Sunteți pe pagina 1din 1

ANEXA NR.

9
la Metodologie

PROBA PRACTICĂ PENTRU OCUPAREA POSTURILOR DIDACTICE


VACANTE/REZERVATE Disciplinele INSTRUIRE PRACTICĂ, ACTIVITĂŢI DE PRE-
PROFESIONALIZARE – MAIŞTRI INSTRUCTORI

Numele şi prenumele candidatului:__________________________________________________


Disciplina: ____________________________________________________________________
Data____________________

Nr. Punctaj Punctaj


crt. Criteriul de evaluare maxim realizat

1. Amenajarea ergonomică a locului de muncă 1 pct.

2. Respectarea normelor de igienă, de protecţia muncii şi 1 pct.


prevenirea şi stingerea incendiilor
3. Alegerea materialelor, produselor, instrumentelor şi 1 pct.
aparatelor necesare executării lucrării
4. Respectarea algoritmului de execuţie 1 pct.
5. Respectarea procesului tehnologic (operaţiilor, fazelor, 2 pct.
trecerilor, mânuirilor, mişcărilor)
6. Finisarea, aspectul lucrării/produsului/serviciului/tehnici de 1 pct.
îngrijire
7. Atitudinea faţă de client/pacient 1 pct.
8. Redactarea unui referat pentru probele de laborator 1 pct.
9. Se acordă 1 p din oficiu
Total punctaj 10

EXAMINATOR______________________
SEMNĂTURA_______________________

Am luat la cunoştinţă,
Candidat:___________________________________
Semnătura __________________________________

S-ar putea să vă placă și