Sunteți pe pagina 1din 3

Formule generale de adresare pentru femei

 în comunicarea formală: dacă nu cunoaștem nici vârsta nici starea civilă a persoanei este elegant
să ne adresăm cu apelativul doamnă urmat de numele de familie. Chiar dacă nu este
căsătorită, femeia nu trebuie să corecteze greșeala.
 în comunicarea informală: fetelor sub 18 ani ne vom adresa cu apelativul domnișoară.

De evitat:
 Nu întrebăm o persoană, pe care tocmai am cunoscut-o, cum preferă să i se adreseze, doamnă sau
domnișoară.
 Nu ne vom adresa unei femei necăsătorite trecută de 30-40 de ani cu apelativul domnișoară.

Formule de adresare valabile în comunicarea verbală


 Când ne adresăm unei persoane pe care nu o cunoaștem sau atunci când ne aflăm într-un mediu
profesional vom folosi termenii:
Domnule / Doamnă +numele de familie
 Este greșită formula următoare: Doamnă Maria, Domnule Andrei. Prin folosirea
termenului Domnule/Doamnă subliniem respectul față de acea persoană și automat indică un
anumit grad de formalism. Folosirea numelui mic se face numai în cazul în care ne este permisă
tutuirea dar, niciodată nu vom face asocierea domnule/doamnă + prenume.
 Atunci când ne adresăm unei persoane cu care comunicăm datorită profesiei acesteia:
Domnule doctor, Domnule inginer, domnule avocat.
Rețineți!
Chiar dacă ne adresăm unei femei, denumirea profesiei va fi folosită tot la masculin: Doamnă
doctor, Doamnă inginer, Doamnă primar.
 Subalternii se adresează superiorilor folosind funcția și nu numele.
Exemplu: Directorului îi vom spune Domnule director, nu Domnule Ionescu.
 Dacă relațiile sunt mai puțin formale ne putem adresa și cu numele mic.
Formule de adresare în cazul unei adunări
Într-o ocazie oficială folosim formula:

Stimaţi invitaţi,
Doamnelor şi domnilor,
Doamnelor, domnişoarelor şi domnilor.
 Către colegi/colaboratori:
Dragi colegi,
Dragi colaboratori,
Rețineți!
În cazul în care, la eveniment iau parte oaspeţi foarte importanţi aceștia vor
avea prioritate.Vor fi numiți în ordinea importanţei apoi ne vom adresa către restul
invitaților.
Domnule primar, domnule director, doamnelor şi domnilor.
Formule de adresare valabile în comunicarea scrisă
Iată cele mai întâlnite cazuri:

 Când scriem o cerere sau un e-mail către o persoană care deține o poziție într-o anumită organizație ne
vom adresa cu Domnule/Doamnă președinte, Domnule/Doamnă director urmat de numele întreg.
De exemplu: Domnului Profesor Mihai Popescu – Director ASIG S.A.
 Unui funcționar al cărui nume nu îl cunoaștem sau unui serviciu din cadrul unei instituții ne adresăm
denumind funcţia acestuia sau serviciul. Această indicaţie poate fi scrisă şi la sfârşitul adresei interioare
cu două rânduri mai jos, precedată de cuvintele:
În atenţia Directorului General / Serviciului Import – Export
 Unei instituţii, firme, ne putem adresa menţionând doar numele acesteia după care adăugăm adresa.
Rețineți!
În formulele de adresare și de politețe, domnule, doamnă și domnișoară nu se
prescurtează. De asemenea, ele se scriu cu majusculă.
Ghid de adresare atunci când scriem o scrisoare
Formal: Domnul Andrei Popescu și Doamna Elena Bălcescu
Doamna Maria Popescu și Domnul Andrei Popescu
Incorect: Doamna și Domnul Andrei Popescu
Informal: Maria și Andrei Popescu
Andrei și Maria Popescu
Căsătoriți: Domnul Andrei Popescu și Doamna Maria Popescu
Necăsătoriți (locuiesc împreună): Domnul Dan Antonescu și Doamna Elena Bălcescu (pe cât
posibil pe un singur rând)
Funcția mai mare decât a partenerului:
Dr. Andrei Popescu și Doamna Maria Popescu
Dr. Maria Popescu și Domnul Andrei Popescu
Aceeași funcție: Dr. Popescu
Formule de politețe în cazul corespondenței administrative:
 de început: Vă rog să primiți…, Primiți expresia…, Primiți asigurarea…
 de încheiere: Cu stimă, Cu respect, Cu cele mai bune sentimente, Cu respectuos devotament, Cu aleasă
considerație, Cu cele mai alese salutări.
Notă.
 Se scriu fără punct abrevierile care păstrează litera finală a cuvântului – dna, dnei (doamna, doamnei), dl
(domnul), dlui (domnului) şi dlor (domnilor), acestea putând fi scrise şi cu literă mare.
 Se folosesc abrevieri pentru titlurile academice și didactice precum: academician – acad. şi universitare –
profesor (Prof.), conferenţiar, (conf.), doctor (dr.), doctorand (drd.), asistent universitar (asist. univ.),
profesor universitar (prof.univ.). Aceste titluri nu apar cu forma de feminin.
 Nu se prescurtează cuvinte precum: lector, preparator (grade didactice universitare) sau sociolog,
psiholog (profesii).
 Profesiile care se pot prescurta sunt: arhitect (arh.), preot (pr.), economist (ec.), inginer (ing.).