Sunteți pe pagina 1din 3

ANUL ŞCOLAR 2007/2008

FIŞA PERSONALA A CADRULUI DIDACTIC

I – Date generale

Numele si prenumele cadrului didactic

Titular/detasat Unitatea şcolară/Unităţile şcolare în care este titular

Suplinitor
Incadrarea calificat/
Unitatea şcolară/unităţile şcolare în care suplineşte
fără studii
corespunzătoare

Institutia de invatamant/Facultatea absolvita

Specializarea/ specializarile de pe diploma de licenta/absolvire Anul

Gradul didactic Specialitatea Anul


I CHIMIE 1995

Cursuri absolvite( dupa anul 2000, atestate cu diplome recunoscute de catre M.E.C.T./I.S.J./C.C.D.)

II - Catedra
Disciplina Nr. ore Clasele din componenţa catedrei
III - Manuale şcolare utilizate la clasă

Clasa Editura Autorii

IV - Opţionale

Clasa Durata Nr. Tipul şi denumirea opţionalului Aviz LŞ. J.


ore/săptămână

V - Laboratoarele si materialul didactic de specialitate din scoală

Tipul de Funcţionează Des crie re/come ntariu se va preciza dacă laboratorul are dotare nouă (din
laborator (DA/NU) 2006 sau 2007) – detaliere!

Alte mijloace de învăţământ Există (DA/NU), Funcţio-nează Sunt folosite (DA/NU),


număr (DA/NU) frecvenţa utilizării,
comentariu)

Retroproiector
Videoproiector
Calculator
Xerox
Diapozitive şi proiector
Planşe
Laborator A.E.L.
Altele – se specifică care

VI - Documentele curnculare
(DA/NU)
Planul-cadru de învăţământ pe filieră
Programele şcolare pentru disciplina/disciplinele predată(e)
Programele pentru disciplina/disciplinele opţionale predată(e)
Programa de bacalaureat 2008
Programele pentru olimpiadele şi concursurile şcolare pentru disciplina/disciplinele predată(e)

Planificări calendaristice anuale şi semestriale

VII - Implicarea în proiecte/programe extrascolare/extracurriculare

Numele proiectului/programului Coordonator Anul

VIII - Rezultatele elevilor îndrumaţi la olimpiade/concursuri şcolare în 2006/2007

Numele concursului Faza Numele şi prenumele Clasa Locul/Premiul obţinut


elevului

IX - Alte atribuţii/responsabilităţi
Semnatura