Sunteți pe pagina 1din 2

1 Lucrare - Organizarea resurselor umane

1. O întreprindere a obţinut în anul 2014 o producţie de 40.000 anvelope, realizând o productivitate a muncii 200
anvelope pe lucrător. Productivitatea muncii va creşte cu 50% în 2015 şi producţia va creşte cu 20 %.
Se cere sa se calculeze:
a) numarul de lucrători pentru anul 2014 (0,5 puncte)
b) numarul de lucrători pentru anul 2015 (1 punct)
c) indicele de evoluţie a numărului de lucrători (0,5 puncte)

2. Un depozit angrosist a obţinut în anul 2014 un volum al producţiei de 4.000.000 lei, cu un personal de 32
angajaţi. Pentru anul 2015 întreprinderea doreşte să-şi crească productivitatea muncii cu 20%, în condiţiile în care
volumul producţiei rămâne constant.
Se cere sa se calculeze:
a) numarul de lucrători pentru anul 2015 (1 punct)
b) indicele de evoluţie a numărului de lucrători (0,5 puncte)

3. La o întreprindere, în anul 2014 se cunosc următoarele: volumul producţiei 16.000 lei, productivitatea muncii
8.000 lei pe lucrător. În anul 2015, volumul producţiei creşte cu 50%, iar productivitatea muncii se dublează.
Se cere sa se calculeze:
a) numarul de lucrători pentru anul 2014 (0,5 puncte)
b) numarul de lucrători pentru anul 2015 (1 punct)
c) indicele de evoluţie a numărului de lucrători (0,5 puncte)

4. La o întreprindere, în anul 2009 se cunosc următoarele: volumul producţiei 56.000 lei, productivitatea muncii
1800 lei pe lucrător. În anul 2010, volumul producţiei scade cu 20%, iar productivitatea muncii scade cu 10%.
Se cere sa se calculeze:
a) numarul de lucrători pentru anul 2009 (0,5 puncte)
b) numarul de lucrători pentru anul 2010 (1 punct)
c) indicele de evoluţie a numărului de lucrători (0,5 puncte)

5. Ştiind că efectivul de salariaţi la începutul lunii septembrie a fost 400, efectivul de salariaţi la sfârşitul lunii 420,
calculaţi:
a) indicele de evoluţie pentru salariaţii lunii septembrie (0,25 puncte)
b) numărul mediu lunar de salariaţi (0,25 puncte)
1 Lucrare - Organizarea resurselor umane

Se acordă 2 puncte din oficiu. Succes!