Sunteți pe pagina 1din 3

COLEGIUL ECONOMIC “GEORGE BARITIU” SIBIU

CLASA a XII a G
PROFESOR: NERISANU RALUCA ANDREEA
SAPTAMANA: 31
ARIE CURRICULARĂ: TEHNOLOGII
DISCIPLINA: FINANTAREA AFACERII
DATA: 23.05.2019

PROIECT DE TEHNOLOGIE DIDACTICA


UNITATEA DE ÎNVATARE: Informaţiile economico-financiare din bilanţ
CONTINUT:
Compararea informatiior de bilant.

TIPUL LECTIEI: consolidare


UNITATEA DE COMPETENTA: UC 14. Fiinanţarea afacerii
COMPETENTE SPECIFICE:
C3. Analizeaza informatiile economico-financiare din bilant
OBIECTIVE:

O1 –.Sa completeze corect un bilant. Obiectivul se considera atins daca elevii au reusit Sa completeze
corect un bilant.

O2-Sa compare corect informatiie de bilant. Obiectivul se considera atins daca elevii au reusit sa
compare corect doua informatii de bilant.

O3 – Sa interpreteze corect informatiie de bilant. Obiectivul se considera atins daca elevii au reusit sa
interpreteze corect doua informatii de bilant.

STRATEGIA DIDACTICĂ:
 Resurse procedurale:
METODE ŞI PROCEDEE: prelegere, expunere, brainstorming, problematizarea, explicatia, conversatia
euristică
TIP DE INTERACTIUNE: dirijat - dependent
MOD DE GRUPARE: frontal
 Resurse temporale: 2h
 Resurse materiale
MIJLOACE DE INVATĂMÂNT: tabla, creta, caiet, manual, instrument de scris, fisa de lucru
EVALUARE: formativa, orala, frontala
FORME ŞI TEHNICI DE EVALUARE: obesrvatia sistemtica, discutia
BIBIOLGRAFIE: “
BIBLIOGRAFIE: AUXILIAR CURRICULAR PENTRU FINANŢAREA AFACERII, MINISTERUL EDUCAŢIEI
CERCETĂRII ŞI TINERETULUI, 2008;
FINANTAREA AFACERII, MANUAL PENTRU CLASA A XII, OSCAR PRINT, 2016,
M2: Finanţarea afacerii, clasa a XII-a

TIMP ETAPE CONŢINUT OBIECTIVE METODE INSTRUMENTE

8’ Introducere Intrarea in clasa ; salutul ; verificarea starii de sanatate fizica si psihica a Prelegere TABLA, CRETA,
elevilor ; notarea corecta a prezentei catalog,
instrument de
1’ Anunţarea lecţiei Compararea informatiilor de bilant. scris
.
1’ Anunţarea Se prezinta obiectivele lectiei. Prelegere
obiectivelor
lecţiei

35’ Transmiterea O1 Problematizare Manual, tabla,


cunostintelor si O2 Raţionament creta caiet,
consolidare Fişa de documentare nr. 17 O3 logic instrument de
Compararea informaţiilor din bilanţ pentru perioada curentă cu Exemplul scris
cele din perioada precedentă Fisa de lucru
BILANŢUL VERTICAL :
ACTIVE
DATORII
CAPITAL PROPRIU

Scopul informaţiilor din bilanţ este de a diagnostica


situaţia patrimonială şi rezultatele obţinute la sfârşitul
unui exerciţiu şi de a identifica posibilităţile de
eficientizare a activităţii în perioada următoare.

Din bilanţul firmei de exerciţiu compară informaţiile privind: 1.


activele imobilizate din perioada curentă cu cele din perioada
precedentă. 2. activele circulante din perioada curentă cu cele
din perioada precedentă. 3. capitalurile proprii din perioada
curentă cu cele din perioada precedentă. 4. datoriile din
perioada curentă cu cele din perioada precedentă. 5. veniturile
din perioada curentă cu cele din perioada precedentă. 6.
M2: Finanţarea afacerii, clasa a XII-a

cheltuielile din perioada curentă cu cele din perioada


precedentă. 7. rezultatul financiar din perioada curentă cu cele
din perioada precedentă.
4” Verificarea Se discuta cu elevii oral modul de calcul si interpretarile rezultatelor Discutia,
cunostintelor activitatilor propuse. dezbaterea
1’ Incheierea orei Se saluta elevii. Discuţia