Sunteți pe pagina 1din 2

Planul general de instruire a instructorilor:

- Pracownia Kształcenia Zawodowego Biuro Promotora Reformy "Voca Train" w Kołobrzegu


JOB ART CEE

Lp MODULE OBIECTIVE COMPETENŢE CHEIE ACTIVITĂŢI DURATA


1 Bazele programului Îmbunătăţirea competenţelor stilului de Cunoaşterea termenilor de bază din ZIUA 1:Introducerea şi 3 zile
- o introducere în prezentare a Job Art, în funcţie de domeniul instruirii şi al celor care sestabilirea grupului, a echipelor
conceptul de calificarea şi aptitudinile instructorului instruiesc aflaţi în dezavantaj, aptitudini
şi a perechilor. Introducerea în
metodologie Job Art în în cadrul problemei principale în legate de instructorii profesionali ai programul de instruire cu
domeniul lucrului cu legătură cu metodologia Job Art, tinerilor şi ai adulţilor tineri socialPowerPoint
grupuri dezavantajate Recunoaşterea importanţei unui proces excluşi, începerea cunoaşterii abordării
Discuţie cu participanţii.
de învăţare condus la nivel individual de de învăţare a Job Art, cunoaşterea ZIUA 2: Modulele programului
participant şi prin abordare metodologiei în cadrul conceptului Job de Instruire. Calea
participativă, Art, aptitudini de comunicare şi sociale,
educaţională. Metode de
Recunoaşterea importanţei modului aptitudini de participare în legătură cu
predare. Matricea de
creativ de gândire şi lucru, implementarea Utilităţii Job Art a prezentare. Seminarii asupra
Recunoaşterea importanţei comunicării diverselor tehnici de prezentare – stilului de prezentare.
şi ale aptitudinilor sociale în legătură cu abilitatea de utilizare a diferitelor ZIUA 3: structura şi analiza
metoda de instruire a Job Art tehnici de lucru conţinutului modulului. Lucrul
cu PowerPoint (conţinutul
modulelor prezentate şi viaţa
reală. Prezentare multimedia a
instructorilor (participanţi).
Discuţie. Retrospectivă
2 Stilul de prezentare I Aprofundarea cunoştinţelor asupra Aptitudini de instruire ale tinerilor şi Introducere 3 zile
- o introducere în metoda stilului de prezentare a metodologiei Job adulţilor aflaţi în dezavantaj care învaţă, Exerciţii:
stilului de prezentare în Art, Demonstraţie activă a procesului de Linie Continuă, Similarităţi şi
concepţia Job Art Identificarea principalelor probleme în învăţare la un participant individual, Diferenţe, Urcarea la 10, Limite
concept în cadrul legătură cu procesul de învăţare adaptat Recunoaşterea şi înţelegerea (In metro), înregistrare, Marele
pregătirii profesionale a unui participant, problemelor de împuternicire, Joc al Puterii, Călătorie
persoanelor excluse Însuşirea noilor experienţe profesionale Înţelegerea importanţei metodelor de aeriană, Stop / Mergi, Pasiv /
social privind conceptul de motivare a comunicare, Afirmativ / Agresiv, Piedici,
metodologiei Job Art, Înţelegerea dinamicii grupului şi a Multiball, Uriaşi + Magi +
Identificarea şi implementarea echipei de lucru Pitici, Aptitudini de interogare,
potenţialului creativ al participanţilor la Evaluarea exerciţiilor,
procesul de învăţare Evaluarea conţinutului
modulului Job Art
3 Metoda Wykładu 2 Aprofundarea cunoştinţelor asupra Aptitudini de instruire ale tinerilor şi Introducere 3 zile

© JobArt CEE Consortium, www.jobart.org/cee, download Romania from web page 4.6, page 1/2
Rezolvarea problemelor stilului de prezentare a metodologiei Job adulţilor aflaţi în dezavantaj care învaţă, Invitaţie pentru participare la
prin metode Teatrale Art, Demonstraţie activă a procesului de problemele principale ale
Identificarea principalelor probleme în învăţare la un participant individual, seminarului, cum ar fi:
legătură cu procesul de învăţare adaptat Recunoaşterea şi înţelegerea înţelegerea importanţei
unui participant, problemelor de împuternicire, participării, creării legăturilor
Însuşirea noilor experienţe profesionale Înţelegerea importanţei metodelor de interpersonale între profesor şi
privind conceptul de motivare a comunicare, studenţi, crearea unui raport,
metodologiei Job Art, Înţelegerea dinamicii grupului şi a înţelegerea rolului profesorului
Identificarea şi implementarea echipei de lucru (cel mai prost profesor din
potenţialului creativ al participanţilor la Înţelegerea importanţei evaluării lume), entuziasm şi angajare la
procesul de învăţare instruire, rezolvarea unor
probleme prezentate în cadrul
activităţii “piedici” cu ajutorul
analizei şi a gândirii pozitive a
participanţilor,
Interviuri individuale cu
instructorii
4 Metode de Evaluare Însuşirea diferitelor metode de evaluare Utilizarea activă a procedurilor şi a Linie Continuă, Card Plus 5 ore
a programului de instruire, cunoaşterea dispozitivelor în cadrul procesului de Minus, Card Progres, Card de
instructorilor principali, a evaluare, recunoaşterea importanţei Evaluare a Cursului de
participanţilor, a echipei de lucru, etc.. informaţiilor care circulă între Instruire, Card al Evaluării
participanţi şi instructori în vederea Instructorului
îmbunătăţirii procesului de învăţare, a
metodelor de predare şi a întregului
conţinut al programului de instruire
5 Întrebări, răspunsuri, Intrarea în contact direct cu instructorii Utilizarea timpului pentru obţinerea de Discuţii, seminarii, interviuri 5 ore
contact principali, punerea întrebărilor şi noi informaţii, date, asistenţă pentru individuale, schimb de
primirea răspunsurilor implementarea metodologiei Job Art în informaţii
cadrul unui proces de instruire real
6. Etapa de verificare – Verificarea informaţiilor, datelor şi Implementarea individuală a întregului Instruire practică Durata depinde de
participanţii/ instructorii noilor competenţe însuşite în cadrul curriculum de instruire sau a părţi ale planul individual de
implementează metodele procesului de învăţare a Job Art acestuia în procesele de instruire lucru al fiecărui
învăţate în programele obişnuite instructor
lor de instruire obişnuite

Durata: 10 zile lucrătoare (3 şedinţe x 3 zile + 1 zi pentru consultaţii) plus o etapă de verificare

© JobArt CEE Consortium, www.jobart.org/cee, download Romania from web page 4.6, page 2/2