Sunteți pe pagina 1din 4

To: Thorbjorn Jagland

Secretar General al Consiliului Europei

Adresa

Avenue de l`Europe F-67075

Strasbourg Cedex, France

RE: Îngrijorarea stațiilor de televiziune private din R. Moldova privind Noul Cod al serviciile
media de televiziune

Excelența Voastră,

Secretar General,

Dle Thorbjorn Jagland

În numele stațiilor de televiziune private din R. Moldova, sperăm să vă atragem atenția asupra
îngrijorărilor noastre profunde legate de versiunea noului proiect al Codului serviciilor media de
televiziune din R. Moldova.

Proiectul Codului a fost aprobat în prima lectură de Parlamentul moldovenesc la 20 aprilie 2018. În
ciuda faptului că proiectul Codului a fost discutat de toate părțile interesate, inclusiv de reprezentanți
ai media private și independente, reuniți într-un grup de lucru, o serie de dispoziții și alte modificări
au fost introduse în ultimele clipe, chiar înainte de lectura parlamentarilor, schimbări care
periclitează serios supraviețuirea presei independente și private și duc la creșterea costurilor
operaționale la un nivel nesustenabil.

Concret, modificările stabilesc cerințe costisitoare în ce privește conținutul autohton, pe care


majoritatea televiziunilor indepndente, locale / regionale, nu și le pot permite.

Toate acestea se întâmplă în contextul mai larg de concentrare a mediei private și de cartelizare a
pieței de publicitate.

În ansamblu, aceste măsuri reduc independența mediei prin reducerea fluxurilor tradiționale de
venituri și au provocat o amenințare strategică la adresa supraviețuirii televiziunilor independente
din R. Moldova.

Mai mult decât atât, am dori să vă atragem atenția asupra faptului că susținătorii proiectului de cod
menționat anterior pot încerca să atragă părți interesate din mass-media în elaborarea codului, și să
atragă contribuția Consiuliui Europei prin furnizare de experți care să ghideze procesul, în
incercarea de a legitima acest document periculos.

Concret, neconform cu decizia Parlamentului nr 377/2004 privind procedura de depunere a


proiectelor de lege la Consiliul Europei și de implementare a recomandărilor, autoritățile
moldovenești au făcut o revizuire a proiectului de lege conform Consiliului Europei înainte de a o
aduce în parlamentul național. Din surse oficiale este cunoscut că proiectul de cod a fost deja trimis
pentru revizuire la Consiliul Europei. Suntem siguri că această acțiune a fost doar o formalitate
pentru opinia publică, de vreme ce Parlamentul a avansat cu această inițiativă, trecând proiectul de
lege în prima lectură, fără a aștepta recomandările experților Consiliului Europei,.

Modul în care acest document a fost proiectat și aprobat conrazice cu siguranță principalul scop
statutat la Articolul 3 : „Scopul acestui Cod este să garanteze protecția drepturilor consumatorilor
de a recepționa informația corectă și obiectivă, care ar contribui la o formare liberă a opiniilor,
protecția drepturilor la libertate editorială și de cuvânt a difuzorilor media, de stabilire ale unor
principii democratice în funcționarea audiovizualului din R. Moldova, stabilite în spiritul dreptului
constituțional și libertății pe baze legale pentru reglementarea proceselor de: a) proiecție,
transmitere și/sau retransmitere a programelor efectuate de difuzori aflați sub jurisdicția R.
Moldova, prin intermediul emisiunilor televizate sau radiofonice; b ) exercitare a controlului peste
toată activitatea instituțiilor audio-vizuale din R. Moldova”

Codul audiovizualului ar trebui să confirme adeziunea R. Moldova la standardele europene în ce


privește libertatea mass-mediei și a cuvântului și accesul public la serviciile audiovizuale. , ceea ce,
din păcate, autoritățile moldovenești ignoră.

Am dori să profităm de această ocazie să supunem atenției dvs normele legale inserate în proiectul
de lege care se constituie într-un pericol pentru independența mass—mediei, a libertății editoriale și
a drepturilor consumatorilor de a recepționa o informație corectă și obiectivă.

Articolul 4 al proiectului Codului se referă la obligarea stațiilor TV de a produce programe


autohtone și stabilește o cotă pentru aceste programe autohtone ca procent din totalul emisiunilor.

Cota instituită de lege este excesivă în comparație cu posibilitățile pieței de publicitate de a finanța
conținutul cu producție autohtonă. Prevederea nu ia în calcul niciuna din realitățile curente ale pieței
și nici pe cele din țară.

In Moldova exista 59 de statii tv licențiate, iar totalul pieței de publicitate a fost de 9 milioane de
euro in 2017. Este evident că această piață nu poate furniza resurse suficiente pentru ca toate
companiile media să producă volumul de programe autohtone impus de lege.

Articolul 3, paragraful 4 din proiectul Codului statutează că stațiile naționale tv private ( cum ar fi
PRO TV Chișinău ) sunt obligate să producă cel puțin 8 ore de program autohton pe zi. O stație
națională de televiziune are 5% din piața de publicitate. Asta înseamnă 450 000 euro pe an, , sau 68
euro pentru fiecare oră de program producție proprie sau cumpărată. Indubitabil, aceasta este o sumă
infimă pentru a produce programe de calitate care să atragă audiență.

Cota de 8 ore nu a fost introdusă accidental în noua lege. Este o decizie deliberată, prin care se
intenționează eliminarea de pe piață a stațiilor TV independente. O dispoziție similară a fost votată
în 2017 ca un amendament la prezentul Cod al audiovizualului și a intrat în vigoare din octombrie
2017. Asta a dus la o creștere dramatică a costurilor operaționale ale televiziunilor independente.

Cumulat cu înțelegerea de cartel care a pornit pe 1 ianuarie 2018, în care 50% din banii proveniți din
piața de publicitate sunt direcționați exclusiv cître stațiile tv controlate de partide politice ( situația a
fost adusă în atenția Consiliului Concurenței, dar instituția nu a luat încă nicio măsură ), această
măsură a adus pierderi stațiilor tv independente, multe dintre acestea fiind acum pe cale de a-și
înceta operațiunile. Există o cotă mai mică pentru stațiile TV locale și regionale – 2 ore, respectiv 4
ore pe zi – dar stațiile independente nu și le pot permite, pentru că nu există piața de publicitate în
toate regiunile Moldovei.

Cu toate că situația este clară, partidul de guvernământ insistă să păstreze această cotă în noua lege,
pentru că obiectivul final nu este dezvoltarea pieței media, ci să ofere avantaje stațiilor tv controlate
politic, să falimenteze stațiile TV independente și să instituie monopolul pe informație. Media
controlată politic nu poate fi afectată de această decizie pentru că realizarea profitului nu este scopul
acesteia. Pierderile lor sunt acoperite de proprietarii cu conexiuni politice, în timp ce își promovează
interesele proprii și le utilizează în scopuri propagandistice.

Pe parcursul ultimelor 6 luni, de la introducerea cotei de produs autohton, am sesizat efectele. Multe
emisiuni produse cu aceeași sumă de bani sunt acum de o calitatea mai proastă. Ca urmare, am
învățat că, în condițiile actuale, cota maximă de conținut autohton pentru stațiile TV naționale ar
trebui să nu fie mai mare de 6 ore pe zi, iar pentru stațiile tv locale ar trebui să nu existe cotă. O
cotă mai mare ar fi realistă numai când pe piață ar exista suficiente resurse financiare pentru
producții autohtone.

Articolul 4, paragraful 9 al proiectului statutează că 75% din conținutul autohton trebuie difuzat la
ore de maximă audiență. Pentru că maxima audiență în Moldova, prevăzută prin lege, este de 9 ore
pe zi, 75% din cotă plus publicitatea înseamnă 7 ore și 30 de minute pe zi, ceea ce înseamnă că
stațiile tv mai au doar 1 oră și 30 de minute rămase pentru transmisia programelor străine – filme,
documentare, sport, evenimente și alte programe care nu sunt produse în R. Moldova. Indiferent de
modul în care sunt efectuate măsurătorile – zilnic sau săptămânal – aceasta înseamnă 70 de ore de
program autohton cu 75% în prime-time.

Ca urmare, este imposibil de a crea o rețea de difuziune care să respecte gusturile și cererile
telespectatorilor. Astfel, vor fi afectate raitingurile stațiilor TV, și ca urmare, acestea vor fi vândute.

Luând în considerare experiența din ultimele 6 luni, noi considerăm că o cotă maximă pentru
producțiile autohtone în prime-time ar trebui să fie de 50% din cota generală și nu ar trebui să
depășească 6 ore pe zi.

În concluzia celor menționate anterior, sperăm sincer că Consiliul Europei va lua în considerare
circumstanțele și riscurile descrise în această scrisoare și va reflecta asupra recomandărilor pe care le
va oferi proiectului Codului audio-vizual din R. Moldova.
Cu sinceritate, ai dumneavoastră

PRO TV Chișinău

Cătălin Giosan , director

TV 8

Natalia Moriari, director

Canal regional

Ludmila Topal, director

Centrul pentru Jurnalism Independent

Nadine Gogu, director

Asociația Presei Independente

Petru Macovei, director