Sunteți pe pagina 1din 1

Condiții pentru aderarea la zona euro: criterii de convergență

Criteriile de convergență asigură faptul că un stat membru este pregătit să adopte moneda euro și
că aderarea sa la zona euro nu va cauza riscuri economice pentru statul membru respectiv sau
pentru zona euro în ansamblu. Criteriile sunt stabilite la articolul 140 alineatul (1) din Tratatul
privind funcționarea Uniunii Europene.