Sunteți pe pagina 1din 2

Se certific exactitatea datelor

Preedinte centru de concurs


_____________________________________________
(numele i prenumele)

Nr. _________ din __________2012

Domnule Preedinte,
(cerere de angajare cu contract individual de munc pe perioad determinat n baza rezultatelor obinute la
concursul pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate n nvmntul preuniversitar
din iulie 13 iulie 2011 i/sau 14 iulie 2010*)
Subsemnatul(a)
(iniiala
tatlui)_________________________________________________________________________________
_______________________________________________, nscut() la data de _________________________,
COD NUMERIC PERSONAL:
cu domiciliul n ________________________, sector______, strada____________________ nr. ____, bloc______, sc.____, ap.____,
TELEFON:_____________, posesor al B.I./carte de identitate seria_______, nr.__________, eliberat de Poliia ________, la data de
_________, v rog s-mi aprobai ncadrarea cu CONTRACT INDIVIDUAL DE MUNC PE PERIOAD DETERMINAT n anul
colar
2012-2013,
pe/la
un
post/catedr
de_______________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
de
la
o
unitate de nvmnt din jude/municipiul Bucureti, n baza rezultatelor obinute la concursul pentru ocuparea posturilor
didactice/catedrelor vacante/rezervate n nvmntul preuniversitar din iulie 13 iulie 2011 i/sau 14 iulie 2010.
1) Rezultate obinute la concursurile din iulie 2011 i/sau 2010:
Disciplina de examen iulie 2010:_______________________________________________________________________________________
Nota la proba scris din iulie 2010______________
Proba practic 1 din iulie 2010:________________________________________________________________________________________
Rezultatul probei practice 1 din iulie 2010: _______________________
Proba practic 2 din iulie 2010:________________________________________________________________________________________
Rezultatul probei practice 2 din iulie 2010: ________________________
Proba oral la limba de predare 1 din iulie 2010: _________________________________________________________________________
Rezultatul probei de limb 1din iulie 2010: ____________________
Proba oral la limba de predare 2 din iulie 2010: _________________________________________________________________________
Rezultatul probei de limb 2 din iulie 2010: ___________________
Proba oral la limba de predare 3 din iulie 2010: _________________________________________________________________________
Rezultatul probei de limb 3 din iulie 2010: _____________________
Disciplina de examen iulie 2011:_______________________________________________________________________________________
Nota la proba scris din iulie 2011:_______________________
Proba practic 1 din iulie 2011:________________________________________________________________________________________
Rezultatul probei practice 1 din iulie 2011: ______________
Proba practic 2 din iulie 2011:________________________________________________________________________________________
Rezultatul probei practice 2 din iulie 2011: ______________
Proba oral la limba de predare 1 din iulie 2011: _________________________________________________________________________
Rezultatul probei de limb 1din iulie 2011: ____________
Proba oral la limba de predare 2 din iulie 2011: _________________________________________________________________________
Rezultatul probei de limb 2 din iulie 2011: ____________
Proba oral la limba de predare 3 din iulie 2011: _________________________________________________________________________
Rezultatul probei de limb 3 din iulie 2011: ____________
2) Studii finalizate cu examen de absolvire/licen/bacalaureat:
a) Univ., Institutul, Academia, I.P. 3 ani, Colegiul, c. postliceal, c. de maitri, Lic. Ped. etc. _____________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________,
Facultatea ___________________________________________________________________________________________________ nivelul studiilor
(medii, postliceale, universitare de scurt durat, ciclul I de studii universitare de licen, universitare de lung durat, ciclul II de
studii
universitare
de
masterat)___________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________,
cu
durata
studiilor de _____ ani (zi, seral, f.r., id.) promoia ______ cu specialitatea principal________________________________________
________________________________________________, secundar ______________________________________________________, cu media la
examenul de stat (licen)/absolvire ________________________, media de departajare (***) _______________________;
b) Univ., Institutul, Academia, I.P. 3 ani, Colegiul, c. postliceal, c. de maitri, Lic. Ped. etc. _____________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________,
Facultatea ___________________________________________________________________________________________________ nivelul studiilor
(medii, postliceale, universitare de scurt durat, ciclul I de studii universitare de licen, universitare de lung durat, ciclul II de
studii
universitare
de
masterat)___________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________,
cu
durata
studiilor de _____ ani (zi, seral, f.r., id.) promoia ______ cu specialitatea principal________________________________________
________________________________________________, secundar ______________________________________________________, cu media la
examenul de stat (licen)/absolvire ________________________, media de departajare (***) _______________________;
c) Univ., Institutul, Academia, I.P. 3 ani, Colegiul, c. postliceal, c. de maitri, Lic. Ped. etc. _____________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________,
Facultatea ___________________________________________________________________________________________________ nivelul studiilor
(medii, postliceale, universitare de scurt durat, ciclul I de studii universitare de licen, universitare de lung durat, ciclul II de
studii
universitare
de
masterat)___________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________,
cu
durata
studiilor de _____ ani (zi, seral, f.r., id.) promoia ______ cu specialitatea principal________________________________________
________________________________________________, secundar ______________________________________________________, cu media la
examenul de stat (licen)/absolvire ________________________, media de departajare (***) _______________________;
3) Dup absolvirea cu diplom de licen a studiilor universitare de lung durat am absolvit cursuri postuniversitare (studii
aprofundate, studii academice postuniversitare, studii postuniversitare de specializare), dup cum urmeaz:

a) Instituia ( Univ., Institutul, Academia)_______________________________________________________________________________,


________________________________________________________________________________________________________________, cu specializarea
___________________________________________________________________________, cu durata studiilor de _____ ani, promoia _______ (zi,
seral, f.r., id.), media de absolvire _______, media de departajare(***) _____________ ;
b)
Instituia
(Univ.,
Institutul,
Academia)_______________________________________________________________________________,
________________________________________________________________________________________________________________, cu specializarea
___________________________________________________________________________, cu durata studiilor de _____ ani, promoia _______(zi,
seral, f.r., id.), media de absolvire _______, media de departajare(***) _____________ ;
c)
Instituia
(Univ.,
Institutul,
Academia)_______________________________________________________________________________,
________________________________________________________________________________________________________________, cu specializarea
___________________________________________________________________________, cu durata studiilor de _____ ani, promoia _______(zi,
seral, f.r., id.), media de absolvire _______, media de departajare(***) _____________ .
4) Am obinut definitivatul n anul ________, cu media ________, gradul II n anul ________, cu media ________, gradul I n anul
__________, cu media _________, doctoratul n anul _________, la specialitatea ________________________________________________.
5) La 1 septembrie 2011 am avut_________ ani ntregi vechime n nvmnt.
6) Am ntrerupt activitatea n nvmnt pentru motivul _____________________________, cu (fr) acordul Inspectorului colar
_____________________, prin decizia nr. ____________, conform art. ___________ din Codul Muncii.
7) Sunt/nu sunt unic ntreintor de familie. Am ______ copii n ntreinere. Soul/soia este/nu este angajat() n munc.
8) Prezint avizul medical nr. ______, din data ____________, emis de _________________________, din care rezult c sunt apt() pentru
a preda n nvmnt i declar pe proprie rspundere c nu desfor activiti incompatibile cu demnitatea funciei didactice i
nu am fost ndeprtat din nvmnt pentru motive disciplinare sau printr-o hotrre judectoreasc definitiv de condamnare
penal.
9) Declar pe propria rspundere c nu dein alt loc de munc i c n perioada ct suplinesc nu voi primi ajutor de omaj.
10) Cunosc faptul c repartizarea pe posturi se face n edin public, iar n cazul neparticiprii mele la datele fixate de
inspectoratul colar nu voi avea obiecii.
11) Declar pe propria rspundere c am depus/nu am depus cerere/dosar de nscriere la concursul din 2012, la
disciplina___________
___________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________, n judeul/municipiul Bucureti
________________________________________________________,
centrul
de
concurs
____________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
(*) Acest tip de cerere se completeaz cadre didactice calificate nerepartizate, care au participat la concursul din iulie 13 iulie 2011
i/sau la concursul din 14 iulie 2010 care au obinut cel puin nota 5,00 (cinci).
(**) Se completeaz numai de cadrele didactice care au susinut probe practice n cadrul concursului.
(***) Media de departajare este media aritmetic cu patru zecimale, calculat prin trunchiere, dintre media anilor de studii i media
examenului de stat (licen)/absolvire sau bacalaureat, pentru absolvenii liceelor pedagogice sau media dintre examenul de
disertaie i media anilor de studii.

RSPUND de exactitatea datelor nscrise n aceast cerere i declar c voi suporta consecinele
dac am comunicat date eronate.
Data ____________

Semntura____________

ANEXEZ, N URMTOAREA ORDINE, actele CERTIFICATE pentru conformitate cu originalul de ctre inspectorul pentru
managementul resurselor umane (n completarea dosarului):
1) Copii legalizate de pe actele de studii, foaia matricol i certificat profesional (ultimul pentru absolvenii liceului
pedagogic);
2) Copii dup atestate (nvmnt special etc.)/avize (culte etc.) - dac este cazul;
3) Copie a certificatelor de obinere a definitivatului i a tuturor gradelor didactice obinute (dac este cazul);
4) Copie dup adeverina care atest nota obinut la concursul 2010 / concursul 2011;
5) Acte doveditoare n situaia schimbrii numelui (dac este cazul);
6) Copie de pe buletinul/carte de identitate din care s reias domiciliul;
7) Adeverina de vechime n nvmnt;
8) Acordul Ministerului Educaiei, Cercetrii, Tineretului i Sportului, inspectoratului colar, ntreprinderii de ntrerupere a
activitii (dac este cazul);
9) Copie de pe cartea de munc i/sau copia filei corespunztoare din registrul general de eviden a salariailor;
10) Avizul medical din care s rezulte c sunt apt() pentru a preda n nvmnt;
11) Declaraie pe proprie rspundere c nu desfor activiti incompatibile cu demnitatea funciei didactice i nu am fost
ndeprtat din nvmnt pentru motive disciplinare sau printr-o hotrre judectoreasc definitiv de condamnare
penal, c nu dein alt loc de munc i c n perioada angajrii pe perioad determinat n nvmnt nu voi primi ajutor
de omaj.
SE COMPLETEAZ DUP REPARTIZAREA PE POSTURI
Subsemnatul(a) _____________________________________, obinnd media ________ la concurs, accept repartizarea pentru
angajare cu contract individual de munc pe perioad determinat, ncepnd cu data de 1 septembrie 2012 pe/la postul/catedra
obinut():

Unitatea de nvmnt

Data_______________
VERIFICAT
Inspector colar

Localitatea
Sectorul

Post/catedra
Nr. ore

Semntura_____________

S-ar putea să vă placă și