Sunteți pe pagina 1din 2

ANALIZA INDICATORILOR PE BAZA BILANTULUI CONTABIL

1. Din Contul de Profit si Pierdere al intreprinderii BETA SA se desprind urmatoarele informatii prezentate in tabelul de mai
jos. Pe baza acestora, sa se calculeze urmatorii indicatori: productia exercitiului, valoarea adaugata, excedentul brut al
exploatarii, rezultatul exploatarii si rezultatul curent, profitabilitatea economica neta si bruta, .
VENITURI
Productia vanduta 35 000 000
Productia stocata 200 000
Productia imobilizata 10 000
Subventii de exploatare 15 000
Alte venituri din exploatare 0
Venituri din provizioane si amortizari 0
Venituri din cedarea activelor 0
Venituri din vânzarea mărfurilor 0
TOTAL VENITURI EXPLOATARE 35 225 000

Venit din dobanzi 20 000


Venit din provizioane 2 500
TOTAL VENITURI FINANCIARE 22 500

VENITURI EXTRAORDINARE 410 000

CHELTUIELI
Cumparari de materii prime 15 500 000
Variatia stoc de materii prime (Sf-Si) 300 000
Lucrari si serv executate de terti 1 750 000
Impozite si taxe 700 000
Cheltuieli cu personalul 7 500 000
Cheltuieli cu amortiz. si provizioanele 1 500 000
Cheltuieli din cedarea activelor 345 000
Alte cheltuieli exploatare 0
Cheltuieli privind mărfurile 0
TOTAL CHELTUIELI EXPLOATARE 26 995 000

Cheltuieli cu dobanzi 800 000


Chelt. din diferente de curs valutar 2 500
Cheltuieli cu amortiz. si provizioanele 15 000
TOTAL CHELTUIELI FINANCIARE 817 500

CHELTUIELI EXTRAORDINARE 320 000

Impozit pe profit 525 000

REZULTATUL EXERCITIULUI 7 000 000

Consumuri de la terti= cumparari de materii prime+ lucrari si servicii executate de terti- variatia stocului de materii prime
Productia globala a exercitiului = MC + PE
2. O societate comercială înregistrează următoarea situaţie:

2016 2017
cifra de afaceri 50.000 creste cu 10%
numărul de muncitori 30 scade cu 5%
cheltuieli de exploatare 10.000 12.000
total stocuri 30.000 creste cu 8%
cheltuieli financiare 18.000 15.000
debitori 4.000 scade cu 20%
facturi neincasate 7.000 5.000
cheltuieli extraordinare 3.500 2.500

Se cere să se calculeze:
a. productivitatea muncii pentru cei doi ani;
b. rata rentabilitătii pentru cei doi ani;
c. perioada de recuperare a creantelor pentru cei doi ani
d. rotatia stocurilor pentru cei doi ani

2. Un magazin a obţinut în luna aprilie o productivitate a muncii de 6.450 lei/ angajat folosind 15 angajaţi. In luna mai,
productivitatea muncii a crescut cu 12 % în timp ce numărul de angajaţi a rămas constant.

Calculaţi:
a. cifra de afaceri din luna aprilie;
b. productivitatea muncii din luna mai;