Sunteți pe pagina 1din 6

Luni

Elevii de serviciu
Nu s-a Nu a Nu a
Nu și-a S-AU
Disciplina A întârziat
făcut temele
comportat participat la rezolvat
EVIDENȚIAT Abs.
respectuos oră exercițiile
Observații

ROMÂNĂ

BIOLOGIE

MATE

ED. SOCIALĂ

TIC
OPȚIONAL
INTEGRAT

MARȚI
Elevii de serviciu
Nu s-a Nu a Nu a
Nu și-a S-AU
Disciplina A întârziat
făcut temele
comportat participat la rezolvat
EVIDENȚIAT Absenții
respectuos oră exercițiile
Observații

ENGLEZĂ

ROMÂNĂ

ED.FIZICĂ

ISTORIE

MUZICĂ
DIRIGENȚIE

MIERCURI
Elevii de serviciu
Nu s-a Nu a Nu a
Nu și-a S-AU
Disciplina A întârziat
făcut temele
comportat participat la rezolvat
EVIDENȚIAT Abs.
respectuos oră exercițiile
Observații

MATE

DESEN

GEOGRAFIE

ROMÂNĂ
FRANCEZĂ

JOI
Elevii de serviciu
Nu s-a Nu a Nu a
Nu și-a S-AU
Disciplina A întârziat
făcut temele
comportat participat la rezolvat
EVIDENȚIAT Abs.
respectuos oră exercițiile
Observații

MATE

ED. TEHN.

ROMÂNĂ
ENGLEZĂ

ISTORIE

VINERI
Elevii de serviciu
Nu s-a Nu a Nu a
Nu și-a S-AU
Disciplina A întârziat
făcut temele
comportat participat la rezolvat
EVIDENȚIAT Abs.
respectuos oră exercițiile
Observații

MATE

ED. FIZICĂ
FRANCEZĂ

RELIGIE

S-ar putea să vă placă și