Sunteți pe pagina 1din 3

LICEUL TEHNOLOGIC „ILIE MACELARIU” MIERCUREA SIBIULUI

CLASA a XI a
PROFESOR: NERISANU RALUCA ANDREEA
SAPTAMANA: 1
ARIE CURRICULARĂ: OM SI SOCIETATE
DISCIPLINA: ECONOMIE
PROIECT DE LECTIE
UNITATEA DE ÎNVATARE: Consumatorul si comportamentul sau rational
CONTINUT: Productivitatea factorilor de productie 4
TIPUL LECTIEI: mixta
COMPETENTE GENERALE:
1. Utilizarea conceptelor specifice ştiinţelor sociale pentru organizarea demersurilor de cunoaştere şi explicare a unor fapte, evenimente, procese din
viaţa reală
2. Aplicarea cunoştinţelor specifice ştiinţelor sociale în rezolvarea unor situaţii-problemă, precum şi în analizarea posibilităţilor personale de dezvoltare
3. Cooperarea cu ceilalţi în rezolvarea unor probleme teoretice şi practice, în cadrul diferitelor grupuri
4. Manifestarea unui comportament social activ şi responsabil, adecvat unei lumi în schimbare
5. Participarea la luarea deciziilor şi la rezovarea problemelor comunităţii
COMPETENTE SPECIFICE:
1.2. Caracterizarea producătorului / întreprinzătorului, ca purtător al ofertei
2.2. Corelarea constituirii ofertei cu folosirea factorilor de producţie în activitatea economică
2.3. Analizarea eficienţei utilizării factorilor de producţie
4.2. Proiectarea unui comportament raţional şi eficient al producătorului / întreprinzătorului, adecvat raportului cerere – ofertă, consum –
producţieOBIECTIVE OPERATIONALE:
O1 – să defineasca relatia de optim
O2 - sa explice necesitatea cunoasterii eficientei economice
STRATEGIA DIDACTICĂ:
 Resurse procedurale:
METODE ŞI PROCEDEE: prelegere, expunere, brainstorming, problematizarea, explicatia, conversatia euristică
TIP DE INTERACTIUNE: dirijat - dependent
MOD DE GRUPARE: frontal
 Resurse materiale
MIJLOACE DE INVATĂMÂNT: manualul, tabla, creta
EVALUARE: formativă, orală, frontală
FORME ŞI TEHNICI DE EVALUARE: observatia sistematică, discutia

BIBIOLGRAFIE: “Economie”, Dorel Ailenei, Elena Balan, Editura Humanitas, 2012, Manual pentru clasa a XI.

TIMP ETAPE CONŢINUT OBIECTIVE METODE INSTRUMENTE


5’ Introducere Prezentare personala Prelegere

3’ Captarea atenţiei Expunerea unor exemple din viata reala care sa relationeze cu
productivitatea.

5’ Anunţarea lecţiei Productivitatea factorilor de productie


noi
3’ Anunţarea Se enumera obiectivele lectiei. Prelegere
obiectivelor
lecţiei
24’ Transmiterea Se explica necesitatea cunoasterii eficientei economice si se O1 Problematizare Manual, tabla,
noilor cunostinte: defineste relatia de optim. Se scrie pe tabla formula si se explica O2 Raţionament creta instrument
Pg. 41. logic de scris, caiet

5’ Obtinerea Se verifica retentia elevilor cu privire la informatiile predate, prin Discuţia


performantei cadrul unei discutii.
5’ Sistematizare, Se repeta ceea ce se considera necesar a fi retinut. Prelegerea
consolidarea
cunostintelor