Sunteți pe pagina 1din 2

Catedra Propedeutică Stomatologică

„Pavel Godoroja”

Întrebări la examen de licență:

1. Noțiuni generale privind morfologia dinților permanenți.Termenii de


erupție și formare a rădăcinilor.
2. Structura histologică, compoziția chimică și funcția adamantinei.
Rolul adamantinei în evoluția cariei dentare.
3. Modificările patologice în țesuturile dure ale dintelui apărute în
perioada de formare și mineralizare a țesuturilor dentare.
4. Pulpa dentară: structura histologică și funcțiile. Modificările
morfologice în pulpă, în senescență, în stările patologice.
5. Utilizarea corespunzătoare a materialelor și instrumentarului din
cabinetul stomatologic conform principiilor ergonomice și a
normelor de protecția muncii.
6. Particularitățile preparării cavităților în tratamentul cariei
dentare(etape, metode, instrumente, remedii medicamentoase).
7. Materiale moderne de obturație a cavităților carioase: cerințe,
clasificarea, particularitățile de aplicare.
8. Sisteme adezive. Clasificarea. Compoziția și rolul sistemului adeziv.
9. Materiale compozite. Clasificarea, componența, mecanizmul de
adeziune cu smalțul și dentina.
10.Refacerea pierderilor mari de substanța coronară cu utilizarea
mijloacelor suplimentare de ancoraj și retenție.
11.Metode de restaurări a dinților frontali prin fațetare .Clasificarea.
Indicații.Tehnica de lucru.
12. Cimenturi ionomeri de sticlă. Clasificarea, compoziția. Mecanizmul
de priză.
13. Structura spațiului endodontic în diferite grupuri de dinți. Crearea
accesului la spațiul endodontic. Instrumente. Etape de lucru.
14. Date topografice ale zonei apicale(apex anatomic, fiziologic și
radiologic). Determinarea lungimii de lucru a canalului radicular
15.Pregătirea (instrumentarea) spațiului endodontic prin tehnici
variate(clasică, step- back, step- down,crown-down).
16. Tratamentul medicamentos al spațiului endodontic. Remedii.
Mecanismul de acțiune.
17.Tehnici de obturare radiculară. Clasificarea.
18.Materiale de obturație a canalelor radiculare .Clasificarea,
componența, tehnici de preparare.
19.Placa bacteriană. Compoziție. Mecanismul de patogenitate
bacteriană în boala parodontală.
20.Tartrul dentar. Compoziție. Rolul tartrului dentar în declanșarea
afecțiunilor parodontale.
21. Șanțul gingival, noțiune. Importanța clinică a joncțiunii dento-
gingivale și a șanțului gingival.
22.Lichidul șanțului gingival. Raportul cantitativ al lichidului gingival
în normă și stări patologice.
23.Chiuretajul gingival: indicații, contraindicații, instrumentar utilizat,
tehnica.
24.Chiuretajul subgingival: indicații, contraindicații, instrumentar
utilizat, tehnici.
25.Principii generale privind detartrajul. Tehnici de lucru și accesorii.
26.Gingivectomia .Indicații,contraindicații.Tehnica operatorie.
27.Gingivoplastia .Indicații speciale ,contraindicații.Tennica operatorie.
28.Leziuni interadiculare .Clasificare.Metode de tratament.
29.Recesiuni gingivale .Clasificare.Metode de tratament.
30.Frenotomii,frenectomii și frenoplastii.Metode de tratament.