Sunteți pe pagina 1din 1

Biroul

reglementare și
norme în domeniul
Secția asistență cadastrului
metodologică
Biroul suport
metodologic
Secția contestații
Direcția înregistrarea
bunurilor imobile
Biroul înregistrarea
măsurilor de
asigurare

Biroul furnizare
informații

Secția Cadastru

Secția verificarea și
Direcția cadastru
recepția lucrărilor
bunurilor imobile
cadastrale

Secția recepția
lucrărilor
cadastrale
Secția Registrul
Unităților
Administrativ-
Departamentul Teritoriale și
Direcția sisteme Adreselor
Cadastru geoinformaționale
Biroul baza de date
a cadastrului

Secția monitorizare
tehnică

Secția implementare
a programelor de stat
Direcția operațiuni în domeniul
cadastrului
Biroul gestionarea
Secția planificare și arhivei și
documentației
monitorizare lucrări cadastrale

Biroul administrativ-
organizatoric

Subdiviziuni
cadastrale teritoriale