Sunteți pe pagina 1din 3

FIȘĂ DE LUCRU

Elemente geografice ale orizontului local

1. Completaţi cu cuvinte potrivite următoarele enunţuri lacunare.

Orizontul local cuprinde ............ în care trăiești împreună cu spațiul care o


înconjoară. Orizontul local este reprezentat pe o .......... . Pe hărți elementele naturale(
........., .........., .........., .......... ), dar și cele create de om ( ........., .......... , ........ ....., ...... )
sunt reprezentate cu ajutorul ................. convenționale.
Principalele forme de relief sunt: ....., ....., .... și ..... . Cea mai înaltă formă de relief
este.... . Izvoarele sunt ape ..... care ies la ...... pământului. Fluviile sunt cele mai ....... ape
curgătoare. Cele mai mari ape stătătoare sunt ..... și ...... . Confluența este locul de ..... a
două râuri.
Vegetația naturală cuprinde totalitatea ......, totalitatea animalelor sălbatice
reprezintă ..... .
Localitatea în care trăiesc eu se numeşte ......................... . Zona de relief în care
se află localitatea mea este o zonă de .............. . Prin oraşul meu curge râul
................................ .

2. Urmăreşte desenul şi scrie în coloana B numele obiectului orientat către punctul


cardinal specificat în coloana A:

A B

Către Est ………………………

Către Vest ……………………….

Către Sud ………………………...

Către Nord …………………………

1
3. Taie cu o linie varianta greşită:

a) Spaţiul din imediata noastră apropiere reprezintă:

orizontul cunoaşterii ; orizontul apropiat.

b) Din orizontul apropiat fac parte:

doar elementele naturale; doar elementele create de om;

elementele naturale şi elementele create de om.

4. Colorează dreptunghiurile cu culoarea convenţională corespunzătoare fiecărei forme de


relief:

câmpii dealuri munţi

5. Realizează corespondenţa între caracteristicile orizontului local din coloana A şi


afirmaţiile din coloana B:

A B

RELIEFUL reprezintă numărul locuitorilor de pe


suprafaţa localităţii/judeţului,într-un
anumit moment.

AŞEZĂRI OMENEŞTI sunt reprezentate de sate şi oraşe.

HIDROGRAFIE cuprinde toate aspectele(ridicături,


adâncituri)de pe suprafaţa localităţii/ju-
deţului.

POPULAŢIE cuprinde toate drumurile asfaltate din


localitate/judeţ.

VEGETAŢIE cuprinde toate apele de pe suprafaţa


localităţii/judeţului.

cuprinde toate plantele ce cresc pe


suprafaţa localităţii/judeţului.

2
6. Completaţi ciorchinele!

Forma de relief Ape


predominantă
Vegetaţia

Orașul
CÎMPENI

Fauna
Activităţi ale Instituţii
oamenilor

Cum ţi s-au părut exerciţiile?