Sunteți pe pagina 1din 2

Ministerul Educatiei, Culturii şi Cercetării al Republicii Moldova

Directia Generala Învatamânt Leova


Gimnaziul Beștemac, s.Beștemac, r. Leova
Catedra stiinte socio-umane, limbi si comunicare.

Aprobat Coordonat
Directorul gimnaziului____________ Director-adjunct____________

PROIECT DE LUNGA DURATA


LA ISTORIA ROMANILOR SI UNIVERSALA , anul de studii 2018-2019

Statutul disciplinei Arria curriculară Clasa Nr.de unităţi de Nr de ore pe an


conţinut
Disciplină Ştiinţe socio-umane a VII-a 8 66
Obligatory

Proiectul a fost elaborat conform curriculumului disciplinar la istorie. Discutat, aprobat la sedinţa catedrei
Manual utilizat: D.Dragnev, C.Draghemberg, I.Ojog Nr._____,din_________________

“Istoria universală/ românilor “,cl. a VII-a. Managerul catedrei____________


Ministerul Educatiei, Culturii şi Cercetării al Republicii Moldova
Directia Generala Învatamânt Leova
Gimnaziul Beștemac, s.Beștemac, r. Leova
Catedra stiinte socio-umane, limbi si comunicare.

Aprobat Coordonat
Directorul gimnaziului____________ Director-adjunct____________

PROIECT DE LUNGA DURATA


LA , anul de studii 2018-2019

Statutul disciplinei Arria curriculară Clasa Nr.de unităţi de Nr de ore pe an


conţinut
Disciplină Ştiinţe socio-umane
Obligatory

Proiectul a fost elaborat conform curriculumului disciplinar la Discutat, aprobat la sedinţa catedrei
Manual utilizat: Managerul catedrei____________