Sunteți pe pagina 1din 2

COLEGIUL ECONOMIC “GEORGE BARITIU” SIBIU

CLASA a XII B
PROFESOR: NERISANU RALUCA ANDREEA
SAPTAMANA: 11
ARIE CURRICULARĂ: TEHNOLOGII
DISCIPLINA: ANALIZA PIETEI
DATA: 23.11.2018

PROIECT DE TEHNOLOGIE DIDACTICA


UNITATEA DE ÎNVATARE: Politica de distributie a marfurilor
CONTINUT: Circuite de distributie - aplicatie
TIPUL LECTIEI: MIXTA
UNITATEA DE COMPETENTA: UC 9. Analiza pietei
COMPETENTE SPECIFICE:
C3 - . Caracterizează intermediarii şi rolul lor.

OBIECTIVE:
O1 – sa exemplifice un circuit de distributie foarte lung . Obiectivul se considera atins daca elevii au
reusit sa exemplifice un circuit de distributie foarte lung.
O2 – Sa deremine un canal de sitributie foarte lat. Obiectivul se considera atins daca elevii au reusit sa
deremine un canal de sitributie foarte lat.
O3 – sa calculeze adancimea unui circuit de distributie. Obiectivul se considera atins daca elevii au reusit
sa calculeze adancimea unui circuit de distributie.

STRATEGIA DIDACTICĂ:
 Resurse procedurale:
METODE ŞI PROCEDEE: prelegere, expunere, brainstorming, problematizarea, explicatia, conversatia
euristică
TIP DE INTERACTIUNE: dirijat - dependent
MOD DE GRUPARE: pe echipe de doua persoane
 Resurse materiale
MIJLOACE DE INVATĂMÂNT: tabla, creta, caiet, instrument de scris
EVALUARE: formativă, orală, frontală
FORME ŞI TEHNICI DE EVALUARE: observatia sistematică, discutia
BIBIOLGRAFIE: “
Analiza pietei – suport de curs, PROF. GHEORGHIU FLORIN, Colegiul Tehnic de Comunicaţii Nicolae
Vasilescu Karpen, 2010
TIMP ETAPE CONŢINUT OBIECTIVE METODE INSTRUM
ENTE

5’ Introducere Intrarea in clasa ; salutul ; verificarea starii de sanatate fizica si psihica a elevilor ; notarea corecta a Prelegere Tabla,
prezentei. creta

Captarea Astazi vom aplica informatiile referitoare la circuitele de distributie a produselor/serviciilor.


2’
atenţiei

Anunţarea
Circuite de distributie aplicatii
5’ lecţiei

3’ Anunţarea Se prezinta obiectivele lectiei. Prelegere


obiectivelor
lecţiei

27’ Consolidare O1 Problema tabla,


Elevii se impart in echipe de doi copii. tizare creta
O2 caiet,
Fiecare echipa va avea de realizat un circuit de distributie care sa aiba urmatorele caracteristici : Raţionam
O3 instrume
- Este un circuit de distributie cu minim cinci verigi ent logic
- Se gasesc informatii legate de circuitul de distributie al produsului pe eticheta produsului sau pe nt de scris
internet Exercitiul

Cerinte :
1. Se specifica produsul ales
2. Se deseneaza circuitul de distributie si canalele de distributie pentru fiecare etapa in parte
3. Se specifica numele si localitatea de provenienta a fiecarui intermediar in parte
4. Se specifica intermediarii fiecarui canal de distributie
5. Se prezinta sub circuitul de distributie : lungimea circuitului de distributie, latimea tuturor
canalelor de distributie si adancimea unui circuit de distributie ales.

5’ Obtinerea Se discuta prin intrebari adresate elevilor caracteristicile canalelor de distributie : lungime, latime si
performantei adancime.
3’ Sistematizare Se reiau informatiile la care elevii nu au reusit sa raspunda.
si consolidare