Sunteți pe pagina 1din 3

A.

Crescătorii pentru speciile de Cervide

I. Completați spațiile libere:


1. Hrănirea speciilor de Cervide se face în funcție de .........................................................................
2. Puii sunt hrăniți cu hrană furaj verde după vârsta de.....................................
3. În spațiile de creștere fiecare exemplar trebuie să aibă o suprafață minimă de ........................
4. În țarcurile speciale pentru creșterea cervidelor trebuie amenajate .............................................
5. Pentru eliberarea in teren a exemplarelor crescute in tarcuri se formează loturi de
.................................................................................................
6. Pentru o reusită cat mai mare a eliberării animalelor crescute in spații controlate este recomandat ca
acestea să se construiască ......................................

II. Notați cu adevărat sau fals afirmațiile:


1. În spațiile e creștere controlată a cervielor se recomandă alăptarea puilor pe o perioadă cât mai mare.
2. Hrana Cervidelor se schimbă la o perioadă de 5 – 10 zile.
3. Furajul verde al cervidelor poate fi constituit și din lujerii un specii de foioase.
4. Dacă speciile au fost crescute in apropierea pădurii, se realizează și un tarc de acomodare inainte de
eiberarea in teren.
5. La inceput puii de cervide se hrănesc cu lapte de vacă simplu.
6. Staționarea străinilor în apropierea țarcurilor este permisă.

B. Crescătorii pentru fazani

I. Răspundeți în scris la următoarele întrebări:


1. Ce cuprinde o fazanerie?
2. Când încep să ouă făzănițele ?
3. Cum se păstrează ouăle?
4. Cum se realizează clocirea?
5. Unde sunt crescuți puii proaspăt eclozați?
6. Care sunt caracteristicile terenului de crescut pentru fazani?

II. În cercuiți răspunsul corect.


1. La clocit se pu ouă de maximum
a) 8 zile
b) 10 zile
c) 4 zile
2. În incubator temperatura trebuie menținută la :
a) 50*
b) 38*
c) 30*
3. Umiditatea în incubator trebuie să fie de :
a) 40-50%
b) 50-58%
c) 60-75%
4. Clocirea ouălor de fazan durează :
a) 15 zile
b) 23 zile
c) 20 zile
5. Clocirea și creșterea puilor de fazan se poate realiza cu ajutorul:
a) găinilor domestice
b) masculilor de fazan
c) altor păsări de curte
6. Raportul între sexe la eliberarea fazanilor în teren trebuie să fie de:
a) 1-2 femele la un mascul
b) 6 femele la un mascul
c) 3-4 femele la un mascul

C. Crescătorii pentru potârnichi

I. Completați spațiile libere:


1. Ouăle puse la incubat provin de la potârnichile................................. ținute în ...................................
2. Potârnichile dau în medie............................ de ouă pe an.
3. Aparatura pentru incubarea ouălor se aseamănă cu cea folosită pentru.............................
4. În general în spațiile controlate pentru creșterea potârnichilor, pentru reproducere se folosesc
potârnichi .......................
5. Într-o cușcă se țin ...................................
6. Înainte e separarea perechilor din lunile fabruarie – martie potârnichile sunt ținute
în.........................................
7. Puii sunt mutați în voliere pentru stocaj la vârsta de ...................
8. Începând de la vârsta de ................................ potârnichile pot fi utilizate pentru vânat sau ca
reproducătoare.
9. Pentru repopulări se folosesc potârnichi ...........................
Barem – C:
1 – reproducătoare; captivitate; 2 – 40 ouă; 3 – fazani; 4 – crescute în captivitate;
5 – un mascul și o femelă; 6 – voliere pentru iernat; 7 – 50-60 de zile;
8 - 50-60...100 de zile; 9 – prinse iarna din teren;

Barem – B:
I: 1- O fazanerie cuprinde: volierele pentru fazanii reproducători, casa de incubație și a eclozării
ouălor, boxele si eleveuzele pentru creșterea puilor, voliere pentru stocarea puilor.
2 - Făzănițele încep să faca ouă în luna aprilie.
3 – Ouăle se păstreză în camere speciale, răcoroase, așezate pe nisip umezit;
4 – Clocirea se realizează în incubatoare.
5 – Puii proaspăt eclozați sut crescuți în eleveuze.
6 – Terenul de crescut se alege la distanță de voliere și de locul de clocit, pe suprafețe insorite
și acoperite de lucernă sau trifoi, care se cosesc înainte de instalarea cutiilor și a cuștilor de crescut.
II: 1-a; 2-b; 3-c; 4-b; 5- a; 6-c;

Barem - A:
1 – vârsta animalelor , rațiile și compoziția hranei.
2 - 30 zile
3 – 20m2
4 – hrănitori, adăpători, sărării
5 – un mascul si o femelă sau un mascul si două femele
6 – în interiorul pădurii
II. 1 – F; 2 – A; 3 – A; 4 - F; 5 – F; 6 – F;