Sunteți pe pagina 1din 5

Proiect unitate de invatare : Menajele, gospodariile populatiei, lumea consumatorilor

Numar de ore:16
Colegiul : Andronic Motrescu Radauti
Profesor : Arhire Lucian

Continuturi Competente Activitati Resurse Evaluare


(Detalieri) specifice de invatare
1.2 Identificarea
1.Menajele nevoi si caracteristicilor, rolului si Simularea Manualul Continua,
resurse nevoilor specifice Invatarea prin Fise de Formativa
specifice,caracteristici menajelor descoperire lucru Observarea
2ore 3.2 Utilizarea Realizarea de sistematica a
cunostintelor economice portofoliu activitatii si
in rezolvarea unor comportamentul
probleme prin cooperare elevilor
cu ceilalti
4.2 Adecvarea
comportamentului
propriu la cerintele de
ordin economic din
cadrul unui menaj.
2.Bugetul personal si de 1.3 Identificarea si
familie. Proiecte aplicarea unor solutii de Simularea Manualul Continua,
specifice.Alegere si rezolvare a unor Invatarea prin Fise de Formativa
renuntare –cost de probleme economice in descoperire lucru Observarea
oportunitate spatiu privat. Invatarea prin sistematica a
4 ore 2.5 Utilizarea cooperare activitatii si
instrumentelor comportamentul
economice in rezolvarea elevilor
problemelor in spatiu
privat
3.2 Utilizarea
cunostintelor economice
in rezolvarea unor
probleme prin cooperare
cu ceilalti.

3.Instrumente de 4.2 Adecvarea Manualul Continua,


economisire si de investire comportamentului Simularea Fise de Formativa
specifice persoanelor propriu la cerintele de Invatarea prin lucru Observarea
fizice ordin economic din descoperire Planse sistematica a
4 ore cadrul unui menaj. Invatarea prin activitatii si
3.2 Utilizarea cooperare comportamentul
cunostintelor economice Realizarea de elevilor
in rezolvarea unor portofoliu
probleme prin cooperare
cu ceilalti.
2.5 Utilizarea
instrumentelor
economice in rezolvarea
problemelor in spatiu
privat

4.Creditul pentru 2.5 Utilizarea Simularea Manualul Continua,


persoane fizice.Tipuri de instrumentelor Invatarea prin Fise de Formativa
credit economice in rezolvarea descoperire lucru Observarea
2 ore problemelor in spatiu Invatarea prin Planse sistematica a
privat cooperare activitatii si
1.2 Identificarea Realizarea de comportamentul
caracteristicilor, rolului si portofoliu elevilor
nevoilor specifice sumativa
menajelor
3.2 Utilizarea
cunostintelor economice
in rezolvarea unor
probleme prin cooperare
cu ceilalti.

5. Riscuri si asigurarea 2.5 Utilizarea Simularea Manualul Continua,


persoanelor contra instrumentelor Invatarea prin Fise de Formativa
riscurilor economice in rezolvarea descoperire lucru Observarea
2ore problemelor in spatiu Invatarea prin Planse sistematica a
privat cooperare activitatii si
1.2 Identificarea Realizarea de comportamentul
caracteristicilor, rolului si portofoliu elevilor
nevoilor specifice sumativa
menajelor
3.2 Utilizarea
cunostintelor economice
in rezolvarea unor
probleme prin cooperare
cu ceilalti
Proiect unitate de invatare: Intreprinzatorul si firma
Numar de ore: 16 ore

Continuturi Competente specifice Activitati Resurse Evaluare


(Detalieri) de
invatare
1. Fiintarea si 1.1 Utilizarea corecta a Simularea Manualul Continua,
gestionarea unei conceptelor specifice economiei si Invatarea Fise de Formativa
firme,oportunitati si antreprenoriatului. prin lucru Observarea
riscuri-analiza 2.1 Operarea corecta in descoperire Planse sistematica a
SWOT managementul afacerii, cu Jocul de activitatii si
4 ore instrumentele insusite anterior roluri comportamentul
elevilor
2.Marketingul firmei 1.1 Utilizarea corecta a Simularea Manualul Continua,
: instrumente conceptelor specifice economiei si Invatarea Fise de Formativa
utilizate in studiul antreprenoriatului. prin lucru Observarea
pietii.Intrarea pe 2.1 Operarea corecta in descoperire Planse sistematica a
piata a firmei. managementul afacerii, cu Jocul de activitatii si
4 ore instrumentele insusite anterior roluri comportamentul
2.2 Utilizarea rationala a resurselor elevilor
3.Elaborarea 1.1 Utilizarea corecta a Simularea Manualul Continua,
planului de conceptelor specifice economiei si Invatarea Fise de Formativa
afaceri:structura antreprenoriatului prin lucru Observarea
planului. 5.2 Participarea la identificarea descoperire Planse sistematica a
4 ore unor solutii pentru problemele Jocul de activitatii si
economice ale comunitatii din care roluri comportamentul
face parte elevilor
2.1 Operarea corecta in sumativa
managementul afacerii, cu
instrumentele insusite anterior
4.1 Manifestarea initiativei in
domeniul economic

4.Bugetul de venituri 1.1 Utilizarea corecta a Simularea Manualul Formativa


si cheltuieli pentru conceptelor specifice economiei si Invatarea Fise de Observarea
activitatile propuse antreprenoriatului prin lucru sistematica a
4 ore 2.1 Operarea corecta in descoperire Planse activitatii si
managementul afacerii, cu Jocul de comportamentul
instrumentele insusite anterior roluri elevilor
2.2 Utilizarea rationala a resurselor Sumativa
Proiect unitate de invatare: Locul si rolul firmei pe piata
Numar de ore: 20 ore

Continuturi Competente specifice Activitati Resurse Evaluare


(Detalieri) de invatare
1.Constituirea 1.1 Utilizarea corecta a Simularea Manualul Formativa
resurselor conceptelor specifice economiei si Invatarea prin Fise de Observarea
financiare antreprenoriatului descoperire lucru sistematica a
4ore 2.1 Operarea corecta in Jocul de Planse activitatii si
managementul afacerii, cu roluri comportamentul
instrumentele insusite anterior elevilor
2.2 Utilizarea rationala a Sumativa
resurselor
2. Alegerea 1.1 Utilizarea corecta a Simularea Manualul Formativa
resurselor conceptelor specifice economiei si Invatarea prin Fise de Observarea
materiale-relatiile antreprenoriatului descoperire lucru sistematica a
firmelor cu 2.1 Operarea corecta in Jocul de Planse activitatii si
furnizorii managementul afacerii, cu roluri comportamentul
4 ore instrumentele insusite anterior elevilor
2.2 Utilizarea rationala a Sumativa
resurselor
5.1 Luarea deciziilor cu caracter
economic potrivit rolurilor
asumate
3.Asigurarea 1.1 Utilizarea corecta a Simularea Manualul Formativa
resurselor umane conceptelor specifice economiei si Invatarea prin Fise de Observarea
necesare firmei antreprenoriatului descoperire lucru sistematica a
4 ore 2.1 Operarea corecta in Invatarea prin Planse activitatii si
managementul afacerii, cu cooperare comportamentul
instrumentele insusite anterior Realizarea de elevilor
2.2 Utilizarea rationala a portofoliu Sumativa
resurselor
5.1 Luarea deciziilor cu caracter
economic potrivit rolurilor
asumate
5.2 Participarea la identificarea
unor solutii pentru problemele
economice ale comunitatii din care
face parte

4.Aplicarea 1.1 Utilizarea corecta a Simularea Formativa


planului de conceptelor specifice economiei si Invatarea prin Observarea
afaceri antreprenoriatului descoperire Manualul sistematica a
,monitorizarea 2.1 Operarea corecta in Invatarea prin Fise de activitatii si
planului propus managementul afacerii, cu cooperare lucru comportamentul
4 ore instrumentele insusite anterior Realizarea de Planse elevilor
2.2 Utilizarea rationala a portofoliu Sumativa
resurselor
5.1 Luarea deciziilor cu caracter
economic potrivit rolurilor
asumate

5. Planul strategic: 1.1 Utilizarea corecta a Simularea Manualul Formativa


Imaginea firmei conceptelor specifice economiei si Invatarea prin Fise de Observarea
4 ore antreprenoriatului descoperire lucru sistematica a
2.1 Operarea corecta in Invatarea prin Planse activitatii si
managementul afacerii, cu cooperare comportamentul
instrumentele insusite anterior Realizarea de elevilor
2.2 Utilizarea rationala a portofoliu Sumativa
resurselor
5.1 Luarea deciziilor cu caracter
economic potrivit rolurilor
asumate
5.2 Participarea la identificarea
unor solutii pentru problemele
economice ale