Sunteți pe pagina 1din 1

Decretul 301/2015 M.Of.

157 din 05-mar-2015

DECRET nr. 301 din 5 martie 2015 pentru numirea preşedintelui Consiliului Concurenţei
În temeiul prevederilor art. 94 lit. c) şi al art. 100 alin. (1) din Constituţia României, republicată, şi ale art. 15 alin. (1)
şi (2) din Legea concurenţei nr. 21/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
Preşedintele României decretează:
Articol unic
Se numeşte ca membru al Plenului Consiliului Concurenţei, în funcţia de preşedinte, domnul Bogdan-Marius Chiriţoiu,
pentru un mandat de 5 ani.
-****-
PREŞEDINTELE ROMÂNIEI
KLAUS-WERNER IOHANNIS
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 157 din data de 5 martie 2015

pag. 1 10/23/2018 : office.bucuresti@jgv.ro