă la 5 ani
c) de la 3-7 ani
d) de la7-12 ani
e) pînă la 12 ani
R. B (C.76)
INSTITUȚIA PUBLICĂ UNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ ŞI RED.: 01
FARMACIE “NICOLAE TESTEMIŢANU” DATA: 10.12.2015
DIN REPUBLICA MOLDOVA
Catedra de chirurgie oro-maxilo-facială pediatrică, pedodonție și PAG. 3 / 51
ortodonție

10. CS Concretizați care maladie se caracterizează prin insuficienţa vasculară cerebrală acută de
scurtă durată:
a) lipotimia
b) sindromul hipertermic
c) şocul anafilactic
d) colapsul
e) intoxicație medicamentoasă
R. A (C.83; V.121; B.100)

11. CS Indicați care maladie din cele numite dezvoltă simptomul de bronhospazm:
a) şocul toxic
b) lipotimia
c) colapsul cardio-vascular
d) şocul anafilactic
e) sindromul hipotermic
R. D (C84; B.102; V.123)

12. CS Numiți maladiile care necesită tratament cu antihistamine în mod urgent:


a) şocul anafilactic
b) şocul toxic
c) colapsul
d) sincopa
e) insuficiență cardio-pulmonară
R. A (C.84; B.102; V.123)

13. CS Concretizați în ce situații poate apărea șocul toxic:


a) reacţii alergice ale organismului
b) emoţii negative
c) dureri acute dentare
d) dozarea în exces al anestezicului
e) vîrsta mică a copilului
R. D (C.84; B.100)

14. CM Notați indicațiile de tratament dentar a copiilor cu anestezia generală în condiţii de


ambulator:
a) handicap
b) cu vicii cardiace congenitale sau dobîndite, în stare de compensare
c) diabet zaharat necompensat
d) prezenţa componentului alergic
e) afecţiuni contagioase
R. A, B, D (C.79; V.116; B.67)

15. CM Indicați caracteristicele clinice ale unui șoc anafilactic:


a) edem angioneurotic de tip Quinck
b) urticarii
c) raş cutanat
d) fascies palid
e) midriază
INSTITUȚIA PUBLICĂ UNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ ŞI RED.: 01
FARMACIE “NICOLAE TESTEMIŢANU” DATA: 10.12.2015
DIN REPUBLICA MOLDOVA
Catedra de chirurgie oro-maxilo-facială pediatrică, pedodonție și PAG. 4 / 51
ortodonție

R. A, B, C (C.84; B102; V.123)

16. CM Selectați asistența medicală urgentă de tratament care se va efectua sub protecție de
anesteziei generale încondiții de ambulator:
a) extracție dentară cu procese periapicale
b) deschiderea flegmoanelor spațiilor profunde
c) reducerea unui dinte traumatizat
d) deschiderea abceselor subperiostale
e) plastia frenului limbii
R. A,C,D(C.78; V.116; B.68)

17. CM Numiți care sunt simptoamele adverse ale adrenalinei în anestezia locală la copii de pînă la 5
ani:
a) vomă
b) tulburări ale tonusului cardiac
c) tensiune arterială înaltă
d) fibrilaţii musculare cardiace
e) accelerarea pulsului
R. B, C, D, E (C:76; V.104)

18. CM Numiți perioadele de vîrstă a copilului cînd are loc creştere intensivă a mandibulei:
a) 1 lună-12 luni
b) 2,5-4 ani
c) 4-7 ani
d) 9-12 ani
e) 15-17 ani
R. B,D (C.23)

19. CM Precizați rolul premedicației în cabinetul stomatologic, la copii:


a) reduce excitabilitatea sistemului nervos central
b) asigură profilaxia aspiraţiei dinţilor extraşi
c) diminuiază anxietatea
d) deprimă activitatea reflexelor vagale
e) scăde metabolismului
R. A, C, D, E(B. 53)

20. CS Concretizați distanța anatomică, de la creasta alveolară pînă la orificiul mandibular specifică
vîrstei de 5-6 ani:
a) 9 mm
b) 10 mm
c) 11mm
d) 12 mm
e) 13mm
R. B (V. 95)

21. CS Numiți situația clinică în care se va indica anestezia mandibulară de tip “La Gvardia” la
copii:
a) viciile congenitale
INSTITUȚIA PUBLICĂ UNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ ŞI RED.: 01
FARMACIE “NICOLAE TESTEMIŢANU” DATA: 10.12.2015
DIN REPUBLICA MOLDOVA
Catedra de chirurgie oro-maxilo-facială pediatrică, pedodonție și PAG. 5 / 51
ortodonție

b) afecţiunile contagioase acute


c) stările de nelinişte și anxietate
d) boala Down
e) paralizie centrală cerebrală
R. C (V. 99)

22. CM Numiți metodele de anestezie pentru intervenţiile chirurgicale la maxilarul superior, la


nivelul apofizei alveolare în dentiţia primară:
a) infiltrativă
b) tuberală
c) aplicativă
d) infraorbitală
e) palatină
R. A, C, E (V. 98)

23. CS Concretizați perioada de vîrstă cînd ramura mandibulei va fi mai îngustă de 2 ori la copii
decît la maturi:
a) 3-4 ani
b) 5-6 ani
c) 6-8 ani
d) 8-10 ani
e) 10-16 ani
R. A (V. 99)

24. CM Numiți metodele de anestezie locală folosite mai frecvent la copii în cabinetul stomatologic:
a) mandibulară directă
b) mandibulară de tip La Gvardia
c) anestezia topică
d) anestezia infiltrativă
e) anestezia la tuberozitate
R. A, B, C, D (V.97, B.75)

25. CS Indicați perioada de vîrstă a copilului, în care sistemul limfatic îşi îndeplineşte funcţia de
barieră:
a) 1-3 ani
b) 4-6 ani
c) 7-8 ani
d) 9-10 ani
e) 10-12 ani
R. C (C.33)

26. CM Indicați semnele clinice ale cavității bucale ce denotă tulburări de funcţie a glandei tiroide la
copii:
a) ridicarea nivelului de calciu în lichidul sanguin
b) tulburări de erupţie dentară
c) scăderea nivelului de fosfor în lichidul sanguin
d) rămolirea ţesuturilor dure dentare
e) dereglări în dezvoltarea psihică şi fizică
INSTITUȚIA PUBLICĂ UNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ ŞI RED.: 01
FARMACIE “NICOLAE TESTEMIŢANU” DATA: 10.12.2015
DIN REPUBLICA MOLDOVA
Catedra de chirurgie oro-maxilo-facială pediatrică, pedodonție și PAG. 6 / 51
ortodonție

R. B, D (C.33)

27. CM Indicați momentele principale care se vor ține sub control în timpul manevrărilor de
anestezie locală la copii:
a) respiraţia copilului
b) pulsul
c) vorbirea clară a copilului
d) culoarea tegumentelor
e) testele de laborator
R. A,B,C,D (C.75)

28. CS Numiți anesteticul care produce volatilizarea lichidului, luînd căldura necesară din țesut
producînd răcire:
a) anestezia topică
b) anestezia prin refrigeraţie
c) anestezia infiltrativă
d) anestezia prin baraj
e) anestezia plexală
R. B (B.73; C.75)

29. CM Numiți situațiile clinice cînd anestezia generală în cabinetul stomatologic va fi


contraindicată la copii:
a) tulburări de dezvoltare a sistemului nervos central
b) afecţiuni contagioase acute
c) diabet zaharat decompensat
d) reacţii alergice la anestezii locale
e) procese tumorale cu pericol de hemoragie
R. B, C, E (C.79)

30. CS Numiți semnele clinice locale ce caracterizează abcesul subperiostalcu punctul de pornire de
la incisivii centrali superiori:
a) tumefacţia pleoapei inferioare
b) tumefacţia regiunii geniene
c) tumefacţia marcată a întregii buze superioare sub formă de buză de tapir
d) tumefacţia marcată geniană care deformează mult faţa copilului
e) tumefacţia obrazului care se extinde către regiunea submandibulară
R. C (B.325; C.171; V.288)

31. CS Concretizați grupă de dinți ce va determina clinica unei tumefacţii dolore a obrazului ce se
extinde ușor către regiunea submandibulară:
a) premolarii şi molarii superiori
b) incizivii şi caninii inferiori
c) premolarii şi molarii inferiori
d) incizivii centrali superiori
e) caninii superiori
R. C (C.17; B.325)

32. CS Alegeți care din situațiile numite corespunde definiției de abces subperiostal odontogen:
INSTITUȚIA PUBLICĂ UNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ ŞI RED.: 01
FARMACIE “NICOLAE TESTEMIŢANU” DATA: 10.12.2015
DIN REPUBLICA MOLDOVA
Catedra de chirurgie oro-maxilo-facială pediatrică, pedodonție și PAG. 7 / 51
ortodonție

a) inflamaţia de periost a maxilarelor cauzată de infecţiile dentare sau a parodonţiului


b) proces infecţios caracterizat prin prezenţa colecţiilor purulente şi tendinţa de invadare septică cu
liza şi necroza tisulară marcată
c) proces de destrucţie osoasă secundară ca rezultat al tulburărilor trofice loco-regionale ce se
instalează în urma acţiunilor agenţilor fizici, chimici, termici
d) formaţiune circumscrisă cu conţinut de lichid vîscos, localizat subperiostal
e) este o osteoperiostită cu îngroşări difuze ale maxilarelor
R. A (C.170; B.324)

33. CM Numiți semnele clinice locale în cavitatea bucală ce caracterizează periostita acută în stadiul
de infiltraţie seroasă:
a) mucoasa la nivelul dintelui cauză este congestionată
b) tumefacție discretă în şantul vestibular în dreptul dintelui cauză
c) bombarea pe plica de tranziţie la nivelul dintelui cauză
d) tumefierea mucoasei apofizei alveolare la nivelul semiarcadei mandibulare
e) localizarea tumefacţiei dureroase unilateral pe apofiza alveolară
R. A, B, E (C.170; B.324)

34. CS Indicați în care formă de osteomielită a maxilarelor se vor depista sechestre mici cu mărimi
ce nu depăşeşc 1- 0,5 mm, 1-1 mm:
a) productivă
b) destructiv-productivă
c) destructivă
d) odontogenă acută
e) hematogenă
R. B (C.107)

35. CM Numiți semnele clinice locale ce caracterizează osteomielita cronică destructivă:


a) tumefiere doloră submandibulară
b) prezenţa dintelui cauză
c) fistule cu localizare pe mucoasa apofizei alveolare
d) semnele clinice lipsesc dar sunt prezente cele radiografice
e) sondarea fistulelor determină focare mobile osoase
R. B,C, E (C.196)

36. CM Alegeți semnele clinice concomitente a unei periostite acute purulente la copii:
a) percuţie dureroasă la doi dinţi vecini celui cauză
b) flegmonul spaţiilor superficiale
c) adenite acute
d) periadenite
e) adenoflegmon
R. A,C,D (C.185)

37. CS Indicați, care pot fi complicaţiile osteomielitei acute odontogene la copii:


a) flegmonul spaţiilor profunde
b) flegmonul spaţiilor superficiale
c) mediastenita
d) adenita acuta
INSTITUȚIA PUBLICĂ UNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ ŞI RED.: 01
FARMACIE “NICOLAE TESTEMIŢANU” DATA: 10.12.2015
DIN REPUBLICA MOLDOVA
Catedra de chirurgie oro-maxilo-facială pediatrică, pedodonție și PAG. 8 / 51
ortodonție

e) periadenita
R. C (C.185)

38. CM Concretizați, în care situaţii de fractură a dintelui permanent va fi indicată extracţia lui:
a) fractură coronară de clasa III
b) fractură radiculară la treimea cervicală
c) fractură radiculară la o doime din lungimea ei
d) fractură de apex
e) fractură cominutive
R.B, C, E (C.88; B.259)

39. CM Indicați în care situații de rizaliză radiculară a dintelui de lapte este pericolul de a smulge
mugurile dentar permanent în timpul extracţiei:
a) tip vertical
b) tip orizontal
c) echivalentă
d) întîrziată
e) patologică
R. A, B (V.332,266; B.153)

40. CM Numiți indicaţiile de extracţiea unui dinte de lapte cu necroză pulpară cronică:
a) dinţi afectați care pot contribui la menținerea septică a organismului
b) dinţi cu gangrene care au provocat supuraţii perimaxilare
c) dinţi care mențin ganglionii limfatici perimaxilari măriți
d) dinţi din focarele de fractură ale maxilarelor
e) dinţi care produc tulburări ale erupţei dentare
R. A, B, C (C.88; B.109)

41. CM Numiți indicaţile pentru extracţia dinților de lapte cu scop ortodontic:


a) malpoziţii dentare
b) procese periapicale septice
c) rizaliză radiculară peverticală
d) luxație dentară incompletă
e) rizaliză dentară orizontală
R. A, C, E (B.109; C.84)

42. CS Numiți care sunt manifestările clinice ale şocului anafilactic de tip respiratoriu:
a) urticarie
b) disfagie
c) cefalee
d) angioedem
e) bronhospazm
R. E (C.84)

43. CM Notați indicațiile către înlăturarea mugurilor dentari permanenţi:


a) lipsa antagonistului
b) muguri mortificaţi (sechestraţi)
c) proces infecțios periapical extins spremugurile dentar
INSTITUȚIA PUBLICĂ UNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ ŞI RED.: 01
FARMACIE “NICOLAE TESTEMIŢANU” DATA: 10.12.2015
DIN REPUBLICA MOLDOVA
Catedra de chirurgie oro-maxilo-facială pediatrică, pedodonție și PAG. 9 / 51
ortodonție

d) în scopul tratamentului ortodontic


e) osteomielită acută odontogenă
R. B, D (C.87)

44. CM Indicaţi în ce cazuri clinice esteindicat înlăturareadinţiilor permanenţi la copii:


a) cînd dintele îşi pierde valoarea funcţională
b) cînd sunt cauza unei periostite acute
c) cînd sunt cauza unei osteomielite acute odontogene
d) cînd dintele îşi pierde valoarea anatomică
e) în scop ortodontic
R. A,D, E (C.88)

45. CM Concretizaţi indicaţiile de extracţie dentară a dinţilor primari cu traumatisme acute:


a) luxaţii totale
b) luxaţii parţiale
c) luxaţii cu intruzie
d) fractură radiculară
e) fractură coronară
R.A, B, D (C.88)

46. CM Indicați care sunt etapele de înlăturare a dintelui temporar:


a) insinuarea
b) sindesmotomia
c) fixarea
d) avansarea
e) chiuretaj
R. A, C (C.88)

47. CM Notați care sunt principalele semne clinice locale a unei periostite acute purulente:
a) bombare doloră pe plica de tranziţie
b) fistulă pe mucoasa apofizei alveolare
c) hiperemia mucoasei apofizei alveolare la nivelul dintelui cauză
d) tumefiere doloră la nivelul a 2-3 dinţi adiacenți de focar
e) mobilităţi dentare la dinţii vecini de focar
R.A,D (C.182)

48. CM Indicați, care sunt semnele clinice locale a unei periostite acute în stadie de infiltraţie
seroasă:
a) bombare dolorăpe plica de tranziţie a unei semiarcade
b) tumefiere dolorăla nivelul 2-3 dinţi vecini de focar
c) hiperemia mucoasei apofizei alveolare la nivelul dintelui focar
d) tumefiere unilaterală a apofizei alveolare
e) prezența dintelui focar
R. C, D, E (C.182)

49. CM Indicaţi semnele clinice satelite ale osteomielitei acute odontogene:


a) adenita acută regională
b) periadenita
INSTITUȚIA PUBLICĂ UNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ ŞI RED.: 01
FARMACIE “NICOLAE TESTEMIŢANU” DATA: 10.12.2015
DIN REPUBLICA MOLDOVA
Catedra de chirurgie oro-maxilo-facială pediatrică, pedodonție și PAG. 10 / 51
ortodonție

c) flegmone ale spaţiilor superficiale


d) flegmone ale spaţiilor profunde
e) mediastenita
R. A, B, C, D (C.185)

50. СS Concretizați valorile de laborator ce corespund unui proces osteomielitic acut odontogen
purulent:
a) VSH –7-10 mm, leucocite 6,7-10 9/l
b) VSH – 40 mm, leucocite 20 –30 9/l
c) VSH – 15 mm, leucocite 11-10 9/l
d) limfopenie
e) anemie gradul II
R. B (C.180)

51. CS Concretizaţi care va fi localizarea anatomică a procesului infecțios în periostita acută în


stadie de infiltraţie seroasă:
a) pe o singură parte a apofizei alveolarela nivelul dintelui cauză
b) la apexul radicular a dintelui cauză
c) pe semiarcada vestibulară și linguală a apofizei alveolare
d) măduva osoasă mandibulară
e) părţile moi adiacente focarului
R. A (C.182)

52. CM Indicați care particularități anatomo-fiziologice ale maxilarelor la copii favorizează


răspîndirea rapidă a procesului infecțios:
a) mineralizarea insuficientă a maxilarelor
b) predominarea substanţelor organice în raport cu cele neorganice
c) stratul adipos gros
d) procesele de rizaliză radiculară
e) procesele de formare radiculară
R. A, B, D, E (C.176)

53. CS Concretizați definiția osteomielitei hiperostozante:


a) proces infecțios distructiv-productiv a țesutului osos
b) infiltrat infecţos dureros cu o îngroşare osteoperiostică
c) proces infecțios a periostului
d) proces necrotic-purulent a măduvei osoase
e) îngroşare difuză cortico-periostală periferică
R. E (C.198)

54. CM Indicați care vor fi semnele clinice locale ale osteomielitei acute odontogene:
a) eliminări purulente din parodonțiul dintelui cauză și vecini
b) prurit
c) disfonie
d) mobilitatea dinţilor vecini de dintele focar
e) tumefiere doloră bilaterală pe apofiza alveolară a maxilarelor
R. A, D, E (C.184)
INSTITUȚIA PUBLICĂ UNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ ŞI RED.: 01
FARMACIE “NICOLAE TESTEMIŢANU” DATA: 10.12.2015
DIN REPUBLICA MOLDOVA
Catedra de chirurgie oro-maxilo-facială pediatrică, pedodonție și PAG. 11 / 51
ortodonție

55. CS Indicați regiunile mandibulei de elecție în cazul infecțiilor răspîndite pe cale hematogenă:
a) regiunea mentonieră
b) tuberozitatea la unghiul mandibulei
c) apofiza alveolară
d) procesul condilian
e) apofiza coronară
R. D (C.201)

56. CS Indicați tactica corectă de tratament în cazul fracturei radiculare apărute în timpul extracției
molarilor primari:
a) chiuretaj profund
b) înlăturarea restului radicular
c) apexul se va lasa în alveolă, care va fi expulzat odată cu erupţia dinţilor permanenţi
d) înlăturarea mugurului dentar împreună cu apexul fracturat
e) antibioterapie
R. C (B.144)

57. CM Indicați regiunile de elecție ale maxilarului care vor fi afectate în cazul unei osteomielite
hematogene:
a) apofiza alveolară
b) sutura mediană
c) apofiza frontală a maxilarului
d) apofiza zigomatică a maxilarului
e) apofiza periformă
R. C, D (C.201)

58. CM Notați complicaţiile tardive ale unei osteomielite cronice destructive la copii:
a) tulburări de formă şi mărime a mandibulei
b) supuraţii ale spaţilor profunde perimaxilare
c) persistenţa şi răspîndirea procesului infecţos în zonele vecine
d) mortificarea mugurilor dentari
e) septicopiemia
R. A, D (C.197)

59. CM Concretizați maladiile cu care se va face diagnosticul diferenţiat al osteomielitelor cronice


hiperplastice:
a) adenitele cronice specifice
b) osteomielita acută odontogenă
c) displaziile fibroase
d) sarcomele osteogene
e) osteoblastoclastomul
R. C,D, E (C.194)

60. CS Concretizați vîrsta copilului, cînd poate fi afectat de osteomielita cronică productivă:
a) 3-5 ani
b) 5-7 ani
c) 7-12 ani
d) 9-12 ani
INSTITUȚIA PUBLICĂ UNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ ŞI RED.: 01
FARMACIE “NICOLAE TESTEMIŢANU” DATA: 10.12.2015
DIN REPUBLICA MOLDOVA
Catedra de chirurgie oro-maxilo-facială pediatrică, pedodonție și PAG. 12 / 51
ortodonție

e) 12-16 ani
R. D (C.196)

61. CM Concretizați zonele de elecție la maxilare a osteomielitei hiperostozante:


a) sutura maxilo-zigomatică
b) sutura maxilo-frontală
c) procesul articular
d) corpul mandibular şi unghi mandibular
e) unghiul mandibular
R. D, E (C.198)

62. CS Marcați caracteristicele principale a osteomielitei cronice destructive pe imaginea


radiologică:
a) transparenţă discretă cu lărgirea spaţiilor trabeculare
b) alternarea egală ale zonelor condensate şi radiotransparente
c) zona de os condensat înconjurat de o zonă radiotransparentă
d) ,,os marmorat,, alternată de zone condensate mari cu zone radiotransparente mici
e) depuneri întinse periostale
R. C (C.198)

63. CS Concretizați în ce formă de rizaliză radiculară a dinților temporari este pericol de fractură
radiculară în timpul extracţiei dentare:
a) patologică
b) verticală
c) întîrziată
d) orizontală
e) echivalentă
R. D (V.332)

64. CM Marcați factorii etiologici ai osteomielitei hematogene:


a) eruperea dificilă a dinţilor primari
b) afectarea mugurilor dentari
c) piodermii
d) procese infecţoase în organismul mamei
e) infecţie umbilicală
R. C,D,E (C.200)

65. CS Indicați care este fonul general al copilului în osteomielita hematogenă:


a) infecţii respiratorii virale acute frecvente
b) tulburări în sistemul imunologic
c) alergizări repetate
d) afecţiuni ereditare
e) sepsis forma septicopiemică
R. E (C.199)

66. CM Marcați locul de instalare la maxilara proceselor de inflamaţie în osteomielitele hematogene


la copii:
a) zona tuberală a maxilarului
INSTITUȚIA PUBLICĂ UNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ ŞI RED.: 01
FARMACIE “NICOLAE TESTEMIŢANU” DATA: 10.12.2015
DIN REPUBLICA MOLDOVA
Catedra de chirurgie oro-maxilo-facială pediatrică, pedodonție și PAG. 13 / 51
ortodonție

b) apofiza alveolară
c) apofiza zigomatică a maxilarului
d) marginea periformă
e) apofiza frontală a maxilarului
R. C, E (C.201)

67. CM Indicați particularitățile de dezvoltare a organelor și sistemelor la copii care favorizează


răspîndirea procesului infecțios pe cale hematogenă la copii:
a) imaturitatea sistemului nervos
b) insuficienţă limfatică
c) sistemul endocrin în curs de dezvoltare
d) stări timico-limfatice frecvente
e) insuficienţă histiocitară
R. A, B, C, E (C.200)

68. CS Marcați pentru care forme de osteomielită este caracteristic instalarea fistulelor în cavitatea
nazală, unghiul anterior şi lateral al ochiului, palatul dur:
a) acută odontogenă
b) cronică hiperplastică mandibulară
c) cronică destructivă
d) hematogenă a maxilarului
e) hematogenă mandibulră
R. D (R.202; V.304)

69. CS Indicațil locul de instalare a procesului infecţios în osteomielita hematogenă mandibulară la


copii:
a) mentonul
b) marginea bazilară
c) ramul mandibular
d) apofiza articulară
e) apofiza coronară
R. D (C.201)

70. CM Indicați care sunt complicațiile osteomielitei hematogene localizate la mandibulă, la copii:
a) asimetrii faciale
b) insuficientă de dezvoltare a mandibulei
c) adenite acute regionale
d) sechestrarea mugurilor dentari
e) fistule localizate pe palatul dur
R. A, B (C.204; V.304)

71. CS Indicați care este flora microbiană care declanşează osteomielita hematogenă:
a) colibacili vellonela
b) corinebacteriile
c) fuzobacteriile
d) lactobacilii
e) stafilococul alb şi auriu
R. E (C.200)
INSTITUȚIA PUBLICĂ UNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ ŞI RED.: 01
FARMACIE “NICOLAE TESTEMIŢANU” DATA: 10.12.2015
DIN REPUBLICA MOLDOVA
Catedra de chirurgie oro-maxilo-facială pediatrică, pedodonție și PAG. 14 / 51
ortodonție

72. CS Concretizați perioadă de vîrstă a copilului cînd se întîlnește cel mai frecvent infecţile
ganglionilor limfatici:
a) 1-2 ani
b) 3-5 ani
c) 6-9 ani
d) 10-12 ani
e) 12-16 ani
R. B (C.205)

73. CS Marcați perioadele de vîrstă cînd are loc formarea şi dezvoltarea ganglionilor limfatici:
a) la nou-născuți
b) prima lună de viaţă
c) primul an de viaţă
d) primii 3 ani de viaţă a copilului
e) perioada de adolescenţă
R. D (C.205)

74. CM Indicați perioada de dezvoltare a procesului infecțios în ganglionul limfatic care este
reversibilă:
a) adenita cronică
b) adenoflegmonul
c) paradenita
d) adenitele purulente
e) limfadenitele în stadie de dezvoltare seroasă
R. C, E (C.207; V.310; B.347)

75. CS Indicați în ce formă de adenită este indicată drenarea focarului efectuată pe cale chirurgicală:
a) acută în stadie de dezvoltare seroasă
b) acută purulentă
c) cronică hiperplastică
d) paradenită
e) limforeticuloză benignă de inoculare (Debre)
R. B (B.348; C.207; V340)

76. CM Indicați metoda de tratament a limfadenitelor acute în stadiul de dezvoltare seroasă:


a) tratament chirurgical
b) tratament cu antibiotice
c) comprese locale
d) suprimarea factorului cauzal
e) cură heliomarină
R. B,C, D (C.207; V.307; B.347)

77. CM Concretizați regiunile maxilo-faciale în care sunt prezenți ganglioni limfatici numai la copii:
a) submandibulară
b) infraorbitală
c) jugulară
d) limbii
INSTITUȚIA PUBLICĂ UNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ ŞI RED.: 01
FARMACIE “NICOLAE TESTEMIŢANU” DATA: 10.12.2015
DIN REPUBLICA MOLDOVA
Catedra de chirurgie oro-maxilo-facială pediatrică, pedodonție și PAG. 15 / 51
ortodonție

e) paramandibulară
R. B,C,E (C.206)

78. CM Notați care sunt semnele clinice locale caracteristice adenitelor cronice:
a) starea generală satisfăcătoare
b) consistenţă fermă a ganglionului limfatic
c) indoloritate spontană şi la presiune
d) nu este aderență la planurile profunde
e) leucocitoză marcată cu devierea formulei în stînga
R. B,C, D (C.207; B.346)

79. CM Indicați stările clinice cu care se va efectua diagnosticul diferențial al limforeticulozei


benigne de inoculare (Debre):
a) limfogranulomatoza
b) mononucleoza infecţioasă
c) adenita tuberculoasă
d) adenoflegmon
e) leucoze cronice
R. A,B,C, E (C.207; B.347)

80. CS Indicațimaladiile cu care se vaefectuadiagnosticuldiferenţial al adenitelor acute


seroasesubmentoniere:
a) chistul de retenţie sublingual
b) sialolitiaza acută
c) flegmonul odontogen submandibular
d) chistul median cervical
e) chistul dermoid
R. D (B.345; C.207)

81. CM Concretizaţi semnele clinice locale ce caracterizează sialolitiaza:


a) tegumentele submandibulare hiperemiate
b) congestia crestei sublinguale
c) congenstia orificiului canalului Warthon
d) calcul în ductul salivar pe clișeele radiografice
e) colica alimentară submandibulară
R. B, C, E (C.207; B.345)

82. CM Indicaţi semnele clinice locale ce caracterizează paradenita:


a) tumefacţie difuză
b) fluctuienţă la palpare
c) doloritate spontană
d) doloritate la presiune
e) ganglionii limfatici adereniţi la planurile profunde
R. C, D, E (V.310; B.345)

83. CM Indicaţi care semne clinice locale la palpare caracterizează o adenită acută seroasă:
a) tumefacție extinsă la cîteva regiuni
b) consistenţă elastică
INSTITUȚIA PUBLICĂ UNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ ŞI RED.: 01
FARMACIE “NICOLAE TESTEMIŢANU” DATA: 10.12.2015
DIN REPUBLICA MOLDOVA
Catedra de chirurgie oro-maxilo-facială pediatrică, pedodonție și PAG. 16 / 51
ortodonție

c) tegumente acoperitoare nemodificate


d) sensibilitate uşoară la presiune
e) mobilitatea nodulului
R. B, D, E (V.308; B.345; C.206)

84. CM Indicați care particularități caracterizează sistemul limfatic la copii:


a) noduli limfatici măriţi în volum
b) celule imature a ganglionului limfatic
c) număr excesiv de ganglioni limfatici
d) prezența ganglionilor limfatici măriți în regiunea axială
e) prezența ganglionilor limfatici reactivi
R. B, C (C.205)

85. CM Indicați cauzele care pot provoca adenite seroase submandibulare:


a) intoxicația medicamentoasă
b) gingivostomatita
c) piodermia
d) infecţii contagioase
e) amigdalite catarale
R.B, C, D, E (C. 205)

86. CS Marcați semnele clinice locale caracteristice adenitei acute intraparotidiane și o diferenciază
de parotida acuta parenchimatoasă:
a) tumefiere doloră în regiunea parotidiană
b) trismus
c) dureri spontane şi la presiune
d) absenţa modificărilor secreţiei salivare
e) fluctuienţă
R. D (V.310; B.348)

87. CM Indicați semnele anatomo-patologicecare caracterizează ganglionul limfatic în stare de


dezvoltare purulentă:
a) fluctuienţă
b) parenhimă friabilă
c) celule imature
d) focare mici de supuraţie
e) parenhimă rămolită
R. B, D, E (B.334)

88. CS Concretizați ce se include în tratamentul local al parotiditei cronice exacerbate la copii:


a) vitaminoterapia în doze mari
b) tratament cu antibiotice
c) instilația glandei cu fermenți
d) asanarea cavităţii bucale
e) administrarea iodolipolului intracanalicular
R. C (V.318; B.470)

89. CS Indicați care va fi tactica de tratament în cazul dinţilor prelactali:


INSTITUȚIA PUBLICĂ UNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ ŞI RED.: 01
FARMACIE “NICOLAE TESTEMIŢANU” DATA: 10.12.2015
DIN REPUBLICA MOLDOVA
Catedra de chirurgie oro-maxilo-facială pediatrică, pedodonție și PAG. 17 / 51
ortodonție

a) imobilizarea lor cu gutiere


b) aparate ortodontice pentru protecţie
c) înlăturarea lor
d) tratament endodontic şi imobilizarea lor
e) evidenţa în dinamică
R. C (V.341)

90. CS Indicați complicațiile provocate de dinţii prelactali:


a) gingivite
b) mobilităţi dentare accentuate
c) eroziuni traumatice
d) aspiraţia dinților
e) eroziuni la pieptul mamei
R. E (V.341)

91. CS Selectați care este denumirea dinţilor prelactali:


a) ectopici
b) supranumerari
c) retinaţi
d) noi născuţilor
e) intruzați
R. D (V.340)

92. CS Indicați formațiunea anatomică care mărginește loja pterigo-mandibulară pe partea laterală:
a) faţa internă a ramului mandibular
b) muşchiul genioglos
c) muşchiul hioglos
d) canalul Warthon
e) muşchiul pterigoidan lateral
R. A

93. CS Indicaţi în ce spațiu anatomic supurația va provoca semne de masticaţie imposibilă, deglutiţie
şi fonaţie extrem de dificilă:
a) laterofaringian
b) pterigomandibular
c) infratemporal
d) sublingual
e) abcesul limbii
R. E (B.335)

94. CS Indicați stratul anatomic care afectează parotidită cronică recidivantă:


a) intracelular
b) parenhimul glandei salivare
c) canalul Stenon
d) ganglionul limfatic intraparotidian
e) canalul Wharton
R. B (C.224; B.467)
INSTITUȚIA PUBLICĂ UNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ ŞI RED.: 01
FARMACIE “NICOLAE TESTEMIŢANU” DATA: 10.12.2015
DIN REPUBLICA MOLDOVA
Catedra de chirurgie oro-maxilo-facială pediatrică, pedodonție și PAG. 18 / 51
ortodonție

95. CM Caracterizați conținutul eliminărilor din canalul Stenonîntr-o parotidită cronică recidivantă:
a) reduse cantitativ
b) purulente abundente
c) secreţiile lipsesc
d) secreţii tulbure după masaj intens
e) secreţii fără modificări
R. A, D (V.317; C.224; B.467)

96. CM Numiți complicaţiile tardive ce pot apărea în urma fracturii apofizei condiliene la copii:
a) osteoartroza deformantă
b) pseodoartroză
c) microgenii
d) anomalii de erupţie
e) anomalii de poziţie dentară
R. A, B (C.328)

97. CM Marcați semnele care indică luxaţia dentară (în ax) cu intruzie pe imaginea radiologică:
a) marginea incisivală înaltă în raport cu dinţii vecini
b) spaţiul periradicular îngustat
c) spaţiul periradicular lipseşte
d) spaţiul periradicular întrerupt
e) marginea incisivală este mai joasă în raport cu dinţii vecini
R. B, C, D, E (C.316)

98. CS Numiți factorii etiopatogenici în declanșarea parotiditelor acute epidemice (oreionul):


a) igiena bucală defectuoasă
b) corp străin în canalul Stenon
c) infecţie microbiană
d) infecţie virală
e) stări caşectice
R. D (V.317; B.467)

99. CM Numiți semnele radiografice care caracterizează parotidita cronică recidivantă:


a) îngustarea canalului Stenon
b) dilatarea neregulată a canalului Stenon
c) dilatarea canalelor de ordin 1 şi 2
d) aspect de pom înflorit la nivel de canale 3 şi 4
e) nu se determină modificări în glanda salivară
R. B, C, D (B.467; C.224)

100. CM Concretizați complicaţiile tardive a unei fracturi de corp a mandibulei:


a) osteoartroza deformantă
b) laterognație
c) anomalie de poziţie dentară
d) anomalie de erupţie
e) pseudoartroză
R. C, D (C.328)
INSTITUȚIA PUBLICĂ UNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ ŞI RED.: 01
FARMACIE “NICOLAE TESTEMIŢANU” DATA: 10.12.2015
DIN REPUBLICA MOLDOVA
Catedra de chirurgie oro-maxilo-facială pediatrică, pedodonție și PAG. 19 / 51
ortodonție

101. CS Concretizați investigația de bază pentru stabilirea diagnosticului de fractură mandibular în


lemn verde:
a) inspecţia
b) palparea
c) radiografia
d) examenul clinic al articulației temporo-mandibulare
e) examenul ocluziei
R. C (C.324)

102. CM Indicați care sunt cele mai frecvente leziuni traumatice ale dinților de lapte:
a) luxaţii complete
b) fracturi radiculare
c) fracturi coronare
d) luxaţii incomplete
e) fracturi cominutive
R. A, D (V.464; C.316)

103. CM Concretizaţi care va fi tactica de tratament într-un traumatism dentar cu luxație în ax-
intruzie:
a) aşteptarea pentru reerupere
b) șlefuirea selectivă
c) înlăturare
d) reimplantarea imediată
e) imobilizarea dintelui
R. A, B (C.315; V.464; B.264)

104. CM Indicați condițiile în care dintele de lapte cu luxație în ax, intruzie, va fi indicat către
înlăturare:
a) deplasat în părţile moi
b) deplasat în cavităţile oaselor faciale
c) va fi lezat mugurele dintelui permanent
d) leziuni importante a peretelui alveolar
e) avulsia dentară
R. A, B, C, D (C.317; V.464; B.264)

105. CM Notați care va fi atitudinea de tratament a dintelui de lapte traumatizat prin contuzie:
a) înlăturarea
b) imobilizarea
c) dizocluzie prin şlefuire
d) dizocluzieprovizorie cu aparate ortodontice
e) tratament endodontic
R. C, D (C. 316; V.464; B.263)

106. CM Indicați semnele pe imaginea radiografică ce corespund fracturii subperiostale:


a) îngroşarea de os prin suflarea corticalelor
b) osteoliza traumatică
c) întreruperea continuităţii osului mandibular
d) păstrarea integrităţii periostului
INSTITUȚIA PUBLICĂ UNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ ŞI RED.: 01
FARMACIE “NICOLAE TESTEMIŢANU” DATA: 10.12.2015
DIN REPUBLICA MOLDOVA
Catedra de chirurgie oro-maxilo-facială pediatrică, pedodonție și PAG. 20 / 51
ortodonție

e) întreruperea continuităţii periostului şi corticalei pe un singur plan


R. C, D (C.321)

107. CS Concretizați în care cazuri de fracturi mandibulare este păstrată integritatea periostului:
a) de tip ,,lemn verde,,
b) subperiostală
c) mentonieră
d) traumatismele obstetricale
e) contuziile periostului
R. B (C.321)

108. CS Marcați zonele anatomice de localizare a fracturilor de tip ,, lemn verde”:


a) mentoniere
b) corpul mandibulei
c) apofiza coronară
d) unghiul mandibulei
e) ramul mandibular
R. E (C.321)

109. CM Indicați care sunt semnele clinice comune ale plăgilor cavității bucale:
a) tulburări de respiraţie
b) dureri
c) hemoragii
d) hipersalivaţie
e) întreruperea continuităţii tegumentelor
R. B, C, E (C.310; B.247)

110. CM Indicați ce caracter poartă eliminările din orificiul canalului Stenon în sialodenita cronică
recidivantă:
a) vîscos
b) mucopurulent
c) fără modificări
d) serolente
e) sangvine
R. A, B (V.319; B.469; C.225)

111. CM Indicați semnele locale ale parotiditei epidemice care o va deosebi de alte maladii:
a) afectarea bilaterală a glandelor salivare
b) deplasarea lobulului auricular lateral
c) tumefiere parotidiană
d) orificiul canalului Stenon hiperemiat
e) semne de orhită la băieţi
R. A, E (V.318; B.467; C.225)

112. CS Indicaţi leziunea traumatică a părţilor moi care corespunde semnelor clinice - edem,
tumefacţie difuză, echimoze, hematoame:
a) plăgi tăiate
b) plăgi penetrante
INSTITUȚIA PUBLICĂ UNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ ŞI RED.: 01
FARMACIE “NICOLAE TESTEMIŢANU” DATA: 10.12.2015
DIN REPUBLICA MOLDOVA
Catedra de chirurgie oro-maxilo-facială pediatrică, pedodonție și PAG. 21 / 51
ortodonție

c) excoriaţii
d) contuzii
e) plăgi contuze-zdrobite
R. D (B.246; C.310)

113. CM Indicați caracteristicele clinice ale leziunii traumatice în cavitatea orală:


a) hemoragii abundente
b) plăgi profunde
c) marginile neregulate
d) margini necrotizate
e) echimoze
R. A, B, C (V.423)

114. CS Concretizați timpul trecut de la locul accidentului pînă la asistența medicală care
corespunde suturii primare întîrziate la copii:
a) pînă la 6 ore
b) pînă la 24 ore
c) pînă la 72 ore
d) după 10-12 zile
e) după 20 zile
R. C (B.253)

115. CS Indicați perioada de timp care corespunde prelucrării chirurgicale primare a leziunilor
traumatice maxilo-faciale la copii:
a) 12-24 ore
b) 24-28 ore
c) după 28 ore
d) 10-12 zile
e) după 20 zile
R. B (V.423)

116. CS Indicați în ce situații se instalează colica salivară în timpul meselor:


a) parotidita acută epidemică
b) parotidită recidivantă exacerbată
c) sialolitiază
d) parotidite cronice recidivante
e) sialodenite alergice
R. C (V.321; B.461)

117. CM Indicați semnele caracteristice parotiditei cronice recidivante pe imaginea radiografică:


a) pete opace de dimensiuni variate
b) pete opace situate la extremităţile canaliculilor salivare
c) îngustarea canaliculilor
d) îngustarea canalului Stenon
e) dilatarea neregulată a canalului Stenon
R. A, B, E (V.320; B.470)
INSTITUȚIA PUBLICĂ UNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ ŞI RED.: 01
FARMACIE “NICOLAE TESTEMIŢANU” DATA: 10.12.2015
DIN REPUBLICA MOLDOVA
Catedra de chirurgie oro-maxilo-facială pediatrică, pedodonție și PAG. 22 / 51
ortodonție

118. CM Numiți dezideratele principale ale anestezice:


a) combaterea durerii(analgezie)
b) protecția vegetativă(antișoc)
c) relaxare mandibulară
d) hipnoza
e) protecție hemoragică
R.: A, B, C, E (V.100)

119. CS Indicați metoda de anestezie cea mai des utilizată în policlinică:


a) anestezie generală
b) anestezie locală
c) anestezie regională
d) anestezie loco-regională
e) anestezie intrapulpară
R.: B (V-92)

120. CM Selectați indicațiile anesteziei loco-regionale în chirurgia orolă dentară:


a) extracții dentare a dinților permanenți
b) chirurgie orală
c) chirurgie parodontală
d) intervenții chirurgicale mai laborioase
e) în orice intervenție de amploare mică
R.: A, B, D (V-92)

121. CM Indicați alegerea metodei de anestezie :


a) starea generală și psihică a pacientului
b) vârsta
c) natura și durata aperației
d) dotarea cabinetului cu aparataj medicamentos
e) modificările patologice generale și locale
R.: A, B, C, E (V-92)

122. CM Numiți avantajele anesteziei loco-regionale:


a) ușor de administrat fără pregătire specială
b) oferă colaborare cu pacientul
c) nu e costisitoare
d) nu necesită personal special instruit
e) reducerea hemoragiei intraoperatorie
R.: A, B, C, D (V-100)

123. CS Indicați ce reprezintă preanestezia:


a) totalitatea măsurilor de pregătire psihică, fizică și medicamentoasă a pacientului în vederea
anesteziei
INSTITUȚIA PUBLICĂ UNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ ŞI RED.: 01
FARMACIE “NICOLAE TESTEMIŢANU” DATA: 10.12.2015
DIN REPUBLICA MOLDOVA
Catedra de chirurgie oro-maxilo-facială pediatrică, pedodonție și PAG. 23 / 51
ortodonție

b) reducerea excibilității sistemului nervos central


c) sanarea cavității bucale
d) examinarea totală a pacientului
e) precizarea unor date de pașaport
R.: A (V-92)

124. CM Numiți scopurile unei premedicații complete în chirurgia oro-maxilo-facială:


a) înlăturarea fricii
b) coborârea nivelului metabolic
c) deprimarea activității reflexe, scăderea secreției
d) potențializarea agenților anestezici
e) acțiuni antiedematoase și protecție fața de efectele toxice
R.: A, B, C, D (C-32)

125. CM Notați medicamentele utilizate în premedicație, ambulator:


a) barbiturice(luminal, fenobarbital, etc)
b) analgezice-opacee(dipidolor, fentanil, etc)
c) parasimpaticolitice(atropin, scopolamin, etc)
d) antihistaminice(dimedrol, suprastin, etc)
e) tranchilizante
R.: A, C, D, E (V-110)

126. CS Marcați când se administrează premedicația în condiții de ambulator:


a) cu 30-45 minute înainte de operație
b) cu 2 ore înainte de operație
c) cu 6-8 ore înainte de operație
d) cu 3 ore înainte de operație
e) în timpul operației
R.: A (V-111)

127. CS Selectați metoda de premedicație la pacienții de ambulator:


a) slabă
b) puternică
c) mijlocie
d) de durată lungă
e) cu somn accentuat
R.: A (C-34)

128. CS Concretizați ce se folosește pentru a căpăta o premedicație ușoară(slabă) în condiții de


ambulator:
a) tranchilizante minore nehipnotice(diazepam)
b) vagolitice(atropina)
c) analgezice(dipidolor, fentanil)
INSTITUȚIA PUBLICĂ UNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ ŞI RED.: 01
FARMACIE “NICOLAE TESTEMIŢANU” DATA: 10.12.2015
DIN REPUBLICA MOLDOVA
Catedra de chirurgie oro-maxilo-facială pediatrică, pedodonție și PAG. 24 / 51
ortodonție

d) antihistaminice(dimedrol, suprastin, etc)


e) de la caz la caz unele din ele
R.: E (V-110)

129. CM Indicați pe ce principii alegem forma de premedicație în condiții de ambulator:


a) să nu avem efecte secundare neplăcute
b) să se administreze ușor(per os)
c) ca pacientul să plece din cabinet peste 2 – 3 ore fără reacții anormale
d) să reducem riscul anestezic și operator
e) să nu fie toxice
R.: A, B, C, D (V-111)

130. CM Selectați principale substanțe anestezice pentru anestezie loco-regională:


a) esteri
b) amide
c) volatile
d) gazoase
e) lichide
R.: A, B (V-103)

131. CM Substanțele anestezice sunt împărțite în mai multe grupe după acțiune:
a) substanțe anestezice generale
b) substanțe anestezice loco-regionale
c) substanțe anestezice terminale
d) substanțe vazoconstrictoare
e) anestezice injectabile
R.: A, B (V-104)

132. CM Indicați grupul de substanțe anestezice de provenență esterică:


a) benzocaina
b) procaina(novocaina), tetracaina
c) histocaina, oxycaina
d) lidocaina, lignocaina
e) mepivacaina, ultracaina, etc
R.: A, B, C (V-103)

133. CM Numiți grupul de substanțe anestezice de provenență a derivatelor amide:


a) lidocaina, ultracaina
b) mepivacaina, alfocaina, etc
c) procaina
d) hostocaina
e) cocaina
R.: A, B (V-104)
INSTITUȚIA PUBLICĂ UNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ ŞI RED.: 01
FARMACIE “NICOLAE TESTEMIŢANU” DATA: 10.12.2015
DIN REPUBLICA MOLDOVA
Catedra de chirurgie oro-maxilo-facială pediatrică, pedodonție și PAG. 25 / 51
ortodonție

134. CM Indicați substanțele vazoconstrictoare folosite ca adjuvant ăn soluțiile anestezice locale


la copii:
a) adrenalina
b) noradrenalina
c) corbefrin
d) curbazilul(corbefrina)
e) fenilefrina
R.: A, B, D (V-106)

135. CS Marcați cea mai frecvent folosită substanță de anestezie în anestezia locală prin injectare:
a) cocaina
b) dicaina
c) novocaina
d) adrenalina
e) lidocaina
R.: E (V-105)

136. CS Selectați cel mai bun și puternic anestezic pentru practica stomatologică la copii:
a) novocaina
b) lidocaina
c) mepivacaina
d) ultracaina
e) cocaina
R.: D (V-105)

137. CM Numiți proprietățile pozitive ale lidocainei față de novocaină(procaina):


a) durata anesteziei e aceiași
b) nu este iritantă pentru țesuturi
c) anestezia se instalează mai repede
d) zona de anestezie este mai întinsă
e) durată anesteziei este mai lungă
R.: C, D, E (V-104)

138. CS Concretizați care din următoarele afirmații sunt adevărate legat de xilină și
procaină(novocaină):
a) xilina are acțiune anestezică de 2 ori mai puternică decât procaina
b) procaina este mai mult toxică decât xilina
c) procaina produce vazoconstricție iar xilina – vazodilatație
d) ambele nu provoaca reacții alergice
e) ambele se alterează prin fierbere
R.: A (V-104)
INSTITUȚIA PUBLICĂ UNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ ŞI RED.: 01
FARMACIE “NICOLAE TESTEMIŢANU” DATA: 10.12.2015
DIN REPUBLICA MOLDOVA
Catedra de chirurgie oro-maxilo-facială pediatrică, pedodonție și PAG. 26 / 51
ortodonție

139. CS Selectați care din următoarele substanțe se folosesc mai des ca anestezice locale la copii:
a) cocaina
b) lidocaina(spray) 10%
c) mepivacaina
d) prilocaina 0,5%
e) adrenalina
R.: B (V-103)

140. CM Indicați avantajele noradrenalinei în comparație cu adrenalina:


a) are efect coronarodilatator
b) efect vazopresiv de durată mai scurtă
c) nu determină vazodilatație paralitică
d) nu influențează ritmul și debutul cardiac
e) toxicitate mai redusă
R.: A, C, D, E (V-104)

141. CM Numiți principalele metode de anestezie terminală(locală):


a) anestezia prin refrigerație(etilenul, etc)
b) anestezia de suprafață prin contact(topică)
c) anestezia prin badijonare
d) anestezia prin îmbibație
e) anestezia prin pulverizare
R.: B, C, D, E (V-103)

142. CS Anestezia de contact se poate efectua cu:


a) sol. Novocaini 1%
b) sol. Lidocaini 10%
c) sol. Dicaini 3%
d) sol. Cocaini 10%
e) sol. Epinefrini
R.: B (V-104)

143. CM Selectați metodele de anestezie prin injecție:


a) anestezia prin infiltrație locală
b) anestezia prin infiltrație la distanță
c) anestezia plexală
d) anestezia loco-regională periferică
e) anestezia regională centrală
R.: A, B, C, D (V-93)

144. CM În marea majoritate a cazurilor în anestezia loco-regională se utilizează anestezici cu


adrenalină care dă în unele cazuri efect vazomotor manifestat prin:
a) creșterea tensiunii arteriale
INSTITUȚIA PUBLICĂ UNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ ŞI RED.: 01
FARMACIE “NICOLAE TESTEMIŢANU” DATA: 10.12.2015
DIN REPUBLICA MOLDOVA
Catedra de chirurgie oro-maxilo-facială pediatrică, pedodonție și PAG. 27 / 51
ortodonție

b) accelerarea pulsului
c) tahicardie
d) paloarea feței
e) sincopa cardiacă
R.: A, B, C, E (V-103)

145. CS Concretizați care metodă cel mai des folosim la anestezia n. alveolar inferior:
a) pe cale orală la Spina Spix, apodactilă
b) pe cale orală la Spina Spix prin metoda palpației
c) pe cale cutanată submandibulară
d) pe cale cutanată retromandibulară
e) pe cale cutanată superioară(subzigomatică)
R.: A (V-93)

146. CM Indicați reperele folosite în anestezia la tuberozitate pe cale orală:


a) creasta zigomatico-alveolară
b) tuberul maxilarului
c) rădăcina distală a molarului 1 temporar
d) rădăcina distală a molarului 2 temporar
e) mucoasa mobilă
R.: B, D, E (V-38)

147. CM Concretizați de ce anestezia plexală este eficientă la copii și adolescenți(școlari):


a) sistemul Hawersian are canale mai largi
b) osul prezintă un grad mai mare de calcificare
c) corticală osoasă este mai puțin densă
d) corticală osoasă este mai densă
e) gradul de țesut spongios este mai mare
R.: A, C, E (V-38)

148. CM Indicați particularitățile anesteziei generale în stomatologie și chirurgie oro-maxilo-


facială:
a) cîmpul de activitate al stomatologului, chirurgului și al anestezistului este comun
b) unele procese patologice(supurații, tumori, fracturi, etc) au raport strîns cu căile aeriene
superioare, deformează anatomia regiunii, inundă cavitatea bucală cu sînge, secreții,
exacerbează reflexele
c) limitarea deschiderii gurii prin trismus, constricția articulației mandibulare, anchiloză și duc
la adaptarea unor tehnici speciale de narcoză(traheostomie)
d) menținerea liberă a căilor aeriene este dificilă de realizat(sânge, secreții, corpi străini, etc)
e) anestezistul trebuie să lase chirurgului capul și gîtul și să meargă pe altă cale
R.: A, B, C (V-113)

149. CM Anestezia generală, îndeosebi, în chirurgia oro-maxilo-facială este indicată:


INSTITUȚIA PUBLICĂ UNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ ŞI RED.: 01
FARMACIE “NICOLAE TESTEMIŢANU” DATA: 10.12.2015
DIN REPUBLICA MOLDOVA
Catedra de chirurgie oro-maxilo-facială pediatrică, pedodonție și PAG. 28 / 51
ortodonție

a) la copii
b) la copii cu teren alergic sau care prezintă intoleranță la anestezici locale
c) la bolnavii cu deficiențe neuropsihice și neuromotorii
d) în procesele septice evolutive unde nu se poate folosi anestezia locală
e) dorința pacientului(părinților)
R.: A, B, C, D (V-130)

150. CM Selectați metoda de pregătire a bolnavului(copilului) către anestezie generală:


a) anamneza detailată și examinarea completă a bolnavului
b) pregătirea psihică
c) pregatirea fizică
d) pregătirea medicamentoasă(premedicația)
e) narcoza
R.: A, B, C, D (V-110)

151. CM Numiți căile de administrare a anesteziei generale:


a) calea inhalatorie
b) calea intravenoasă
c) calea intrarectală
d) calea intramusculară
e) asocierea a mai multor forme
R.: A, B, C, D (V-111)

152. CM Substanțele anestezice utilizate pe cale inhalatorie se împart în mai multe grupe:
a) anestezice generale lichide volatile
b) anestezice generale gazoase
c) substanțe neinflamabile și neexplozibile
d) derivați barbiturici
e) analgezici
R.: A, B (V-113)

153. CM Indicați anestezicele generale lichido-volatile:


a) eterul dietilic, eterul divinilic
b) clorura de etil, tricloretilenul
c) fenothanul, pentranul
d) influranul, insofluranul
e) nembutanul, nortonumalul
R.: A, B, C, D (V-113)

154. CS Anestezia generală pe cale intravenoasă va fi utilizată la pacienți cu patologie orală și


maxilofacială în funcție de:
a) vârsta și starea generală
b) durata și locul intervenției
INSTITUȚIA PUBLICĂ UNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ ŞI RED.: 01
FARMACIE “NICOLAE TESTEMIŢANU” DATA: 10.12.2015
DIN REPUBLICA MOLDOVA
Catedra de chirurgie oro-maxilo-facială pediatrică, pedodonție și PAG. 29 / 51
ortodonție

c) dotarea cabinetului cu surse, cu oxigen


d) posibilitățile intubației
e) personal calificat
R.: B (V-113)

155. CM Numiți medicamentele absolut obligatorii pentru reanimare în cabinetul stomatologic:


a) antihipoxice
b) cardiovasculare
c) antialergice
d) anticonvulsivante
e) antiseptice
R.: A, B, C, D (V-125)

156. CM Pentru prevenirea accidentelor în anestezia generală în cabinetul stomatologic se


recomandă:
a) evaluarea corectă a stării generale a pacientului
b) premedicația cea mai adecvată
c) indicația corespunzătoare a metodei de anestezie generală
d) tehnica sigură de administrare
e) tamponada orofaringiană
R.: A, B, C, D (V-125)

157. CS Indicați cele mai des folosite anestezice intravenoase, intramusculare în stomatologie la
copii:
a) anestezice nebarbiturice(ketamin, ketalar, calipsol)
b) halotanul
c) metoxifluoranul
d) ciclopropanul
e) pentotalul
R.: A (V-113)

158. CM Anestezia generală în condiții de ambulator se aplică la copii:


a) handicapați
b) vicii cardiace ereditare sau dobîndite compensate
c) diabet zaharat
d) component alergic
e) afecțiuni contagioase
R.: A, B, D (V-119)

159. CM În condiții de ambulator anestezia generală va fi indicată în următoarele intervenții


chirurgicale urgente:
a) frenuloplastii ale buzei superioare
b) osteoplastii
INSTITUȚIA PUBLICĂ UNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ ŞI RED.: 01
FARMACIE “NICOLAE TESTEMIŢANU” DATA: 10.12.2015
DIN REPUBLICA MOLDOVA
Catedra de chirurgie oro-maxilo-facială pediatrică, pedodonție și PAG. 30 / 51
ortodonție

c) artroplastii
d) traumatizme acute dentare
e) extracții dentare
R.: D, E (V-119)

160. CM Numiți ce asigură premedicația în chirurgia stomatologică:


a) calmul psihologic și emoțional al copiilor
b) profilaxia aspirației dinților extrași, resturilor radiculare, etc
c) micșorarea secreției glandelor salivare
d) profilaxia reflexelor exagerate în timpul anesteziei
e) reabilitarea rapidă postanestezică
R.: A, C, D (V-112)

161. CM Indicați pregătirea pacientului(copilului) pentru anestezia generală:


a) pregătire somatică generală
b) pregătire igienică
c) pregătire psihologică
d) pregătire medicamentoasă(premedicație)
e) examinare instrumentală
R.: A, C, D, E (V-113)

162. CM Numiți examinarea pacientului(copilului) către anestezie generală la copii cu afecțiuni


somatice cronice:
a) interogarea părinților
b) investigații de laborator(analiza sângelui, urinei, glicemiei)
c) probe de laborator suplimentare
d) probe hepatice
e) examenul instrumentar, ECG, USG, etc
R.: B, C, D, E (V-113)

163. CM Selectați contraindicațiile către anestezie generală a pacienților:


a) afecțiuni acute ale organelor parenhimatoase
b) insuficiență cardio-vasculară în faza de compensată
c) anemie pronunțată
d) afecțiuni acute inflamatorii ale căilor respiratorii
e) tireotoxicoză
R.: A, C, D, E (V-116)

164. CM Indicați cauzele primare a opririi cordului:


a) tulburări de ritm
b) traumatizme
c) supradozări medicamentoase la anestezie
d) oprirea respirației
INSTITUȚIA PUBLICĂ UNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ ŞI RED.: 01
FARMACIE “NICOLAE TESTEMIŢANU” DATA: 10.12.2015
DIN REPUBLICA MOLDOVA
Catedra de chirurgie oro-maxilo-facială pediatrică, pedodonție și PAG. 31 / 51
ortodonție

e) embolii
R.: A, B, C (V-123)

165. CM Selectați cauzele secundare a opririi cordului:


a) șoc anafilactic
b) acidoză metabolică
c) tamponadă cardiacă
d) dezechilibru electrolitic
e) afecțiuni coronariene
R.: A, B, D (V-124)

166. CM Indicați particularitățile tehnicii manoperilor de resuscitare la copii:


a) frecvența ventilației artificiale, 20 – 30 insuflări/min.
b) frecvența manoperilor cardiace, 100 compr./resp.
c) deprimarea sternului, 2 – 4 cm
d) defiblirare energ. 2-4 m/v
e) dezobstrucția căilor aeriene superioare
R.: A, B, C, D (V-125)

167. CM Selectați tactica de tratament al șocului anafilactic la copii în condiții de


policlinică(ambulator):
a) blocarea locului(țesuturile) unde a fost injectat anestezicul
b) administrarea de adrenalină i/v
c) combaterea bronhospasmului, laringospasmului prin administrarea
corticosteroizilor(prednizolon, hidrocortizon)
d) administrarea de antihistaminice
e) spitalizarea bolnavului în secția de reanimare
R.: A, B, C, D (V-124)

168. CS Indicați vîrsta copilului cînd înălţimea apofizei alveolare este mai mare decît corpul
mandibular:
a) preşcolară
b) preşcolară mică
c) sugaci
d) şcolară mică
e) şcolară medie
R.: C (C-23)

169. CS Marcați în ce perioadă de vîrstă orificiul mandibular se proiectează mai jos cu 5 mm de


apofiza alveolară:
a) 9 luni-1,5 ani
b) 3,5-4 ani
c) 6-9 ani
d) 12-14 ani
e) 14-16 ani
INSTITUȚIA PUBLICĂ UNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ ŞI RED.: 01
FARMACIE “NICOLAE TESTEMIŢANU” DATA: 10.12.2015
DIN REPUBLICA MOLDOVA
Catedra de chirurgie oro-maxilo-facială pediatrică, pedodonție și PAG. 32 / 51
ortodonție

R.: A (C-23)

170. CS Numiți vîrsta copilului, la care orificiul mandibular este localizat cu 6 mm mai sus de
suprafeţele masticatorii ale molarilor:
a) 9 luni-1,5 ani
b) 1-3 ani
c) 3,5-4 ani
d) 9 ani
e) 12 ani
R.: D C-23)

171. CS Precizați în ce perioadă de vîrstă a copilului, inervaţia simpatică predomină asupra celei
parasimpatice:
a) pînă la 3 ani
b) pînă la 5 ani
c) de la 3-7 ani
d) de la7-12 ani
e) pînă la 12 ani
R.: B (C-76)

172. CS Concretizați care maladie se caracterizează prin insuficienţa vasculară cerebrală acută de
scurtă durată:
a) lipotimia
b) sindromul hipertermic
c) şocul anafilactic
d) colapsul
e) intoxicație medicamentoasă
R.: A (C-83; V-121; B-100)

173. CS Indicați care maladie din cele numite dezvoltă simptomul de bronhospazm:
a) şocul toxic
b) lipotimia
c) colapsul cardio-vascular
d) şocul anafilactic
e) sindromul hipotermic
R.: D (C-84; B-102; V-123)

174. CS Numiți maladiile care necesită tratament cu antihistamine în mod urgent:


a) şocul anafilactic
b) şocul toxic
c) colapsul
d) sincopa
e) insuficiență cardio-pulmonară
R.: A (C-84; B-102; V-123)

175. CS Concretizați în ce situații poate apărea șocul toxic:


a) reacţii alergice ale organismului
b) emoţii negative
INSTITUȚIA PUBLICĂ UNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ ŞI RED.: 01
FARMACIE “NICOLAE TESTEMIŢANU” DATA: 10.12.2015
DIN REPUBLICA MOLDOVA
Catedra de chirurgie oro-maxilo-facială pediatrică, pedodonție și PAG. 33 / 51
ortodonție

c) dureri acute dentare


d) dozarea în exces al anestezicului
e) vîrsta mică a copilului
R.: D (C-84; B-100)

176. CM Notați indicațiile de tratament dentar a copiilor cu anestezia generală în condiţii de


ambulator:
a) handicap
b) cu vicii cardiace congenitale sau dobîndite, în stare de compensare
c) diabet zaharat necompensat
d) prezenţa componentului alergic
e) afecţiuni contagioase
R.: A, B, D (C-79; V-116; B-67)

177. CM Indicați caracteristicele clinice ale unui șoc anafilactic:


a) edem angioneurotic de tip Quinck
b) urticarii
c) raş cutanat
d) fascies palid
e) midriază
R.: A, B, C (C-84; B-102; V-123)

178. CM Selectați asistența medicală urgentă de tratament care se va efectua sub protecție de
anesteziei generale încondiții de ambulator:
a) extracție dentară cu procese periapicale
b) deschiderea flegmoanelor spațiilor profunde
c) reducerea unui dinte traumatizat
d) deschiderea abceselor subperiostale
e) plastia frenului limbii
R.: A, C, D (C-78; V-116; B-68)

179. CM Numiți care sunt simptoamele adverse ale adrenalinei în anestezia locală la copii de pînă
la 5 ani:
a) vomă
b) tulburări ale tonusului cardiac
c) tensiune arterială înaltă
d) fibrilaţii musculare cardiace
e) accelerarea pulsului
R.: B, C, D, E (C-76; V-104)

180. CM Numiți perioadele de vîrstă a copilului cînd are loc creştere intensivă a mandibulei:
a) 1 lună-12 luni
b) 2,5-4 ani
c) 4-7 ani
d) 9-12 ani
e) 15-17 ani
R.: B, D (C-23)
INSTITUȚIA PUBLICĂ UNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ ŞI RED.: 01
FARMACIE “NICOLAE TESTEMIŢANU” DATA: 10.12.2015
DIN REPUBLICA MOLDOVA
Catedra de chirurgie oro-maxilo-facială pediatrică, pedodonție și PAG. 34 / 51
ortodonție

181. CM Precizați rolul premedicației în cabinetul stomatologic, la copii:


a) reduce excitabilitatea sistemului nervos central
b) asigură profilaxia aspiraţiei dinţilor extraşi
c) diminuiază anxietatea
d) deprimă activitatea reflexelor vagale
e) scăde metabolismului
R.: A, C, D, E (B-53)

182. CS Concretizați distanța anatomică, de la creasta alveolară pînă la orificiul mandibular


specifică vîrstei de 5-6 ani:
a) 9 mm
b) 10 mm
c) 11mm
d) 12 mm
e) 13mm
R.: B (V-95)

183. CS Numiți situația clinică în care se va indica anestezia mandibulară de tip “La Gvardia” la
copii:
a) viciile congenitale
b) afecţiunile contagioase acute
c) stările de nelinişte și anxietate
d) boala Down
e) paralizie centrală cerebrală
R.: C (V-99)

184. CM Numiți metodele de anestezie pentru intervenţiile chirurgicale la maxilarul superior, la


nivelul apofizei alveolare în dentiţia primară:
a) infiltrativă
b) tuberală
c) aplicativă
d) infraorbitală
e) palatină
R.: A, C, E (V-98)

185. CS Concretizați perioada de vîrstă cînd ramura mandibulei va fi mai îngustă de 2 ori la copii
decît la maturi:
a) 3-4 ani
b) 5-6 ani
c) 6-8 ani
d) 8-10 ani
e) 10-16 ani
R.: A (V-99)

186. CM Numiți metodele de anestezie locală folosite mai frecvent la copii în cabinetul
stomatologic:
a) mandibulară directă
b) mandibulară de tip La Gvardia
INSTITUȚIA PUBLICĂ UNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ ŞI RED.: 01
FARMACIE “NICOLAE TESTEMIŢANU” DATA: 10.12.2015
DIN REPUBLICA MOLDOVA
Catedra de chirurgie oro-maxilo-facială pediatrică, pedodonție și PAG. 35 / 51
ortodonție

c) anestezia topică
d) anestezia infiltrativă
e) anestezia la tuberozitate
R. :A, B, C, D (V-97; B-75)

187. CM Indicați momentele principale care se vor ține sub control în timpul manevrărilor de
anestezie locală la copii:
a) respiraţia copilului
b) pulsul
c) vorbirea clară a copilului
d) culoarea tegumentelor
e) testele de laborator
R.: A, B, C, D (C-75)

188. CS Numiți anesteticul care produce volatilizarea lichidului, luînd căldura necesară din țesut
producînd răcire:
a) anestezia topică
b) anestezia prin refrigeraţie
c) anestezia infiltrativă
d) anestezia prin baraj
e) anestezia plexală
R.: B (B-73; C-75)

189. CM Numiți situațiile clinice cînd anestezia generală în cabinetul stomatologic va fi


contraindicată la copii:
a) tulburări de dezvoltare a sistemului nervos central
b) afecţiuni contagioase acute
c) diabet zaharat decompensat
d) reacţii alergice la anestezii locale
e) procese tumorale cu pericol de hemoragie
R.: B, C, E (C-79)

190. CS Numiți care sunt manifestările clinice ale şocului anafilactic de tip respiratoriu:
a) urticarie
b) disfagie
c) cefalee
d) angioedem
e) bronhospazm
R.: E (C-84)

191. CM Concretizați ce este extracția dentară:


a) operație chirurgicală de necesitate, care urmărește îndepărtarea unui dinte care nu mai poate
fi recuperat prin tratament conservativ
b) operație de rutină a fiecărui medic stomatolog
c) operația cea mai frecvent de intervenție chirurgicală
d) intervenție mutilantă de lichidare a unui dinte ca proces patologic
e) operație cu tehnică simplă de efectuare
INSTITUȚIA PUBLICĂ UNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ ŞI RED.: 01
FARMACIE “NICOLAE TESTEMIŢANU” DATA: 10.12.2015
DIN REPUBLICA MOLDOVA
Catedra de chirurgie oro-maxilo-facială pediatrică, pedodonție și PAG. 36 / 51
ortodonție

R.: A, B, C, D (V-331) (B-52)

192. CM Numiți indicațiile majore ale extracției dentare:


a) complicațiile cariilor dentare
b) dinți care provoacă complicații locale, loco-regionale sau la distanță
c) afecțiuni dento-alveolare prin traumatizme
d) stări de necesitate
e) dinți ce împiedică redresările ortodontice
R.: A, B, C, E (V-332)

193. CM Notați indicațiile extracției dentare în cazurile complicațiilor cariilor dentare:


a) distrucții coronaroradiculare extinse ce nu mai pot fi tratate
b) eșecuri de tratament endodontic
c) dinții cauzali ai proceselor inflamtorii(periodontite, osteomielite, flegmone, etc)
d) dinții supranumerari
e) dinți cu anomalii de formă și poziții
R.: A, B, C (V-332)

194. CM Numiți indicațiile extracției dentare în traumatismele dento-parodontale și a osului


maxilar:
a) fracturi radiculare, verticale, cominutive
b) dinții din linia de fractură ce împiedică reducerea corectă a fracturilor
c) fracturi de coroană dentară
d) fracturi în treimea apicală a rădăcinii
e) contuzii dentare
R.: A, B (V-343)

195. CM Selectați indicațiile extracției dinților ce provoacă complicații locale:


a) dinții supranumerari ce împiedică erupția normală sau deplasarea dinților vecini
b) dinții incluși
c) dinții ce provoacă leziuni traumatice ale mucoasei
d) dinții implicați în formațiuni tumorale
e) dinții cu distopie ce nu pot fi tratați ortodontic
R.: A, B, C, E (V- 341-343)

196. CM Extracția dinților ce provoacă complicații loco-regionale sau la distanță este indicată:
a) dinții cauzali ai osteomielitelor odontogene
b) dinții cauzali al flegmoanelor, adenitelor, periostitelor
c) dinții care provoacă supurații în focarele de fractură
d) dinții cu malpoziție
e) în cardiopatiile decompensate pentru a preveni agravarea bolii
R.: A, B, C (V-342)
INSTITUȚIA PUBLICĂ UNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ ŞI RED.: 01
FARMACIE “NICOLAE TESTEMIŢANU” DATA: 10.12.2015
DIN REPUBLICA MOLDOVA
Catedra de chirurgie oro-maxilo-facială pediatrică, pedodonție și PAG. 37 / 51
ortodonție

197. CS Numiți când extracția în plin proces inflamator acut se poate efectua:
a) leucemie acută
b) reumatism reticular cronic pentru a preveni agravarea lui
c) afecțiunile acute al căilor respiratorii superioare
d) afecțiunile acute ale organelor parenhimatoase
e) nu este admisă extracția la pacienți cu temperatură
R.: E (V-344)

198. CM Indicați când se poate temporiza extracția dentară pâna la remiterea fenomenelor
inflamatorii:
a) periostită acută purulentă
b) supurații perimaxilare odontogene(flegmoane, osteomielite)
c) stomatite
d) dinți implantați în proces tumoral
e) adenite cronice
R.: E (V-344)

199. CM Precizați în care din afecțiunile următoare extracția trebuie făcută sub protecție de
antibiotice și sub control riguros al hemostazei:
a) leucoze cronice
b) hemofilie
c) afecțiuni hepatice
d) corticoterapie
e) diabet zaharat
R.: A, B (V-344)

200. CM Concretizați când dinții permanenți la copii se extrag:


a) sunt în malpoziție și nu pot fi redresați ortognatic
b) anomalii coronare dentare de formă gravă
c) luxații dentare parțiale cu proces patologic(septic) periapical
d) prezintă pulpită purulentă
e) prezintă fractură radiculară în treimea apicală
R.: A, B, C (V-335)

201. CM Selectați indicațiile extracției dinților temporari:


a) dinți cu rizaliza radiculară fiziologică
b) dinți cu fracturi radiculare longitudinale
c) dinți care produc tulburări de erupție a dinților permanenți
d) molari temporari cu pulpită acută
e) dinți cu carie profundă
R.: A, B, C (V-333)

202. CM Concretizați în ce cazuri dinții permanenți se extrag:


INSTITUȚIA PUBLICĂ UNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ ŞI RED.: 01
FARMACIE “NICOLAE TESTEMIŢANU” DATA: 10.12.2015
DIN REPUBLICA MOLDOVA
Catedra de chirurgie oro-maxilo-facială pediatrică, pedodonție și PAG. 38 / 51
ortodonție

a) nu au erupt pe arcadă
b) împiedică reducerea corectă a fracturilor
c) sunt implicați în sechestrul osteomielitei
d) produc leziuni ale mucoasei jugale
e) prezintă pulpită cronică
R.: B, C, D (V-334)

203. CM La bolnavii corticodependenți extracția dentară se presupune:


a) întreruperea tratamentului cortizonic
b) continuarea tratamentului cortizonic
c) protecția antibiotică
d) administrarea obligatorie a vitaminei A
e) întreruperea medicației anticoagulante
R.: B, C, (V-344)

204. CM Extracția dinților temporari este indicată:


a) dinți cu pulpita acută
b) dinți cu carie profundă
c) dinți cu laxații totale
d) fracturi coronare a dinților frontali
e) dinți prelactați
R.: C, E (V-332)

205. CS Extracția dinților temporari este indicată în următoarele cazuri:


a) dinți erupți precoce
b) dinți cu rizaliză terminală
c) contuzie dentară
d) dinți intruși
e) dinți în malpoziție
R.: B (V-334)

206. CS În leucemia acută extracția dentară se efectuează:


a) de urgență
b) sub protecție de antibiotice
c) sub protecție hemostatică
d) în condiții de spitalizare
e) este contraindicată
R.: E (V-344)

207. CS La bolnavii cu stomatită acută extracția dentară planică se efctuează:


a) de urgentă
b) sub protecție hemostatică
c) imediat după scăderea durerilor
INSTITUȚIA PUBLICĂ UNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ ŞI RED.: 01
FARMACIE “NICOLAE TESTEMIŢANU” DATA: 10.12.2015
DIN REPUBLICA MOLDOVA
Catedra de chirurgie oro-maxilo-facială pediatrică, pedodonție și PAG. 39 / 51
ortodonție

d) se temporizează
e) nu impune o atenție specială
R.: D (V-344)

208. CM În leicozele cronice extracția dentară planică se poate efectua:


a) sub protecție hemostatică
b) sub protecție de antibiotice
c) dacă numărul de trombocite este normal
d) la pacienții tineri
e) extracția este interzisă
R.: A, B, C (V-344)

209. CS Precizați în care din următoarele afecțiuni generale este contraindicată extracția dentară:
a) cardiopatie ischemică
b) hepatita cronică evolutivă
c) leucoză acută
d) hemofilie A
e) în toate aceste afecțiuni
R.: C (V-344)

210. CM În care din următoarele situații extracția dinților temporari se impune:


a) persistenți pe arcadă însoțiți de agenezia dintelui permanent
b) persistenți pe arcadă ce împiedică erupția dintelui permanenți aflați în incluzie
c) persistenți pe arcadă ce dirijează erupția dintelui permanent în malpoziție
d) cu leziuni traumatice(fracturi coronare)
e) dinți care întrețin supurații cronice
R.: B, C, E (V-336)

211. CM Precizați în care dintre aceste afecțiuni extracția dentară poate fi efectuată numai sub
protecție cu antibiotice:
a) hemofilia A
b) glomeronefrită
c) hipertensiune arterială
d) hepatită cronică
e) leucemie cronică
R.: B, E (V-344)

212. CS Pentru prevenirea hemoragiei postextracțională la bolnavii cu hemofilie este necesară


pregătirea preoperatorie cu:
a) perfuzii cu glucoză 5%
b) perfuzii cu dextran
c) perfuzie cu masă trombocitară
d) perfuzie cu masa eritrocitară
INSTITUȚIA PUBLICĂ UNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ ŞI RED.: 01
FARMACIE “NICOLAE TESTEMIŢANU” DATA: 10.12.2015
DIN REPUBLICA MOLDOVA
Catedra de chirurgie oro-maxilo-facială pediatrică, pedodonție și PAG. 40 / 51
ortodonție

e) perfuzie cu crioconcentrat de plasmă antihemofilică


R.: E (B-52,56)

213. CM Precizați care este tratamentul local recomandat într-o astfel de situație pentru
prevenirea hemoragiei postextracțională(de la caz la caz):
a) sutura plăgii
b) aplicare de mesă cu trombină
c) aplicare de burete din gelatină
d) aplicare de acid epsilan aminocapronic
e) tamponada alveolei
R.: A, B, D, E (B-55)

214. CS Numiți ce tratament local se poate face pentru a preveni hemoragia postextracțională
când este lezată mucoasa gingivală:
a) sutura plăgii
b) evitarea chiuretajului alveolar
c) aplicarea de iodoform în plaga alveolară
d) aplicarea unei meșe cu acid aminocapronic în plaga alveolară
e) nu se aplică nici un tratament local
R.: A (B-54)

215. CS Notați scopul pregătirii pacientului către extarcția dentară:


a) evitarea sau restrîngerea accidentelor și complicațiilor
b) comfort de lucru pentru medic
c) expunere mai bună a cîmpului operator
d) scăderea septicității cavității orale cu clătituri de gură
e) asanarea cavității bucale
R.: A (B-52,56)

216. CS Selectați principalele instrumente pentru extracția dentară:


a) cleștii
b) elevatoarele
c) pensa stomatologică
d) bormașina
e) sindesmotomul
R.: A (V-331)

217. CM Clasificarea cleștilor de extras dinții la copii se face în raport de:


a) arcada dentară la care se folosesc(superioară, inferioară)
b) raportul fălcilor de mîner(drepte, paralele)
c) latura(dreaptă, stîngă)
d) pentru dinți cu coroană integră și rădăcini
e) după lățimea fălcilor
INSTITUȚIA PUBLICĂ UNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ ŞI RED.: 01
FARMACIE “NICOLAE TESTEMIŢANU” DATA: 10.12.2015
DIN REPUBLICA MOLDOVA
Catedra de chirurgie oro-maxilo-facială pediatrică, pedodonție și PAG. 41 / 51
ortodonție

R.: A, B, C, D (V-332)

218. CM Indicați etapele de extracție dentară cu cleștii la copii:


a) aplicarea
b) insinuarea
c) fixarea
d) luxația
e) chiuretajul alveolei
R.: A, B, C, D (V-332)

219. CM Numiți etapele secundare în extracția dentară la copii:


a) luxația
b) sindesmotomia
c) anestezia
d) chiuretajul
e) aplicarea meșei
R.: B, D, E (V-332)

220. CS Notați cu ce scop se face luxarea dintelui:


a) ruperea ligamentelor alveolo-dentare și mobilizarea dintelui
b) a fixa mai bine cleștele pe dinte
c) de a extrage dintele
d) de a înlătura țesutul patologic periapical
e) de a face loc pentru întroducerea elevatorului
R.: A (V-332)

221. CS Indicați mișcările incipiente de luxație a molarului 2 superior la copii:


a) de rotație
b) basculante(vestibulo-orale)
c) verticale(în sus, în jos)
d) de tracție
e) toate împreună
R.: B (V-332)

222. CM În timpul extracției dinților temporari se contraindică:


a) sindesmotomie
b) explorarea alveolei cu pensa sau chiureta
c) prinderea gingivomucoasei cu cleștele
d) înfundarea pronunțată a fălcilor cleștilui
e) imobilizarea copilului
R.: B, C, D (B-54)

223. CM În tehnica extracției dentare cu cleștele luxația este manoperă:


INSTITUȚIA PUBLICĂ UNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ ŞI RED.: 01
FARMACIE “NICOLAE TESTEMIŢANU” DATA: 10.12.2015
DIN REPUBLICA MOLDOVA
Catedra de chirurgie oro-maxilo-facială pediatrică, pedodonție și PAG. 42 / 51
ortodonție

a) prin care se realizează o lărgire progresivă a alveolei


b) prin care se realizează secționarea legamentului circular al dintelui
c) prin care se realizează ruperea fibrelor ligamentare dento-alveolare
d) prin care se mobilizează dintele în alveola sa
e) manoperă de tracționare a dintelui în ax și extracția acestuia
R.: A, B, D (V-332)

224. CM Numiți avantajele suturii postextracționale:


a) diminuarea sîngerării
b) scăderea durerii
c) cicatrizare mai rapidă
d) protejarea plăgii de mediul septic bucal
e) în cazul preceselor inflamatorii acute – favorizează o regenerare osoasă mai rapidă
R.: A, B, C, D (B-71)

225. CS Pentru extracția molarului 2 de lapte superior, la început, se fac mișcări de basculare în
sens:
a) palato-vestibular
b) vestibulo-oral
c) numai vestibular
d) vertical(tracție în ax)
e) numai palatinal
R.: A (B-54)

226. CM Indicați pe ce se bazează tehnicele folosite în extracția dentară:


a) elesticitatea osului
b) rezistența țesuturilor dentare
c) grosimea tabelelor osoase
d) posibilitatea de dilatare a alveolei
e) elasticitatea fibrelor ligamentare periodontale
R.: A, D (B-54,71)

227. CS Concretizați de ce este necesar pentru reușita intervenției de extracție dentară:


a) să se realizeze o lărgire a alveolei care să permită ieșirea dintelui
b) coroana dintelui să fie integră sau parțial distrusă
c) rădăcinele să prezinte o porțiune extraalveolară suficient de mare
d) rădăcinele să nu aibă anomalii de formă sau orientare
e) să nu existe procese patologice periapicale
R.: A (B-54,71)

228. CM Extracții rădăcinilor intraalveolare este obligatorie pentru:


a) prevenirea unor procese septice
b) conformarea unei cîmp protetic corespunzător
INSTITUȚIA PUBLICĂ UNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ ŞI RED.: 01
FARMACIE “NICOLAE TESTEMIŢANU” DATA: 10.12.2015
DIN REPUBLICA MOLDOVA
Catedra de chirurgie oro-maxilo-facială pediatrică, pedodonție și PAG. 43 / 51
ortodonție

c) prevenirea unor procese iritative


d) prevenirea unor procese tumorale
e) prevenirea unor procese inflamatorii sau proliferative gingivo-parodontale
R.: A, C, E (V-344)

229. CM Selectați când din următoarele afecțiuni, extracția dentară se poate efectua numai sub
protecție cu antibiotice:
a) corticoterapie îndelungată
b) afecțiuni hepatice cronice
c) glomerulonefrite
d) leucoză cronică
e) diabet zaharat
R.: A, C, D, E (B-52,56)

230. CM Tehnica de extracție a dinților temporari se alege în funcție de:


a) dimensiunea coronară a dintelui
b) vârsta pacientului
c) gradul de rizaliză a rădăcinii
d) structura osoasă elastică
e) raportul cu mugurile dintelui permanent
R.: B, C, E (B-54)

231. CM Instrumentul pentru extracția dintelui la copii se alege în funcție de:


a) arcada dentară
b) grupul de dinți
c) forma coroanei și dintelui
d) distrucția coroanei dentare
e) vârsta pacientului
R.: A, B, C, D (V-331)

232. CS Indicați în ce cazuri avem necesar de clești speciali pentru extracția dentară la tineri:
a) extracția incisivilor
b) extracția caninilor
c) extracția premolarilor
d) extracția molarilor
e) extracția molarilor de minte
R.: E (B-71)

233. CS Numiți în ce cazuri în cursul extracției dinților primari sunt permise mișcările de rotație:
a) molari
b) la monoradiculari cu rădăcini drepte
c) numai la dinții frontali a maxilarului superior
d) numai la incisivii maxilarului inferior
INSTITUȚIA PUBLICĂ UNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ ŞI RED.: 01
FARMACIE “NICOLAE TESTEMIŢANU” DATA: 10.12.2015
DIN REPUBLICA MOLDOVA
Catedra de chirurgie oro-maxilo-facială pediatrică, pedodonție și PAG. 44 / 51
ortodonție

e) canini
R.: B (B-54)

234. CM Indicați scopul chiuretajului după extracție:


a) înlăturarea cheagului de sânge
b) înlăturarea țesutului patologic(granulațiile)
c) înlăturarea corpilor străine(tartru, fragmente de coroane, etc)
d) a umple alveola cu sânge
e) a stopa hemoragia
R.: B, C (B-54,71)

235. CM Notați în ce cazuri dinții primari cu periodontite cronice sunt extrași:


a) pâna la schimbul fiziologic au mai rămas 2 ani
b) resorbția și perforația planșeului dental
c) acutizări repetate
d) pulpite acute purulente
e) hemoragii din canalul radicular
R.: A, B, C (V-332)

236. CM Concretizați când va fi indicată extracția dintelui permanent:


a) fractura de clasa III
b) fractura radiculară în treimea cervicală
c) fractura radiculară la nivel mediu
d) fractură de apex
e) fractură cominutivă
R.: A, B, E (V-334)

237. CM Concretizați când se va produce smulgerea mugurilor permanenți în timpul extracției


dinților primari:
a) rizaliza radiculară de tip vertical
b) rizaliza radiculară de tip orizontal
c) rizaliza fiziologică
d) rizaliza întârziată
e) anchilozare
R.: A, B (V-344)

238. CM Numiți divizarea accidentelor și complicațiilor extracției dentare:


a) complicații intraoperatorii
b) complicații postoperatorii
c) complicații locale
d) accidente generale
e) accidente tardive
R.: A, B, C, D (B-120-128)
INSTITUȚIA PUBLICĂ UNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ ŞI RED.: 01
FARMACIE “NICOLAE TESTEMIŢANU” DATA: 10.12.2015
DIN REPUBLICA MOLDOVA
Catedra de chirurgie oro-maxilo-facială pediatrică, pedodonție și PAG. 45 / 51
ortodonție

239. CM Numiți accidentele intraoperatorii în funcție de țesuturile implicate:


a) leziuni ale părților moi
b) leziuni osoase
c) leziuni dentare
d) leziuni nervoase
e) complicații vizuale
R.: A, B, C, D (B-120-133)

240. CS Selectați accidentele mai frecvente generale la copii în timpul extracției dentare:
a) lipotemia
b) sincopa
c) șocul traumatic
d) convulsiile
e) tahicardia
R.: A (B-344-345)

241. CM Numiți cauzele leziunilor părților moi în timpul extracției dentare:


a) folosirea unor forțe excesive, necontrolate
b) alunecarea cleștelor la insinuare
c) derapărării elevatorului
d) aplicării incorecte a cleștilor ascuțite
e) sindesmotomiei incomplete
R.: A, B, D, E (B-120-122)

242. CM În tratamentul leziunilor țesuturilor părților moi de bază este:


a) hemostaza
b) aplicarea suturilor
c) anestezia
d) tratamentul medicamentos
e) ligaturarea vaselor
R.: A, B (B-120-128)

243. CM Indicați formele leziunilor osoase în timpul extracției dentare:


a) fractura procesului alveolar
b) fractura peretelui alveolar
c) luxația articulației temporo-mandibular
d) fractura mandibulei
e) fractura tuberozității maxilarului
R.: A, B, C (B-123)

244. CM Notați tratamentul complicațiilor osoase în timpul extracției dentare:


a) reducerea fragmentelor când sunt atașate
INSTITUȚIA PUBLICĂ UNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ ŞI RED.: 01
FARMACIE “NICOLAE TESTEMIŢANU” DATA: 10.12.2015
DIN REPUBLICA MOLDOVA
Catedra de chirurgie oro-maxilo-facială pediatrică, pedodonție și PAG. 46 / 51
ortodonție

b) aplicarea suturilor la fragmente de os și pe mucoasă


c) reducerea luxației articulației temporo-mandibulare
d) se indică numai tratament medicamentos
e) se temporizează cu reducerea luxației
R.: A, B, C (B-123)

245. CS Selectați cele mai frecvente accidente intraoperatorii în timpul extracției dentare:
a) accidente dentare(fracturi, luxații, lezarea mugurilor)
b) leziuni ale parților moi
c) luxația mandibulei
d) luxația dinților vecini
e) pătrunderea dintelui în căile respiratorii
R.: A (V-344)

246. CM Indicați cauzele smulgerii mugurilor dinților permanenți în timpul extracției dinților
primari:
a) când cleștii sunt aplicați pe molar adânc
b) rădăcinele nerezorbate a molarilor converghează
c) vârful elevatorului pătrunde adânc
d) mișcări brutale
e) mișcări necoordonate
R.: A, B (V-344)

247. CS Selectați la ce nervi leziunilor nervoase au loc mai des:


a) nervul alveolar inferior
b) nervul nazopalatin
c) nervul mentonier
d) nervul lingual
e) nervul bucal
R.: A (V-100)

248. CM Pentru tratamentul complicațiilor leziunilor nervoase se indică:


a) analgezice
b) fizioterapie
c) clătituri de gură cu soluții antiseptice calde
d) antibiotice
e) se așteaptă câteva zile
R.: A, B, C (B-120-122)

249. CM Numiți complicațiile mai frecvente postextracționale:


a) hemoragii
b) vindecare întârziată a plăgii postextracționale
c) alveolite
INSTITUȚIA PUBLICĂ UNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ ŞI RED.: 01
FARMACIE “NICOLAE TESTEMIŢANU” DATA: 10.12.2015
DIN REPUBLICA MOLDOVA
Catedra de chirurgie oro-maxilo-facială pediatrică, pedodonție și PAG. 47 / 51
ortodonție

d) abcese, flegmoane
e) periostite
R.: A, C (B-129)

250. CM Selectați tipurile de hemoragii postextracționale:


a) locale
b) generale
c) posttraumatice
d) postoperatorii
e) spontane
R.: A, B (B-130)

251. CM Concretizați în care din afecțiunile următoare, bolnavii sunt expuși în hemoragii
postextracționale:
a) diabet
b) nevropatii
c) leucoze acute și cronice
d) hepatite cronice
e) hemofilii
R.: A, B, E (B-129)

252. CM Indicați cu ce se va începe tratamentul hemoragiilor de cauză generală:


a) curățirea cavității bucale de cheaguri
b) spălarea plăgii alveolare cu apă oxigenată
c) apropierea mărginilor gingivomucoasei și aplicarea suturilor
d) tratament compresiv supraalveolar și fixarea lui cu ligături
e) terapie generală judicioasă și suficientă
R.: B, C, E (B-129)

253. CS Concretizați ce este alveolita postextracțională:


a) complicație septică a plăgii alveolare ce cointeresează pereții alveolei
b) o osteită localizată, în care fenomenul inflamatoriu se asociază cu necroză superficială a
pereților osoși
c) o necroză a alveolei
d) o împuraere a alveolei
e) o complicație ce implică alveola, osul, gingivomucoasa
R.: B (B-133)

254. CM Selectați factorii intraoperatori care favorizează infectarea conținutului alveolei și al


pereților osoși:
a) tulburări vasomotorii locoregionale provocate de traumatismul operator și de acțiunea
adrenalinei din soluția anestetică
b) extracțiile laborioase și prelungite cu zdrobiri de țesuturi osoase și a muco-periostului
INSTITUȚIA PUBLICĂ UNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ ŞI RED.: 01
FARMACIE “NICOLAE TESTEMIŢANU” DATA: 10.12.2015
DIN REPUBLICA MOLDOVA
Catedra de chirurgie oro-maxilo-facială pediatrică, pedodonție și PAG. 48 / 51
ortodonție

c) existența în alveolă a cheagului


d) extracțiile incomplete cu rămânerea în alveolă a unor resturi radiculare
e) procese infecțioase peridaculare acute sau cronice
R.: A, B, D, E (B-133)

255. CM Numiți ce urmărește tratamentul curativ în alveolita postextracțională:


a) combaterea durerii
b) combaterea infecției
c) stimularea precesului de regenerare tisulară
d) promovarea hemostazei
e) replantarea dintelui extras
R.: A, B, C (B-133)

256. CS Numiți tratamentul pentru dinţii de lapte cu o resorbţie patologică a rădăcinilor mai mult de
1/4 - 1/3:
a) extracţia dentară, după examenul radiologic
b) imobilizarea cu aparate ortodontice
c) tratamentul endodontic
d) tratamentul dentar fără obturarea canalelor radiculare, amputarea vitală
e) rămîn fără tratament pentru supravegherea în dinamică
R.: A (C-161)

257. CМ Indicați situațiile în care dinţii primari cu periodontite cronice sunt înlăturaţi:
a) pînă la schimbul fiziologic au mai rămas 2 ani
b) resorbţia şi perforaţia planşeului dentar
c) exacerbări repetate
d) pulpite acute purulente
e) hemoragii din canalele radiculare
R.: A, B, C (C-161)

258. CS Selectați metoda de tratament în cazul unui chist radicular suprainfectat pornit de la un
dinte de lapte:
a) conservativ prin administrarea antibioticilor
b) endodontic al dintelui cu scop de a menţine spaţiu pe arcada dentară
c) chirurgical prin decolarea periostului
d) extracţia dintelui cauză
e) drenarea transodontală a dintelui cauză urmat de tratamentul acestui dinte
R.: D (C-161)

259. CS Indicați tactica de tratament în cazul unei periostite acute odontogene, pornită de la un
dinte de lapte:
a) tratament conservativ prin administrarea antibioticilor
b) tratament endodontic al dintelui cauză
c) extracţia dintelui cauză
d) drenare transodontală cu scop de a păstra dintele cauză
e) deschiderea abcesului subperiostal pe cale chirurgicală
R.: C (C-161)
INSTITUȚIA PUBLICĂ UNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ ŞI RED.: 01
FARMACIE “NICOLAE TESTEMIŢANU” DATA: 10.12.2015
DIN REPUBLICA MOLDOVA
Catedra de chirurgie oro-maxilo-facială pediatrică, pedodonție și PAG. 49 / 51
ortodonție

260. CS Numiți care va fi tactica de tratament în cazul unei periostite acute purulente odontogene cu
punctul de pornire 74, 75, 84, 85:
a) extracţia dentară obligatorie urmată de periostotomie
b) protecţie antibacteriană
c) drenare transodontală şi periostotomie la nivelul dintelui cauză
d) pînă la vîrsta de 3 ani dinţii se vor trata conservativ
e) deschiderea abcesului subperiostal
R.: A (C-85)

261. CM Concretizați, în care situaţii de fractură a dintelui permanent va fi indicată extracţia lui:
a) fractură coronară de clasa III
b) fractură radiculară la treimea cervicală
c) fractură radiculară la o doime din lungimea ei
d) fractură de apex
e) fractură cominutive
R.: B, C, E (C-88; B-259)

262. CM Indicați în care situații de rizaliză radiculară a dintelui de lapte este pericolul de a smulge
mugurile dentar permanent în timpul extracţiei:
a) tip vertical
b) tip orizontal
c) echivalentă
d) întîrziată
e) patologică
R.: A, B (V-332,266; B-153)

263. CM Numiți indicaţiile de extracţiea unui dinte de lapte cu necroză pulpară cronică:
a) dinţi afectați care pot contribui la menținerea septică a organismului
b) dinţi cu gangrene care au provocat supuraţii perimaxilare
c) dinţi care mențin ganglionii limfatici perimaxilari măriți
d) dinţi din focarele de fractură ale maxilarelor
e) dinţi care produc tulburări ale erupţei dentare
R.: A, B, C (C-88; B-109)

264. CM Numiți indicaţile pentru extracţia dinților de lapte cu scop ortodontic:


a) malpoziţii dentare
b) procese periapicale septice
c) rizaliză radiculară peverticală
d) luxație dentară incompletă
e) rizaliză dentară orizontală
R.: A, C, E (B-109; C-84)

265. CM Notați indicațiile către înlăturarea mugurilor dentari permanenţi:


a) lipsa antagonistului
b) muguri mortificaţi (sechestraţi)
c) proces infecțios periapical extins spremugurile dentar
d) în scopul tratamentului ortodontic
INSTITUȚIA PUBLICĂ UNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ ŞI RED.: 01
FARMACIE “NICOLAE TESTEMIŢANU” DATA: 10.12.2015
DIN REPUBLICA MOLDOVA
Catedra de chirurgie oro-maxilo-facială pediatrică, pedodonție și PAG. 50 / 51
ortodonție

e) osteomielită acută odontogenă


R.: B, D (C-87)

266. CM Indicaţi în ce cazuri clinice esteindicat înlăturareadinţiilor permanenţi la copii:


a) cînd dintele îşi pierde valoarea funcţională
b) cînd sunt cauza unei periostite acute
c) cînd sunt cauza unei osteomielite acute odontogene
d) cînd dintele îşi pierde valoarea anatomică
e) în scop ortodontic
R.: A,D, E (C-88)

267. CM Concretizaţi indicaţiile de extracţie dentară a dinţilor primari cu traumatisme acute:


a) luxaţii totale
b) luxaţii parţiale
c) luxaţii cu intruzie
d) fractură radiculară
e) fractură coronară
R.: A, B, D (C-88)

268. CM Indicați care sunt etapele de înlăturare a dintelui temporar:


a) insinuarea
b) sindesmotomia
c) fixarea
d) avansarea
e) chiuretaj
R.: A, C (C-88)

269. CS Indicați tactica corectă de tratament în cazul fracturei radiculare apărute în timpul extracției
molarilor primari:
a) chiuretaj profund
b) înlăturarea restului radicular
c) apexul se va lasa în alveolă, care va fi expulzat odată cu erupţia dinţilor permanenţi
d) înlăturarea mugurului dentar împreună cu apexul fracturat
e) antibioterapie
R.: C (B-144)

270. CS Concretizați în ce formă de rizaliză radiculară a dinților temporari este pericol de fractură
radiculară în timpul extracţiei dentare:
a) patologică
b) verticală
c) întîrziată
d) orizontală
e) echivalentă
R.: D (V-332)

271. CS Indicați care va fi tactica de tratament în cazul dinţilor prelactali:


a) imobilizarea lor cu gutiere
b) aparate ortodontice pentru protecţie
INSTITUȚIA PUBLICĂ UNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ ŞI RED.: 01
FARMACIE “NICOLAE TESTEMIŢANU” DATA: 10.12.2015
DIN REPUBLICA MOLDOVA
Catedra de chirurgie oro-maxilo-facială pediatrică, pedodonție și PAG. 51 / 51
ortodonție

c) înlăturarea lor
d) tratament endodontic şi imobilizarea lor
e) evidenţa în dinamică
R.: C (V-341)

272. CS Indicați complicațiile provocate de dinţii prelactali:


a) gingivite
b) mobilităţi dentare accentuate
c) eroziuni traumatice
d) aspiraţia dinților
e) eroziuni la pieptul mamei
R.: E (V-341)

273. CM Indicați condițiile în care dintele de lapte cu luxație în ax, intruzie, va fi indicat către
înlăturare:
a) deplasat în părţile moi
b) deplasat în cavităţile oaselor faciale
c) va fi lezat mugurele dintelui permanent
d) leziuni importante a peretelui alveolar
e) avulsia dentară
R.: A, B, C, D (C-317; V-464; B-264)

274. CM Notați care va fi atitudinea de tratament a dintelui de lapte traumatizat prin contuzie:
a) înlăturarea
b) imobilizarea
c) dizocluzie prin şlefuire
d) dizocluzieprovizorie cu aparate ortodontice
e) tratament endodontic
R.: C, D (C-316; V-464; B-263)

S-ar putea să vă placă și