Sunteți pe pagina 1din 2

LICEUL TEHNOLOGIC „ILIE MACELARIU” MIERCUREA SIBIULUI

CLASA a XI a
PROFESOR: NERISANU RALUCA ANDREEA
SAPTAMANA: 1
ARIE CURRICULARĂ: OM SI SOCIETATE
DISCIPLINA: ECONOMIE
PROIECT DE LECTIE
UNITATEA DE ÎNVATARE: Consumatorul si comportamentul sau rational
CONTINUT: Cererea
TIPUL LECTIEI: mixta
COMPETENTE GENERALE:
1. Utilizarea conceptelor specifice ştiinţelor sociale pentru organizarea demersurilor de cunoaştere şi explicare a unor fapte, evenimente, procese din
viaţa reală
2. Aplicarea cunoştinţelor specifice ştiinţelor sociale în rezolvarea unor situaţii-problemă, precum şi în analizarea posibilităţilor personale de dezvoltare
3. Cooperarea cu ceilalţi în rezolvarea unor probleme teoretice şi practice, în cadrul diferitelor grupuri
4. Manifestarea unui comportament social activ şi responsabil, adecvat unei lumi în schimbare
5. Participarea la luarea deciziilor şi la rezovarea problemelor comunităţii
COMPETENTE SPECIFICE:
1.1. Identificarea şi caracterizarea rolului de consumator pe care îl îndeplineşte orice persoană
2.1. Interpretarea cererii ca expresie a trebuinţelor persoanei şi a resurselor ca mijloace de satisfacere a trebuinţelor
4.1. Proiectarea unui comportament raţional al consumatorului, impus de tensiunea nevoi-resurse
OBIECTIVE OPERATIONALE:
O1 – să defineasca cererea,
O2 – sa explice legea cererii.
O3 – sa enumere factori cauzali ai elasticitatii cererii
O4 – sa defineasca elasticitatea cererii in functie de pret
O5 – sa defineasca elasticitatea cererii in functie de venit.
O6 – sa enumere tipurile de elasticitati ale cererii in functie de pret si venit.

STRATEGIA DIDACTICĂ:
 Resurse procedurale:
METODE ŞI PROCEDEE: prelegere, expunere, brainstorming, problematizarea, explicatia, conversatia euristică
TIP DE INTERACTIUNE: dirijat - dependent
MOD DE GRUPARE: frontal
 Resurse materiale
MIJLOACE DE INVATĂMÂNT: manualul, tabla, creta
EVALUARE: formativă, orală, frontală
FORME ŞI TEHNICI DE EVALUARE: observatia sistematică, discutia

BIBIOLGRAFIE: “Economie”, Dorel Ailenei, Elena Balan, Editura Humanitas, 2012, Manual pentru clasa a XI.

TIMP ETAPE CONŢINUT OBIECTIVE METODE INSTRUMENTE


5’ Introducere Prezentare, absenta Prelegere

3’ Captarea atenţiei Expunerea unor exemple din viata reala care sa relationeze cu
cererea.

1’ Anunţarea lecţiei Cererea.


noi
3’ Anunţarea Se enumera obiectivele lectiei. Prelegere
obiectivelor
lecţiei
24’ Transmiterea Se defineste cererea, se explica aparitia cererii dintr-o nevoie. O1 Problematizare Manual, tabla,
noilor cunostinte: Se defineste legea cererii si se explica sensul ei. O2 Raţionament creta
Stiinta Se explica elasticitatea cererii in functie de pret. O3 logic
economica Se scrie formula pe tabla, se explica. PG 23 manual O4
Se explica tipurile de elasticitate in functie de pret. Pg 23-24 O5
Se explica elasticitatea in functie de venit, se scrie formula pe O6
tabla, se explica. Pg. 25 manual
Se explica tipurile de elasticitate in functie de venit.
5’ Obtinerea Se verifica retentia elevilor cu privire la informatiile predate, prin Discuţia
performantei cadrul unei discutii.
5’ Sistematizare, Se repeta ceea ce se considera necesar a fi retinut. Prelegerea
consolidarea
cunostintelor