Sunteți pe pagina 1din 1

UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE "GR. T.

POPA" IAŞI
FACULTATEA DE MEDICINĂ DENTARĂ
DISCIPLINA DE IGIENĂ ŞI IGIENA ALIMENTAŢIEI

Baremul pentru studenţii Facultăţii de Medicină Dentară la


Igienă şi Igiena alimentaţiei Anul V

Realizarea unei anchete alimentare într-o colectivitate şi interpretarea rezultatelor


Evaluarea stării de nutriţie a unui pacient
Evaluarea stării igienico-sanitare a cărnii, ouălor, laptelui, fructelor şi legumelor
Recoltarea de probe pentru aprecierea poluării şi contaminării aerului
Determinarea condiţiilor de microclimat în cabinetul stomatologic
Determinarea nivelului de zgomot şi stabilirea unui plan de măsuri pentru reducerea
zgomotului în cabinetul stomatologic.
Stabilirea unui plan de măsuri pentru respectarea condiţiilor igienico-sanitare în
cabinetul stomatologic

COMPETENŢE
Realizarea unui plan de măsuri pentru respectarea condiţiilor igienico-sanitare în
cabinetul stomatologic
Evaluarea stării de nutriţie a unui pacient
Realizarea unui plan de consiliere nutriţională
Determinarea condiţiilor de microclimat în cabinetul stomatologic
Determinarea nivelului de zgomot şi stabilirea unui plan de măsuri pentru reducerea
zgomotului în cabinetul stomatologic.
Realizarea circuitelor funcţionale în cabinetul stomatologic.

Titular curs
Conf. Dr. Lucian Laurenţiu Indrei