Sunteți pe pagina 1din 2

se va realiza analizând următoarele rânduri :

« Imaginaţi-vă viaţa unei persoane care se află izolată într-o încăpere fără lumină, fără nici
un zgomot, fără mâncare, fără nici un contact cu exteriorul. Cum credeţi că va reacţiona
când va fi scoasă de acolo ? »

- în urma discuţiilor se va
preciza faptul cǎ senzaţiile realizează cea dintâi şi cea mai simplă legătură informaţională
cu lumea şi cu sine.Prin procesele senzoriale , omului i se semnalează însuşiri cum ar fi
lumină, sunete, vibraţii etc., care-i orientează şi reglează acţiunile cu lucrurile sau îi
semnalizează stări organice legate de trebuinţele de hrană, apărare etc.

- se va anunţa subiectul lecţiei şi se vor comunica obiectivele într-un mod accesibil, clar ;

- se vor analiza urmǎtoarele aspecte relevante pentru tema în cauzǎ :

- Definirea şi caracterizarea psihologică a senzaţiilor

Senzaţiile au o foarte mare importanţă pentru dezvoltarea altor procese cognitive


complexe.
Senzaţiile sunt procese psihice ce se desfăşoară în timp scurt şi duc la apariţia unui produs
psihic specufic, şi anume imaginea senzorială.
Definiţie :
Senzaţiile sunt procese psihice elementare, prin care se semnalizează separat, sub
forma unei imagini simple şi primare, însuşirile concrete ale obiectelor şi fenomenelor îm
condiţiile acţiunii directe a acestora asupra analizatorilor.

- Însuşirile senzaţiilor

1. Calitatea – este însuşirea care diferenţiază o senzaţie de alta.


2. Intensitatea senzaţiei este proporţională cu cea a stimulului.
3. Durata senzaţiei corespunde , în general, duratei acţiunii stimulului. Trebuie să se ţină
seama de
- perioada de latenţă – senzaţia nu apare imediat după acţiunea stimulului, ci după un
interval de cca. 100-150 miimi de secundă
- efectul de postacţiune se referă la faptul că , după încetarea acţiunii stimulului, se
menţine câteva miimi de secundă o urmă, o imagine consecutivă.
4. Tonalitatea afectivă se referă la faptul că senzaţiile sunt însoţite de trăiri afective
plăcute sau neplăcute.
5. Valoarea informaţională se referă la faptul că senzaţiile reflectă :
- însuşiri ale obiectelor exterioare şi pe această bază mişcările şi acţiunile pot fi eficiente :
senzaţii exteroceptive (auditive, vizuale, gustative, tactile, provocate de însuşirile
obiectelor)

1
- gradul de încordare musculară şi direcţia de orientare a mişcărilor: senzaţii
proprioceptive ( provocate de stările tensionale de la nivelul articulaţiilor şi sistemului
osteomuscular)
- stări interne legate de satisfacerea trebuinţelor fundamentale: senzaţii interoceptive
(foame, sete, durere).
5. Caracterul conştient - este o însuşire a senzaţiilor care apare numai după ce s-au
dezvoltat alte procese psihice, cum ar fi : gândirea, memoria şi mecanismele limbajului. La
începutul vieţii, senzaţiile nu pot fi conştientizate ; între 1 şi 3 ani apare conştiinţa şi
senzaţiile încep să aibă o astfel de calitate.. La adult multe senzaţii rămân inconştiente,
doar unele ajung să fie conştientizate.

- Producerea senzaţiilor
Omul dispune de cele mai multe senzaţii şi cu cea mai diversă implicare în viaţa şi
activitatea lui. Mecanismele de producere a senzaţiilor sunt analizatorii – ansamble
structural-funcţionale care fac posibila apariţia senzaţiilor.
Analizatorul este format din
a) Receptor – componenta care transformă energia excitanţilor exteriori în influx nervos.
b) Calea de conducere a influxului nervos este componenta intermediară.
c) Veriga centrală este cea mai importantă componentă a analizatorului. Ea este o zonă
corticală specializată în decodificarea, transformarea impulsurilor nervoase în fapt psihic.
d) Conexiunea inversă – asigură autoreglarea analizatorului, în vederea recepţionării cât
mai bune a stimulilor.

- Clasificarea senzaţiilor
Legile senzaţiilor

Clasificarea senzaţiilor se folosesc două criterii :


I. Tipul aparatului specializat pentru recepţie :
- senzaţii auditive
- senzaţii vizuale
- senzaţii olfactive etc.
II. Natura conţinutului informaţional ( ce fel de însuşiri concrete sunt semnalizate prin
respectivele senzaţii) :
a) senzaţii care furnizează informaţii despre obiectele şi fenomenele lumii externe :
vizuale, auditive, olfactive, gustative, cutanate
b) senzaţii care furnizează informaţii despre poziţia şi mişcarea propriului corp :
proprioceptive, chinestezice, de echilibru
c) senzaţii care ne informează despre modificările mediului intern: foame, sete, durere.
Senzaţiile sunt : vizuale, auditive, cutanate, olfactive, gustative, proprioceptive,
chinestezice, organice, de durere.