Sunteți pe pagina 1din 1

Ordinul 386/2010 M.Of.

553 din 05-aug-2010

ORDIN nr. 386 din 5 august 2010 pentru punerea în aplicare a Instrucţiunilor privind
conceptele de concentrare economică, întreprindere implicată, funcţionare deplină şi cifră
de afaceri
În baza:
- Decretului Preşedintelui României nr. 700/2009 pentru numirea preşedintelui Consiliului Concurenţei;
- prevederilor art. 20 alin. (4) lit. d), art. 21 alin. (2), art. 27 alin. (3) şi (4), precum şi ale art. 28 alin. (1) din Legea
concurenţei nr. 21/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
având în vedere avizul favorabil al Consiliului Legislativ,
preşedintele Consiliului Concurenţei emite următorul ordin:
Art. 1
În urma adoptării în plenul Consiliului Concurenţei, se pun în aplicare Instrucţiunile privind conceptele de concentrare
economică, întreprindere implicată, funcţionare deplină şi cifră de afaceri, prevăzute în anexa care face parte integrantă
din prezentul ordin.
Art. 2
Compartimentele de specialitate din cadrul Consiliului Concurenţei vor urmări punerea în aplicare a prevederilor
prezentului ordin.
Art. 3
Instrucţiunile intră în vigoare la data publicării lor în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****-
Preşedintele C onsiliului C oncurenţei,
Bogdan Marius Chiriţoiu
ANEXĂ:
Instrucţiunile privind conceptele de concentrare economică, întreprindere implicată, funcţionare deplină şi cifră de
afaceri
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 553 din data de 5 august 2010

pag. 1 10/23/2018 : office.bucuresti@jgv.ro