Sunteți pe pagina 1din 4

Nume/Prenume_______________________

Clasa______________

TEST DE EVALUARE INIŢIALĂ - EDUCAŢIE ANTREPRENORIALĂ

Timpul efectiv de lucru este de 45 minute. Se acordă 10 puncte din oficiu.

Partea l – 40 puncte
1. Citiţi cu atenţie următorul text:
Caracterul sistemic al economiei naţionale se poate observa cel mai uşor analizând interdependenţele dintre
toate ramurile de activitate. Indiferent la ce ramură de activitate am face referire, realizăm că în cadrul acesteia
activează forţa de muncă, ce apare ca un rezultat al învăţământului, sănătăţii etc. Fiecare ramură de activitate
consumă energie, materii prime, materiale etc. care sunt oferite la rândul lor de alte ramuri de activitate.
Subliniaţi 5 termeni economici din textul dat.
10 puncte
2. Răspundeţi cu adevărat sau fals:
a) Economia de piaţă are la bază proprietatea privată.
b) Profitul este mobilul activităţii antreprenorului.
c) Iniţiativa nu este o caracteristică a antreprenorului.
d) Protecţia mediului nu îl priveşte pe antreprenor.
e) Pentru a avea succes, antreprenorul trebuie să îşi asume riscuri, să fie flexibil, perseverent.
f) În ţările cu economie performantă, resursele sunt infinite.
18 puncte
3. Încercuiţi variantele de răspuns corecte:
 Libera iniţiativă se caracterizează prin:
a) Competiţie şi competenţă în activitatea economică
b) Libertatea agenţilor economici de a acţiona, chiar şi prin nerespectarea reglementărilor legale
c) Responsabilizarea agenţilor economici pentru deciziile lor
d) Depersonalizarea proprietăţii (naţionalizare, măsuri dictatoriale)
 Întreprinzătorul este
a) O persoană care demarează o afacere
b) Persoana care duce la îndeplinire obiectivele organizaţiei
c) Un lucrător care lucrează în secţia de producţie
 În funcţie de raportul dintre venituri şi cheltuieli, bugetul personal poate fi:
a) excedentar
b) echilibrat
c) descrescător
d) nesemnificativ
12 puncte

Partea II – 50 puncte
1. Precizaţi care sunt resursele necesare pentru obţinerea unui produs

10 puncte
2. Enumeraţi trei drepturi ale consumatorului:
-
-
-
15 puncte
3. Definiţi cariera.

10 puncte
4. Enumeraţi patru factori care influenţează cariera 15 puncte
Grila de corectare:

Partea l – 40 puncte
economiei naţionale
ramurile de activitate.
ramură de activitate
forţa de muncă,
consumă
energie,
materii prime,
materiale
ramuri de activitate.
Se puncteaza cate doua puncte pentru oricare cinci cuvinte mentionate.
10 puncte
2. Răspundeţi cu adevărat sau fals:
a) Economia de piaţă are la bază proprietatea privată. A
b) Profitul este mobilul activităţii antreprenorului. A
c) Iniţiativa nu este o caracteristică a antreprenorului. F
d) Protecţia mediului nu îl priveşte pe antreprenor. F
e) Pentru a avea succes, antreprenorul trebuie să îşi asume riscuri, să fie flexibil, perseverent. A
f) În ţările cu economie performantă, resursele sunt infinite. F
19 puncte
3. Încercuiţi variantele de răspuns corecte:
 Libera iniţiativă se caracterizează prin:
a) Competiţie şi competenţă în activitatea economică
b) Responsabilizarea agenţilor economici pentru deciziile lor
 Întreprinzătorul este
a) O persoană care demarează o afacere
b) Persoana care duce la îndeplinire obiectivele organizaţiei
 În funcţie de raportul dintre venituri şi cheltuieli, bugetul personal poate fi:
a) excedentar
b) echilibrat
12 puncte

Partea II – 50 puncte
1. Precizaţi care sunt resursele necesare pentru obţinerea unui produs
Se puncteaza precizarea oricaror patru produse: ex. faina, apa, mixer, cuptor, etc pentru paine

10 puncte
2. Enumeraţi trei drepturi ale consumatorului:

 dreptul de a fi informat
o de a avea etichete cu afișarea conținutului (Ex: la alimente)
 listarea ingredientelor toxice cu denumirea completă și nu doar numărul E-000
 dreptul de a alege
 dreptul de a returna marfa în termen de 30 de zile, prezentând bonul de cumpărare (în unele țări UE)
 dreptul de a nu polua mediul
o dreptul de a avea acces la facilități de reciclare a deșeurilor
 dreptul de a se asocia pentru
o discuții cu privire la
 prețuri
 calitate
 condiții de livrare, de ambalare,
o proteste contra comercianților
 plata doar cu monezi de 5 bani (exemplu în 2011 când s-a scumpit benzina la pompă)
 lăsarea mărfii la casierie, comerciantul fiind nevoit să o reașeze pe raft
-dreptul de a fi despăgubit
15 puncte
3. Definiţi cariera.
Cariera reprezintă traseul interconectat al locurilor de muncă, pozițiilor și
experiențelor de viață ale unei persoanei de-a lungul vieții sale, care urm ăre ște
schimbările de preferințe, atitudine, experiență și comportament ale individului.
Se puncteaza orice definitie logica.
10 puncte
4. Enumeraţi patru factori care influenţează cariera
Educatie
Experienta
Perseverenta
Mediul social
Personalitatea
Etc.
15 puncte
Grila de corectare: