Sunteți pe pagina 1din 3

ANEXA Nr.

4 la regulament

Lista dotărilor minimale corespunzătoare fiecărui tip de atestat

Tip Spații tehnologice/ Utilaje Scule, dispozitive Aparate de măsură, încercare, Elemente de birotică
Atestat netehnologice verificare
B - spațiu destinat - mijloace auto de - prese pentru papuci; - megohmetre de 1000V; - configurații PC;
serviciilor funcționale/ transport persoane - truse de scule (electrician, - voltmetre de t.a.0-300V, cl. 1,5; - programe profesionale
puncte de lucru; și materiale; mecanic); - aparat de măsurare a rezistenței prizelor de pentru calcule electrice,
- atelier/ ateliere; - autotelescop/ - unelte portabile. pământ; mecanice și economico-
- magazii/ depozite platformă - rulete de minimum 2m; financiare,
(pentru scule, ridicătoare cu braț - șublere. - echipamente specifice
dispozitive, aparate de (PRB). activității de proiectare
măsurare, materiale, asistată de calculator
utilaje, echipamente (imprimante normale și
etc). grafice, copiator ).
Tip Spații tehnologice/ Utilaje Scule, dispozitive Aparate de măsură, încercare, Elemente de birotică
Atestat netehnologice verificare
Be - spațiu destinat - mijloace auto de - prese pentru papuci; - megohmetre de 1000V; -
serviciilor funcționale/ transport persoane - truse de scule (electrician, - voltmetre de t.a.0-300V, cl. 1,5;
puncte de lucru; și materiale; mecanic); - aparat de măsurare a rezistenței prizelor de
- atelier/ ateliere; - autotelescop/ - unelte portabile. pământ;
- magazii/ depozite platformă - rulete de minimum 2m;
(pentru scule, ridicătoare cu braț - șublere.
dispozitive, aparate de (PRB).
măsurare, materiale,
utilaje, echipamente
etc).
Tip Spații tehnologice/ Utilaje Scule, dispozitive Aparate de măsură, încercare, Elemente de birotică
Atestat netehnologice verificare
Bp - spațiu destinat - - - - configurații PC;
serviciilor funcționale/ - programe profesionale
puncte de lucru; pentru calcule electrice,
- atelier/ ateliere. mecanice și economico-
financiare,
- echipamente specifice
activității de proiectare
asistată de calculator
(imprimante normale și
grafice, copiator ).
Tip Spații tehnologice/ Utilaje Scule, dispozitive Aparate de măsură, încercare, Elemente de birotică
Atestat netehnologice verificare
C1A - spațiu destinat - mijloace de teodolit, miră, jaloane, rulete (pentru - - configurații PC și
serviciilor funcționale transport pentru cazul în care responsabilitățile în programe profesionale
și activităților de persoane și domeniul cadastrului/ topografiei pentru calcule electrice,
proiectare. echipamente sunt asigurate de angajații mecanice și economico-
topografice. solicitantului). financiare, în domeniul
rețelelor electrice cu
tensiuni nominale 0,4-
20kV;
- echipamente specifice
activității de proiectare
asistată de calculator
(imprimante normale și
grafice, copiator ).
Tip Spații tehnologice/ Utilaje Scule, dispozitive Aparate de măsură, încercare, Elemente de birotică
Atestat netehnologice verificare
C2A - spațiu destinat - macara; - dispozitive și scule pentru montat - megohmetre de 1000V, 2500V; -
serviciilor funcționale/ - autotelescop/ accesorii ale LES (de exemplu: trusă - multimetru universal digital sau analogic cl. 1,5;
puncte de lucru; platformă manșonar, rașchetă, presă cu bacuri, - indicatoare de tensiune pentru 0,4-20kV;
- atelier/ ateliere; ridicătoare cu braț butelie cu Brener, unelte de săpat, - aparat pentru măsurarea rezistenței prizelor de
- magazii/ depozite (PRB); lanternă cu acumulatori, aparat pământ;
(pentru scule, - mijloace de indicator prezență tensiune, etc); - aparate sau trusă pentru măsurarea rezistenței de
dispozitive, aparate de transport pentru - dispozitive și scule pentru montat contact;
măsurare, materiale, persoane, materiale accesorii LEA (de exemplu: presă - binoclu de câmp;
utilaje, echipamente și echipamente, pentru papuci, trusă de chei tubulare - rulete, șublere.
etc). - utilaje speciale și fixe, izolate, cremalieră, tendon sau Pentru stații de medie tensiune și partea electrică
pentru săpat sau palan, dinamometru, etc) de medie tensiune a stațiilor de înaltă tensiune:
forat. - *dispozitiv pentru măsurarea săgeții - megohmetru 5000V,
conductoarelor LEA; - punte Wheatstone, punte Thomson sau
- scurtcircuitoare mobile, minimum 2 echivalente pentru măsurat tangenta unghiului de
seturi; pierderi dielectrice cu generare tensiuni până la
- truse de scule (electrician, 10000V,
mecanic); - sursă pentru generarea unui curent primar
- aparat de sudare autogenă; (transformator, grup electrogen).
- unelte portabile;
- teodolit (pentru cazul în care
responsabilitățile în domeniul
cadastrului/ topografiei sunt asigurate
de un angajat al solicitantului).